3 / 2 İlkİlk 123 SonSon
48 sonuçtan 21 --- 40 arası gösteriliyor

Konu: her hafta bir "izm" işleyelim...

 1. #21
  KAPİTALİZM
  Kökleri ilkçağa kadar uzanan kapitalizm Ortaçağın sonlarına doğru Avrupa'nın belirli bölgelerinde gelişmeye başladı. Ancak bir sistem olarak yerleşmesi onaltıncı yüzyıldan sonra gerçekleşti. Onaltı, onyedi ve onsekizinci yüzyıllarda İngiliz kumaş sanayisindeki büyüme kapitalizmin gelişimini hızlandırdı.
  Kapitalizmin gelişmesine katkıda bulunan diğer bir etmen de Avrupa'da değerli maden arzındaki artış ve bunun sonuncunda fiyatların yükselmesi oldu. Bu dönemde fiyatlar ücretlerden daha hızlı arttığından enflasyondan en çok sermaye sahipleri yararlandı.
  Kapitalizm, toplum içerisinde malı ellerinde tutan ve onu istismar eden bir sınıfın oluşturduğu, nüfus ve hakimiyeti, toprak ağalarıyla kapital sahiplerine verdiği böylece toplum içinde sınıflaşmaya ve zulme vesile olan bir sistemdir. Kapitalist düzen insana ruhi eğiliminden, ahlaki düşüncelerden, manevi gaye ve hedeflerden soyutlanmış, maddi bir varlık olarak bakar. Sistem dünyada en başarılı olarak Amerika’da uygulanır.
  kitapları okuyorsun lakin bilgiye sahip değilsin...

 2. #22
  DEMOKRASİ

  Demokrasi Yunanca’daki Demos(Halk) ve Kratos (İktidar) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. VE halkın iktidarı anlamındadır. Demokrasi halkın kendini yönetmesi ya da halk egemenliğine dayalı yönetim şekli olarak tanımlamaktadır.
  Demokrasi; toplumdaki farklılığı ve çeşitliliği, siyasi hayata aktarmaya imkan veren bir mekanızmadır. Demokrasi sanıldığı gibi her derde deva olan ve sorunlarımızı çözen bir sistem değil, sorunların tartışılmasına ve çözülmesine yardımcı olan bir yöntemdir.
  kitapları okuyorsun lakin bilgiye sahip değilsin...

 3. #23
  arkadaşlar özellikle konuları özetleyerek aktarıyorum buraya. okuduğunuzda aklınızda kalacak ve sizin için gerekli olan miktarı ayarlamaya çalışıyorum. inşallah zayii olmuyordur
  kitapları okuyorsun lakin bilgiye sahip değilsin...

 4. #24
  LAİSİZM
  Laisizm, dinin siyasetten ayrı olması gerektiğini savunan düşünce tarzıdır.Ama siyasetin asıl olduğunu,dolayısıyla siyasetle içi içe olan devletin ve dünya hayatının asıl olduğunu,dünya hayatına bağlı kalınması gerektiğini savunur.Toplumda dinin ve maneviyatın yolunun değil ,maddiyatın yolunun öncelikle takip edilmesi gerektiğini iddia etmektedir.Bu anlayışla Auguste Comte ve Karl Marks’ın belirttiğine göre din insanlığın tarihsel serüveninde insanın,tabiat kuvvetlerinden duyduğu bir korkunun ürünü olarak oluşan hurafelerden ibarettir.Amaç tüm hayatı kutsal olandan çıkarmaktır.Kelimenin tam anlamıyla “Tanrıyı evrenden kovmaktır.”
  kitapları okuyorsun lakin bilgiye sahip değilsin...

 5. #25
  SEKÜLERİZM
  17.asırdan beri batıda inanç dışında bir dünya ve ahlak görüşü olarak ortaya çıkmıştır. Sekülerizmin temel amacı toplumun bütün alanlarını tek bir ahlaki ve dini kurallar sistemine bağlı olan bütünlüğünü yok etmesidir.İktisadın,siyasetin,ilmin,eğitimin,sporun,sanatın, eğlencenin ve her bir toplumsal alanın kendine ait kuralları olacak şekilde ayırmaktır. Amaç bu alanları dinin ve ahlakın tesirinden uzaklaştırıp, seküler şekilde işler hale gelmesini sağlamaktır.
  kitapları okuyorsun lakin bilgiye sahip değilsin...

 6. #26
  KaRaMaN Ömer KARAMAN kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  Karadeniz'in İncisinden
  Yaş
  35
  İletiler
  510
  Blogdaki Konular
  2
  Alıntı tuba tafarından gönderildi
  arkadaşlar özellikle konuları özetleyerek aktarıyorum buraya. okuduğunuzda aklınızda kalacak ve sizin için gerekli olan miktarı ayarlamaya çalışıyorum. inşallah zayii olmuyordur
  Allah razı olsun kardeşim.. Sizler devam ediniz eklemeye benim açımdan faydalı oluyor...
  Diğer kardeşler açısından da oledir eminim...

 7. #27
  Alıntı KaRaMaN tafarından gönderildi
  Allah razı olsun kardeşim.. Sizler devam ediniz eklemeye benim açımdan faydalı oluyor...
  Diğer kardeşler açısından da oledir eminim...
  Tabii ki faydalı oluyor...Ne de olsa genel kültür...

 8. #28
  Alıntı tuba tafarından gönderildi
  DEMOKRASİ

  Demokrasi Yunanca’daki Demos(Halk) ve Kratos (İktidar) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. VE halkın iktidarı anlamındadır. Demokrasi halkın kendini yönetmesi ya da halk egemenliğine dayalı yönetim şekli olarak tanımlamaktadır.
  Demokrasi; toplumdaki farklılığı ve çeşitliliği, siyasi hayata aktarmaya imkan veren bir mekanızmadır. Demokrasi sanıldığı gibi her derde deva olan ve sorunlarımızı çözen bir sistem değil, sorunların tartışılmasına ve çözülmesine yardımcı olan bir yöntemdir.
  çok yerinde, teşekkürler ''de-mok-ra-si'' kelimesinin aslında her harfi tartışılabilir,

  bir paradoks; demokrasi bizim sandığımız demokrasi değilse neden hala sandığımız gibi olmadığını bilmiyoruz, yada acaba her ülkenin farklı bir demokrasi-si- mi? var.

  o zaman demokrasi her ülkede farklı anlamlarda sanılıyor.
  Kaburgası Kırılmış Bir Adamın İsyanı Kadar Cehennemsiyim

 9. #29
  DARVİNİZM

  Evrim Teorisi, yeryüzündeki tüm canlı tesadüflere dayalı bir süreç sonucunda birbirlerinden türedikleri öne sürmektedir. Teorinin ilk savunucusu Fransız biyolog Batiste Lamerk’tir. 19.yy. başında ortaya attığı fikir “canlılar hayatları sırasında kazandıkları özellikleri sonraki nesillere aktarırlar”varsayımına dayanıyordu.Bu teoriyi savunan 2. önemli isim Charles Darwin olmuştur.Darvin’e göre yeryüzünde sadece cansız taşın,toprağın,gazların vs.bulunduğu bir dönemde rüzgarın,yağmurun,yıldızların etkisiyle tesadüfen canlı varlık oluşmuştur ve insan atası olan maymundan türemiştir.Oysaki dünyanın en geniş laboratuarlarında bilinçli olarak dahi “canlı hücre” üretmek mümkün olmamıştır.İnsan ise fosil kayıtlarına göre milyonlarca yıl evvel hiç evrim geçirmeden günümüze kadar gelmiştir.


  Darvinci evrim spekülasyonunun en sinsi taraflarından birisi, insan ile hayvan arasındaki temel farklılıkları silme çabası içerisinde olmasıdır. Bu durum, insan ile maymun arasında bir mukayeseye davetiye çıkarmakla kalmamış, insanlar arasında da "bilimsel" etiketli "en yüksek" ve "en düşük" tâbirleriyle tarif edilen ayırımları gündeme getirmiştir. Siyahlar ve Kızılderililer, beyazlardan "daha düşük" olarak ayrılan ilk gruplar arasındadır


  Sosyal Darvinizmi ilk defa Alman siyaset ve bilim adamları yirminci yüzyılın başında, Almanya'nın artan saldırgan militarizmini haklı çıkarmak için kullandılar, savaşın, Darvinci anlamda en uygun ferdin hayatta kalması gibi, biyolojik bir gereklilik olduğunu ileri süren görüşe göre bitki ve hayvan âlemleri üzerinde yapılacak bir inceleme, savaşın evrensel bir tabiat kanunu olduğunu göstermeye yeterdi.

  Netice itibariyle, dünden bugüne evrim lehinde ortaya konan düşünceler göstermektedir ki, Darvinizm daha başlangıçta, canlılar âlemine, delillerini tabiatta bulan bir izah getirme teşebbüsü olmaktan ziyade, belli bir tarihî dönemdeki büyük toplumsal değişikliklerin tesiriyle getirilen bir yorum hüviyeti taşımıştır. Fakat zaman içinde bu noktada kalmamış ırkçı fikirlere bilimsel kılıf görevi görmüştür.
  kitapları okuyorsun lakin bilgiye sahip değilsin...

 10. #30
  SİYONİZM

  Siyonizm kelimesi “Beyt’ül Makdis”teki “Siyon” dağından gelmektedir. Siyon tepesi Süleyman Mabedinin yapıldığı tepedir. Yahudi inancına göre Rabbin kaldığı mekandır.
  Siyonizm geniş manasıyla, Filistin dışındaki Yahudileri Filistin’e toplayarak Kudüsü merkez yapmak suretiyle Yahudi devleti kurmak ve dünyada Yahudi hakimiyetini sağlamaktır. Siyon tepesi üzerinde Süleyman mabedinin yeniden inşa edilmesi simge haline gelmiştir. Yahudiler günde üç kez yaptıkları dua sonunda ve yemekten sonra yaptıkları şükür dualarında Süleyman mabedinin tekrar Siyon dağında inşası için tanrılarına yalvarırlar. Yahudilerin Kral Davut’un altı köşeli yıldızı altında tekrar kutsal topraklara dönecekleri günü beklemektedirler. Siyonizm ideolojisinin altında bu yatmaktadır. Dünyaca ünlü Siyonist felsefeciler arasında Charles, Darwin, Emmanuel Kant, Erich Forarm, Albert Einstein, Freud gibi isimler de bulunmaktadır.
  Siyonizmi bir ideoloji haline getiren Theodore Herzl ’dir. (1860 – 1904 ) Macaristan’da doğmuştur, dindar bir yahudinin oğludur. Hukuk tahsilinden sonra avukatlık yapmıştır. Daha sonra gazetecilik yapmış bunu Siyonizm için kullanmıştır. 1897 yılında İsviçre’nin Basel kentinde “Dünya Siyonist Kongresini” toplamıştır, bu kongrede üç önemli karar alınmıştır:
  1- Sultan 2. Abdulhamit’in en kısa zamanda tahttan indirilmesi
  2- Osmanlı Devletinin yıkılması
  3- 100 sene içerisinde Müslümanların bütün idari mekanizmadan uzaklaştırılması ve islamın yok edilmesi
  Theodore Herzl 1904 yılında öldü.Ölümü şüpheler taşımaktadır.

  SİYONİZM’İN EMİR KOMUTA ZİNCİRİ
  Yahudilerin güçlü ve etkili olmalarının nedeni sağlam bir emir komuta zincirine sahip olmalarıdır. Her biri yalnızca kendilerine verilen emri yerine getirir. Sistemin bütününü bilen yalnızca en üstteki kabalist hahamlardır. Zincirin en altındakiler konuyla ilgili çok az şey bilirken basamaklar yükseldikçe her derecede yeni sırlar, yeni bilgiler öğrenirler.
  KABBALA
  Tevrat inmeden çok daha önce Yahudi Ruhban sınıfını geliştirdiği bir öğretidir. Kabala; büyü, şeytani güçlerle bağıntı sanatıdır. Putperest bir öğretidir. Ağızdan kulağa anlamına gelen kabala sır esasına dayanır. 3 kabbalist tarafından ezbere tutulur. Kabalayı anlayıp çözen az sayıda hahamlar dünya siyonizmini kontrol etmektedir.

  3 KABBALİST VE SANHEDRİN

  3 Kabbalist ve Sanhedrin tüm Siyonist organizasyonların İsrail Devleti dahil bağlı oldukları haham topluluğudur. Sanhedrin üyeleri, kabala eğitimi almış olan hahamlar arsından seçilir. Hepsi büyü bilmek zorundadır. Sanhedrin 70 kabbalist hahamdan oluşmaktadır. Bu sayı titizlikle korunur.
  3 kabbalist ise; bu haham topluluğunun üzerinde Siyonizmin emir konuta zincirinin tepesinde yer alır. Tevrat’ı değiştiren bu kabalist hahamlardır.
  B’NAİ B’RİTH
  Siyonizmin beynidir. İbranice’de “Ahidin Çocukları” anlamına gelir. Yahudilerin üye olduğu etkili Siyonist teşkilatıdır. Amacı siyonizmin dünya çapındaki menfaatlerini gözetmek, siyonizmin hedefi olan “DÜNYA HAKİMİYETİNİ SAĞLAMAK”tır. IMF, DÜNYA BANKASI, BM teşkilatlarının bütün kilit noktalarındaki Siyonist üyeleri sayesinde uluslar arası kararları istedikleri gibi yönlendirmektedir. Türkiye’deki ayağı; FAKİRLERİ KORUMA DERNEĞİ, BM, IMF, DÜNYA BANKASI’dır.

  BİLDERBERG GROUP (DÜNYANIN EFENDİLERİ)

  25 yönetici kadrosu vardır. Yahudi dünya hakimiyetini gerçekleştirmek üzere emirleri hahamdan alır. Karapara, siyaset, gizli örgütler ve iş dünyasının ünlüleri bir araya getirilir,
  her yıl 3 gün toplanırlar. Toplantının gizli kalacağına söz verirler. Son Bilderberg toplantısına Türkiye’den Devlet Bakanı Ali BABACAN katılmıştır. Altı kuruluşları NATO, CFR ve AB ‘dir.

  MASONLUK
  Yahudi olmayanların Büyük İsraili kurmak için Yahudilere hizmet ettikleri teşkilattır.
  Önemli alt kuruluşları; mason locaları teşkilatlarına adam hazırlayan ROTARY, LİONS, DİNER siyonizmin hakimiyeti için çalışmaktadır.
  Bütün “izm”..

  Eğer müdahale edilmezse, Siyonist ideoloji vahşetini mevcut sınırlar içinde tutmayacak, kutsal kabul ettikleri, Nil'den Fırat'a kadar olan sınırlar içinde tüm komşu ülkeleri bu kör kuyunun içine çekmek isteyecektir. Bölgede hakim olduktan sonraki aşama ise, tüm dünyaya hükmetmek olacaktır. Bu ise din dışı, ırkçı, Sosyal Darwinist ve saldırgan bir ideolojinin dünyaya hakim olması demektir ki, böyle bir ortamda huzurdan, güvenlikten ve barıştan söz edilemeyeceği açıktır. Dolayısıyla Hıristiyan dünyasının Siyonizme karşı alacağı tavırda, bu gerçekleri göz önünde bulundurması hayati önem taşımaktadır. Samimi olarak iman eden Hıristiyanların, Hz. İsa'nın kendilerine, "Ne mutlu sulh edicilere" (Matta 5/9) sözleri ile yeryüzünde barış elçileri olmalarını emrettiğini unutmamaları gerekir. Bu durumda "yeryüzünde barışı sağlamanın" önemli bir şartı, Siyonizmin saldırganlığının durdurulmasıdır.

  Bütün “izm” lerin arka planında SİYONİZM vardır. Amaçları insanları, halkları “izm” lere bağlı hatta izmleri din kabul eden birbirleriyle sürekli savaşan bir güruh haline getirmektir. Bu kaos ortamından faydalanarak “vaad edilmiş topraklara sahip olma” ve büyük israili kurma” ideallerini gerçekleştirmek istemektedirler.
  Siyonizmin ve buna bağlı tüm sahte izmlerin karşısındaki tek gerçek düşünce sistemi MİLLİ GÖRÜŞtür.
  kitapları okuyorsun lakin bilgiye sahip değilsin...

 11. #31
  Bütün “izm” lerin arka planında SİYONİZM vardır. Amaçları insanları, halkları “izm” lere bağlı hatta izmleri din kabul eden birbirleriyle sürekli savaşan bir güruh haline getirmektir. Bu kaos ortamından faydalanarak “vaad edilmiş topraklara sahip olma” ve büyük israili kurma” ideallerini gerçekleştirmek istemektedirler.
  Siyonizmin ve buna bağlı tüm sahte izmlerin karşısındaki tek gerçek düşünce sistemi MİLLİ GÖRÜŞtür.
  kitapları okuyorsun lakin bilgiye sahip değilsin...

 12. #32
  acaba siyozm-in başladı yanı fikir olarak ilkkez benimsendiği ülke veyahur mahal, mekan neredir, bilen varsa paylaşırsa memnun olurum daha güzel yorumlar için bilmekte fayda var diye düşünüyorum

  baki selamlar...
  Kaburgası Kırılmış Bir Adamın İsyanı Kadar Cehennemsiyim

 13. #33
  SİYONİZM

  Siyonizm kelimesi “Beyt’ül Makdis”teki “Siyon” dağından gelmektedir. Siyon tepesi Süleyman Mabedinin yapıldığı tepedir. Yahudi inancına göre Rabbin kaldığı mekandır.
  Siyonizm geniş manasıyla, Filistin dışındaki Yahudileri Filistin’e toplayarak Kudüsü merkez yapmak suretiyle Yahudi devleti kurmak ve dünyada Yahudi hakimiyetini sağlamaktır. Siyon tepesi üzerinde Süleyman mabedinin yeniden inşa edilmesi simge haline gelmiştir. Yahudiler günde üç kez yaptıkları dua sonunda ve yemekten sonra yaptıkları şükür dualarında Süleyman mabedinin tekrar Siyon dağında inşası için tanrılarına yalvarırlar. Yahudilerin Kral Davut’un altı köşeli yıldızı altında tekrar kutsal topraklara dönecekleri günü beklemektedirler. Siyonizm ideolojisinin altında bu yatmaktadır. Dünyaca ünlü Siyonist felsefeciler arasında Charles, Darwin, Emmanuel Kant, Erich Forarm, Albert Einstein, Freud gibi isimler de bulunmaktadır.
  Siyonizmi bir ideoloji haline getiren Theodore Herzl ’dir. (1860 – 1904 ) Macaristan’da doğmuştur, dindar bir yahudinin oğludur. Hukuk tahsilinden sonra avukatlık yapmıştır. Daha sonra gazetecilik yapmış bunu Siyonizm için kullanmıştır. 1897 yılında İsviçre’nin Basel kentinde “Dünya Siyonist Kongresini” toplamıştır, bu kongrede üç önemli karar alınmıştır:
  1- Sultan 2. Abdulhamit’in en kısa zamanda tahttan indirilmesi
  2- Osmanlı Devletinin yıkılması
  3- 100 sene içerisinde Müslümanların bütün idari mekanizmadan uzaklaştırılması ve islamın yok edilmesi
  Theodore Herzl 1904 yılında öldü.Ölümü şüpheler taşımaktadır.
  kitapları okuyorsun lakin bilgiye sahip değilsin...

 14. #34
  morfolojisini sayane öğrendim sayın; tuba

  bu mana ile açıkça görülüyorki türkiyede malesef siyonizm benimseniyor belirli bir kitleye sahip, her ne kadar kimse ben siyonistim demesede düşünce idelojisi ile taraftar oluyor gibi geliyor tabi genelleme yapmak doğru olmaz

  birde üzücü bir durumda daha bazı üniversiteli gençler tarafındnan siyonist mervan bargutiye adeta tapılıyor

  öyleki kızıl bayrak adında bir dergide siyonızm ın savunması hatta onursal kavramlar taşındığına değiniliyor.

  muhabbetle...
  Kaburgası Kırılmış Bir Adamın İsyanı Kadar Cehennemsiyim

 15. #35
  mervan bergeti siyonizm
  kendisi el fetih örgütünün liderlerinden di sanıyorrum. telavivdeydi en son tutuklu olarak... akibetinden bi haber olsamda, siyonizim ile bağlantısını bilmiyorum. yada böyle bir bağlantı gerçekten sahih mi?
  kitapları okuyorsun lakin bilgiye sahip değilsin...

 16. #36
  sanırım aynı mervan barguti den bahsetmiyoruz ben bahsettiğim şahıs

  2003 lerde tutuklu olduğu mahkede siyonizm lehine slogan atan ve sol görüşlü siyon dergisinde siyonizm'in onurlu sesi altında bir manşette haber olmuştu aynı kişiler olduğundan şüpheliyim!
  Kaburgası Kırılmış Bir Adamın İsyanı Kadar Cehennemsiyim

 17. #37
  tutuklu oluş tarihleri hemen hemen aynı.
  kitapları okuyorsun lakin bilgiye sahip değilsin...

 18. #38
  ozisler13
  Giriş
  Mon May 2006
  Konum
  arz
  Yaş
  34
  İletiler
  854
  Blogdaki Konular
  4
  yaw her haftaydı ama her an olmuş ya da her yarım saatte bir.bu portalda samimiyet bazen amaçları karıştırıyor.ama bu da güzel.en fazla konu kilitlenir zaten.kilitleyecek bi durum yok da amaca ulaşılamamış yazık olmuş
  yine de ALLAH razı olsun.zamanın hızına yetişilemediği ve de mekanın zamana dahil olabildiği dönemler bunlar sanırım ve bu da gayet normal.geçmiş olsun konuyu başlatana.İNŞALLAH bi dahaki konuda amacınıza ulaşırsınız
  ALLAH razı olsun.
  artık zamanı ve belki de son hakkım,çünkü dağıldım ve hala ALLAH a sığınıyorum Utanmadan

 19. #39
  Alıntı ozisler13 tafarından gönderildi
  yaw her haftaydı ama her an olmuş ya da her yarım saatte bir.bu portalda samimiyet bazen amaçları karıştırıyor.ama bu da güzel.en fazla konu kilitlenir zaten.kilitleyecek bi durum yok da amaca ulaşılamamış yazık olmuş
  yine de ALLAH razı olsun.zamanın hızına yetişilemediği ve de mekanın zamana dahil olabildiği dönemler bunlar sanırım ve bu da gayet normal.geçmiş olsun konuyu başlatana.İNŞALLAH bi dahaki konuda amacınıza ulaşırsınız
  ALLAH razı olsun.
  konuyu başlatan benim. ozisler ama amacına ulaştığına eminim. artı konuşulan konular da gerekli ve ilgilenilmesi gereken ayrıntılar.zaten konunun açılış gayesi de. sorgulamak yani. birileri birilerini sorgulamaya başlamış. bugün bargeti diğergün başka isim. sırayla...
  kitapları okuyorsun lakin bilgiye sahip değilsin...

 20. #40
  Alıntı ozisler13 tafarından gönderildi
  yaw her haftaydı ama her an olmuş ya da her yarım saatte bir.bu portalda samimiyet bazen amaçları karıştırıyor.ama bu da güzel.en fazla konu kilitlenir zaten.kilitleyecek bi durum yok da amaca ulaşılamamış yazık olmuş
  yine de ALLAH razı olsun.zamanın hızına yetişilemediği ve de mekanın zamana dahil olabildiği dönemler bunlar sanırım ve bu da gayet normal.geçmiş olsun konuyu başlatana.İNŞALLAH bi dahaki konuda amacınıza ulaşırsınız
  ALLAH razı olsun.

  pek bir şey anlamadım ama
  Kaburgası Kırılmış Bir Adamın İsyanı Kadar Cehennemsiyim

3 / 2 İlkİlk 123 SonSon

Yer İmleri

Gönderme Kuralları

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •