+ Konuyu Yanıtla
2 / 2 İlkİlk 12
37 sonuçtan 21 --- 37 arası gösteriliyor

Konu: D8 projesi nedir? D-8

 1. #21
  d8 nedir??
  tek cümleyle birilerinin kuyruğuna basan bir oluşumdur
  Lanetlenmiş kavimle barış için atılan imzalar, kırılan kolları, öldürülen çocukları, anaların feryatlarını unutturacak mı?

  Bu imzaları atan eller hiç taş atmamıştı ki...

 2. #22
  Bayraklada dikkatimi çeken Endonezya haricindekilerin ortak renginin kırmızı olması.

  Bayraklar,tarihin kısa özetidir.

  Kırmızı....

  Zannediyorum al-yıldızımızın kırmızısı diğerlerinden farklı anlamlar taşıyor.Acaba antropolojik olabilir mi?

 3. #23

  D8 - Developing Eight Countries  D8 - Developing Eight Countries 2
  LA YEZAL....

 4. #24
  ikimilyon Admin Mehmet DAĞDELEN kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  Sakarya
  Yaş
  43
  İletiler
  3,120
  Blogdaki Konular
  18
  8. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu(1)'nun, D-8 projesine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/2109)

  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

  Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizle Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim.

  Mahmut Göksu

  Adıyaman

  Gelişmekte olan 8 ülkenin işbirliği ile kurulan D8 projesi ile ilgili olmak üzere;

  1. Bugüne kadar hangi kararlar alındı? Bu kararlarla ilgili neler yapıldı?

  2. Üye ülkeler, kurulduğu günden bugüne kadar neler yaptılar ve nelerin yapılmasını önerdiler?

  3. İstanbul'da olduğu söylenen icra direktörlüğü çalışıyor mu? Çalışıyorsa kaç eleman istihdam ediliyor? Görevlendirilen eleman sayısı yeterli mi?

  4. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde icra direktörlüğü dışında D8 Projesi ile ilgili çalışma yapan birim var mı?

  5. Üye ülkeler arası takip komisyonu var mı? Varsa takip ile ilgili raporlar hazırlanıp inceleniyor mu ve varsa bu raporlar neleri içermektedir?

  6. Üye olmak isteyen yeni ülkelerin olduğu iddia ediliyor, bu doğru mu, doğru ise bu ülkeler hangileridir?

  7. D8 ile ilgili alınan resmî kararlar nelerdir, bunların ne kadarı uygulanabildi?

  8. D8 kurulduğu günden bu yana ülkemize ekonomik bir katkısı oldu mu, olduysa nedir?

  T.C.

  Dışişleri Bakanlığı

  Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü 15.6.2000

  Sayı : SPGM/355.331

  Konu : Yazılı soru önergesi

  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

  İlgi : 26 Mayıs 2000 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2109-5706/13715 sayılı yazıları.

  Adıyıman Milletvekili Sayın Mahmut Göksu'nun ilgide kayıtlı yazılarına konu soru önergelerinin yanıtları ilişikte sunulmuştur.

  Saygılarımla arz ederim.

  İsmail Cem

  Dışişleri Bakanı


  Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut Göksu'nun

  Sayın Bakanımıza Yazılı Soruları ve Yanıtları

  Gelişmekte olan 8 ülkenin işbirliği ile kurulan D-8 projesi ile ilgili olmak üzere;

  Soru 1 : Bugüne kadar hangi kararlar alındı? Bu kararlarla ilgili neler yapıldı?

  Yanıt 1 : D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü, üye ülkeler Devlet ve Hükümet Başkanlarının 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da yaptıkları zirve toplantısında kabul ettikleri İstanbul Deklarasyonuyla kuruldu. Devlet ve Hükümet Başkanları bu toplantıda, örgütün amaçlarını, organlarını ve çalışma yöntemlerini belirleyerek, işbirliği alanlarını ve bu alanlarda yapılacak faaliyetlerin koordinasyonundan sorumlu İlkeleri saptadılar. Türkiye, Sanayi, Sağlık ve Çevre Sektörlerindeki faaliyetlerin koodinasyonundan sorumlu ülkedir.

  Soru 2 : Üye ülkeler, kurulduğu günden bugüne kadar neler yaptılar ve nelerin yapılmasını önerdiler?

  Yanıt 2 : Devlet ve Hükümet Başkanları aynı toplantıda, üye ülkelerce önerilen pek çok proje arasından aşağıda zikredilen konuları öncelikli işbirliği projeleri olarak belirlediler :

  - Tarım İlaçlama Uçağı imali

  - Sanayi ve Teknoloji Data Bankası kurulması

  - Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Şirketi kurulması

  - bankacılık ve sigortacılık konusunda işbirliği

  - fakirliğin bertaraf edilmesi için politikalar oluşturulması

  - su ürünlerinin geliştirilmesi


  Bunlardan Tarım İlaçlama Uçağı projesi, Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii (TAİ) tarafından tamamlanmış olup, halen prototip uçağın deneme uçuşları yapılmaktadır. Bilahare ticarî imalat aşamasına geçilerek uçağın pazarlanması planlanmaktadır.

  Sanayi ve Teknoloji Data Bankası Tahran'da kurulmuş olup, bununla internet aracılığıyla üye ülkeler arasında bilgi akımı sağlanmaktadır.

  Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Şirketinin kurulmasıyla ilgili hazırlıklar Kahire'de sürdürülmektedir.

  Diğer üç konuda bir çok toplantı ve seminer düzenlenmiş olup üye ülkeler bu alanlardaki politika ve deneyimlerini birbirlerine aktarmışlardır.

  Daha sonra 1999 yılı Mart ayında Dakka'da yapılan II. Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısında yeni hedefler saptanmıştır. Bunlar arasında enerji, çevre, gıda tedarik ve güvenliği, gümrük formalitelerinin basitleştirilmesi, vizelerin kolaylaştırılması, bankacılık faaliyetlerinin ahenkleştirilip basitleştirilmesi, deniz taşımacılığında işbirliği, küçük ve orta ölçekli sanayilerin geliştirilmesi gibi konuları saymak mümkündür. Bu arada, bu yıl Ocak ayında, üye ülkeler ticaret ve sanayi odalarıyla iş konseylerinden oluşan bir D-8 Ticaret Odaları ve İş Konseyleri Federasyonu kurulmuş; Federasyona ilişkin şart da kabul edilmiştir.

  Soru 3 : İstanbul'da olduğu söylenen icra direktörlüğü çalışıyor mu? Çalışıyorsa kaç eleman istihdam ediliyor? Görevlendirilen eleman sayısı yeterli mi?

  Yanıt 3 : İstanbul'da yerleşik İcra Direktörlüğü 1 Temmuz 1997 tarihinden beri faaliyetlerini sürdürmekte olup, aşağıda beşinci soruya cevaben belirtilen örgüt organlarına hizmet sunmakta, raporlar ve karar tasarıları hazırlanmaktadır. Örgütün halen tamamen Türk personelden ibaret olan kadrosu 1 İcra Direktörü, 1 yardımcısı, 1 bilgisayar operatörü ile 1 şoför ve 1 kavastan oluşmaktadır. Başlangıçta sekretaryanın uluslararası hale dönüştürülerek genişletilmesi öngörülmüş ise de, mevcut kadronun görevini gayet etkin ve başarılı bir şekilde sürdürülmesi nedeniyle üye ülkeler şimdilik bundan sarfınazar etmişlerdir.

  Soru 4 : Dışişleri Bakanlığı bünyesinde icra direktörlüğü dışında D-8 Projesi ile ilgili çalışma yapan birim var mı?

  Yanıt 4 : Çeşitli Bakanlıklarımız ile hükümet dışındaki kuruluşlarımız D-8 Örgütünün faaliyetlerine işbirliği konularının mahiyetine göre katılmaktadır. Diğer üye ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de, D-8 ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu Bakanlığımız yürütmektedir.

  Soru 5 : Üye ülkeler arası takip komisyonu var mı? Varsa takip ile ilgili raporlar hazırlanıp inceleniyor mu ve varsa bu raporlar neleri içermektedir?

  Yanıt 5 : İstanbul'da yapılan I. Zirve Toplantısında üç organ oluşturulmuştur. Bunlar, Zirve Toplantıları, Bakanlar Konseyi ve Komisyon'dur. Üye ülkeler Zirve Toplantılarında Devlet ve Hükümet Başkanları, Bakanlar Konseyinde Dışişleri Bakanları ve Komisyon'da ise Dışişleri Bakan Yardımcıları veya Müsteşar Yardımcıları tarafından temsil edilmektedirler. Zirve Toplantıları iki yılda bir, KonseyToplantıları her yıl, Komisyon Toplantıları da yılda iki kez yapılır.

  Komisyon Zirve Toplantılarında Devlet ve Hükümet Başkanlarınca alınan kararlar ve verilen talimatlar uyarınca örgüt faaliyetlerinin uygulanmasını sağlar ve Konseye rapor verir. Bakanlar Konseyi işbirliği politikalarını saptar ve gerekli kararları alır. Zirve Toplantıları ise yapılan faaliyetleri izleyip değerlendirerek bunların sonucuna göre Konsey ve Komisyona gerekli direktifleri verir.

  Soru 6 : Üye olmak isteyen yeni ülkelerin olduğu iddia ediliyor, bu doğru mu, doğru ise bu ülkeler hangileridir?

  Yanıt 6 : Örgüt kurulduktan sonra bazı ülkeler D-8 faaliyetlerine ilgi duyduklarını hissettirmişlerdir. İstanbul Deklarasyonunda D-8 ülkeleriyle ortak değerleri paylaşan devletlere üyeliğin açık olduğu kaydedilmiş ise de, şimdiye kadar resmî üyelik talebi olmamıştır. Üye ülkeler arasında genel eğilim, bu konunun ancak örgütün kökleşip derinleşmesinden sonra ele alınabileceği yönündedir.

  Soru 7 : D-8 ile ilgili alınan resmî kararlar nelerdir, bunların ne kadarı uygulanabildi?

  Yanıt 7 : D-8 ile ilgili olarak Komisyon, Konsey ve Zirve Toplantılarında çok sayıda karar kabul edilmiş ve bunlar uygulanmıştır. Yukarıda da belirtildiği üzere, Devlet ve Hükümet Başkanları bunların uygulanmasını esasen izlemektedirler. Önümüzdeki yılın ilk aylarında Kahire'de yapılacak III. Zirve Toplantısında da halen yürütülmekte olan faaliyetler gözden geçirilecektir.

  Soru 8 : D-8 kurulduğu günden bu yana ülkemize ekonomik bir katkısı oldu mu, olduysa nedir?

  Yanıt 8 : Yukarıdan da anlaşılacağı gibi, Tarım İlaçlama Uçağı örneğinde olduğu üzere, üye ülkeler, bir yandan çok somut projeler gerçekleştirirken, öte yandan da ticaretin gelişmesi için bir dizi önlem almışlar ve çeşitli alanlarda mevcut bilgi ve tecrübe birikimlerini birbirlerine aktarmışlardır. Bu haliyle Örgüt, diğer üyelere olduğu gibi ülkemize de yararlar sağlamıştır.

  (1) Mehmet GÖKSU 21. dönem Fazilet partisi adıyaman milletvekili - 22. dönem AKP adıyaman milletvekili

  Milli Görüş; hakkı üstün tutmaktır!

 5. #25

 6. #26

  D-8 (Developing 8 Countries) [video]


 7. #27

  D-8 Tanıtım Filmleri

  İzleyin ve izletin yakınlarınızada, önümüzdeki bin yıl sürecek bir ve kıyamete kadar belkide yıkılmıyacak bir düzenin inşaası ve bu inşaatın şantiyesi Dünya ve o şantiyenin çalışanları sizler. İzleyin İzletin izlemeden geçmeyin.

  İzleyin ki ufkunuz açılsın.

