“Aksa’ya Teşekkür Borcumuz Var”


Kudüs, 400 sene Osmanlı emanetinde kalmış ve Osmanlı, emaneti layıkıyla koruyarak bizlere bir miras bırakmıştır. Bu mirasın izleri, mimaride, zengin sokaklarda, çeşmelerde, kalelerde ve Sultan Süleyman surlarında karşımıza çıkmaktadır. Kadim Şehrin tamamına yakını yüzyıllardır kuşandığı elbisesini üzerinde taşımaya devam ediyor.


Siyonist İşgalciler, Kudüs’ün İslam kimliğini yok etmek ve Osmanlı mirasının izlerini ortadan kaldırmak için şiddette sınır tanımıyorlar.


Müslümanların, özellikle de biz Osmanlı torunlarının bu kutsal emanete sahip çıkmalı ve bu bilinci korumamız gerekmektedir. Bu bilinçle 2008 yılında Mirasımız Derneği’ni kurduk.


Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği olarak Rabbimizin Mescid-i Aksa Kudüs ve Civarındaki mirasımızı korumak ve yaşatmak için, bakım hizmetleri ile koruma ve ilmi faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.


Bizler bugün ecdadımızın izlerini sürmekteyiz. İzlerini sürdüren bu ecdat, Kudüs surlarını inşa etmiş, Kudüs Kalesini onarmış ve en önemlisi Peygamberimiz ’in (S.A.V.) ziyarete layık gördüğü 3 Mescitten üçüncüsü olan Mescid-i Aksa’ nın hamiliğini üstlenerek korumuş ve kollamışlardır.


Rabbimizin etrafını mübarek kıldığı, onlarca hadis-i şerifte kutsallığına vurgu yaptığı bu kutsal mabedMescid-i Aksa, Siyonist İşgalcilerin İsrail’in işgali altındadır. İşgalciler, Kudüs’ü Yahudileştirmek ve İslam izlerini yok etmek için, başta Osmanlı eserleri olmak üzere bütün Kudüs’ü yıkıp sözde emellerine ulaşmak istemektedirler.


İsraillilerin bu emellerine dur demek için mirasımız korumak ve işgalden kurtarmak için çalışıyor ve bütün dünyaya duyuruyoruz.
Osmanlı torunlarına ise bu mirası göstermek ve tarihi sorumluluklarını tekrar hatırlatmak istiyoruz. Mescid-i aksa ve Kudüs başlıklı bilinçlendirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.


Bu kapsamda konferanslar, seminer çalışmaları ve sempozyumlar düzenliyoruz. Kudüs ve Mescid-i Aksa konulu yayınlarla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca Kudüs ve civarında yürüttüğümüz projelerimizi başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere halkımızla paylaşıyor ve desteklerinin devamını bekliyoruz.


Derneğimizin Kudüs ve civarında yürüttüğü projeler;


1. İlim Halkaları


Osmanlı’nın Mescid-i Aksa içerisinde oluşturduğu İlim Meclisleri yeniden oluşturulmuştur. 2010 yılında 110 olan öğrenci sayımızı 2011 de 360 a ulaşmıştır. İlim Halkaları ile Osmanlının geleneğini ihya etmek, manevi iklim oluşturmak ve Mescid-i Aksa’nın manevi ikliminin koruması ve Mescid-i Aksa’nın fiziken korunması amaçlanmaktadır.


2. Beyarık Seferleri


Selahattin Eyyubi’nin başlattığı Kudüs ve civarından Müslümanları seferlerle Mescid-i Aksa’ya taşımıştır. Müslümanlar arasında Mescid-i Aksa sevgisi oluşturmak için yapılan bu seferler günümüzde otobüslerle yapılmakta OLUP Derneğimiz tarafından 4000 otobüs seferi ile bu gelenekte sürdürülmüş olmaktadır.


3. Kudüs Ziyaretlerinin Teşvik Edilmesi


Mescid-i Aksa ve Kudüs ziyaretlerine dönük programlar ve telkinlerle Mirasımızın bizzat görülmesini teşvik ediyoruz.


4. Restorasyon Projelerimiz


Cami, medrese, ev restorasyonu kapsamında 10 cami,2 medrese ve Mescid-i Aksa komşusu durumundaki 20 adet tarihi eser özelliği taşıyan evi restore ettik.


Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah “Allah bana Mescid-i Aksa neden işgal altında diye hesap soracak;” diyor. Bizlerin de elbette bu sorumluluğun bilincinde insanlar olmalıyız. İnsanımız Kudüs konusunda duyarsız değil. Fakat bu demek değildir ki yeterince duyarlı. Zaten İslam toplumu olarak sevgi ve muhabbetimiz yeterli olmadığı için Mescid-i Aksa ve Kudüs işgal altındadır. İnsanımız Kudüs’e ne kadar zaman ayırdığını düşünüp bu sualin cevabını kendi özelinde vermeli. Her gün beş vakit alnımızı secdeye vardırıp, Rabbimizle konuştuğumuz namaz ibadetinin indirildiği Miraç hadisesinin kutsal alanı Mescid-i Aksa için her Müslümanın (en azından) şükür borcu vardır.

Dünyaya haykırıyoruz… Rabbimizin son emaneti, son nefesimize kadar Mescid-i Aksa ve Kudüs’ü canımız pahasına koruyacak ve sahip çıkacağız. Bu yolculuğumuzda en büyük destek siz Osmanlı torunlarınındır…


Derneğimizin yayın organı olanwww.mirasımız.org.tr adresinden faaliyetlerimizi ve Kudüs’teki son gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Mirasımız Tel: 0212 524 01 01


“Mirasımız Miracımızdır.”