2 / 2 İlkİlk 12
29 sonuçtan 21 --- 29 arası gösteriliyor

Konu: Teravih namazı kaç rekattır.. ?

 1. #21
  size bi hadis söyleyim mi?
  selef akideye tabi uyanlar bu hadisi anlamamak için ellerinden ne geliyorsa onu yapıyorlar
  "...uyumlu olunuz,muhalif olmayınız" [buhari,müslim]

  Şehid şeyh Abdullah Azzam bu konuda "bulunduğu bölgenin mezhebine uyumlu olmak en güzelidir" demiştir

  ameldeki müctehid imamlar teravih konusunda -ben rastgelmedim- bir ihtilafa düşmemişler.gerçeğinin 8 rekat olduğunu,ancak 20 rekat kılmanın da sünnet olduğunu belirtmişlerdir.

  ben fazla bu konunun ilmi boyutuna girmek istemiyorum.
  yukarda zaten yeteri kadar kaynak verilmiş.
  bize düşen kaynakları kafamıza göre yorumlamamaktır.

  zira müctehid, Kuran ve Sünnetten hüküm çıkartan demektir.eğer biz de kaynaklardan hüküm çıkarmaya kalkışırsak kendimizi müctehid yerine koymuş olmaz mıyız?

  teferruatlara takılmayın.

  namazın çeşitli bölümlerinde -rüku,secde gibi- iftidah tekbiri getirmek farz değildir.sünnettir.hanefi alimelri iftidah tekbiri getirme konusunda hüküm vermemişler.ama iftidah tekbiringetirmeyin de dememişlerdir.

  bize düşen Kuran ve Sünnet ölçüsünde "uyumlu" olmaktır.

  bu hadise riayet göstereciğinize eminim
  Düzenlendi: Ömer ÇELİK 06-10-2006 00:58
  قال الشاعر : ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب

 2. #22
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  konu konuyu açarken araya küçük bir bilgi notu koymak istedim.


  Alıntı agd_sisli tafarından gönderildi Mesajı Göster

  isteyen kılmasın..
  Alıntı sozturk tafarından gönderildi Mesajı Göster
  Erkekler ve kadınlar için sünnet-i müekkededir. ..
  SÜNNET-İ MÜEKKEDE
  Hz. Peygamber (s.a.s)'in devamlı olarak işleyip nadiren terkettiği; farz ve vacib olmayan amelleri. Buna Sünnet-i hüdâ adı da verilir (Seyyid Şerif el-Cürcânî, et-Ta'rifât, Beyrut 1403/1983, s. 122; Damad, Mecme'ul-enhur, İstanbul 1328, I, 12; İbn Abidin, Reddü'l Muhtar Kahire 1272-1324, I, 70). Fukahâ'dan bazıları ise sünnet-i müekkede'yi Hz. Peygamber (s.a.s)'in terketmeksizin yaptığı ameller olarak anlamışlardır (İbn Nüceym, el-Bahru'r-Raik, Kahire 1311, I, 17-18). Sünnet-i müekkedeleri yerine getirme dini hayatı kemale erdirmeyi ifade eder (Seyyid Şerif el-Cürcânî, a.g.e., s. 122). Zira bu tür sünnetler farz ibadetlerde yapılması ihtimal dahilinde olan kusurları telâfi için meşru kılınmışlardır (İbn Âbidîn, a.g.e., I,191). Bu sebeple sünneti müekkedeleri terketmek dinle alay kabul edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s) "sünnetimi terkeden şefaatime nail olamaz" buyurmuştur.Buna göre sünnet-i müekkedeleri terketmek harama yakındır ve Hz. Peygamberin şefaatinden mahrum kalma neticesini doğurur. . Ancak buradaki terkten maksat özürsüz olarak sünnet olan fiili işlememekte ısrar etmektir. Mesela bir kimsenin abdest azalarını bir defa yıkamakla yetinip bunu âdet haline getirmesi böyledir ve bunu yapan günahkar olur (İbn Abidin, a.g.e., I, 70-71). Sünnet-i müekkedeleri yerine getiren kişi ise sevap kazanır (Cürcânî, a.ge., s. 122). Meselâ sabah namazının farzından önce iki rekat, öğle namazının farzından önce dört rekat, sonra iki rekat, akşam namazının farzından sonraki iki rekat ile yatsı namazının farzından sonra kılınan iki rekatlık namazlar sünnet-i müekkede'ye örnektir (el-Mevsılî, el-İhtiyâr, İstanbul 1987, 465; Alaüddin el-Haskefî, ed-Dürrül-Müntekâ (Mecma'ul-enhur kenarında) I,130). Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.s) günde belirtilen bu on iki rekat sünneti kılmaya devam eden kişiye Allah Teala'nın cennette bir köşk bina edeceğini haber vermektedir (Tirmizî, Salât, 189; Nesâî, Kıyâmül-leyl, 66; İbn Mâce, İkâmet, 100). Ayrıca cemaatle namaz kılmakta sünnet-i müekkededir. Özürsüz olarak cemaati terketmeyi Hz. Peygamber'in hoş karşılamadığı nakledilmiştir (el-Mevsılî, a.g.e., I, 57; Damad a.g.e., I,107).
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 3. #23
  Teravih, ‘tervîha’ kelimesinin çoğuludur. Tervîha ise sözlükte ‘istirahat etmek’, ‘dinlenmek’, ‘huzur duymak’, ‘sevinmek’ ve ‘bir işi kolaylaştırmak için nöbetleşe yapmak’ gibi anlamlara gelir. Teravih namazı Ramazan ayında yatsı namazının son sünnetinden sonra kılındığı ve her dört rekâtından sonra biraz istirahat edildiği için bu adı almıştır.

  Buharî’de geçen bir rivayette Aişe Validemiz, Peygamberimizin Ramazan ayında olsun ya da başka vakitte olsun geceleri on bir rekâttan fazla nafile namaz kılmadığını söylemiştir.[1]

  Aişe Validemizden gelen bir başka rivayet şöyledir: “Allah’ın elçisi bir gece mescitte nafile namaz kılmıştı. Birçok kimse de ona uyarak namaz kıldı. Sabah olunca Ashab, “Allah’ın elçisi geceleyin mescitte namaz kıldı” diye konuştular. Ertesi gece Allah’ın elçisi yine namaza durdu. Halk yine onları konuştu, katılanların sayısı iyice arttı. Üçüncü veya dördüncü gece halk yine toplandı. Öyle ki mescid, insanları alamayacak hâle gelmişti. Ancak Peygamberimiz o gece yanlarına çıkmadı Sabah olunca: "Yaptığınızı gördüm. Size çıkmamdan beni alıkoyan şey, namazın sizlere farz oluvermesinden korkmamdır" dedi. Bu hâdise Ramazanda cereyan etmişti.”[2]

  Konuyla ilgili olarak nakledilen hadislerde Peygamberimizin ashaba kaç rekât namaz kıldırdığı belli değildir. O, Ramazan dışında nafile namazlarını mescitte kılmazdı. Ramazan’ın son on gününde itikâfta bulunduğu için sürekli kıldığı 11 rekâtı mescitte kılmıştı. Bunlardan üç rekâtı vitir olduğu için geriye sekiz rekât kalıyordu. İşte bu sekiz rekâtı kendi kendine kılarken Ashab ona uyarak kılmış olmalıdır. Bazılarının ‘teravih sekiz rekâttır’ demeleri bundandır. Fakat doğru olanı nafile namaz için herhangi bir rekât sayısı belirlememektir.

  Yukarıdaki hadislerde de görüldüğü gibi Peygamberimiz vefat edinceye kadar bir daha ashab-ı kirama Ramazan gecelerinde veya diğer gecelerde herhangi bir nafile namaz kıldırmamıştır. Fakat Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi’de geçen bir rivayete göre Peygamberimiz, ramazanda kılınacak nafile gece namazını kesin olarak emretmez fakat kılınması için ashab-ı kiramı teşvik eder ve şöyle derdi: “Kim iman ederek ve sevabını yalnızca Allah’tan bekleyerek Ramazan ayını ibadetle geçirirse onun geçmiş günahları affolunur.”[3]

  Teravih namazının cemaatle ve yirmi rekât kılınması ikinci halife Ömer (ra) döneminde başlamıştır. Bundan önce ne Peygamberimiz (sav)’in sağlığında ne Ebu Bekir (ra)’ın halifelik yıllarında ne de Ömer (ra) döneminin ilk yıllarında bu namazın cemaatle ve yirmi rekât olarak kılındığına dair herhangi bir rivayet bulunmamaktadır. Ömer (ra) dönemine kadar ashabtan bazıları bu namazı evinde, bazıları mescitte, bazıları tek başına, bazıları cemaatle, bazıları gecenin ilk vaktinde (yatsı namazından sonra), bazıları ise gecenin sonlarına doğru kılarlardı. Ömer (ra) mescitteki bu karışıklığa son vermek istemiş ve onları Übeyy b. Ka’b’ın imamlığında bir cemaat olarak toplamıştır. O günden sonra bu namaz mescitte, cemaatle ve yirmi rekât olarak kılınmaya başlamıştır.

  --------------------------------------------------------------------------------

  [1] Buharî, Salatü't-Teravih, 1.

  [2] Buharî Salatu't-Terâvih 1, Cum'a 29, 5; Müslim, Müsafirîn, 177, (761); Muvatta; Salât-fi'r Ramazan 1; Ebu Dâvud, Salât 318; Nesâî, Kıyâmu'l-Leyl: 4.

  [3] Muslim, Salatu’l-Musafirin, 25 (174); Ebu Davud, Ramazan, 1; Tirmizi, Sıyam, 83.
  Her birimin, kendisine göre doğruları vardır, yanlışları vardır.
  Oysa, ALLAH’ın indinde doğru TEK’tir ve DOĞRU’dan başka hiçbirşey yoktur!
  Esas yanlış ise, DOĞRU’dan başka hiç bir şey olmadığını görememendir….  http://img227.imageshack.us/img227/3...kber6ezls1.gif

 4. #24
  iletisimnet
  Misafir
  Şimdi bende bişiler karalamak isterim bu konuda.Dikkat ettiyseniz Hadisler ile yola çıktığımız zaman 8-12-20-36-40 rekat gibi rakamlardan telafuz edildiğini görüyoruz.Kuran ile yola çıktığımız zaman ise böyle bi namazın olmadığını görüyoruz.Demekki bu namaz nafile namaz dediğimiz Allah rızası için yakılınan namazlar gurubuna girmekte.Yine Hadisleri ele aldığımızda peygamber efendimizin bu namazları o günkü durumuna göre 8-10-12-20-40 artık gönlü ne kadar istemişse o kadar kıldığını görüyoruz.Burdan alacağımız evrensel ders ise namazın kaç rekat olduğu değil,gönüllere huzur verecek biçimde Sadece ve yalnızca Allaha yönelmek olduğunu anlıyoruz.Kendimizi eğer illa 20 rekat kılacam peygamber efendimiz böyle kılmış diye şartlandırırsak namazın ortalarında düşen sıkılma,zorlanma gibi hadiselerde şeytanın tuzağına düşme ihtimalimiz güçleniyor.Aklımız namazda değil evde köyde bakkalda cakkalda para borç gibi günlük olaylar zorlukları düşünmeye başlıyor.Fakat Kurana göre bir namazın sahih olması Sadece ve sadece Allah (C.C) için rızası için onu düşünerek olması gerekiyor.Bu sebeple ğeer peygamberimizden de birşeyler öğrenmek istiyorsak onun kaç rekat kıldığı değil,Teravih diye kıldığı namazı ne şartlarda hangi serbestlikler içinde kılmış olabileceğidir.Allah izin veriyor,Kuranda bu namaz serbest bırakıldığına göre rekatlarda takılmamak ve gönlümüz varsa kılmak ve zorlanmamak gerektiğidir.İsterseniz 2 rekat isterseniz sahura kadar namaz kılın ama sakına zorlandığınız ve baygınlık geldiği anlarda namaza durmayın.Aynen Peygamberimizin yaptığı gibi.Çünkü Allah gönülle kılınan namazı istiyor.

 5. #25
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  Tvnet'te 6 Ağustos 2013 günü yayınlanan Gündem Özel'de Veyis Ateş'in moderatörlüğünde Abdülaziz Bayındır ve İhsan Şenocak arasında gerçekleşen Teravih Münazarasının 1. bölümü.

  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 6. #26
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  Tvnet'te 6 Ağustos 2013 günü yayınlanan Gündem Özel'de Veyis Ateş'in moderatörlüğünde Abdülaziz Bayındır ve İhsan Şenocak arasında gerçekleşen Teravih Münazarasının 2. bölümü.


  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 7. #27
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  Tvnet'te 6 Ağustos 2013 günü yayınlanan Gündem Özel'de Veyis Ateş'in moderatörlüğünde Abdülaziz Bayındır ve İhsan Şenocak arasında gerçekleşen Teravih Münazarasının 3. bölümü.

  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 8. #28
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  Tvnet'te 6 Ağustos 2013 günü yayınlanan Gündem Özel'de Veyis Ateş'in moderatörlüğünde Abdülaziz Bayındır ve İhsan Şenocak arasında gerçekleşen Teravih Münazarasının 4. bölümü.

  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 9. #29
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  Hala çözülemedi bu konu. Bu sene de manşetlerden düşmüyor...
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

2 / 2 İlkİlk 12

Tags for this Thread

Yer İmleri

Gönderme Kuralları

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •