Her güne 1 Ayet meali!

“Sonra duman halinde olan göğe yöneldi, ona ve yerküreye: İsteyerek veya istemeyerek, gelin! dedi. İkisi de “isteyerek geldik” dediler.
(Fussilet:11).