Siyasi tarihimizde seyrin değiştiği gün; 11 ekim

Türk siyasi tarihi kapatılan siyasi partilerle doludur. Kapatılan Milli Nizam Partisi (MNP) kadroları, 11 Ekim 1972’de Milli Selamet Partisi (MSP) adıyla bir parti daha kurdular.

A+A-Partinin ilk Genel Başkanlığına Süleyman Arif Emre getirildi. MSP'nin kuruluş çalışmaları içinde yer alan Necmettin Erbakan, partiye resmen 1973'ün Mayıs ayında katıldı, 20 Ekim 1973'te partinin genel başkanı oldu. MSP, 12 Eylül 1980'e kadar, Türkiye'nin siyasal yaşamında etkin bir rol oynadı. İki kez koalisyon hükümetlerinde yer aldı. 12 Eylül yönetimi tarafından diğer partilerle birlikte kapatıldı.

Milli Nizam Partisi’nin Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılmasından sonra bu partinin kurucuları olan Necmettin Erbakan, Süleyman Arif Emre ve arkadaşları milliyetçi-mukaddesatçı bir parti olan MSP’yi kurdular. MSP kapatıldığı 12 Eylül 1980 darbesine kadar ahlak, maneviyat, iktisadi kalkınma, ağır sanayi, batı karşıtlığı, anti ABD, anti İsrail, antisemitizm, şahsiyetli dış politika gibi kavramları sıklıkla vurguladı ve sloganlarında kullandı.MSP girdiği ilk seçim olan 1973 seçimlerinde genel oyların yüzde 11,8’i (1.265.771 oy) karşılığında meclise 48 milletvekili sokmayı başardı.Girdikleri ilk seçimde parlamentoya bu denli güçlü girişleri MSP’yi anahtar parti konumuna getirdi. Hiçbir partinin yeterli çoğunluğu sağlayamaması sebebiyle 1973 seçimleri sonrasında koalisyon hükümeti MSP ve CHP işbirliği ile kuruldu. MSP lideri Necmettin Erbakan kurulan bu hükümetin Başbakan yardımcısı olurken, Din İşlerinden sorumlu devlet başkanlığı, içişleri, adalet, ticaret, gıda tarım hayvancılık, sanayi ve teknoloji bakanlıklarını aldı. 7 ay süren MSP veCHP koalisyonu Kıbrıs Barış Harekatını başarı ile yürüttü ancak iki parti anlaşamadı ve koalisyon dağıldı. (18 Eylül 1974)

KISA KOALİSYONLAR DÖNEMİ
31 Mart 1975 yılında yeniden seçime gidildi. Bu seçimde Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi Süleyman Demirel başkanlığında Milliyetçi Cephe (MC) hükümetini kurdu ancak bu da uzun soluklu olmadı. 1977 yılında yapılan seçimlerde hiçbir parti yeterli oyu alamadığından yeniden koalisyona gidildi ve AP, MSP, MHP, CGP hükümeti kuruldu. Ecevit’in verdiği gensoru neticesinde 31 Aralık 1977’de hükümet düşürüldü. MSP’nin 6 Eylül 1980’de yaptığı ünlü Konya mitingi 12 Eylül darbecileri tarafından şeriat amaçlı kalkışma girişimi olarak yorumlandı. 12 Eylül darbesi ile birlikte diğer siyasi partiler ile birlikte MSP de kapatıldı. Siyasi partilerin faaliyetlerine devam etmesine izin verilmesiyle MSP Refah Partisi ile birleşerek kendini fesh etti.

İSMAİL KOÇ