  Neyse daha birşey söylemiyorum. Gerisi videolarda...  Bu videoları indirin vede sohbetlerinizde, konferanslarınızda, toplantılarınızda v.b. gibi çalışmalarınızda izleyin ve izletin. Bu gibi çalışmalarla Doğru fikirleri yayın.


 8. #28
  Kayıtsız
  Misafir

  d8 ile ilgili

  arkadaşlar bu d8 üye olan ülkelerin tek tek ayrı ayrı 5 yıl önceki ve 5 yıl sonraki ekonomik durumu ihracatı ithalatı ne şekilde gerçekleşmiş ne gibi bir faydası olmuş?bu soruya karşılık bir kaynak önerirseni size çok dua ederim.

 9. #29
  Bu gün bu d8 lerin mahiyyetini anlamış olsa idi bu millet bu hallere gelirmiydik acaba
  Veylüllil musallin!! veyl veyl veyl___

 10. #30
  İhVaN-ElFidAm Humeyra YILDIRIM kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu Mar 2008
  Konum
  Nefes aldığım her yer..
  İletiler
  871
  Blogdaki Konular
  1
  en kötüsüde d-8 gibi mükemmel bir projeye adım atılmışken şu an awrupa birliği gibi sömürü birliğiniz daha uyum yasalarında şimdiden satılmış we sürünür bir hale gelmiş olmamızdı kuşkusuzki

 11. #31
  d-8 müslümanların kurtuluş reçetesi - batılın korkulu rüyasıdır.

 12. #32
  Kayıtsız
  Misafir
  kesinlikle haklısın d-8 müthiş birşeydi yaklaşık nüfusu o zaman 1 milyardı.. gerisini siz düşünün

 13. #33
  15 Ağustos 1997 tarihinde kurulmuş olan D-8’ler

  BU TARİH DOĞRUMU?

  BEN 15 HAZİRAN 1997 BİLİYORUM. VE DOĞRUSU BU OLSA GEREK. ÇÜNKÜ AĞUSTOS AYINDA REFAHYOL YOKTU MALESEF.
  PADİŞAH ÜSLUBUYLA NÜKTELİ OLSUN DİYE ŞÖYLE DİYEYİM..
  DERHAL ARAŞTIRILA.......

 14. #34
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  Alıntı Nizamettin YILMAZ tafarından gönderildi Mesajı Göster
  15 Ağustos 1997 tarihinde kurulmuş olan D-8’ler

  BU TARİH DOĞRUMU?

  BEN 15 HAZİRAN 1997 BİLİYORUM. VE DOĞRUSU BU OLSA GEREK. ÇÜNKÜ AĞUSTOS AYINDA REFAHYOL YOKTU MALESEF.
  PADİŞAH ÜSLUBUYLA NÜKTELİ OLSUN DİYE ŞÖYLE DİYEYİM..
  DERHAL ARAŞTIRILA.......

  Haklısınız Nizamettin bey ; 15 haziran 1997 doğru olan tarih. Konudaki 3. mesajda da M.Mustafa KOÇ un da eklediği gibi yani :

  Alıntı M Mustafa KOÇ tafarından gönderildi Mesajı Göster

  D-8’in en üst organı olan Zirve, üye devletlerin Devlet/Hükümet başkanlarından oluşmaktadır. Kurulduğu tarihten itibaren 3 adet D-8 zirvesi gerçekleştirilmiştir.

  I. Zirve, 15 Haziran 1997, İstanbul, Türkiye,

  II. Zirve, 1-2 Mart 1999, Dakka, Bangladeş,

  III. Zirve, 25 Şubat 2001 Kahire, Mısır’da yapılmıştır.
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 15. #35
  ab ve abd ye inat ya da şuna buna yakın olmak yerine kendimize dönme, birlikte olma projesidir.Gücümüzü kendimizden almak böylece Hakkı üstün tutmak dünyevi çıkarlar peşinde koşmamak, Allah'ın(CC) rızasını kazanma projesidir

 16. #36
  D-8 Ümmet Projesidir

  D-8 Genel Sekreteri Musavi, ESAM Genel Başkanı Recai Kutan’ı ziyaret etti..

  Ziyarette konuşan ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, D-8’in ümmet için önemli bir kuruluş olduğunu söyleyerek, “D-8 aktif bir biçimde işletilseydi İslam coğrafyalarında yapılan zulümler yaşanmazdı” dedi.

  ERBAKAN BİR TOHUM ATTI, BİZE DÜŞEN ONU GELİŞTİRMEK

  D-8 Genel Sekreteri Seyyid Ali Muhammed Musavi, “Merhum Erbakan, bizim için İmamı Kebir’dir. O kadar çok ihlasla çalışıyordu ki, Cenab-ı Allah O’nun bütün çalışmalarını bereketli kılıyordu. Bu çalışmalardan biri de D-8’lerdir. 11 ay gibi kısa bir sürede böylesine önemli ve küresel bir oluşumun ortaya konabilmesi ancak ihlasla mümkündür. Merhum Erbakan ve bu oluşuma imza atan liderler bir tohum attılar. Bize düşen bu tohumu en iyi şekilde sulamak ve gelişmesini sağlamaktır” dedi.

  Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Türkiye’de büyük bir D-8 zirvesinin gerçekleşeceğini hatırlatan Musavi, “D-8 küresel bir girişimdir. Türkiye başta olmak üzere bütün üye ülkelerin daha fazla çaba gösterip, daha kararlı bir irade ortaya koyması gerekiyor” dedi. ESAM Genel Başkanı Recai Kutan ise D-8’in ümmet için önemli bir kuruluş olduğunu söyleyerek, “D-8 aktif bir biçimde işletilseydi İslam coğrafyalarında yapılan zulümler yaşanmazdı” dedi.


  D-8 Genel Sekreteri Seyyid Ali Muhammed Musavi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan’ı makamında ziyaret etti. D8’in kuruluş misyonuna uygun hale gelmesi için ortaya koyduğu çabalarla dikkat çeken D-8 Genel Sekreteri Musavi, D-8’in içeride ve dışarıda daha iyi tanıtılması gerektiğini söyledi. Genel Sekreterlik olarak iyi niyetli faaliyetlere imza atılmaya çalışıldığını ancak bu çalışmaların yeterli olmadığını kaydeden Musavi, “Sekreterlik olarak bu faaliyetleri üst düzeylere çıkarmak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bu ziyaretimizin amaçlarından birisi de bu. Ancak sekreterlik olarak isteğimiz yeterli olmuyor. Türkiye başta olmak üzere bütün üye ülkelerin daha fazla çaba gösterip, daha kararlı bir irade ortaya koyması gerekiyor” dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Türkiye’de büyük bir D-8 zirvesinin gerçekleşeceğini hatırlatan Musavi, “Bu zirve D-8 açısından çok önemli. Biz bu zirveyi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. bu yıl düzenlenecek zirveyle Türkiye yeniden dönem başkanı olacak. İkinci kez dönem başkanlığını üslenecek. D-8’in bölgesel değil küresel bir girişimdir. Bu misyona uygun çalışmalar ortaya konmalı. Örneğin Türkiye’deki Genel Sekreterlik binası, D-8’in üstlendiği misyona uygun değil. D-8’ler daha fazla ilgi bekliyor” dedi.

  ERBAKAN BİR TOHUM ATTI BİZE DÜŞEN ONU GELİŞTİRMEK

  D-8 adına bir plaket hazırlattığını ve ziyaret ettiği bütün devlet adamlarına, siyasetçilere, bürokratlara bu plaketten hediye ettiğini kaydeden Musavi, “Bu plakete D-8’in kuruluşunun mimarı olan merhum Necmettin Erbakan’ın bir sözünü koyduk. O diyordu ki, “Amacımız bütün insanlığı saadetidir.” Gerçekten merhum Erbakan, bizim için İmamı Kebir’dir. O kadar çok ihlasla çalışıyordu ki, Cenab-ı Allah O’nun bütün çalışmalarını bereketli kılıyordu. Bu çalışmalardan biri de D-8’lerdir. 11 ay gibi kısa bir sürede böylesine önemli ve küresel bir oluşumun ortaya konabilmesi ancak ihlasla mümkündür. Ben, D-8 Genel Sekreterliğine atandığımda İran Dini Lideri Rehber Hamaney’i ziyaret ettim. O bana dedi ki; ‘Benim en büyük hayallerimden biri böyle bir oluşumu hayata geçirebilmekti. Ama Cenab-ı Allah D8’leri Erbakan’a nasip etti. Merhum Erbakan ve bu oluşuma imza atan liderler bir tohum attılar. Bize düşen bu tohumu en iyi şekilde sulamak ve gelişmesini sağlamaktır.” diye konuştu.

  RECAİ KUTAN: D8’İN ÖNEMİ ŞİMDİ DAHA İYİ ANLAŞILIYOR

  D-8 hakkındaki fikirlerini aktaran ESAM Genel Başkanı Recai Kutan ise D-8’in ümmet için önemli bir kuruluş olduğunu söyledi. İslam coğrafyalarında yapılan zulümleri hatırlatan Kutan, “D-8 aktif bir biçimde işleseydi bu sorunlar yaşanmazdı” dedi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Emperyalist güçlerin birçok kuruluş kurduğunu söyleyen Kutan, Erbakan Hoca’nın da buna karşılık İslam ülkelerini bir araya getirerek D-8’i kurduğunu ifade etti. Kutan, İslam coğrafyalarında gelişen son hadiselerle birlikte D-8’in öneminin daha çok anlaşıldığını dile getirdi. Kutan, D-8 Genel Sekreteri Seyyid Ali Muhammed Musavi’ye ziyaretin anısına DAVAM kitabı hediye etti. 17. #37
  D-8’de dönem başkanlığı Türkiye’nin

  Gazetemiz muhabiri Fahrettin Dede’ye konuşan D-8 Genel Sekreteri Seyyid Ali Muhammed Musavi, “D-8 1997 yılında merhum Necmettin Erbakan Hoca tarafından halis bir niyetle kuruldu. Tüm İslam dünyasında saygın bir kişilik olan merhum Erbakan’a böyle bir oluşumu meydana getirdiği için minnettarız. Bizim yapmamız gereken de onun idealini daha üst seviyelere taşımaktır” dedi.


  Geçtiğimiz günlerde Akil Adamlar Grubu’nu oluşturarak, dönem başkanlığının Türkiye’ye geçmesi arefesinde atağa geçme hazırlıkları yapan D-8 (Developing 8) Genel Sekreteri Seyyid Ali Muhammed Musavi, gazetemiz Akit’e konuştu. Bu yıl kuruluşunun 16’ncı yılını dolduran D-8 için 2014 yılının çok önemli olduğunu kaydeden Musavi, “D-8 tekrar, babası Türkiye’ye geliyor ve Türkiye’nin şefkatine ve sahiplenmesine ihtiyacı var. Sayın Başbakan Erdoğan’ın aktif bir dönem başkanlığı ile D-8’in hak ettiği düzeye geleceğine inanıyorum” dedi. Bu yıl düzenlenecek Bakanlar düzeyindeki 6 sektörel toplantıdan 5’ine Türkiye’nin evsahipliği yapacağı toplantılar dizisinin ilki de önümüzdeki hafta Kayseri’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın himayesinde gerçekleştirilecek.

  TÜRKİYE’NİN DÖNEM BAŞKANLIĞI ÇOK FARKLI!

  Bu yılın sonunda 8 devlet başkanının Türkiye’deki toplanacağı zirve ile dönem başkanlığını Türkiye’nin üstleneceğine işaret eden Musavi, “16’ncı yılımızı tamamladık ve bu D-8’in tarihinde 1’inci dönemdir. Şimdi 2’nci dönem başlıyor. Her ülke dönem başkanlıklarını birer kez devraldı, şimdi dönem başkanlığı sırası tekrar kurucu ülke Türkiye’ye geldi. Türkiye’nin dönem başkanlığını alması diğer ülkelerin almasından çok daha farklıdır. Çünkü Türkiye, D-8’in en büyük ekonomisi, D-8’in itici gücü ve aynı zamanda kurucusu…” diye konuştu.

  “Türkiye, D-8’in babasıdır ve çocuk bir kez daha babasının kucağına geliyor. 16 sene içinde sırasıyla amcalarına dayılarına uğrayan bu çocuk, tekrar babanın kucağına geliyor. Ve bu sefer, D-8’in; babasının hem şefkatine hem de onu yetiştirmesine ihtiyacı var. Bu açılardan Türkiye’nin dönem başkanlığını bir dönüm noktası olarak görüyoruz” diyen Genel Sekreter Muhammed Musavi, ‘D-8 başarılı olamadı’ şeklindeki eleştirilerin de gerçeği yansıtmadığını belirterek “D-8’in başardığı pek çok uygulama var. Tercihli ticaret anlaşması, gümrük anlaşması, vize anlaşması, sivil havacılıktaki işbirlikleri gibi uygulamalar bunlardan bir kaçıdır. Ama biz bunları yeterli görmüyoruz. Çünkü D-8’in potansiyeline baktığımızda daha çok şey yapabileceğimizi düşünüyoruz. 10 yıl önce 10 milyar dolar olan D-8 içi ticaret, bugün 150 milyar dolar seviyesinde… Devlet başkanları tarafından ortaya koyulan 2018 hedefi, 500 milyar dolar. Türkiye’nin dönem başkanlığında aktif olmasıyla bu hedeflere ulaşabileceğimiz düşüncesindeyim” şeklinde konuştu.

  “DAHA İLERİ NOKTA İÇİN TÜRKİYE’NİN SAHİPLENMESİ ŞART”

  D-8 ülkelerinin hem İslam dünyası içinde hem de küresel bazda büyük bir potansiyel taşıdığını ifade eden Musavi, “Bugün dünyada gelişen ülkelere dair bir kelam etmek istiyorsanız D-8 ülkelerinden en az birinin adını telaffuz etmek zorundasınız. Bu gelişimi daha ileri safhalara taşımamız için de D-8’in Türkiye’nin öncülük etmesine ihtiyacı var ” değerlendirmesini yaptı. Türkiye’nin D-8’i sahiplendiğinin göstergesi olarak Akil Adamlar Grubu’nun kurulması fikrinin Dışişleri Bakanı Davutoğlu tarafından sahiplenilmesi olduğunu belirten Musavi, bu grubun D-8’in geldiği ve getirilmek istendiği noktayı değerlendireceklerini söyleyerek “Akil Adamlar, Sayın Numan Kurtulmuş gibi ülkelerin en öne çıkan isimlerinden oluşuyor. Kurtulmuş’un atanması ile Türkiye’nin bu işi ciddiye aldığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

  “ARAMIZDAKİ SORUNLAR KALICI DEĞİL, GELECEĞİMİZ PARLAK”

  Musavi, Türkiye-Mısır ve Türkiye-İran ilişkilerindeki gerginliğin D-8’e yansıyıp yansımayacağı şeklindeki sorumuza ise şu karşılığı verdi: “Ülkelerimizin içinde bulunduğu sorunları, büyük bir tarihsel perspektif penceresinde değerlendirmemiz gerekiyor. İran, Türkiye, Mısır ve diğer ülkeler, hem kendi aralarında hem de kendi içlerinde zaman zaman sorun yaşıyorlar. Ama bu sorunların kalıcı olmadığına eminiz. Geçiş dönemi yaşıyoruz ve geleceğimiz parlak. İstikrara kavuşacağımızdan kuşkumuz yok.”

  "Ölüm Ne Yatakta Ne Sokakta İsterim ki En Kutlu Bir Eylemde Bulsun..."
  Metin Yüksel

+ Konuyu Yanıtla
2 / 2 İlkİlk 12

Yer İmleri

Gönderme Kuralları

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •