4 sonuçtan 1 --- 4 arası gösteriliyor

Konu: 3- Delil Alma ve Kaynak Gösterme Metodlarımız

 1. #1

  3- Delil Alma ve Kaynak Gösterme Metodlarımız

  Bismillahi Subhanehu ve Teala

  İnşaAllah bu konu iki alt başlıktan oluşacaktır:


  1- Delil Alma
  2- Kaynak Gösterme.  1-Delil Alma:
  Kur'an-ı Kerim'i, Sahih ve Hasen derecedeki sünneti, İcma-ı ve Kıyası delil olarak kabul ediyorum.

  a-Kur'an-ı Kerim:
  İlgili meseleyle alakalı delillendirmede, Kitap'taki ilgili ayetin lafzi ve mana delaletinin olması gerekiyor. Yani bir meselede delil olarak herhangi bir ayet delil olarak gösterilmesi, o ayetin o konuya delil olacağı anlamına gelmez. İlgili ayet, o meseleye delalet ediyor mu, etmiyor mu, onemli olan odur.

  Diğer taraftan, mübeyyeni (Açık olanı) mücmelden (kapalı olandan), hassı (özel olanı) ammdan (genel olandan), sebebi nüzulu olanı olmayandan, muhkemi (hüküm bildireni) müteşabihten (benzeşenlerden),mutlak olanı mukayyedden (sınırlandırılandan) delillendirmede sıhhatinin daha sağlam olduğu kanaatindeyim.


  Yani bu şu demektir: Şayet herhangi bir konuda iki ayet söz konusu ise bir ayet mücmel diğeri ise mübayyen konumunda ise, o zaman mübeyyen olan tercih edilir. Yada Amm olan ayet ile hass olan ayetse, hass olan (tahsis edilmiş olan) tercih edilir.


  Kitab'ın anlaşılmasında ilk dönem müfessirleri olan İbni Abbas, Mücahid, Tavus (Sahabe ve tabiun müfessirlerini) gibilerinin ve onlardan sonraki müfessirleri olan Taberi, Kurtubi, İbni Kesir gibilerinin söyledikleri bizim için önceliklidir. Şayet Sahabe, tabiun müfessirlerinin tefsirdeki bir görüşü ile sonraki dönemlerdeki bir müfessirin görüşü birbirine zıt ise önceki dönemlerin müfessirleri görüşünü alırız. Bu sıralama böyleyece devam eder.


  b- Sünnet-i Seniyye:
  Sıhhat derecesi bakımından hasen yahut sahih hadisi, ilgili meseleye delalet etmesi şartıyla delil olarak alırız. Ravi sayısı bakımından farklığı (yani mütevtir yada ahad olması) akidede yada diğer konularda -sahih yada hasen olması şartıyla- delil almamıza engel değildir.

  yukarıdaki tercihlerin (mutlak-mukayyed, amm-hass, mücmel-mübeyyen,sebeb-i vurud (söyleniş sebebi) ) aynısı burada da geçerlidir.

  Mesela zinanın haddi konusunda Kitab'taki 100 sopa vurma ile Sünnetteki evli olanlara recm, bekar olanlara 100 sopa vurma haddinde şöyle bir istidlal takip ederiz: Kitap'taki hüküm umumidir, Sünnetteki hüküm ise tahsis edilmiş ve mukayyed olmuştur. Mukayyed ve tahsis, muytlak ve amm'dan üstündür. Yani bir hakim, evli olan bir kadının zina cezasını 100 sopa olarak değil, tahsis edilmiş olan recm cezası hükmüne göre verecektir. Recm cezasının, zina haddinde geçerli olduğunda bu şekilde ispat ederiz.

  c- İcma-i ümmet:
  Bizler, bir mesele hakkında konuşmadan ve görüş belirtmeden önce, o konuyla alakalı icma olup olmadığına bakarız. İcma nakli sahih ise, icmaya uyarız ve o konuda Kur'a'a ve Sünnet'e başvurmaya gerek görmeyiz. çünkü icma muhakkak nasslar delil alınarak oluşmuştur.

  "Ümmetim hata ve sapıklık üzerinde ittifak etmez" (Mütevatir hadis)


  "Bir meselede sonraki dönedeki ulemanın, ilk dönemlerde varılan icmaya aykırı bir ittifakları; ilk dönem alimlerinin icmasını bozmaz ve esas olan ilk dönem alimlerinin icmasıdır" deriz. Örneğin, sahabenin namazı terketmeyi büyük küfür olarak görmesi icmaa ile sabittir. Sonraki dönemlerin, namazın terkini küfür olarak görmemeleri, icmaanın hükmünü değiştirmez ve esas olan hüküm sahabenin icmasıdır.


  d- Kıyas.
  İlgili meseleye lafzi veya mana bakımından alakalı nassın varlığıyla olur. Bu konuda, önceki deönem yada sonraki dönem fakihlerin kıyaslarını esas alırız.
  قال الشاعر : ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب

 2. #2
  2-Kaynak Gösterme:

  a- Aslından yada tercümesinden:

  aa-Kur'an-ı kerim'den:
  Meseleyle alakalı ayetin bulunduğu surenin Kur'anın tertibindeki sırası, Sure adı ve ayet numarası. Örneğin : "12/Yusuf/40"

  bb-Hadislerden: İlgili hadisin geçtiği kitap ismi, kitabın bölümü, bölümdeki hadis nosu "Buhari; İman: 2". Bölümü olmayan hadis kitaplarının gnel hadis numarası gösterilerek kaynak gösterilir. "Tirmizi; Hadis No: 2375"

  cc-Tefsir, Akaid, Fıkıh gibi kitaplardan: "Kitap adı", Yazar adı, (Varsa) Muhakkiki, Yayınevi, Basım tarihi, Baskı Yeri, Cilt/sayfa numaraları. Örneğin; "el-Cami Li Ahkamil Kur'an", Kurtubi, Buruc Yayınları, 1996, 4/275. yada "el-Mecmuul Fetava", Ahmed ibni Teymiyye, Tahkik: Enver el-Baz/Amir Cezzar, Darul Vefa, H. 1426/M.2005, 1/81

  b-İktibas Yoluyla

  aa-Hadisler:
  Bir kitaptaki, geçen hadisin kaynağında verilenleri, kaynak olarak kullanma. "Alıntı yapılan Kitabın adı", Yazarın adı, Baskı Tarihi, Baskı Yeri, Cilt no/Sayfa No; "naklen" denilerek ilgili "Hadisin geçtiği Hadis Kitabının adı", (alıntılanan kitapta yazıyorsa) Bölüm adı, hadis no.

  cc-Matbu yada El Yazması eserler: "Alıntı yapılan kitabın adı", Yazarın adı, Baskı Tarihi, Baskı Yeri, cilt no7/sayfa no; "Naklen" denilerek ilgili "eserin adı", Yazarın adı, (Varsa) Muhakkiki'nin adı, Cilt No/ Sayfa no.  UYARI 1: Aslından yada tercümesinden okunmamış hiçbir kitap bizzat okunmuş gibi gösterilemez. İlmin en temizinin oluşması, tahriflerin azaltılması için bu yol kaçınılmazdır.

  UYARI 2: İnternet sitelerinden alıntı, alıntılanan eserin ilgili yazısının orjinal metni var ise geçerli olur. Aksi halde bu kaynak gösterme geçersiz sayılır.

  UYARI 3: İnternet sitelerinden alıntı yapıldığı zaman "Web adresinin tam kısmı", Erişim tarihi: 01/02/2010, "naklen" denilerek ilgili kaynak verilir.
  قال الشاعر : ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب

 3. #3
  ismail ağabey, bu konuda itiraz ettiğin, katılmadığın, eklemek istediğin veya çıkarmak istediğin birşey var mı?
  قال الشاعر : ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب

 4. #4
  Okuduklarımda birşey görmedim delil ve kaynak gösterme metodu güzel görünüyor fakat eksik ilmimden ötürü bu metodlarda fazlalık yada eksiklik varmı tam tartamayabilirim yinede çok fazla teferruata inmeden muhtelif görünen meseleleri tek tek ele alıp o meselelere yoğunlaşalım derim aksi halde İslam'ı tümden gözden geçirecek halde olmadığımızı yineliyorum. İlim eksikliğinden dolayı bu konuda kendimi yineleyerek söylüyorum bir görüşü tam manada kendi şahsımla hakkıyla savunabilecek kapasitede değiliz ancak hocaefendiler bu konuda yardımcı olursalar o başka. O yüzden de bu hatırlatmayı yapıp meseleye geçelim derim.
  selametle
  Mahmud Efendi:4000'den fazla sünnet var,en fazla 3 tanesine uymadığımı görürseniz bana tabi olmayın

Tags for this Thread

Yer İmleri

Gönderme Kuralları

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •