+ Konuyu Yanıtla
10 sonuçtan 1 --- 10 arası gösteriliyor

Konu: Sİgara İÇmenİn Haram OlduĞuna Daİr Delİller!!!

 1. #1

  Sİgara İÇmenİn Haram OlduĞuna Daİr Delİller!!!

  1. Hadis-i şerife soğan ve sarmısak için: "şu iki bitkiden yiyenler mescidimize yaklaşmasın, çünkü insanların rahatsız oldukları şeylerden melekler de rahatsız olurlar" buyurulmuştur. (Bu ve benzeri hadisler için bk. Müslim, mesâcid 68-78.)

  Sigaranın kokusu soğan ve sarmısaktan daha az rahatsız edici değildir ve üstelik sürekli ve kalıcıdır. Insanlarla devamlı beraber olmak zorunda olan melekler de vardır. Sigara içen insan kısa zamanda ağız kokusunu gideremez. Ağzı kokarken de camiye gelmesi yasaklanmıştır. Bu da onun sürekli camiye gelmemesini gerektirir. Böyle sonuçlara sebep olan birşeyin haram olmaması düşünülemez.

  2. Buna bağlı olarak her türlü canlıya ve öncelikle de insana eziyet vermek haramdır. Ayet-i Kerime'de : "Mü'min erkekler ve Mü'min kadınlara haketmedikleri bir şeyle eziyet edenler şüphesiz açık bir buhtan ve günah yüklenmişlerdir" (K. Ahzâb (33) 58 ) buyurulmuştur. "Her eziyet veren ateştedir" denmiştir. Sigara içenler içmeyenler için küçümsenmeyecek bir eziyettir. Özellikle de sigara içen bir es, içmeyen hayat arkadaşı için bitmez tüKerimez bir eziyettir.

  3. Eza veren şey aynı zaman da pisliktir. Pis olan bir şeyin hakkı ise haram kılınmaktır. Ayette "habis (murdar) şeylerin haram kılındığı bildirilmiştir. (K. A'râf (7) l57 ) Hz. Peygamber de soğan ve sarmısağa kokularının ağır olmasından ötürü "şu iki habis bitki" diye tabir etmiştir. (Bk. Müslim, Mesacıd 76) Rahatsız edici koku sigarada da fazlasıyla vardır. Öyleyse o da "habis"tir. Habis olan şeyleri ise Allah haram kılmıştır.

  4. Sigaranın teneffüs edilen kısmı dumandır, yani ateştir. Oysa bunların yenilmesi ve içilmesi haramdır. Ayette haksız yere yetim malı yiyenlerin karınlarıyle ateş yiyecekleri söylenirken, (K. Nisa (4) 10. ) ateşin bir ceza aracı olduğu anlatılıyor. Bu ise helâl bir nimet olamaz. Keza "Artık semanın açıkça bir duman getireceği günü gözle" (K. Duhân (44) l0.) denirken dumanın (duhân) yine bir ceza ve tenkit aracı olduğu anlatılır. Suçlulara ceza aracı olarak yaratılan şeyler insanlar için nimet olamazlar. Hz. Peygamber'de sıcak yemekten hoşlanmazlar ve "Allah bize ateş yedirmemiştir" derlerdi. (Benzer hadis için bk. el-Hindî, Kenz. VN/109)

  5. Sigara hiçbir faydası bulunmayan safi bir israftır. Allah'ın insanların kıyamını (yaşayabilmelerini) sağlaması için bahsettiği "mal'ın (K. Nisâ (4) 5.) ziyanıdır. Bazan çoluk çocuğunun nafakasını kısmaktır. Oysa pekçok ayet ve hadislerle hem israf hem de malı ziyan etmek yasaklanmıştır. (Bk. K. En'âm (6) l41; A'râf (7) 31; Hadis için bk. Buhari, zekât 18; Müslim, Akdiye 14.) yani haram kılınmıştır. Dolayısı ile bu durumda olan sigaranın da haram olması iktiza eder.

  6. Sigara abesle iştigaldir. Allah ise insanları boş yere (abesle iştigal için) yaratmadığını bildirmiştir. (K. el-Mü'minûn (23) 115)

  7. Sigara "bid'at" tır. Çünkü bid'atın bir göstergesi de, yapıldığında ona karşılık bir sünnetin kaybolmasıdır. Sigara için insanlarda önemli bir sünnet olan ağız temizliği kaybolmaktadır. "Her bid'at ise dalalettir. Her delalet de cehennemdedir". (Müslim, Cum'a 43; Ebu Davud, Sünnet 5.) Cehenneme müncer olan bir şeyin haram olması gerekir.

  8. Sigara Islam alemine Hiristiyan ve Yahudilerden geçmiştir ve onların bir uygulamasıdır. Oysa müslümanlar başkalarına benzemekten menedilmişlerdir. Binaenaleyh, sigara bu açıdan da menedilmiş yani haram kılınmış olur.

  9. Hepsinden önemlisi, sigara insan için zararlı bir şeydir. "Bütün zararlılar ise haramdır" Gerçekten de bu gün artık sigaranın kimseye yarar sağlamadığı, aksine pek çok zararlarının olduğu tıp uzmanlarınca ortaya konmuştur. (Sigaranın zararları konusunda ISAV'da tertib edilen (26.10.199l ) sempozyuma sunulan tebliğlere ek olarak ayrıca bk. en-Nesîmî, age. I/343 vd.) Zararlılarda aslolan hükmün "haram" olacağında ise Islâm alimleri arasında adeta ittifak vardır. Çünkü "zarar ve zarara mukabıl zarar yoktur. (Mecelle md. l9 )Allah "Kendi kendinizi öldürmeyin" (K. Nisâ (4) 29 ) "Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın" (K.Bakara (2) 195 ) buyurmuştur.

  10. Sigara bütün bütün sarhoş etmese dahi bir nevi gevşeme ve uyuşturma tesiri yapmaktadır. Bütün sarhoş ediciler haram olduğu gibi, uyuşturucu ve fütur verici şeyler de haramdır. Ne var ki, sigara içene, sarhoş edicilere verilen ceza verilemez.

  11. Hadis-i şerifte "Helâlın da haramın da belli olduğu, aralarında şüpheli şeyler bulunduğu, onlardan sakınanın dinini ve ırzını koruduğu, onlara düşenin ise harama düşecegi..." bildirilmiştir. (Buharî, Iman 39; Müslim, müsâkât 107.) Sigara ise en azından böyle bir durumdadır ve netice itibariyle harama götürür.

  12. Sigara konusunda Islâm Halifesinin yasaklaması mevcuttur. şeriate muhalif olmayan konularda veliyyu'1-emrin isdar edeceği buyruklara şer'an uyma zorunluluğu vardır, aksine hareket ise naslarla haram kılınmıştır. Binaenaleyh, sigaranın da haram olması gerekir.

  13. Sigara insanı, Allah'ı zikretmekten ve O'na karşı kulluk görevlerini ifa etmekten alıkoyar. Sigara tiryakisi oruca çok zor tahammül eder. Bu yüzden pek çok kişi oruç tutmaz. Itikata hiç cesaret edemez. Allah'ın zikrinden alıkoyan birşey ise batıldır, haramdır.

 2. #2
  Taner PINAR
  Misafir
  :shhh[1]:

  dua edin inşaallah..

 3. #3
  Siz bu davada cihad eri olabilmişsiniz,bu mücadeleden daha kolay olan sigarayla mücadelenizde de muhakkak başarılı olacağınıza eminim...ALLAH yardımcınız olsun!...

 4. #4
  agd_sisli Sedat ÖCALAN kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  istanbul mh. adapazarı cd. şişli sk.
  İletiler
  464
  Blogdaki Konular
  2
  şşş... zahiriyye mezhebi kurucusu davut ez-zahiri derki.. içtihad ancak.. kur'an, sünnet ve icma ile olur.. kıyas yoktur.. bunu davut ez-zahiri demiş..

  hadis de direk sigara demişmi.. dememiş.. o zaman.. haramı ve helali ancak Allah belirler.. ve de onun emriyle peygamber efendimiz.. işte o kadar..

 5. #5
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,612
  Blogdaki Konular
  5
  Alıntı agd_sisli tafarından gönderildi
  şşş... zahiriyye mezhebi kurucusu davut ez-zahiri derki.. içtihad ancak.. kur'an, sünnet ve icma ile olur.. kıyas yoktur.. bunu davut ez-zahiri demiş..

  hadis de direk sigara demişmi.. dememiş.. o zaman.. haramı ve helali ancak Allah belirler.. ve de onun emriyle peygamber efendimiz.. işte o kadar..

  hımmm ilginç bir yaklaşım...
  şimdi burada şarabın haram olduğu açık ve net ancak bilmem ne zıkkımı için bir emir yok o zaman ben de zahirriye meshebine göre hareket etmek istersem ne olacak...


  tabii dediğin gibi haramı ve helali ancak Allah belirler ve biz onlara uyarız...ancak dikkatli olarak...rabbim sigara kullanan kardeşlerimize bir an önce bırakabilme kuvveti verir inşallah...
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 6. #6
  agd_sisli Sedat ÖCALAN kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  istanbul mh. adapazarı cd. şişli sk.
  İletiler
  464
  Blogdaki Konular
  2
  [ı]abi bi açık kapı bulmuşuz.. Onu da sen bitirdin ha..[/ı]

 7. #7
  "Zahiriliği ilk olarak benimseyen, hükümler konusunda kıyası sözlü olarak reddeden, ancak fiili olarak kıyasa mecbur kalan ve bunu delil diye isimlendiren odur." (Davud ez-Zahiri'dir)

  Hatib el-Bağdadi'nin değindiği "delil" Zahirilere göre açık nasslara dayanan fıkhi istidlalin bölümlerinden biridir. Kıyasın bir bölümü değildir. Zahirilere göre, "delil"in bir kaç şekli vardır. Bir örnek verecek olursak, iki öncüllü (mukaddime) bir nass vardır ve netice (sonuç) zikredilmemiştir. Örneğin, "Her sarhoşluk veren hamr(şarap) 'dır ve her hamr haramdır." nassının sonucu "Her sarhoşluk veren haramdır." olmalıdır. Ancak, burada netice, nass tarafından açıklanmamıştır. Bu bir kıyas sayılır mı? Hayır, Zahiriler bunu "nassın delaleti" olarak görmektedirler. Ya da mantıkçıların deyimiyle, bir içerik kıyası (kıyas-ı izmari) ' dir.

  Muhammed Ebu Zehra

  *****

  :confused1[1]:
  Düzenlendi: Mustafa ALTINOLUK 09-05-2006 13:07
  ....

 8. #8
  Kayıtsız
  Misafir
  Alıntı Sedat ÖCALAN tafarından gönderildi Mesajı Göster
  şşş... zahiriyye mezhebi kurucusu davut ez-zahiri derki.. içtihad ancak.. kur'an, sünnet ve icma ile olur.. kıyas yoktur.. bunu davut ez-zahiri demiş..

  hadis de direk sigara demişmi.. dememiş.. o zaman.. haramı ve helali ancak Allah belirler.. ve de onun emriyle peygamber efendimiz.. işte o kadar..
  Allah [c.c] da ayette içki haramdır demiş şu anki toplum içki içiyor sen buna ne diyeceksin sen içiyorsun diye başkalarına tevil yapma

 9. #9
  Kayıtsız
  Misafir
  Alıntı Sedat ÖCALAN tafarından gönderildi Mesajı Göster
  şşş... zahiriyye mezhebi kurucusu davut ez-zahiri derki.. içtihad ancak.. kur'an, sünnet ve icma ile olur.. kıyas yoktur.. bunu davut ez-zahiri demiş..

  hadis de direk sigara demişmi.. dememiş.. o zaman.. haramı ve helali ancak Allah belirler.. ve de onun emriyle peygamber efendimiz.. işte o kadar..
  Allah[c.c] da ayetinde içki haramdır demiş şu anki toplum içki helaldır demiş Allah ın dediğimi doğru yoksa insanların mı doğru tabiki de helalı haramı Allah belirler ama bu dediğin doğru bir söz değildir sen sigara içtiğin için diğerlerine tevil yapıyorsun

 10. #10
  Kayıtsız
  Misafir

  Zahiriyye Mezhebine yönelik ithamın giderilmesi!

  Bir zahiri olarak yapılan haksız ithamı gidermek istedim. İçki yasaklanırken "hamr" denilerek illetini kendisi yasaklanmıştır. Bu da tüm sarhoş verici içkileri kapsamakta olup kıyas değildir. Davud ez zahiri rahimehullah hiç bir zaman kıyasa mecbur olmamıştır. Sigaraya gelince onu yasaklayan bir nass yoktur.
  Mehmed GÜNEŞ

+ Konuyu Yanıtla

Yer İmleri

Gönderme Kuralları

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •