PRENSİPLER VE KURALLAR

Prensipler:

1. Bu forum admin, günün ihtiyacı kadar yönetici ve yönetici adayı tarafından temsil, sevk ve idare edilir.
2. Bu forum İslam esaslı bir forumdur.
3. Bu forum paylaşım dili olarak Türkçe dilini kullanır.
4. Bu forum nitelikli paylaşımı destekler.
5. Bu forum milli görüşçü bakış açısını savunur.
6. Bu forum sövgü, mesnetsiz itham ve doğrudan hakaretler dışında her türlü görüşe katlanır.
7. Bu forum üyeler tarafından eklenen hiçbir data’dan sorumluluk kabul etmez.
8. Bu forum prensip ve kurallarına karşı olan artniyet ve hilenin karşısındadır.


Kurallar:


1.

A: Yönetim iki bölümden oluşur. 1: İdari birim 2: Karar birimi
İdari birim: Admin ve yöneticilerden oluşur. Karar birimi: Yöneticiler ve yönetici adaylarından oluşur.

B: Forum admini aynı zamanda forum başkanıdır. Yöneticileri ve yönetici adaylarını görevlendirir, yönlendirir, toplantılara başkanlık eder, prensipte her şeye doğrudan müdahalede bulunmaz, bununla birlikte bu yetkisi vardır, tartışmalı konularda (teknik konularda dahil) son karar merciidir. Yönetici grubunun da başkanıdır. Alınan kararlar için görevlendirme yapar.

C: Forum yöneticileri günün ihtiyacı kadar kişiden oluşur. Adminin verdiği görevleri uygularlar. Kurallar dahilinde doğrudan müdahale yetkileri vardır. Silinecek ve iade olunacak başlıkları yönetirler. Kurallarla belirlenen durumlarda üyeleri uyarırlar.

D: Forum yönetici adayları panolarda görev alırlar. Panoları takip ederler. Yazıları denetlerler. Kurallara aykırı yazıları değerlendirme kutusuna aktarırlar. Üyeleri takip ederler, sakıncaları tespit ederler. Kurallara aykırı olmasa bile prensiplere uymayan durumları da tespit ederler. Üyeleri takip ederler ve artniyet ve hile durumlarını tespit ederler. Forumun geliştirilmesi için araştırma yaparlar. Forum için bilgi toplarlar, teklif hazırlarlar. Bütün tespit, bilgi ve tekliflerini yönetici adayları grubuna sunarak forum yönetimine katılırlar.

E: Forum da yeni kural koyma ya da var olan kuralı revize etme ya da kaldırma: Tespit edilen sorunlar ve ihtiyaçlar idari ve karar birimi üyelerinin biri ya da bir kaçı tarafından taslak haline getirilip karar birimine sunulur. Taslak birimde yorumlanır. Taslak, tek başına admin ve ya buna karşı 3 yöneticinin istemesiyle oylamaya açılır. Karar gurubu oylamaya açılan karar tasarılarını oylarlar. Oybirliği ya da ¾ lük oy çokluğu durumunda bu tasarılar kurallaşarak yürürlüğe girer. Salt çoğunluk durumunda tasarı, admin ve yöneticilerin oylamasına gider. Burada bir oybirliği ya da ¾ lük oy çokluğu sağlandığında tasarı kurallaşır. Beraberlikte adminin kullandığı oy kazanmış sayılır.

F: Adminin kural koyma yetkisi: Alınan kararın selameti açısından bütün oylamalarda oybirliği ya da ¾ lük oyçokluğu aranır. Tasarı hakkında kararsız kalınması durumunda ortaya sakınca çıkacağı admin tarafından öngörülürse admin ilgili tasarıyı ya da kendi getireceği bir çözümü geçici olmak şartı ile kurallaştırır. Aciliyet olduğu durumlarda da admin, ortada görüşülmekte olan ya da henüz görüşülmemiş bir tasarı olduğu taktir de bile geçici kural koyabilir. Geçici kural; o konu hakkında birimlerin karar almasına kadar yürürlükte kalır.

2.

A. Foruma din (İslam) düşmanlığı güden herhangi bir link, metin ya da resim eklenemez. Bunun olması durumunda ilk gören yönetici ya da yönetici adayı tarafından konu değerlendirme kutusuna taşınır. Üyeyi tespit edip admine bildirirler. İki idari üyenin onayı ile ilgili data silinir. Silinmesi durumunda yönetici tarafından üyeye bir uyarı verilir.

B: Foruma müstehcenlik güden herhangi bir link, metin ya da resim eklenemez. Bunun olması durumunda ilk gören yönetici ya da yönetici adayı tarafından konu değerlendirme kutusuna taşınır. Üyeyi tespit edip admine bildirirler. İki idari üyenin onayı ile ilgili data silinir. Silinmesi durumunda yönetici tarafından üyeye bir uyarı verilir.

C: Foruma bariz, tahrik edici ve saldırı amaçlı ırkçılık güden herhangi bir link, metin ya da resim eklenemez. Bunun olması durumunda ilk gören yönetici ya da yönetici adayı tarafından konu değerlendirme kutusuna taşınır. Üyeyi tespit edip admine bildirirler. İki idari üyenin onayı ile ilgili data silinir. Silinmesi durumunda yönetici tarafından üyeye bir uyarı verilir.

D: Foruma bariz bir şekilde cinsiyetler arası yakınlaşma(flört) ya da karşı cinse karşı tek yönlü kur, randevu talebi, telefon numarası ve adres talebi ya da karşı cinsi rahatsız edici anlamı güden herhangi bir metin ya da resim eklenemez. Bunun olması durumunda ilk gören yönetici ya da yönetici adayı tarafından konu değerlendirme kutusuna taşınır. Üye ya da üyeler tespit edip admine bildirirler. İki idari üyenin onayı ile ilgili data silinir. Silinmesi durumunda yönetici tarafından üye ya da üyelere bir uyarı verilir.

E: Foruma din düşmanlığı anlamı taşıyan, müstehcenlik anlamı taşıyan, bariz ve tahrik edici ırkçılık anlamı taşıyan, itham ve tahkir anlamı taşıyan avatar ve signatür (imza) eklenemez. Bunun olması durumunda ilk gören yönetici ya da yönetici adayı tarafından üye tespit edilip admine bildirilir. ilgili data silinir ve kullanıcıya uyarı verilir.

F: Paylaşımlarında İslami esaslara önem veren üyeler yönetim tarafından bu özelliği göz önünde bulundurularak değerlendirilir.
3.

A: Forumun bütün panoları Latin harfleri ve Türkçe dilinde düzenlendiğinden hiçbir panoya başka bir dilde yazı eklenemez. Bunun olması durumunda ilk gören yönetici ya da yönetici adayı tarafından konu değerlendirme kutusuna taşınır. Üyeyi tespit edip admine bildirirler. Yöneticiler tarafından üyeye bir uyarı verilir. İki idari üyenin onayı ile ilgili data silinir. İslami ilimlerin aktarılabilmesi açısından Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ve hadis metinlerinin arap harfleri ile yazılmış Arapça hali ile Latin harfleriyle yazılmış arapça hali ve de hat sanatı resimleri bu kuraldan müstesnadır.

B: Türkçeyi güzel kullanan üyeler yönetim tarafından bu özelliği göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

4.

A: Forum, nitelikli bir paylaşım ortamı sağlamak için ihtiyaçlara yönelik panolardan oluşmaktadır. Bu bakımdan uygun panoda açılmayan konular taşınır. Bu tür bir başlık tespit edindiğinde yönetici ya da yönetici adayı tarafından ilgili bölüme taşınır.

B: Bir üyenin aynı konu ile ilgili birden fazla başlık açması durumunda fazla olanlar yönetici ya da yönetici adayı tarafından değerlendirme kutusuna taşınır ve bir yönetici tarafından silinir. Aynı konuda birden fazla başlık açmada ısrar eden üyeye yönetici tarafından bir uyarı verilir ve verilen uyarı ilgili yere not edilir.

C: Başkasının yazısına bariz bir şekilde ilgisiz ve ya sabote (protesto değil) amaçlı cevap eklenemez. Eklenen cevap yönetici adayının bildirmesi ile yönetici tarafından değiştirilebilir ve ya silinebilir.

D: Foruma, bir yorum eklemeksizin ya da görüşülmekte olan bir konuya açıklık getirme amacı gütmeksizin kopyala yapıştır şeklinde bir data eklenmesi durumunda ilgili data yayından kaldırılır ya da değiştirilir. Bu davranışı tekrarlayan üye uyarılır.

E: Konuların esas iddiasına cevap vermeksizin sadece usüle yönelik cevap yazılamaz. yazılması durumunda ilgili data yayından kaldırılır ya da değiştirilir.

F: Foruma üye olmak isteyen kişiler ad ve soyadı ile üye olmak zorundadır. Nickname kullanmak yasaktır. Ad soyadı vermeyenlerin kaydını silinir.

G: Forum yönetimi foruma ya da portala üyeler tarafından eklenen her türlü data üzerinde tam tasarruf sahibidir.

H: Nitelikli yazılar yazan ve yahut kendi çalışması olan program, resim, ses kaydı gibi eserler ekleyen üyeler yönetim tarafından bu özelliği göz önünde bulundurarak değerlendirilir.

5.

A: Forumun temel felsefesi Milli Görüştür. Buna karşın bu forum Milli Görüşün temsilcisi değildir. Bu forum Milli Görüşçü bakış açılarını paylaşmak isteyenleri buluşturmak hedefiyle Milli Görüş sevdalıları tarafından kurulmuştur.

B: Milli Görüşü anlatan paylaşımlar yönetim tarafından desteklenir.

C: Forum yönetimi Milli Görüş aleyhine eklenen yazılarda sorun oluştuğunda, forum kurallarına bağlı kalmak kaydıyla taktir haklarını Milli Görüş yönünde kullanır.

D:
Paylaşımlarında ve tutumlarında Milli Görüşü esas alan üyeler yönetim tarafından bu özelliği göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

6.

A: Forumda islama ve ırkçılığa karşı olan hassasiyetimiz göz önünde bulundurularak her fikir, görüş ve felsefede yazı eklenebilir.

B: Forumda islama ve ırkçılığa karşı olan hassasiyetimiz göz önünde bulundurularak (yönetim karşıtı olanlar dahil) her türlü protesto yazısı eklenebilir.

C: Forumda her kime ve her neye olursa olsun sövgü içeren yazı ve resim eklenemez. Sövgü içeren data yönetici ya da yönetici adayı tarafından değerlendirme kutusuna aktarılır. İki yöneticinin onayıyla silinir. Silinmesi durumunda üyeye yönetici tarafından uyarı verilir. Uyarı ilgili yere kaydedilir.

D: Forumda üyelere, yönetime, dini lider ve imamlara, ve İslami kimliğiyle tanınan kişilere karşı (protesto değil) hakaret ve mesnetsiz itham içeren yazı ve resim eklenemez. Hakaret ve haksız itham içeren data yönetici ya da yönetici adayı tarafından değerlendirme kutusuna aktarılır. İki yöneticinin onayıyla silinir. silinmesi durumunda üyeye yönetici tarafından uyarı verilir. Uyarı ilgili yere kaydedilir.

E: Hakaret, haksız itham ve sövgü kullanan üyeler yönetim tarafından bu özelliği göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

7.

A: Foruma üyeler tarafından eklenen her türlü data’dan forumumuz sorumluluk kabul etmez.

B: Foruma eklenen ve sonradan telif hakkı bulunduğu anlaşılan her türlü data yönetime bildirilmesi durumunda silinir.

8.

A: Foruma kendisine ait olmadığı halde başkasının eserini kendi eseri gibi sunulamaz. Tespit edildiği taktirde data yönetici ya da yönetici adayı tarafından üyeden data’nın kaynağını eklemesi istenir. Kaynağı bilinmiyorsa bile alıntı olduğunu üye belirtmek zorundadır. Uyarıya rağmen düzeltilmeyen konular yönetici ya da yönetici adayı tarafından değerlendirme kutusuna taşınır. İki yöneticinin kararıyla düzeltilerek ya da kaynaksız data silinerek iade olunur. Yöneticiler tarafından üyeye uyarı verilir ve uyarı ilgili bölüme kaydedilir.

B: Foruma birden fazla üyelik hesabı ile kayıt olunamaz. Başkasının hesabı kullanılarak girilemez. Tespit edildiğinde üyeye admin ya da yönetici tarafından uyarı verilir ve kayıtlar iptal edilir.

C: Bir üyeyi yönetimin ve üyelerin gözünden düşürmeye yönelik iftira, gıybet ve kovuşturma yapılamaz. Tespit edildiği taktirde yöneticiler tarafından üyeye uyarı verilir ve uyarı ilgili bölüme kaydedilir.


HEDEFİMİZ
Hızla gelişen internet ortamında insanlar fikirlerini ve imkanlarını paylaşıp kendilerini ifade edebilirken, Milli Görüş sahiplerinin bundan geri kalmamaları…
İnternet’i tam anlamıyla kullanabilmeleri…
Kendilerini ifade etmede gelişmeleri…
Paylaşımlardan en iyi şekilde faydalanmaları…
Forum kültürü edinmeleri…
İnternette oldukları müddetçe zararlı ortamlardan uzak durmaları…
BİZ MİLLİGORUSPORTAL EKİBİNİN EN ÖNEMLİ HEDEFİDİR.