Edirne'nin Öncelikli Sorunlarının Başında Trafik ve Park Sorunu Geliyor

Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Av. Sinan Tekin, Edirne'de Öncelikli Sorunların Başında Trafik ve Park Sorunlarının Geldiğine Dikkat Çekti.

Dünya’da ve ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de her geçen gün artan motorlu vasıtalar trafik ve park sorununu da beraberinde getirdiğini söyleyen Tekin; “Trafik konusu ciddi bir şekilde ele alınmalı. Bu ve buna benzer önemli konularda istişare genişletilerek çeşitli kuruluşlardan ve akil kişilerin de görüşleri alınmalı” dedi.

TEKİN, TRAFİK VE PAK SORUNU KONUSUNDA YAPILMASI GEREKENLERİ ŞÖYLE SIRALADI;
1. Toplu taşımaya öncelik verilmeli ve verilen toplu taşıma hizmetinin kalitesi arttırılmalı.
2. Ulaşım Ana Planı yapılmalı, arzdan çok talep yönetilmeli.
3. Sadece yeni yol açmakla da ulaşım ve trafik problemi çözülemez. Yeni yolların taşıt trafiği üreten fabrikalar olduğu artık herkesin kabul ettiği bir gerçektir.
4. En önemlisi ise Kent içi ulaşımda toplu taşımacılığın özendirilmesi gerekmektedir.
5. Ulaşım Belediye’nin en temel görevidir. Dolayısıyla ulaşım ‘rant’ odaklı değil insan odaklı olmalıdır. Belediye’nin ulaşımı tamamen özelleştirmesi de doğru değildir.
6. Diğer ulaşım alternatiflerinin de değerlendirilmesi ve teşvik edilmesi gerekir. Bu bağlamda; bisikletin de bir ulaşım aracı olduğunu belirtmek isteriz.
7. Özellikle özel araçlarla seyahat hacminin azaltılması gerekir.
8. Şehrimizdeki park sorunun da trafik sorunundan aşağı kalır tarafı yok. Bu konuda kayda değer girişimler göremiyoruz. Sorun her geçen gün büyüyor. Şehir içinde uygun yerler tespit edilerek yer altı otoparkları yapılabilir.

12 Aralık 2012