2 / 1 12 SonSon
29 sonuçtan 1 --- 20 arası gösteriliyor

Konu: Teravih namazı kaç rekattır.. ?

 1. #1
  Taner PINAR
  Misafir

  Teravih namazı kaç rekattır.. ?

  Şimdi bu soruya , sayfalar dolusu kopyala yapıştır yapmadan delilleri kısa kısa koyarak cevap verelim inşaallah..

  ben bu konuyu her arkadaşın araştırmasını istiyorum .. bu şekilde ara ara sorular soralım ve cevaplamaya çalışalım inşaallah .. böylece ilmimiz artar .. hadi sevgili arkadaşlarım ..

 2. #2
  kopyala yapıştır yapmayın diyorsun ama kaynaklarıyla yazmak için yapmak zorundayım.

  Hz. Peygamber’in kıldırmış olduğu teravih namazlarının kaç rekat olduğu konusunda bir rivayet bulunmamaktadır

  Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan teravih namazlarının rekatları konusunda iki rivayet vardır; yirmi rekat, on bir rekat (Muvatta, 85-86 (H. No: 248, 249, 250); İbn Ebî Şeybe, Musannef, II/163-164). Hz. Ömer’in dönemiyle ilgili farklı rivayetler; ünlü hadis bilgini Nevevî ve Buhârî şârihi Bedreddin Aynî tarafından, on bir rekatla ilgili rivayetin Hz. Ömer’in halifeliğinin ilk döneminde kılınan teravih namazlarıyla ilgili olduğu, sonra teravihin yirmi rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da böyle devam ettiği şeklinde açıklanmıştır (İbn Humam, Fethu’l-Kadir, I/334; Aynî, V/357; Neylü’l-Evtâr, III/61).  Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve alimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslâm ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekat olarak kılınmaktadır.

  Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

 3. #3
  İmam-ı a’zam hazretleri, (Teravih namazı sünnet-i müekkededir. Hz. Ömer, teravihin 20 rekat olarak cemaatle kılınmasını kendiliğinden ortaya çıkarmamıştır. O, elindeki sağlam esasa, yani Resulullahın sünnetine dayanarak emretmiştir) buyuruyor. (El-İhtiyar)


  Peygamber efendimiz, teravihi hiç kılmasa bile hulefa-i raşidinin kılması, sünnet olması için kâfidir. Hadis-i şerifte, (Sünnetime ve hulefa-i raşidinin sünnetine sımsıkı sarılın!) buyuruldu. [Buhâri]

 4. #4
  Teravih namazı yirmi rek'attır. Erkekler ve kadınlar için sünnet-i müekkededir. Ramazan ayında kılınır. Hastalık veya yolculuk sebebiyle oruç tutamayan kimselerin de teravih namazını kılmaları sünnettir. Teravih namazının câmide cemaatle kılınması sünnettir ve sevabı çoktur. Evde de tek başına veya cemaatle kılınabilir. Ancak câmide kılmak daha faziletlidir. Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur:

  "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için Ramazan gecelerini ibadetle geçiren (teravih namazını kılan) kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (47)

  Yirmi rek'at olan teravih namazı her iki rek'atın sonunda selâm verilerek kılındığı gibi, dört rek'atta bir selâm verilerek de kılınır. Her iki durumda da namaza devam edilir ve yirmi rek'at tamamlanır.

  Efendimiz (sav) kimi zamanlard 8 ve 12 rekat kıldığıda olmuştur fakat sonrasında bunu 20ye tamamlamıştır.. Bu konuda kafa karışmasın..
  Minareler Süngü Kubbeler Miğfer
  Camiler Kışla Müminler Asker
  Allahu ekber Allahu ekber

  http://img143.imageshack.us/img143/739/myfileum8.gif

 5. #5
  Alıntı sozturk tafarından gönderildi Mesajı Göster
  Efendimiz (sav) kimi zamanlard 8 ve 12 rekat kıldığıda olmuştur .
  ben bununla ilgili bir kaynak bulamadım.
  senin kaynağın ne.
  bunla ilgili bir hadis mevcut mu ?

 6. #6
  Alıntı daisy tafarından gönderildi Mesajı Göster
  ben bununla ilgili bir kaynak bulamadım.
  senin kaynağın ne.
  bunla ilgili bir hadis mevcut mu ?

  Hadis varmı yokmu bende bilmiyorum , okumadımda hiç ama büyüklerden öğrendim bende.. heralde yanlış değildir.. bende büyüklerin yalancısıyım..

  araştırayım bakayım..

  namazdan daha önemli işi olduğu zaman 8 ve 12 olarak kılmış fakat sonra bunu 20'ye tamamlamış olarak biliyorum.. Yinede ben bi araştırayım..
  Minareler Süngü Kubbeler Miğfer
  Camiler Kışla Müminler Asker
  Allahu ekber Allahu ekber

  http://img143.imageshack.us/img143/739/myfileum8.gif

 7. #7
  Sual: Peygamberimiz teravihi 8 ve 12 rekat kılmıştır. 20 rekat nereden çıkarılıyor ki?
  CEVAP
  Peygamber efendimiz, teravihi, 8, 12 ve 20 rekat olarak da kılmıştır. İbni Abbas hazretleri bildiriyor ki, Resulullah, yatsıdan sonra, vitirden önce, 20 rekat namaz kıldıktan sonra, (Ramazanda 20 rekat teravih namazı kılanın, yirmi bin günahı affolur) buyurdu. (İbni Ebi Şeybe)

  Teravihin yirmi rekat oluşu ve cemaatle kılınması hadis-i şerifle bildirilmiştir. Sünnet olduğu icma ile sabittir. (Merakıl-felah şerhi)

  Sual: Peygamberimiz teravihi 20 rekat olarak niye her zaman kılmamıştır?
  CEVAP
  Peygamber efendimiz, 3-4 gün teravihi cemaatle kıldırdı, daha sonra evden çıkmadı. Sebebi sorulunca, (Teravih namazının size farz olacağından korktuğum için evden çıkmadım) buyurdu. (Buhari)

  Sual: Peygamberimiz teravihi 8 rekat kılmış, Hz. Ömer kendiliğinden 20 ye çıkarmıştır. Onun sözü ile sünnet meydana gelir mi hiç?
  CEVAP
  İmam-ı a�zam hazretleri, (Teravih namazı sünnet-i müekkededir. Hz. Ömer, teravihin 20 rekat olarak cemaatle kılınmasını kendiliğinden ortaya çıkarmadı. O, elindeki sağlam esasa, yani Resulullahın sünnetine dayanarak emretti) buyuruyor. (El-İhtiyar)

  Peygamber efendimiz, teravihi hiç kılmasa bile hulefa-i raşidinin kılması, sünnet olması için kâfidir. Hadis-i şerifte, (Sünnetime ve hulefa-i raşidinin sünnetine sımsıkı sarılın!) buyuruldu. (Buhari)
  Minareler Süngü Kubbeler Miğfer
  Camiler Kışla Müminler Asker
  Allahu ekber Allahu ekber

  http://img143.imageshack.us/img143/739/myfileum8.gif

 8. #8
  Taner PINAR
  Misafir
  Âişe Radıyallahu anha'dan şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem Ramazanda olsun, başka ayda olsun onbir rekâtten fazla kılmazdı..." Buhârî, II, 47-48

  Câbir Radıyallahu anh'dan da şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem Ramazan ayında bize sekiz rekât ile vitiri kıldırdı. Ertesi gün mescidde toplandık ve yanımıza çıkacağını ümit ettik. Sabaha kadar mescidde bekledik. Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem'in yanına gittik, ona: Ey Allah'ın Rasûlü yanımıza çıkıp bize namaz kıldırmanı bekledik, dedik. Şöyle buyurdu: "Ben vitrin üzerinize farz olarak yazılacağından çekindim." İbn Huzeyme, II, 138, H. no: 1070; el-Azami dedi ki: Senedi hasendir, İsa b. Câriye nisbeten leyyin bir ravidir. Ayrıca hadisi İbn Hibban, VI, 169-170, H. no: 2409'da rivayet etmektedir. fiuayb el-Arnavut der ki: İsnadı zayıftır. İsa b. Cariye de zayıf bir ravidir. el-Heysemi, Mecmau'z-Zevaid, III, 172'de şunları söylemektedir: Senedinde İsa b. Cariye vardır. İbn Hibban onun sika oldu€unu, İbn Maîn ise zayıf oldu€unu söylemiştir.

  yukarıda iki hadis var bu hadislere istinaden sünnet olan 11 rekat kılınmasıdır..

  Ömer r.a. ın uygulaması konusundaki hadiside ekliyelim ve ona göre devam edelim ...

 9. #9
  Taner PINAR
  Misafir
  Ondan sonra Ömer b. el-Hattab müslümanları Ubeyy b. Ka’b'ın arkasında (namaz kılmaları için) topladı. Böylelikle cemaatle namaz kılmaya başladılar ve bu, günümüze kadar devam etti. Yirmi rekât namaz kılıyorlar ve üç rekât te vitr kılıyorlardı. Ashab-ı kiram da bu hususta onlara muvafakat etti. Onlardan sonra gelen raşid halifelerden kimse de onlara muhalefet etmedi. el-Muğni'de şunları söylemektedir: Ebu Abdullah'ın -Allah'ın rahmeti üzerine olsun- bu hususta tercih ettiği görüş yirmi rekât olduğudur. es-Sevri, Ebu Hanife ve Şafiî de böyle demişlerdir: Malik ise otuzaltı rekâttir demiştir. Eskiden beri devam edenin bu olduğunu ileri sürmüş ve bu hususta Medinelilerin uygulamasını esas almıştır. Çünkü et-Tev’eme'nin azadlısı Salih şöyle demiştir: Ben insanların kırkbir rekât namaz kıldıklarını ve bunların beşini vitir olarak kıldıklarını gördüm. İbn Kudame, el-Mu€nî, II, 167

  burada raşid halifenin uygulaması 20 rekattır ..

  Sahih olana gelince; teravih namazında sünnet olan onun onbir ya da onüç rekât olduğudur. Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem'in yaptığı budur. Daha faziletli olan da budur. Şâyet namaz kılanlar bundan daha fazlasını kılacak olurlarsa, bunda bir mahzur yoktur. Çünkü selef-i salihten fazlalık ve eksiklik hususunda değişik türler rivâyet edilmiştir. Kimse diğerininkine karşı tepki göstermemiştir. Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem de münhasıran kabul edilecek şekilde muayyen bir sayı tesbit etmemiştir. Fakat bu kılınacak rekâtlerin meşru bir şekilde olması gerekmektedir. Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem, İbn Ömer Radıyallahu anh'ın rivâyet ettiği hadiste, bu hususu beyan etmiş bulunmaktadır. Buna göre bir adam: Ey Allah'ın Râsulü gece namazı nasıldır? diye sormuş, Peygamber: "İkişer (ikişer) kılınır, demiştir. Eğer sabahın gireceğinden korkarsan tekbir rekât olarak vitir kıl. Buhârî, II, 45

  Efdal olan imama uyan kimsenin imam bitirinceye kadar imamla birlikte namaz kılmasıdır. İmam (vitr ile) ister onbir, ister onüç, ister yirmiüç rekât kılsın. Böylelikle ona gece namazı kılma ecir ve mükâfatı yazılmış olur. Çünkü Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: "Kişi imam ile birlikte -namazını bitirinceye kadar- namaz kılacak olursa, ona o geceyi kıyam ile geçirmiş sayılır." Ebu Davud, I, 105, H. no: 1375; el-Albâni, Sahihu Sunen-i Ebi Davud, I, 258, H. no: 1227'de sahih olduğunu belirtmektedir.

  sanırım bu açıklamalar yeterli olacaktır..

 10. #10
  Taner PINAR
  Misafir
  Vitir namazını da bu arada ele almakta fayda olacak sanırım..


  Vitrin en azı bir rekâttir. Çoğu ise onbir rekâttir. İkişer ikişer namaz kılar ve tek bir rekât ile vitir kılar. Kemal derecesinin asgari seviyesi iki selam ile ya da arka arkaya üç rekât kılmaktır.Birinci rekâtte el-A'lâ, ikinci rekâtte el-Kâfirûn, üçüncü rekâtte el-İhlâs surelerini okuması müstehabtır. Çünkü Ubeyy b. Ka’b’ın şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem: "O en yüce Rabbinin ismini tesbih et!" (el-A'lâ, 87/1) ile: "Deki: Ey kâfirler" (el-Kâfirûn, 109/1) ve "Deki: O Allah'tır, bir tektir." (el-İhlas, 102/1) surelerini okuyarak vitir namazını kılardı. İbn Mâce, I, 370, H. no: 1171

 11. #11
  ebu derda kendi açtığı konuyu ayrıntısıyla aktardı vede konuya noktayı koydu...

  Allah hepinizden razı olsun...
  Minareler Süngü Kubbeler Miğfer
  Camiler Kışla Müminler Asker
  Allahu ekber Allahu ekber

  http://img143.imageshack.us/img143/739/myfileum8.gif

 12. #12
  Taner PINAR
  Misafir
  Alıntı sozturk tafarından gönderildi Mesajı Göster
  ebu derda kendi açtığı konuyu ayrıntısıyla aktardı vede konuya noktayı koydu...

  Allah hepinizden razı olsun...
  Allahumme Amin..

  asıl önemli olan araştırma yapmaktı.. yani biz duyduklarımızla değil emek sarfederek yapacağımız amelleri teyit eder isek ecrimiz ve ilmimiz artacak ..

  bu şekilde sorulara devam edelim inşaallah..

 13. #13
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,612
  Blogdaki Konular
  5
  Sahih olana gelince; teravih namazında sünnet olan onun onbir ya da onüç rekât olduğudur.
  Ebu Derda bu konuya bir virgül koyarak şu delilleri de inceleyelim istersen.
  Teravihin 8 rekât olduğunu söyleyenlerin delillerinin başında, Hz. Aişe Validemizin, "Hz. Peygamber, ne Ramazan'da ne de Ramazan dışında 11 rekâttan fazla kılmazdı."(Buhari, menakib 23; Müslim, fazail 77.) rivayeti bulunmaktadır. Bu rivayet, yine ondan gelen, "Ramazan ayı gelince Allah Resûlü'nün rengi değişir, çok namaz kılar, Allah'a dua dua yalvarırdı.0 ve "Allah Resulü, Ramazan'ın son 10 gününde başka zamanlarda ibadet hususunda göstermediği cehd ve gayreti gösterirdi."(Buhari, teheccüd 6; Müslim, sıfatu'l-kıyamet 81.) rivayetleriyle bir arada ele alınıp, teravihten çok teheccüdle alâkalı bulunmuş, 11 rekâttan 8 rekatının teheccüd, 3 rekâtının ise vitir olduğu -bir hadis-i şerifte, "Gece kıldığınız son namaz vitir olsun."'(Tirmizi, menakib,16; İbn Mace, Mukaddime 11; Müsned 5/382.) Duyurulmaktadır- üzerinde durulmuş, dolayısıyla bu hadisin teravihle ilgili olmadığı hususunda icma edilmiştir.

  Ayrıca teravihin 8 rekât olduğunu söyleyenlerin diğer delilleri, Hz. Cabir'den (r.a.), Peygamber Efendimiz'in Ramazan'da 8 rekât ve vitir namazı kıldırdığı" rivayeti ile, Hz. Ömer'in Übey İbn Ka'b'a teravihi 11 rekât kıldırmasını emrettiğine dair rivayettir. Bu rivayetlerden birincisi, senedinde, Yahya İbn Main'e göre münkerü'l-hadis, Ebû Davud ve Nesaî'ye göre ise metruk olan İsa İbn Cariye'nin(İbn Hüzeyme, es-Sahih 2/138; İbn Adiyy,el-Kamil fi'd-duafa 5/1889; Tehanevi,İ'laü's-sünen 7/60.) bulunması; diğeri ise, bizzat Übeyy İbn Ka'b'dan teravihin 13 ve 23 rekât kılındığı rivayetleri, bir de söz konusu rivayetin senedinde yer alan Muhammed İbn Yusuf sebebiyle mualleldir.

  Hz. Aişe'den gelen bir diğer rivayette Peygamber Efendimiz, Ramazan'da birkaç gece teravih namazı kıldırmış, sonra da farz kılınır endişesi ile bırakmış, fakat Ashabının kılmasını teşvik etmiştir. Bu rivayette Hz. Peygamber'in kaç rekât kıldırdığı belli değildir.Hz. Ömer, Sahabeyi Ubey İbn Ka'b'ın(Hz.Ömer'in Übey İbn Ka'b'ı seçmesi onun Allah Resulü zamanında teravih kıldırmasından dolayıdır.Kandehlevi, Evcezü'l-Mesalik 2/296.) imamlığında bir araya toplayarak 20 rekât olmak üzere teravih namazını kıldırtmış ve Sahabeden hiç kimse de buna itiraz etmiştir. Bu durum, onların bu konuda bildikleri bir şeyin olduğunu gösterir. Nitekim İmam A'zam, buna dikkat çekerek, Hz. Ömer'in bu uygulamayı kendiliğinden ortaya atmadığını, bu hususta bir bid'at işlemediğini, Allah Resû-lü'nden öğrendiği bir bilgiye dayanarak böyle yaptığını söylemiştir.(Mevsili,el-İhtiyar 1/68;Muhammed Said es-Sağarci, el-Fıkhu'l-Hanefi1/225-226.)

  Bunun yanında zayıfda olsa İbn Abbas'dan (r.a), "Peygamber Efendimiz'in Ramazan'da 20 rekât teravihi ve vitri kıldırdığı rivayet edilmektedir.(el-Mevsuatü'l-fıkhiyye 27/136; Mevsili, el-İhtiyar 1/472; İbn Abidin,Reddül-Muhtar 2/4)" Saib İbn Yezid'den, "Biz Hz. Ömer zamanında 20 rekât ve vitri kılardık."(Kandehlevi,Evcezü'l-Mesalik 2/286.) rivayeti vardır.


  Ayrıca, Hz. Ömer döneminde teravihin 20 rekâttan az kılındığına dair sahih rivayet olmadığı gibi, aksine 20 rekât kılındığı bir çok sahih rivayetlerle sabittir.(Tirmizi, salat 80.)"Benim sünnetime ve Raşit Halifelerimin sünnetine sanlın, hem de azı dişlerinizle sımsıkı yapışın (dört elle sarılın)" hadisine göre, Hz. Ömer'in uygulaması da sünnet hükmündedir.Peygamber Efendimiz (s.a.s.) onların bu durumuna şu hadisleri ile dikkati çekmiş tir: "Benden sonra Ebû Bekir ve Ömer'e uyun; onların çizgisinden gidin."(Tirmizi, menakib,16; İbn Mace, Mukaddime 11; Müsned 5/382.)

  Sonuç olarak, teravih namazı İslâm'ın şearindendir. Sünnet-i müekkededir. Sahabenin icmâı ile 20 rekâttır ve cemaatle kılınması çok daha faziletlidir. Dünden bugüne 20 rekât olarak ve tercihan cemaatle kılınagelmiştir.
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 14. #14
  Taner PINAR
  Misafir
  Albayım hoşgeldin .. Şimdi Ömer r.a. ile ilgili rivayetin sonunda Ömer R.a. ın nu işten pek memnun olmadığınıda göreceksin .. sonra 20 rekat kıldırdığına dair kesin rivayetler yok..

  şimdi ömer r.a. ın uygulaması ile ilgili rivayeti ele alalım..

  Abdu'r-Rahman b. Abdu'l-Kari dedi ki: Bir ramazan gecesinde Ömer b. el-Hattab Radıyallahu anh ile birlikte mescide çıktık. İnsanlar dağınık dağınık idi. Kimisi kendi kendisine namaz kılıyor, kimisi namaz kılarken ona bir gurub da uymuş oluyordu. Ömer şöyle dedi: Benim görüşüme göre eğer bunları tek bir imamın etrafında toplayacak olursam daha güzel olur. Sonra bu kararını verdi ve onları Ubeyy b. Ka’b’ın etrafında topladı. Daha sonra onunla bir başka gece çıktım. İnsanlar önlerindeki imama uymuşlardı. Ömer şöyle dedi: Bu ne güzel bir bid'at! Bununla birlikte uyuyanların namazı daha faziletlidir. -Bununla gecenin nihayetinde kılanları kastediyordu. İnsanlar ise gecenin ilk vakitlerinde (bu namazı) kılıyorlardı." Buhârî, II, 252

  görüldüğü gibi bu ne güzel bidat demiş ve namazı geçe bırakanların daha faziletli olduklarını beyan etmiştir.. 20 rekat bu rivayette geçmemektedir..

 15. #15
  Taner PINAR
  Misafir
  şunu ayırmak lazım 8 kıldığına dair aişe validemizden gelen sahih rivayetin yanında 20 rekat lafzı gelen rivayetlerde yok. .sadece yorum var.. veya zayıf rivayetler var.. ama 8 veya 20 veya 36 uygulaması var..

  tabii ki 20 de kılınmış olabilir.. ancak burada 20 rekattır şeklinde kesip atmamak gerekir..
  Düzenlendi: Taner PINAR 05-10-2006 02:27

 16. #16
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,612
  Blogdaki Konular
  5
  anlaşamadığız nokta şu galiba Aişe annemizden gelen sahih rivayetin içeriği belli değil ve imamlar ittifakla bunun teeccüd ile ilgili olduğuna karar vermişler.diger iki rivayetin senedlerinin kabul edilemez olduğu yukarıda verdim.
  bunun yanında yirmi rekat olarak kılındığı hakkında gelen rivayetleride belirttim.
  ve son olarak teravihin 20 rekâttan az kılındığına dair sahih rivayet olmadığı gibi, aksine 20 rekât kılındığı bir çok sahih rivayetlerle sabittir diyerek raşit halifelerin çizgisinde gitmenin ve 20 kılmanın sahabeninde icmaı olduğunu belirttim. asla kesip atmadım ki.
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 17. #17
  Taner PINAR
  Misafir
  Alıntı _ALBAY_ tafarından gönderildi Mesajı Göster
  [COLOR="Blue"][B]anlaşamadığız nokta şu galiba Aişe annemizden gelen sahih rivayetin içeriği belli değil ve imamlar ittifakla bunun teeccüd ile ilgili olduğuna karar vermişler.diger iki rivayetin senedlerinin kabul edilemez olduğu yukarıda verdim.
  işte bu yorum .. yani bu hadis teheccüd ile ilgilidir demek..

  Alıntı _ALBAY_ tafarından gönderildi Mesajı Göster

  bunun yanında yirmi rekat olarak kılındığı hakkında gelen rivayetleride belirttim.
  ve son olarak teravihin 20 rekâttan az kılındığına dair sahih rivayet olmadığı gibi, aksine 20 rekât kılındığı bir çok sahih rivayetlerle sabittir diyerek raşit halifelerin çizgisinde gitmenin ve 20 kılmanın sahabeninde icmaı olduğunu belirttim. asla kesip atmadım ki.
  sahih rivayetler ?? burada takılıp kalıyorum işte.. hangi sahih rivayetler.. Ömer r.a. ın evdekiler daha faziletlidirler bu bidat karşısında diye beyanatı ortada iken .. 20 dir. icma budur demek kesip atmaktır.. hem o rivayette 20 rekat geçmiyor...

 18. #18
  çok faydalı bilgiler olmuş.
  albayın uzun olan açıklaması gerekli bilgileri taşıyor.
  albaya katılıyorum.

 19. #19
  ... Kübra YILMAZ kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Sat Jul 2006
  Konum
  tek suçu;büyük şehir...
  İletiler
  3,129
  Blogdaki Konular
  3
  teravihten çok teheccüdle alâkalı bulunmuş, 11 rekâttan 8 rekatının teheccüd, 3 rekâtının ise vitir olduğu -bir hadis-i şerifte, "Gece kıldığınız son namaz vitir olsun."'(Tirmizi, menakib,16; İbn Mace, Mukaddime 11; Müsned 5/382.) Duyurulmaktadır- üzerinde durulmuş, dolayısıyla bu hadisin teravihle ilgili olmadığı hususunda icma edilmiştir.

  :good[1]: :good[1]: :good[1]:
  Sosyofobi..

 20. #20
  agd_sisli Sedat ÖCALAN kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  istanbul mh. adapazarı cd. şişli sk.
  İletiler
  464
  Blogdaki Konular
  2
  isteyen 8 kılsın..

  isteyen 20 kılsın..

  isteyen kılmasın..

2 / 1 12 SonSon

Tags for this Thread

Yer İmleri

Gönderme Kuralları

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •