10 sonuçtan 1 --- 10 arası gösteriliyor

Konu: Şeyh Galib'den Çok Güzel Bir Gazel

 1. #1

  Şeyh Galib'den Çok Güzel Bir Gazel

  GAZEL

  Gül âteş gül-bün âteş gül-şen âteş cûy-bâr âteş
  Semender-tıynetân-ı aşka bestir lâle-zâr âteş

  Hemân ey saki bir sâgar tutuşdur dest-i dil-dâra
  Gazabla bezme geldi şem'-i meclis-veş yanar âteş

  Nesîm âteş çıkardı gonce-i çeşm-i ümidimden
  Bırakdı gül-şen-i amalime berk-ı bahar âteş

  Hayâl-i hasreti hâlinle âh etdikçe uşşâkın
  Şeb-i firkatde her dem ahterân eyler nisâr âteş

  Bana dûzahtan ey meh dem urur gül-zârlar sensiz
  Diraht âteş nihâl âteş gül âteş berg ü bâr âteş

  Mürekkebdir vücûdu tâ ezel yek-pâre sûzişten
  Anâsırdan meğer uşşâka olmuşdur du-çâr âteş

  Çerâğ-ı bezm-i hecri olduğum yapmış yakışdırmış
  Gönül pervanesine vuslat âteş intizâr âteş

  Meğer kilk-i sebük-cevlânın olmuş germ-rev Gaalib
  Zemin âteş zaman âteş bütün nakş ü nigâr âteş


  ŞEYH GALİB

 2. #2
  Taner PINAR
  Misafir
  hımmm..

 3. #3

  Gazel

  GAZEL

  Gencinen olsam vîrân edersin
  Âyînen olsam hayrân edersin

  Tîr-i nigehden dâğ-ı derûna
  Baksan ne işler seyrân edersin

  Sâkî kerâmet sende ya bende
  Bahri habâba mihmân edersin

  Nezzâre-i germ etdikçe ey çeşm
  Âteşle âbı yek-sân edersin

  Ey huşk zâhid dem urma meyden
  Dest-i duâyı mercân edersin

  Zâhid o meh-veş bir nûrdur kim
  Büttür demezsin îmân edersin

  Mâdâm uçarsın gözlerde ammâ
  Rûyun perî-veş pinhân edersin

  Tabl-ı tehîden gümdür suhanler
  Bî-hûde Gaalib efgaan edersin

  Etvâr-ı çerhe uy mevlevî ol
  Seyrân edersin devrân edersin


  ŞEYH GALİB


 4. #4

  Tardiyye

  Tardiyye


  Hoş geldin eyâ berîd-i cânân
  Bahşet bize bir nüvîd-i cânân
  Cân olâ fedâ-yı iyd-i cânân
  Bî sûd olâ mı ümîd-i cânân

  Yârin bize bir selâmı yok mu

  Ey Hızr-ı fütâdegân söyle
  Bû sırrı edüb iyân söyle
  Ol sen bana tercemân söyle
  Ketmetme yegân söyle

  Gam defterinin tamâmı yok mu

  Yârabbi ne intizârdır bû
  Geçmez niçe rüzgârdır bû
  Hep gussa vu hâr hârdır bû
  Duysam ki ne şîve-gârdır bû

  Vuslat gibi bir merâmı yok mu

  Çıkdım ser-ı dâra hemçü Mansûr
  Âvâzem ezân-ı nefha-i sûr
  Gam kıldı gülûmı şâh-ı mansûr
  Oldum sipeh-î belâya mahsûr

  Ol pâdşehin peyâmı yok mu

  Kâm aldı bu çerhden gedâlar
  Ferdâlara kaldı âşnâlar
  Durmaz mı o ahdler vefâlar
  Geçmez mi bu etdüğim duâlar

  Hal-î dilin intizâmı yok mu

  Dil hayret-i gamla lâl kaldı
  Galib gibi bî mecâl kaldı
  Gönderdiğim arz-ı hal kaldı
  El ân bir ihtimâl kaldı

  İnsâfın o yerde nâmı yok mu

  ŞEYH GALİB

 5. #5

  Gazel

  GAZEL


  Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenare düştü
  Dayanır mı şişedir bu reh-i seng -sare düştü

  O zaman ki bezm-i canda bölüşüldü kale-i kam
  Bize hisse-i mahabbet dil-i pare pare düştü

  Gehi zir-i serde desti geh ayağı koltuğunda
  Düşe kalka haste-i gam der-i lutf-ı yare düştü

  Erişip behara bülbül yenilendi sohbet-i gül
  Yine nevbet-i tahamül dil-i bi karare düştü

  Meh-i burc-ı arızında gönül oldu hale mail
  Bana kendi taliimden bu siyeh sitare düştü

  Süzülüp o çeşm-i ahu dedi zevk-i vasla Ya Hu
  Bu değildi neyleyim bu yolum intizare düştü

  Reh-i Mevlevide Galib bu sıfatla kaldı hayran
  Kimi terk-i nam u şane kimi i'tibare düştü


  ŞEYH GALİB
  .

 6. #6
  Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni
  Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni
  Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek
  Şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni

  Bend-i peyvend-i dilim ebrû-yı gaddârındadır
  Rişte-i cem’iyyetim zülf-i siyeh-kârındadır
  Hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîmârındadır
  Bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni

  Ey hilâl-ebrû dilin meyli sanadır doğrusu
  Sûy-i mihrâba nigâhım kec-edâdır doğrusu
  Râ kaşından inhirâf etsem riyâdır doğrusu
  Yâ savâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni

  Bî-gubârım hasret-i hattınla hâk olsam yine
  Sıhhatim rûh-i lebindendir helâk olsam yine
  Tîğ-i gamzenden kesilmem çâk çâk olsam yine
  Hâsılı beyhûde cevr etme bana sevdim seni

  Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd u Mecnûn’a salâ
  Yüz çevirmem olsa dünya bir yana ben bir yana
  Şem’ine pervâneyim pervâ ne lâzımdır bana
  Anlasın bîgâne bilsin âşinâ sevdim seni

  Şeyh Galip
  OTUR SıFıR

 7. #7
  acaba tek anlamayan ben miyim?

 8. #8
  Alıntı Ceren KURŞUN tafarından gönderildi Mesajı Göster
  acaba tek anlamayan ben miyim?
  Okuduğunuz işin teşekkürler.Anlamasanız bile aşina olun.O da bana yeter.

 9. #9
  ikimilyon Admin Mehmet DAĞDELEN kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  Sakarya
  Yaş
  42
  İletiler
  3,120
  Blogdaki Konular
  18
  Alıntı Elif EĞİLMEZ tafarından gönderildi Mesajı Göster

  Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd u Mecnûn’a salâ
  Yüz çevirmem olsa dünya bir yana ben bir yana
  Şem’ine pervâneyim pervâ ne lâzımdır bana
  Anlasın bîgâne bilsin âşinâ sevdim seni

  Şeyh Galip
  aa. öyle demeyin. bakın ben burayı anladım mesela.
  aynı fatih kısaparmağın şarkısındaki gibi..

  Dünya bir yana O hayal bir yana
  Bir meşaledir pervaneyim ona
  Altında bir ömür geze dolana
  Ağladığım yer penceresimidir
  Gezindiğim yer penceresimidir


  evet evet. bu o!
  şeyh galip fatihten kopya çekmiş.

  Milli Görüş; hakkı üstün tutmaktır!

 10. #10
  Alıntı Mehmet DAĞDELEN tafarından gönderildi Mesajı Göster
  aa. öyle demeyin. bakın ben burayı anladım mesela.
  aynı fatih kısaparmağın şarkısındaki gibi..

  Dünya bir yana O hayal bir yana
  Bir meşaledir pervaneyim ona
  Altında bir ömür geze dolana
  Ağladığım yer penceresimidir
  Gezindiğim yer penceresimidir


  evet evet. bu o!
  şeyh galip fatihten kopya çekmiş.
  mehmet evet bildin bu gazel değil şarkı tek olmayan kısmı fatih kısaparmakla alakası yok
  OTUR SıFıR

Yer İmleri

Gönderme Kuralları

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •