+ Konuyu Yanıtla
18 sonuçtan 1 --- 18 arası gösteriliyor

Konu: Allah kelimesi ile tanrı kelimesi arasındaki fark

 1. #1

  Allah kelimesi ile tanrı kelimesi arasındaki fark  Kasten Allah yerine Tanrı diyenler gözardı edilirse, O'na iman edenlerin Tanrı kelimesiyle onu kastetmesi ne derece doğru bir tavırdır? Yazar Ahmet Hulusi kelimelerin öneminin altını çizerek bu soruya yanıt veriyor:

  Dilimizdeki "TANRI", "İLÂH", "MÂ’BUD", kelimeleri ile bunların İngilizce'deki karşılığı olan "GOD", Fransızca'da karşılığı olan "DİYÖ", Almanca'da karşılığı olan "GOT" kelimeleri hep "TAPINILACAK bir varlık" kavramını ifade eden kelimelerdir... Yani, insanlar, bu kelimeler ile ÖTEDEKİ bir mâbuda. ilâha, tanrıya işaret ederler!..

  "ALLAH" kelimesi ise ÖZEL olarak bir varlığın ismidir; ki, o varlığa işaret etmek ve O varlığı tanıtmak için, ya çeşitli vasıflarıyla târif ederiz; ya da bu vasıflarına çeşitli isimlerle işaret ederiz... Ancak, bütün bu isimler, hep, O varlığın, sadece ve sadece çeşitli vasıflarına işaret eder; ve o vasfı yönünden O'nu târif eder...

  Meselâ, bu fakîre "HULÛSİ" derler... Bu isim, O'nun özel ismidir... Herhangi bir lisâna bu ismi çeviremezsiniz... İngilizce de olsa, Fransızca da olsa hep gene "HULÛSİ" denmek zorunluluğu vardır...

  İşte bunun gibi, "ALLAH" isminin de, ÖZEL bir varlığın ÖZEL ismi olması nedeniyle, başka bir kelimeye çevrilmesi, veya başka bir kelimeyle anılması mümkün değildir...

  Esasen. yukarıda belirttiğimiz gibi, diğer kelimeler "tanrısallık kavramına" işaret ederken; "ALLAH" kelimesi ise tamamıyla ÖZEL bir VARLIĞA işaret eden ÖZEL bir isimdir....

  Bu sebepledir ki, tanrısallık ifade eden hiç bir kelime, asla "ALLAH" kelimesinin yerini tutamaz!...

  "ALLAH" yerine “TANRI” kelimesini kullananlar, bunu ya cahillikten, bilgisizlikten kullanmaktadırlar; ya da kavrayış yani idrak yetersizliğinden konuyu değerlendiremedikleri için yapmaktadırlar...

  Nitekim, bu konuya, Türkiye'de yazılmış en değerli tefsir olan Elmalı'lı Hamdi Yazır merhumun "HAK DİNİ KUR'ÂN DİLİ" isimli eserinde şöyle temas edilmiştir:

  "Gerek ismi has olsun, gerek ismi âlem, "ALLAH" ismi celâli ile, yine "ALLAH"tan maada hiç bir mâbud yad olunmamıştır...

  Meselâ, TANRI, HUDA isimleri, "ALLAH" gibi ismi has değildir.. İLÂH, RAB, MÂBUD gibi genel mânâ ifade eden kelimelerdir...

  Arapça'da İLÂH’IN cemine(çoğuluna) ALİHE, RABBIN cemine de ERBAB denildiği gibi Fars'çada da HUDÂ'nın cemine HUDÂYAN ve lisanımızda dahi TANRILAR, MÂBUDLAR, İLÂHLAR, RABLAR denmiştir; çünkü bunlar haklıya ve haksız ıtlak edilmiştir... Halbuki hiç "ALLAH'LAR" denilmemiştir ve denemez!.. Böyle bir tâbir işitirsek, söyleyenin cehline veya gafletine hamlederiz!..

  "TANRI" adı böyle değildir; mâbud, ilâh gibidir.. Bâtıl mâbudlara dahi "TANRI" ismi verilir.. Müşrikler birçok tanrılara taparlardı.. Filanların tanrıları şöyle, falanların tanrıları şöyledir denilir..

  Demek ki, "TANRI" ismi geneli, "ALLAH" ismi özelinin müradifi değildir, en genel bir tâbirdir...

  Binâenaleyh, "ALLAH" ismi, "TANRI" adı ile tercüme olunamaz!." (c:1-s:24/25)

  İşte, böyle özel bir ismi olan ve “CÜZ” kavramından dahi münezzeh bulunan varlığa kişi "ALLAH" dediği zamanda, bu kavram yanı sıra bir de “cüz” tasavvur ederse; ya da bir “CÜZ” kabul ederse, bu hangi isim ve kavram altında olursa olsun, o kişi "ALLAH"a şirk koşmuş olur; yani "ALLAH" gerçeğini örtmüş ve bir "TANRI" kabullenmiş olur!...

  Ki bu durumda da şu âyetle uyarılır:

  -ALLAH YANISIRA TANRI OLUŞTURMA!... Sonra aşağılanmış ve kendi başına bırakılmış olursun.. (17-22)

  İşte bu konuda ikinci bir uyarı daha:

  -"ALLAH" YANISIRA TANRI EDİNME!... (28-8

  Yani varolan gerçek mutlak varlık "ALLAH" iken; sen, "ALLAH" kavramından gaflete düşüp, "ALLAH" İsmiyle İşaret Edilen varlığı ötende bir TANRI sanıp; böylece, bir TANRI edinmiş durumuna düşme!...

  Ötede, ya da ötende bir tanrı kabul etmek suretiyle, farkında olmadan "ALLAH" kavramı ve anlamı dışına çıkarak, "tanrı" kavramı içine girersin..

  Böylece de Kur'ân-ı Kerim'in açıklamış olduğu "vahdet" idrakından kendini mahrum etmiş olursun...

  Ve böylece de "nefsine en büyük zulmü yapmış olursun"

  -KESİNLİKLE ŞİRK EN BÜYÜK ZULÛMDÜR! ( 31-13 )
  AHMET HULUSİ
  Haklıların mahkum edildiği bir ülkede, bütün doğruların yeri cezaevidir. THOREAU

 2. #2

  Allah kelimesi ile tanrı kelimesi arasındaki fark

  Allah (c.c.) kelimesi ile tanrı kelimesi arasında ne fark vardır :

  Bizim eski atalarımız müsliman olmadan önce yaratıcı bir varlığa inanıyorlardı. Belki kendilerine göre değişik tanrılarıda vardı ama onlar daha çok kendi lehçeleri ile ''tengri'' dedikleri zaman zat-ı uluhiyeti kasdediyorlardı. Bu kelime sonra biraz daha incelik kazandı tanrı şeklini aldı ki aslında mabud demektir ve arapca'daki ilah'ın fransızca'daki diyo'nun farsca'daki huda'nın karşılığı olan bir kelimedir.

  Ama hiç bir zaman Cenab-ı Hakkın bütün Esma-i Hüsnasını cami,ism-i zat olan Allah (c.c.) kelimesinin karşılığı değildir.

  Allah (c.c.) dendiği an,bütün kainatta tecelli eden isimleriyle bir zat-ı ecell-i A-la akla gelir. Allah (c.c.) kelimesiyle anlaşılan budur,yani o Mabudu mutlak, Halıkı mutlak, Maksud-u mutlak, Rezzak-ı mutlak, Bari-i mutlak, Cemil-i mutlak'tır.

  İlhesma-i Hüsnayı cami Allah (c.c.) kelimesinde böyle umumi bir mana anlaşılır ve bu itibarla da Allah'ın (c.c) ism-i hass dır. Allah (c.c.) dendiği an bu mabudu mutlak anlaşılır ve vacib-ül vücud akla gelir. Ama tanrı dendiği zaman yunanlıların aklına zeus, mısırlının apis boğası ve hintlinin aklınada kendi inekleri gelir. Tanrı kelimesiyle yerli yersiz mabud kelimesinin akla gelmesine karşılık, Lafz-i celale olan Allah (c.c.) kelimesi vacib-ül vucut un ism-i hassı olarak sadece o Esma i Hüsna sahibi Za-tı Zülcelali akla getirir. Onun için bir insan Tanrı demekle Allah (c.c.) yerinde kullanırsa maksatını anlatamaz ve hata etmiş olur.

  Tanrı ilah kelimesi yerinde, huda, diyo ve god yerinde kullanılabilir. Fakat Allah (c.c.) yerinde değil....

  Allah (c.c.) cenab-ı Hakk ın Zatının has ismidir. Onun için LÂ İLAHE İLLALLAH diyoruz. Fakat la Allaha illallah demiyoruz. Evvela ilahlar tanrılar ne varsa hepsi nefyediliyor, sonrada isbatta mabudu mutlak getiriliyor ve sadece ALLAH (c.c.) vardır deniliyor.

  Mevlid yazarı Süleyman Çelebi bu hususu çok güzel tefrik ederek ''Birdir ALLAH ondan artık tanrı yok'' deyip her iki kelimenin yerinide tayin ve tesbit etmiştir.
  ............................................................ .

 3. #3
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  hadi o zaman biraz fikir cimlastiği yapalım...

  Tanrı kelimesini bizden başka kullananlar var mı ? türk ve türki cumhuriyetler dışında Tanrı yada Tengri kelimeleri ile Allah'a yönelenler var mı ?

  islamiyet gelmeden önce çok tanrılı dinleri kabul etmeyerek tek tanrıya inanıp ona tengi diye hitap edenler hata mı etmişlerdi ki bugün onların arayarak buldukları yaratıcıya bizim Allah (cc) dememiz onların yanlış bir söz kullandığını ortaya çıkarsın.

  bir insan Tanrı dediğinde Allah (cc) için yukarıda anlaşıldığı belirtilen herhangi bir özelliği yada sıfatı inkar etmiş veya tanrı kelimesiyle bunlardan herhangi birini yok saymış mı oluyor.


  zeuslular, mısırlılar, yunanlılar hiç bir tarihte tanrı yada tengri kelimesini kullanmışlarmıdır ?


  süleyman celebi acaba ''Birdir ALLAH ondan artık tanrı yok'' derken şair olması hasebi ile aynı satırda Allah kelimesini iki kere kullanmamış olmak için Allah kelimesini temsil ettiği için Tanrı kelimesini mi kullanmıştır ?


  hülasa ben Tanrı kelimesini kullanıyorum ve kullanmış olmaktan dolayı herhangi bir sorumluluk taşıyacağımı düşünmüyorum. Nasıl ki Rab kelimesi esma-i hüsnada geçmiyorsa bu kelimenin de geçmemiş olmasını yadırgamıyorum. En doğrusu ve en güzelinin Allah (cc) demek olduğunu kabul ediyorum.

  selam sevgi ve dua ile...

 4. #4
  allah kelimesi ile tanrı kelimesini birbirinden ayırt etmek gerekir
  allah demek sadece allah'ı zikretmek anlamında sadece allah'a mahsus
  fakat tanrı kelimesi ise daha geniş bir anlamda kullanılıyor mesela yunan tarihini incelerken karşımıza yunan tanrıları çıkıyor bize göre allah birdir ve biz tanrıyı yine allah'ı zikretmek için kullanıyoruz yani biz yunan tarihini incelerken onalrdaki savaş tanrısı aşk tanrısı vs. gibi ilahlar edindiklerini ve ilahlarını sınıflandırdıkalrını görüyoruz burada peki neden tanrı diyoruz halbuki bizde tanrı tekdir eşi ve benzeri yoktur
  her dilde tanrı kelimesi ayrı şekilde telaffuz ediliyor mesela bazı yabancı dillerde god,diyo,huda,got olarak teleffuz ediliyo bizimde bu bunlara karşılık yani onalrda olanı bizim lisanımıza çevirmek için benzer kelimeler kullanmamız gerek onun içinde tanrı kelimesi kullanılıyor allah kelimesi kullanılmıyor kullanılamazda
  allah kelimesi sadece allah'ı zikretmek için tanrı kelimesi ise farklı bize göre yine allah'zikretmek için ama başka dinlerin kabul ettikleri ilahlarıda tanrı olarak ifade ediyoruz tanrı olarak kabul ettiğimizden değil ama mutlaka bi karşılığı olmalı yoksa öbür türlü yunan inancına göre bir çok şey vardırmı diyeceğiz orada terim olarak ifade amaçlı tanrı kelimesi kullanılıyor


  yaaa benim aklım ermez bu işlere zorlamayın beni karıştırmayın aklımı bea
  ............................................................ .

 5. #5
  Kısıtlanmış Üye NAİL KARAASLAN kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Sat May 2006
  Konum
  kocaeli
  İletiler
  414
  Blogdaki Konular
  2
  kuranı kerimde tanrı kelimesini cok yerde gecmektedir.ali imran süresi 2- - Allah, kendisinden başka tanrı olmayan, hayy ve kayyûmdur.

  ayet 6-Sizi, rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Kendisinden başka tanrı olmayan, şan, şeref ve hikmet sahibi olan O'dur.

  örneklerde görüldügü gibi sanırım kullanmakta bir sakınca yoktur.

 6. #6
  elbette bir sakınca yok ameller niyetine göredir niyetimiz allah'ı zikretmek
  ama yinede siz allah deyin
  bir örnek:
  allah rızası için=tanrı rızası için
  allah kabul etsin=tanrı kabul etsin
  allah sizden razı olsun=tanrı sizden razı olsun
  hiçbir fark yok ama ben yinede Allah demeyi yeğlerim
  ............................................................ .

 7. #7
  Kısıtlanmış Üye NAİL KARAASLAN kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Sat May 2006
  Konum
  kocaeli
  İletiler
  414
  Blogdaki Konular
  2
  siz öyle düşünebilirsiniz lakin dogru bu dur gibi empoze eden yazılardan kacınsanız iyi olur.bak burada bilmeyen arkadaşlar bu yazılardan ögreniyor.biraz dikkatli olalım. saygılar kardeşim emin

 8. #8
  Alıntı NAİL KARAASLAN tafarından gönderildi Mesajı Göster
  kuranı kerimde tanrı kelimesini cok yerde gecmektedir.ali imran süresi 2- - Allah, kendisinden başka tanrı olmayan, hayy ve kayyûmdur.

  ayet 6-Sizi, rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Kendisinden başka tanrı olmayan, şan, şeref ve hikmet sahibi olan O'dur.

  örneklerde görüldügü gibi sanırım kullanmakta bir sakınca yoktur.
  bende okudugum yerlerde tanrı yerine ilah vardı kardeşim.. bazı mealler kullanmıyor tanrı yı..

 9. #9
  ... Kübra YILMAZ kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Sat Jul 2006
  Konum
  tek suçu;büyük şehir...
  İletiler
  3,129
  Blogdaki Konular
  3
  Alıntı Emin YILMAZ tafarından gönderildi Mesajı Göster
  elbette bir sakınca yok ameller niyetine göredir
  evet ameller niyetlere göredir.Böyle diyerek kendimizi kandırıorus ama :stricken[1]: :stricken[1]: :stricken[1]: nefsimizin alıştığı sese gidiyoruz maalesef :(
  Sosyofobi..

 10. #10
  Alıntı NAİL KARAASLAN tafarından gönderildi Mesajı Göster
  kuranı kerimde tanrı kelimesini cok yerde gecmektedir.ali imran süresi 2- - Allah, kendisinden başka tanrı olmayan, hayy ve kayyûmdur.

  ayet 6-Sizi, rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Kendisinden başka tanrı olmayan, şan, şeref ve hikmet sahibi olan O'dur.

  örneklerde görüldügü gibi sanırım kullanmakta bir sakınca yoktur.
  Allah, kendisinden başka tanrı olmayan, hayy ve kayyûmdur.
  alalh,kendisinden başka allah olamayan diye bir ifade olabilirmi sizce allah birdir o zaman allah kelimesi sadece allah a mahsus peki tanrı kelimesi kullanılmış

  Alıntı Hümeyra YAZICILAR tafarından gönderildi Mesajı Göster  Dilimizdeki "TANRI", "İLÂH", "MÂ’BUD", kelimeleri ile bunların İngilizce'deki karşılığı olan "GOD", Fransızca'da karşılığı olan "DİYÖ", Almanca'da karşılığı olan "GOT" kelimeleri hep "TAPINILACAK bir varlık" kavramını ifade eden kelimelerdir... Yani, insanlar, bu kelimeler ile ÖTEDEKİ bir mâbuda. ilâha, tanrıya işaret ederler!..
  AHMET HULUSİ
  buradaki yazıdanda anlaşıldığı gibi tanrı kelimesi tapınılacak varlığı(yani allah)ifade ediliyor
  bu açıdan baktığımızda ayette tanrı kelimesinin geçmesi normal ayette "Allah, kendisinden başka tanrıolmayan, hayy ve kayyûmdur. " buradaki tanrı kelimeside tapınılacak varlığı yani allah'ı ifade ediyor
  tanrıdan kasıt allah'tır tapınılası tek varlıkta allah'tır
  o zaman diyebilirizki allah bizzat allah'ın kendisini
  tanrı da tapınılası varlık olarak yine allah'ı iffade eder
  buna bakar allah kelimesi ile tanrı kelimesinin birbirinden ayırt edilmesi gerektiğini görüyoruz
  aslında bu konu ile ilgili hadislere bakmak gerekir
  bizim çözeceğimiz bi iş değil bu ben sadece tahmin yürüttüm konu hakkında daha sağlam bilgilere sahip kişilerin açıklama yapması daha doğru olur
  hem kenidi kafamızı hemde başkalarının kafalarını karıştırmayalım

  kendimi ifade edebildimmi bilmiyorum ama anladığınızı umuyorum
  ............................................................ .

 11. #11
  süleyman celebi acaba ''Birdir ALLAH ondan artık tanrı yok'' derken şair olması hasebi ile aynı satırda Allah kelimesini iki kere kullanmamış olmak için Allah kelimesini temsil ettiği için Tanrı kelimesini mi kullanmıştır ?


  birdir ALLAH ondan ve diyorki artık tanrı yok yani tanrı kelimesini kullanmayın demek istiyor bu benim fikrim tabii
  Haklıların mahkum edildiği bir ülkede, bütün doğruların yeri cezaevidir. THOREAU

 12. #12
  Eline sağlık Tanrım Leyla çok güzel olmuş
  Tanrım eline sağlık dünya da güzel olmuş...

  Bu dizeler İbrahim Tenekeciye ait. ve bunun gibi pek çok şiirinde Tanrı kelimesini kullandığını görüyorum. konuyu okuyunca bu dizeler geldi hemen aklıma.

  belki de entellektüellerimize Tanrı kelimesini kullanmak hoş geliyordur.?

  Benim şahsi görüşüm, hiçbir kelime ALLAH (cc) kelimesinin yerini dolduramaz.
  selametle...
  huu...

 13. #13
  Kayıtsız
  Misafir

  Tanrı tektir yücedir

  Arkadaşlar inanın şaşırdım. Çünkü pekçok İslami sitede Tanrı kelimesini öcü gibi görüyorlar. Ama bu sitede zararsız olduğunu bilen kardeşlerimizi görmek şaşırttı beni. Bizler Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş, Süleyman Çelebi kadar Müslüman mıyızki Tanrı kelimesini yadırgayalım. Hepside bu tabiri kullanmıştır. Hatta Yunus Emre yine Tanrı anlamına gelen Çalap kelimesini de kullanmıştır.

  Farsça HÜDA kelimesine karşı çıkmayıp Türkçe TANRI ya karşı çıkmak adaletle bağdaşmaz. ALLAHı kastederek TANRI demekte bir mahzur yoktur.

  YÜCE TANRI BÜTÜN İNSANLIĞA RAHMET ETSİN.

 14. #14
  AHDE VEFA ibrahim DEMİRCİ kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Fri Feb 2007
  Konum
  kayseri/yahyalı
  İletiler
  2,598
  Blogdaki Konular
  11
  herkesin tanrısı farklı olabilir.para kendisine tapanların tanrısıdır.kadında öyle.bu ve buna benzer örnekleri çogaltmak mümkündür.
  ancak ALLAH ismi farklıdır.gerçekten inanan insanın ise tanrısı ALLAH tır.
  EĞRİ CETVELDEN,DOGRU ÇİZGİ ÇIKMAZ

 15. #15
  Kayıtsız
  Misafir

  Tanrı kelimesi zararsızdır

  Hüküm kasta göredir. Ameller niyete göredir. Bir adam ALLAHı kastederek TANRI derse caizdir. Farslar HÜDA diyor da problem olmuyor Türk TANRI deyince mi problem olacak? YUNUS EMRE, HACI BEKTAŞ, TANRI kelimesini kullanmışlardır.

 16. #16
  Kayıtsız
  Misafir
  Saadet Partisinin Genel başkanı Mustafa KAMALAK da geçenlerde olimposun tanrılarından bahsediyordu. Hani Tanrı demek doğru değildi. Milli Görüşcülerde bir acayip kendileri söyler başkalarına söyletmez...

 17. #17
  Şuurlu Gençlik Ekrem GÖK kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Fri Jul 2011
  Konum
  İstanbul
  Yaş
  26
  İletiler
  198
  Alıntı Kayıtsız tafarından gönderildi Mesajı Göster
  Saadet Partisinin Genel başkanı Mustafa KAMALAK da geçenlerde olimposun tanrılarından bahsediyordu. Hani Tanrı demek doğru değildi. Milli Görüşcülerde bir acayip kendileri söyler başkalarına söyletmez...

  Allah (cc) a tanrı demek yanlıştır.. ki mustafa kamalak kesinlikle oimpos tanrılarından bahsederken Allahu tealayı kastetmemiştir..
  İman varsa imkan da vardır, milli görüşçü asla vazgeçmez...

 18. #18
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  Alıntı Ekrem GÖK tafarından gönderildi Mesajı Göster
  Allah (cc) a tanrı demek yanlıştır..
  Kuranda yanlış var mı demek istiyorsun. Nitekim üstteki mesajlarda bu tanımın Kuranda da geçtiği ve Allah (cc) nın kendisine tanrı diye hitap ettiği yazıyor. Sen bu bilgiyi yani "Allah (cc) a tanrı demek yanlıştır" sözünü neye dayandırıyorsun Ekrem ?
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

+ Konuyu Yanıtla

Yer İmleri

Gönderme Kuralları

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •