5 sonuçtan 1 --- 5 arası gösteriliyor

Konu: 1- İttifak Halinde Olduğumuz Meseleler

 1. #1

  1- İttifak Halinde Olduğumuz Meseleler


  Şeytandan Allah (Azze ve celle)'ye sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah (Azze v celle) nin adıyla sözlerime başlarım.

  Hamd, Allah'a dır. Salat ve selam da o'nun Resul'ü Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'dir.

  Bundan sonra;

  Bu konuda ismail KAPLAN ağabey ve ben, sadece inanç esaslarımızı sıralayacağız. Bu konuda, hiçbir esası ispatla yükümlü değiliz. Bu konunun açılmasındaki amaç; öncelikli olarak ikimizin ittifak içerisinde olduğu meseleleri tespit etmek, sonrasında ayrılığa düştüğümüz konular üzerinde münazaraya girişmektir. Bu konun açılmasının amaçlarından birisi de münazaraya giriştiğimiz konulardan herhangi birimizin, mutabık olduğumuz meselelerden olması halinde, o konudaki münzaramızı anında kesmek ve boş yere zamanımızı harcamamıza engel olmaktır.


  İlk önce ben İnanç esaslarımı sıralıyorum. Sonrasında, İsmail ağabey, benim inanç esaslarımda, ayrı düşündüğü esasları belirtir ve böylelikle ittifak halinde olduğumuz meseleler ortaya öıkacaktır.


  02/02/2010

  Ömer ÇELİK

 2. #2
  Bismillahi Subhanehu ve Teala  Konumuz olan “İttifak Halinde Olduğumuz Meseleler”e Ömer ÇELİK olarak şahsımın söylediği inanç esasları şunlardır:

  1-“Allah’dan (azze ve celle) başka ibadet edilmeye layık hiçbir varlık yoktur.”

  2-“Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) O ‘nun (azze ve celle) insanlığa gönderdiği son nebi ve resuldür”

  3-“İnsanlar ancak Müslüman olduklarında Cennet’e gireceklerdir”

  4-“İnsanlardan kafirler ve münafıklar ise ebedi olarak cehennemde kalakacaklardır”

  5-“Allah (azze ve celle) insanlığa; Cebrail’ın (Aleyhisselam) elçiliğiyle Resul’ü Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Selem), tevatür derecesinde, Fatiha suresi ile başlayıp Nas suresi ile son bulan, 114 sureden oluşan, Arapça olarak, içerisinde Muhkem ve Muteşabih ayetlerin bulunduğu, hiçbir şekilde kendisinde bir eksiklik/noksanlık yahut tahrifat bulunmayan ve bunlardan korunmuş olan kitab; Kur’an’ı Kerim’dir”

  6-“Kur’an’ın açıklayıcı ve yol göstericisi olan, sahabenin kendisinden sonra gelen topluluklara söz yoluyla naklettikleri, içerisinde fiili, kavli ve takriri hükümleri içeren; en geniş anlamıyla Sünnet ve Hadis’tir.”

  7-“Allah (azze ve celle) isim ve sıfatlarıyla, ilahlığıyla, rabliğiyle, bir ve tek olandır. Allah’a ait olan isim ve sıfatlarını, ilahlığını ve rabliğini başkasında görmek büyük şirktir”

  8-“Allah’nin (azze ve celle) isim ve sıfatlarını; temsil, ta’til, tahrif, tekyif, teşbih [1] olmaksızın ayne kabul eder ve iman ederiz.”

  9-“İmanın rükunları (şartları) altıdır: Allah’a (azze ve celle) iman, Meleklere iman, Kitaplara iman, Peygamberlere iman, Kaza ve Kadere İman, Ahiret gününe imandır.”

  10-“Kur’an’dan bir ayetin inkarı dahi dinden çıkaran büyük küfürdür. Tevatür derecesinde bize ulaşan hadisleri inkar dinden çıkaran büyük küfürdür”

  11-“Şirk; Allah’a (Azze ve celle) ait olan herhangi bir hakkı başkasında görmek, yahut insanlara has özellikleri Allah’a (azze ve celle) da ait olduğunu görmektir. Bu şirk kişiyi dinden çıkartan türde olan, büyük şirktir”

  12-“Cennet, Cehennem, sırat, hesap günü, havz, mizan, kabir azabı ve sorgusu; inkar, yalanlama, alay ile küçük görme olduğunda büyük küfürdür. Bu konularda gelen haberlerin tamamı tevatür derecesindedir.”

  13-“Kur’an Allah’ın (azze ve celle) kelamıdır, mahluk değildir”

  14-“Allah’ın (azze ve celle) sıfatları yaratılmış değildir”

  15-“Allah (azze ve celle), Musa (aleyhisselam) ile konuşmuştur”

  16-“Hiçbir şey Allah’a (azze ve celle) benzemez.”

  17-“Allah (azze ve celle), her şeyi yoktan var etmiştir (khalk etmiştir)”

  18-“Allah (azze ve celle), ezelde her şeyi bilendir”

  19-“Allah (azze ve celle), her şeyi önceden yazı ile yaratır”

  20-“Küfür de, iman da kulun kendi kazancıdır”

  21-“Allah(azze ve celle) kullarını küfre, zulme, fıska, masiyete zorlamaz”

  22-“Bütün Peygamberler masumdurlar. Bazı peygamberler kusur işlemişlerdir. Fakat onların bu kusurları günah değildir ve günah olarak yazılmamıştır.”

  23-“Herhangi bir peygambere küfür, zulüm, günah, nakıslık (eksiklik) isnad etmek icmaen büyük kfürdür”

  24-“Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Selem)’den sonra insanların en faziletlileri sırasıyla; Ebu Bekir es-Sıddık, Ömer b. Hattab, Osman b. Affan, Ali b. Ebu Talib (Radiallahu anhum) dur.”

  25-“Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali gerçek halifelerdir. Halifeliklerinde rafizilerin iddia ettiği gibi herhangi bir sıra değişikliği olmamıştır.”

  26-“Fasık yahut durumu kapalı müslümanın arkasında namaz kılarız.”

  27-“Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Selem) imanlı olarak ölmüştür”

  28-“Ebu Talib kafir olarak ölmüştür”

  29-“Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Selem)’in isra ve miraca yükselmesi hadiseleri haktır. İsra’nın inkarı küfür, miracın inkarı ise bid'attır”

  30-“Allah (azze ve celle), yaratılmışların sıfatları ile nitelendirilemez. Bizler, Allah azze ve celle’yi ancak kendisinin nitlendirdiği gibi nitendiririz.”

  31-“Allah’ın (azze ve celle) eli, yüzü ve nefsi vardır. Eli ve yüzü; yaratılmışlarınki gibi değildir. Bunlar, nasıllığı bizce bilinmeyen Allah’ın (azze ve celle) sıfatlarıdır”

  32-“Allah (azze ve celle), her gecenin son üçte biri kalınca dünya göğüne iner mütevatir hadisi kabul ederiz, fakat nasıllığını/keyfiyetini bilmeyeyiz”

  33-“Allah’ın (azze ve celle) sıfatları zati ve fiili olmak üzere ikiye ayrılır.”

  34-“İstivanın nasıllığı/keyfiyeti mechuldür. İstivayı kabul ederiz. Hakkında soru sormayı da bid’at olarak görürüz.”

  35-“Yaratılmışların en sonu olarak (yani sınır olarak) arşı, önceki ulemanın icmasından ötürü kabul ederiz”

  36-“Allah’a (azze ve celle) mekan isnad etmeyiz.”  Ömer ÇELİK


  Dipnotlar
  __________
  [1] Temsil: Bir şeyin diğeri ile her yönden benzer oluşunu söz konusu ederek, aynılığını ortaya koymak demektir.
  Ta’til: Allah’ın sıfatlarını kabul etmemek yahur bazılarını kabul edip geri kalanlarını kabul etmemek demektir.
  Tahrif: Nassı, lafzen veya anlam olarak değişikliğe uğratıp kuvvetli anlamından uzaklaştırıp, ancak zayıf bir ihtimal ile lafzın delalet ettiği bir manaya göre açıklamak demektir.
  Tekyif: Allah’ın sıfatlarının yaratılmışlar tarafından bilinmeyen, nasıllığı (keyfiyeti)hakkında yorum yapmak demektir.
  Teşbih: Bir şeye bazı yönleriyle benzeyen bir başka şeyin varlığını kabul etmek demektir.
  Düzenlendi: Ömer ÇELİK 03-02-2010 20:57 Neden: 28. ve 34. maddeleri belirtme
  قال الشاعر : ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب

 3. #3
  Allah razı olsun.

  28.maddede (şahsım adına) diyorum ki kesin net birşey bilmiyorum. Allahu alem.

  34.maddede ise İstiva haktır kabul ediyoruz ve tefsirini ''arşa hakimdir'' olarak biliyoruz.

  Bilmediğim hususlar olabilir bu konularda ve hata edersem bilmeden kendimi bağlar, ben çok ilmi üst seviyede olan bir insan değilim anck bildiklerimle yazarım. Eğer ehl-i sünnet itikadına yanlış ifadem varsa bu benim şahsi hatamdır ilim yetersizliğimdendir ama ben ehl-i sünnet istikametinde olan itikada iman ettim.

  Diğerlerine ise mevcut ilmimle Amenna ve saddakna.
  Mahmud Efendi:4000'den fazla sünnet var,en fazla 3 tanesine uymadığımı görürseniz bana tabi olmayın

 4. #4
  Alıntı Ömer ÇELİK tafarından gönderildi Mesajı Göster
  Konumuz olan “İttifak Halinde Olduğumuz Meseleler”e Ömer ÇELİK olarak şahsımın söylediği inanç esasları şunlardır:

  28-“Ebu Talib kafir olarak ölmüştür”


  34-“İstivanın nasıllığı/keyfiyeti mechuldür. İstivayı kabul ederiz. Hakkında soru sormayı da bid’at olarak görürüz.”


  Ömer ÇELİK
  Alıntı ismail KAPLAN tafarından gönderildi Mesajı Göster
  Allah razı olsun.

  28.maddede (şahsım adına) diyorum ki kesin net birşey bilmiyorum. Allahu alem.

  34.maddede ise İstiva haktır kabul ediyoruz ve tefsirini ''arşa hakimdir'' olarak biliyoruz.

  Bilmediğim hususlar olabilir bu konularda ve hata edersem bilmeden kendimi bağlar, ben çok ilmi üst seviyede olan bir insan değilim anck bildiklerimle yazarım. Eğer ehl-i sünnet itikadına yanlış ifadem varsa bu benim şahsi hatamdır ilim yetersizliğimdendir ama ben ehl-i sünnet istikametinde olan itikada iman ettim.

  Diğerlerine ise mevcut ilmimle Amenna ve saddakna.

  28. ve 34. maddelerde ittifak halinde değiliz.
  Ben İstiva hakkında yorum yapmıyorum. Hakim, istila gibi anlam vermiyorum.

  Sen Ehli Sünnet vel Cemaat taifesine tabii olduğunu iddia ediyorsun. Ben de bunu iddia ediyorum. Bu iddiamız, inşaAllah ilk münzara konumuz olacaktır.

  "Ehli Sünnet vel Cemaat nedir? Kimdir? Özellikleri Nelerdir? Diğer fırkalardan ayrıldıkları noktalar nelerdir?"

  Herhalde bu münzara, bir oturumda bitmez. En az üç oturumda tamamlanabilir.

  Bu konu inşaAllah kapanmıştır.
  قال الشاعر : ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب

 5. #5
  Bismillahi Subhanehu ve Teala  Konumuz olan “İttifak Halinde Olduğumuz Meseleler”e Ömer ÇELİK ve ismail KAPLAN olarak inanç esaslarına dair ittifaklarımız şunlardır:

  1-“Allah’dan (azze ve celle) başka ibadet edilmeye layık hiçbir varlık yoktur.”

  2-“Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) O ‘nun (azze ve celle) insanlığa gönderdiği son nebi ve resuldür”

  3-“İnsanlar ancak Müslüman olduklarında Cennet’e gireceklerdir”

  4-“İnsanlardan kafirler ve münafıklar ise ebedi olarak cehennemde kalakacaklardır”

  5-“Allah (azze ve celle) insanlığa; Cebrail’ın (Aleyhisselam) elçiliğiyle Resul’ü Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Selem), tevatür derecesinde, Fatiha suresi ile başlayıp Nas suresi ile son bulan, 114 sureden oluşan, Arapça olarak, içerisinde Muhkem ve Muteşabih ayetlerin bulunduğu, hiçbir şekilde kendisinde bir eksiklik/noksanlık yahut tahrifat bulunmayan ve bunlardan korunmuş olan kitab; Kur’an’ı Kerim’dir”

  6-“Kur’an’ın açıklayıcı ve yol göstericisi olan, sahabenin kendisinden sonra gelen topluluklara söz yoluyla naklettikleri, içerisinde fiili, kavli ve takriri hükümleri içeren; en geniş anlamıyla Sünnet ve Hadis’tir.”

  7-“Allah (azze ve celle) isim ve sıfatlarıyla, ilahlığıyla, rabliğiyle, bir ve tek olandır. Allah’a ait olan isim ve sıfatlarını, ilahlığını ve rabliğini başkasında görmek büyük şirktir”

  8-“Allah’nin (azze ve celle) isim ve sıfatlarını; temsil, ta’til, tahrif, tekyif, teşbih [1] olmaksızın ayne kabul eder ve iman ederiz.”

  9-“İmanın rükunları (şartları) altıdır: Allah’a (azze ve celle) iman, Meleklere iman, Kitaplara iman, Peygamberlere iman, Kaza ve Kadere İman, Ahiret gününe imandır.”

  10-“Kur’an’dan bir ayetin inkarı dahi dinden çıkaran büyük küfürdür. Tevatür derecesinde bize ulaşan hadisleri inkar dinden çıkaran büyük küfürdür”

  11-“Şirk; Allah’a (Azze ve celle) ait olan herhangi bir hakkı başkasında görmek, yahut insanlara has özellikleri Allah’a (azze ve celle) da ait olduğunu görmektir. Bu şirk kişiyi dinden çıkartan türde olan, büyük şirktir”

  12-“Cennet, Cehennem, sırat, hesap günü, havz, mizan, kabir azabı ve sorgusu; inkar, yalanlama, alay ile küçük görme olduğunda büyük küfürdür. Bu konularda gelen haberlerin tamamı tevatür derecesindedir.”

  13-“Kur’an Allah’ın (azze ve celle) kelamıdır, mahluk değildir”

  14-“Allah’ın (azze ve celle) sıfatları yaratılmış değildir”

  15-“Allah (azze ve celle), Musa (aleyhisselam) ile konuşmuştur”

  16-“Hiçbir şey Allah’a (azze ve celle) benzemez.”

  17-“Allah (azze ve celle), her şeyi yoktan var etmiştir (khalk etmiştir)”

  18-“Allah (azze ve celle), ezelde her şeyi bilendir”

  19-“Allah (azze ve celle), her şeyi önceden yazı ile yaratır”

  20-“Küfür de, iman da kulun kendi kazancıdır”

  21-“Allah(azze ve celle) kullarını küfre, zulme, fıska, masiyete zorlamaz”

  22-“Bütün Peygamberler masumdurlar. Bazı peygamberler kusur işlemişlerdir. Fakat onların bu kusurları günah değildir ve günah olarak yazılmamıştır.”

  23-“Herhangi bir peygambere küfür, zulüm, günah, nakıslık (eksiklik) isnad etmek icmaen büyük kfürdür”

  24-“Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Selem)’den sonra insanların en faziletlileri sırasıyla; Ebu Bekir es-Sıddık, Ömer b. Hattab, Osman b. Affan, Ali b. Ebu Talib (Radiallahu anhum) dur.”

  25-“Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali gerçek halifelerdir. Halifeliklerinde rafizilerin iddia ettiği gibi herhangi bir sıra değişikliği olmamıştır.”

  26-“Fasık yahut durumu kapalı müslümanın arkasında namaz kılarız.”

  27-“Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Selem) imanlı olarak ölmüştür”

  28-“Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Selem)’in isra ve miraca yükselmesi hadiseleri haktır. İsra’nın inkarı küfür, miracın inkarı ise bid'attır”

  29-“Allah (azze ve celle), yaratılmışların sıfatları ile nitelendirilemez. Bizler, Allah azze ve celle’yi ancak kendisinin nitlendirdiği gibi nitendiririz.”

  30-“Allah’ın (azze ve celle) eli, yüzü ve nefsi vardır. Eli ve yüzü; yaratılmışlarınki gibi değildir. Bunlar, nasıllığı bizce bilinmeyen Allah’ın (azze ve celle) sıfatlarıdır”

  31-“Allah (azze ve celle), her gecenin son üçte biri kalınca dünya göğüne iner mütevatir hadisi kabul ederiz, fakat nasıllığını/keyfiyetini bilmeyeyiz”

  32-“Allah’ın (azze ve celle) sıfatları zati ve fiili olmak üzere ikiye ayrılır.”

  33-“Yaratılmışların en sonu olarak (yani sınır olarak) arşı, önceki ulemanın icmasından ötürü kabul ederiz”

  34-“Allah’a (azze ve celle) mekan isnad etmeyiz.”


  Ömer ÇELİK ve ismail KAPLAN


  Dipnotlar
  __________
  [1] Temsil: Bir şeyin diğeri ile her yönden benzer oluşunu söz konusu ederek, aynılığını ortaya koymak demektir.
  Ta’til: Allah’ın sıfatlarını kabul etmemek yahur bazılarını kabul edip geri kalanlarını kabul etmemek demektir.
  Tahrif: Nassı, lafzen veya anlam olarak değişikliğe uğratıp kuvvetli anlamından uzaklaştırıp, ancak zayıf bir ihtimal ile lafzın delalet ettiği bir manaya göre açıklamak demektir.
  Tekyif: Allah’ın sıfatlarının yaratılmışlar tarafından bilinmeyen, nasıllığı (keyfiyeti)hakkında yorum yapmak demektir.
  Teşbih: Bir şeye bazı yönleriyle benzeyen bir başka şeyin varlığını kabul etmek demektir.
  BİTTİ.
  قال الشاعر : ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب

Yer İmleri

Gönderme Kuralları

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •