+ Konuyu Yanıtla
6 sonuçtan 1 --- 6 arası gösteriliyor

Konu: Türk Silahlı Kuvvetleri / Rütbeler ve Askeri Birlikler

 1. #1

  Türk Silahlı Kuvvetleri / Rütbeler ve Askeri Birlikler

  Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye Cumhuriyeti devletini içten ve dıştan gelebilecek olan tehditlere karşı savunma vazifesini üstlenmiş olan silahlı devlet kuvvetidir. Yaptırım gücünü, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan alır.

  Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri olmak üzere üç kuvvetten oluşturulmaktadır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatı ise alt birimleridir.


  Genelkurmay Başkanlığı

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 117. Maddesi gereğince Genelkurmay Başkanı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanı olarak Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Görevlerinden dolayı Başbakan’a karşı sorumludur.

  Savaşta Başkomutanlık görevini Cumhurbaşkanı adına yerine getirir. Kuvvetlere komuta etmek, savaşa hazırlanmasında personel, istihbarat, harekat, teşkilat, eğitim-öğretim ve lojistik hizmet ilkeleri ve programları Genelkurmay Başkanlığının sorumluluklarıdır.

  TSK'nın başlıca görevi, tcyi içten ve dıştan gelecek tehlikelere karşı korumaktadır.


  Türk Silahlı Kuvvetleri forsu üç eş parçaya bölünmüş ve Türklerin ulusal renkleri olan kırmızı (ortada) ve beyazın (yanlarda) olduğu üstünde Türkiye bayrağının ve Türk halkının simgesi olan ay-yıldız, yanında Türk Hava Kuvvetleri'ni temsilen iki kanat altında Türk Kara Kuvvetleri'ni temsilen bir miğfer ve onun da altında Türk Deniz Kuvvetleri'ni temsilen de büyük bir deniz çapası bulunmaktadır.

  Mareşal

  bazı ülkelerdeki en yüksek askeri rütbedir. Deniz kuvvetlerindeki eşiti büyükamiraldir. Osmanlıca karşılığı muşirdir.

  Mareşal rütbesi


  Büyük Amiral rütbesi


  Genelkurmay Başkanı

  Türk Silahlı Kuvvetleri'ni komuta eden ve yönlendiren Türkiye'deki en üst düzey askeri rütbeli.

  ............................................................ .

 2. #2

  Orgeneral

  Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mareşal'den önceki en yüksek rütbesi.Ayrıca süre beklemeyle edinebilecek en son ve en yüksek rütbedir. Deniz kuvvetlerinde karşılığı oramiral dir.

  Kıta görevlerini ordu komutanı olarak yaparlar. Kuvvet komutanları da orgeneral'dir. Şu anda TSK'da 14 orgeneral/oramiral vardır. Normal şartlar altında görev süreleri 4 yıldır.

  TSK Personel Kanunu uyarınca,yalnızca muharip sınıf mensubu generaller (kurmay subay olmaları şartıyla birlikte) orgeneral rütbesine yükselebilirler.

  orgeneral rütbesi


  oramiral rütbesi


  Korgeneral

  Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Tümgeneral ile Orgeneral arasında olan subay, general. Deniz kuvvetlerinde koramiral.

  Kıta görevlerini Kolordu Komutanı olarak yaparlar. Normal şartlar altında görev süreleri 4 yıldır.

  Askeri dokunulmazlık hakkına sahip ilk rütbe korgeneral/koramiral rütbesidir.

  TSK Personel Kanunu uyarınca,yalnızca muharip sınıf mensubu generaller (kurmay subay olmaları şartıyla birlikte) korgeneral rütbesine yükselebilirler.

  korgeneral


  koramiral


  Tümgeneral

  Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Tuğgeneral ile Korgeneral arasında olan subay, general. Deniz kuvvetlerinde tümamiral.

  Orduda Tümen Komutanı olarak görev yaparlar. Normal şartlar altında görev süresi 4 yıldır. TSK'nın tugay yapısını kullanmaya başlaması nedeniyle çok az sayıda tümen kuruluşu kalmıştır. Osmanlı'da "Mirliva" olarak anılır.

  tümgeneral


  tümamiral


  Tuğgeneral

  Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en düşük seviyedeki general rütbesi. Deniz kuvvetlerinde tuğamiral.

  Albaylıktan sonraki rütbedir.Bu rütbede defne yaprağından oluşan çelenge çapraz kılıçlar eklenir. Kıta görevlerini Tugay Komutanı olarak yaparlar. Bu rütbedeki görev süresi genellikle 4 yıldır. 4 yılın sonunda Yüksek Askeri Şura (YAŞ) tarafından görev süresi uzatılabilir, emekliye ayrılabilir veya tümgeneral ( deniz kuvvetlerinde tümamiral) rütbesine terfi ettirilebilir.

  tuğgeneral


  tuğamiral

  ............................................................ .

 3. #3
  Albay

  Albay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Yarbay'dan sonraki subay rütbesi.

  Kıta görevlerini alay komutanı ya da daha büyük askeri birliklerde (tugay,tümen,kolordu veya ordu) kurmay başkanı,şube müdürü olarak yaparlar.Genelkurmay ya da kuvvet komutanlıkları bünyesinde de şube müdürlüğü veya daire başkanlığı gibi görevleri de deruhte edebilirler.

  Normal şartlarda görev süreleri 6 yıldır.Albay rütbesindeki subayların terfi durumları,genelde görevlerinin 5.yılında Yüksek Askeri Şura'da görüşülür. Terfiye layık görülen albaylar tuğgeneral/tuğamiral rütbesine yükseltilirler.

  Osmanlı ordusunda Alaybeyi ve "Miralay" denirdi.  Yarbay

  Yarbay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Binbaşı ile Albay arasında olan subay.

  Normal şartlar altında görev süreleri üç yıldır. Kara kuvvetlerinde ve jandarma'da alay komutanı yardımcısı veya idari görevlerde, Deniz kuvvetlerinde gemi komutanlığı veya benzeri görevlerde, Hava kuvvetlerinde ise filo komutanlığı gibi görevlerde bulunurlar. Bu rütbe, albaylık rütbesine hazırlama maksadını güttüğü için bekleme süresi kısadır ve yarbaylar bekleme sürelerinin bitimiyle, kadro şartlarının da uygun olması durumunda derhal bir üst rütbeye atanır.Kara Kuvvetleri'nde genellikle Alay Komutanı Yardımcısı olarak görev yaparlar.

  Osmanlı Ordusunda Kaymakam denirdi.

  Binbaşı

  Binbaşı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Yüzbaşı ile Yarbay arasında olan subaydır.

  Normal şartlarda görev süreleri 5 yıldır. Üstün kıdem ve erken terfî ile görev süreleri 2 yıla kadar inebilir. Orduda tabur biriminin komutanı olarak adlandırılır ve üstsubay sınıfına dahil olunan rütbedir. Bu rütbede şapkaya sırma, omuzdaki apolete (deniz kuvvetleri hariç) defne yaprağından oluşan çelenk eklenir.

  Yüzbaşı

  Yüzbaşı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Üsteğmen ile Binbaşı arasında olan subaydır. Genelde bölük komutanı olurlar. Normal şartlarda görev süreleri 6 yıldır.

  İlk 3 yılı Yüzbaşı, son 3 yılı ise Kıdemli Yüzbaşı olarak adlandırılır. Bölük komutanı olarak görev yapabilirler.Yüzbaşılık rütbesinde 6 yıl rütbe almak için beklerler.

  Osmanlı devleti'nde subaylar Harp Akademisi'nden Yüzbaşı olarak mezun olurdu.

  Üstteğmen

  Üsteğmen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Teğmen ile Yüzbaşı arasında olan subaydır.

  Toplam görev süreleri 6 yıldır. Doktora ,sanatta yeterlilik veya yüksek lisans programlarını bitirme gibi mümtaz terfi durumlarında bu dönem 4 ila 5 yıla düşmektedir. Takım komutanı ile bölük komutanı görevlerini icra edebilirler.Sadece Kıdemli Üsteğmen'ler Bölük Komutanı görevini yapabilirler.  Teğmen

  Teğmen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Asteğmen ile Üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subaydır.

  Normal şartlar altında görev süreleri 3 yıldır. Kara, hava ve deniz harp okulu öğrencileri 4 yıllık eğitimlerinin ardından, sivil üniversitelerde okuyan Fakülte ve Yüksek Okullar Komutanlığı'na bağlı öğrenciler ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde okuyan öğrenciler bu rütbe ile mezun olurlar. Ayrıca 12 ay yedek subay olarak askerlik hizmetini yapan üniversite mezunları, terhis tarihlerinden bir ay önce teğmen rütbesini kazanırlar. TSK, 4-6 yıllık eğitim veren üniversitelerin ihtiyaç duyduğu bölümlerinden mezun olanları, yapılacak seçme sınavı ve eğitimi müteakip sözleşmeli veya muvazzaf subay statüsünde teğmen olarak istihdam etmektedir. Aynı zamanda TSK Personel Mevzuatında belirtilen şartları haiz olan astsubaylar arasından Subaylık Sınavında başarılı olanlar Teğmen rütbesine nasbedilerek görevine subay olarak devam etmektedir.
  ............................................................ .

 4. #4
  Asteğmen

  Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en küçük rütbeli subaydır. Bugün Türkiye'deki sistemde fakülte mezunları arasından seçilen ve Astsubay Kıdemli Başçavuş ile Teğmen arasındaki bir rütbedir. Bir sonraki rütbeye nasp süreleri 3 aylık askeri okul sonrasında 8 aydır. Bazı sınıflarda (örneğin Levazım ve Sağlık hizmetleri) nasp süresi farklılık gösterebilir. Bu süreler TSK Personel Kanunu'nda belirlenmiştir. Asteğmen adayları sınıfına göre 1 ila 3 ay arasında askeri öğrenci olarak, askeri okulda eğitim görüp mezun olduktan sonra 11 ila 8 ay görev yapmaktadır. Dolayısıyla fakülte mezunları askeri öğrencilik kısmı dahil 12 ay toplam hizmet vermektedir.  Astsubay Kıdemli Başçavuş

  Astsubay Kıdemli Başçavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en üst astsubay rütbesidir.

  Kd. Başçavuşlukta: Birlik astsubaylığı, Karakol Komutanlığı, Bölük astsubaylığı (personel sayısı olarak yüksek bölüklerde) gibi görevlere atanırlar. Mesleğinde yükselmiş liyakatlı Kıdemli Başçavuşlar; Atölye Amiri veya Müdürü, Kısım Amiri, Takım Komutanı gibi görevlere atanır. Kıdemli Başçavuşlukta rütbe bekleme süresi 6 yıldır. Kd.Bçvş.luğun ilk üç yılını dolduran Astsubaylar, rütbe kıdemliliği alarak Kademeli Kıdemli Başçavuş olarak anılırlar. Kıdemli Başçavuşlukta altı yılını dolduran astsubaylar, ikinci kez rütbe kıdemliliği yaparak II Kademeli Kıdemli Başçavuş olurlar. Deniz Kuvvetlerinde görevli Kıdemli Başçavuşlar, II Kademeli Kıdemli Başçavuş olmalarını müteakip üniformalarının kol ağızlarına bir kıdem işareti takarlar ve her üç yılda bir, bir kıdem işareti daha almaya devam ederler.  Astsubay Başçavuş

  Astsubay Başçavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Astsubay Kıdemli Üstçavuş ile Astsubay Kıdemli Başçavuş arasında bulunan astsubay rütbesidir.

  K.K.K da bulunan muharip birliklerde, Başçavuş rütbesinin kadro görevleri Bölük Astsubaylığı, Takım Komutanlığı, Özel takımlarda Takım astsubaylığı ve Karargahlarda idari işler astsubaylığı gibi görevlerdir. Başçavuş rütbesinden sonra Astsubay rütbeleri genel olarak idari faliyetler de yer almaktadır.
  Astsubay Üstçavuş

  Astsubay Üstçavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Astsubay Kıdemli Çavuş ile Astsubay Kıdemli Üstçavuş arasında bulunan astsubay rütbesidir.

  Astsubay çavuşlar K.K.K. bünyesinde muharip sınıflarda genel olarak;

  * Takım astsubayı
  * Tank komutanı
  * Tank kısım komutanı
  * Top kısım komutanı
  * Tim komutan yardımcısı olarak atanırlar.

  Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde; Astsubay Kıdemli Üstçavuş rütbesine kadar

  * Asayiş Tim Komutanı ve
  * Karakol Komutan yardımcısı olarak atanırlar.  Astsubay Kıdemli Çavuş

  Astsubay Kıdemli Çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Astsubay Çavuş ile Astsubay Üstçavuş arasında bulunan astsubay rütbesidir.

  Kıdemli Çavuşlar K.K.K. bünyesinde muharip sınıflarda genel olarak;

  * Takım astsubayı
  * Tank komutanı
  * Havan kısım komutanı
  * Top kısım komutanı olarak atanırlar.

  Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde; Astsubay Kıdemli Üstçavuş rütbesine kadar

  * Asayiş Tim Komutanı ve
  * Karakol Komutan yardımcısı olarak atanırlar.


  Astsubay Çavuş

  Astsubay Çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en küçük "Astsubay" rütbesidir. Terfi etmeleri durumunda "Astsubay Kıdemli Çavuş" olurlar."Uzman Jandarma" ve "Astsubay Kıdemli Çavuş" arasındaki rütbedir.

  Astsubay çavuşlar K.K.K.bünyesinde muharip sınıflarda genel olarak;

  * Takım astsubayı
  * Tank komutanı
  * Havan kısım komutanı
  * Top kısım komutanı olarak atanırlar.

  Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde; Astsubay Kıdemli Üstçavuş rütbesine kadar

  * Asayiş Tim Komutanı ve
  * Karakol Komutan yardımcısı olarak atanırlar


  ............................................................ .

 5. #5

  Uzman Erbaş

  Uzman Erbaş'lar Uzman Onbaşı ve Uzman Çavuş rütbesine haiz asker kişilerdir.

  Uzman Çavuş

  En az lise veya dengi okul okulu mezunu olup muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlayanlardan, muvazzaflık hizmetini müteakip Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik ve kritik görev yerlerinde veya çavuş kadro görev yerlerinde, bu kanun esaslarına göre istihdam edilenlerle, yönetmelikte belirtilen esaslara göre uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçirilenlerdir.  Uzman Onbaşı

  En az lise mezunu olup muvazzaflık hizmetini müteakip, Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arzeden teknik ve kritik uzmanlık görev yerlerinde istihdam edilenlerdir.  Uzman erbaşlar T.C Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Bunlardan, istihdam edildikleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf ve branşları ile ilgili sağlık nitelikleri uygun olanların müteakip sözleşmeleri, 1 yıldan az, 5 yıldan fazla olmamak şartıyla azami 45 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir.

  Astlık üstlük münasebetleri, disiplin ve cezai müeyyideler ile yargılama usulü bakımından, erbaşların tabi oldukları hükümlere tabi olurlar.Uzman erbaşlar istihdam edildikleri kadro görevleri ile beraber Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda erbaşlar için belirtilen görevleri de yaparlar.

  Uzman erbaşlar ilk sözleşmelerini müteakip bedeli karşılığında zatî tabanca edinebilirler ve görevli olmadıkları zamanlarda da resmî veya sivil elbise ile zatî tabancalarını göze görünmeyecek bir şekilde taşıyabilirler. En az on yıl görev yapıp Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılan subay ve astsubaylar gibi; emeklilik durumunda ise, emekli subay, astsubay ve Uzman Jandarmalar gibi silah taşıma ruhsatı verilir.

  Çavuş


  Çavuş, Türk Silahlı kuvvetlerde erat sınıfında en yüksek rütbedir.

  * Türk Ordusu'nda Çavuşluk

  Gazneli, Karahanlı ve Selçuklu devletinde çavuşluk yüksek görevlerden biriydi. Siyasal ilişkileri, elçilik görevlerini ve protokol işlerini yönetirlerdi. Osmanlı'da denetim görevlerini üstlendiler. Sarayda müezzinlik, müzikçilik, mehterlik yapanlar çavuş sanını taşırlardı. II.Mahmud'un 1826'dan sonra gerçekleştirdiği askeri yenilikler sırasında geleneksel çavuşluklar kaldırılarak kara ve deniz ordularında erle subay arasındaki küçük rütbelere çavuş sanı verildi. Erleri temsilen kullanılan çavuş rütbesi, onbaşı rütbesininin bir kademe üstüdür. Çavuş, erlerle subay arasındaki ilişkileri düzenler. Ayrıca çavuşlar, bir manganın komutanıda olabilirler. Askeriyede çavuşlar nöbet tutmazlar ancak komutanların emriyle nöbet tutabilirler.

  * Çavuş, Anadolu'da yetişen bir üzüm çeşididir. Çavuş üzümü, yeşil ve sarı arası bir renkte olup sofralıktır.  Onbaşı


  Onbaşı, silâhlı kuvvetlerde erlikten sonra gelen ilk rütbenin sahibi.

  Onbaşı, emrine verilen birliğin amiri ve çavuşun yardımcısıdır. Birliğin içinde disiplini korumak, emrinde bulunan personeli savaş için hazırlamak, sevk ve idare etmek, en küçük birlik olan manganın bütün iç hizmetlerini iyi bilmek, bunları astlarına öğretmek, araç ve gereçlerin bakımını yapmak zorundadır. Onbaşı, kendi erleriyle bir masada yemek yer. Sofranın temizlik ve düzenine, yemeğin eşit olarak dağıtılmasına, nöbette olan erlerin yemeğinin ayrılmasına dikkat eder. Erlerine, birlikte bulunan subayları tanıtır. Erlerin uygunsuz kimselerle görüşmelerine engel olur, onların sağlık durumlarıyla ilgilenir, hasta olanları doktora gönderir. Onbaşı, yönetmelikte yazılı olan özel nöbetleri tutar, kışla ve ordugâh hizmetinde çalışan erlerin başında âmir olarak bulunur. Aldığı emirlere göre yapacağı işler ve birlik içinde disiplinle ilgili olayları zamanında, âmiri olan çavuşa bildirir. Silâhlı kuvvetlerde onbaşılığa yükselme, özel talimatına uygun olarak, acemi eğitimini başarıyla bitirenler arasından ayrı bir sınavla olur. Onbaşı, kolunun pazu kısmına kırmızı çuhadan "V" işareti takar.  Er

  Er orduda herhangi bir rütbeye sahip olmayan askerlere verilen addır. İhtiyaçları devlet tarafından karşılanır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde belirli bir süre için silah altında olan askerler er rütbesine sahiptir.
  ............................................................ .

 6. #6
  Askeri Birlikler

  Ordu
  ( Askeriye )

  Ordu,bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümünü belirtmek için de kullanılan bir terimdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti için Türk Ordusu'nun resmi adı Türk Silahlı Kuvvetleri'dir.Ordular bir ülkeyi iç ve dış tehditlerden korumak ile görevli silahlı kurumlardır.

  Üç ana bölümden oluşur Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri. Bu üç bölüme ek olarak Sahil Koruma, Jandarma, Deniz Piyadeleri gibi alt bölümlerde orduların bünyelerinde vardır.


  Ayrıca Türk Kara Kuvvetleri'nde 4 ila 6 kolordudan oluşan askerî birliğe de Ordu denir. Ordulara birer Orgeneral tarafından komuta edilir.

  Türk Kara Kuvvetleri'ne bağlı 4 adet ordu vardır. Bunlar 1. Ordu, 2. Ordu, 3. Ordu ve Ege Ordusudur.

  Kolordu

  Kolordu, 3-4 tümen'den oluşan askeri birim. Kolordular birleşerek ordu'yu oluşturular ve korgeneral tarafından yönetilirler. Bünyesinde en az 40.000 asker barındırır. Bölge savunmasında etkilidir, kolordu olarak çok nadir operasyon yaparlar. Genellikle ordu karargahından gelen emirle tümenleri görev yapar.

  Tümen

  Tümen, modern ordularda herhangi bir harekatı kendi başına bağımsız olarak yapabilmek için gerekli tüm silahları ve hizmetleri bünyesinde barındıran en küçük askeri birliktir. Savaş şartlarına ve ülkelere göre değişmekle beraber mevcudu genelde 10,000 ile 20,000 kişiden oluşur ve bir Tümgeneral komutasındadır. Çeşitli harekat şekillerine göre tümenler temelde zırhlı tümenler ve piyade tümenleri olmak üzere iki biçimde teşkilatlandırılırlar. Piyade tümenleri ise personelin ve malzemenin sevk araçlarına göre motorize ve mekanize olarak yapılandırılırlar.

  Motorize Piyade Tümeni

  Motorize piyade, intikali motorlu taşıt araçlarıyla sağlanan piyade birlikleridir. "Bindirilmiş piyade" olarak da bilinir. Bir motorize piyade tümeninin teşkilatı genellikle aşağıdaki gibidir.

  * Tümen karargahı
  * 3 Motorize piyade alayı
  * 1 Komando taburu
  * 1 Çekili topçu alayı
  * 1 Hava savunma taburu
  * 1 Tanksavar taburu
  * 1 Keşif taburu
  * 1 İstihkam taburu
  * 1 Muhabere bölüğü
  * 1 Kimyasal savunma bölüğü
  * 1 Lojistik destek bölüğü
  * 1 Bakım onarım bölüğü
  * 1 Sıhhiye bölüğü

  Mekanize Piyade Tümeni

  Mekanize piyade, intikali zırhlı personel taşıyıcılar ve zırhlı muharebe araçlarıyla sağlanan piyade birlikleridir. Bir mekanize piyade tümeninin teşkilatı genellikle aşağıdaki gibidir.

  * Tümen karargahı
  * 1 Zırhlı alay
  * 2 Mekanize piyade alayı
  * 1 Kundağı motorlu topçu alayı
  * 1 Hava savunma taburu
  * 1 Tanksavar taburu
  * 1 Keşif taburu
  * 1 İstihkam taburu
  * 1 Muhabere taburu
  * 1 Kimyasal savunma taburu
  * 1 Lojistik destek taburu
  * 1 Bakım onarım taburu
  * 1 Sıhhiye taburu

  Zırhlı Tümen

  Ana muharebe aracı tanklar olarak düzenlenmiş tümenlerdir. Bir zırhlı tümenin teşkilatı genellikle aşağıdaki gibidir.

  * Tümen karargahı
  * 2 Zırhlı alay
  * 1 Mekanize piyade alayı
  * 1 Kundağı motorlu top alayı
  * 1 Hava savunma taburu
  * 1 Keşif taburu
  * 1 İstihkam taburu
  * 1 Muhabere taburu
  * 1 Kimyasal savunma taburu
  * 1 Lojistik destek taburu
  * 1 Bakım onarım taburu
  * 1 Sıhhiye taburu

  Tugay

  Tugay, alaydan büyük, tümenden küçük askeri taktik birimlerdir. Personel sayısı ihtiyaçlara göre değişmekle beraber 5.000 askerden oluşan askeri birliklerdir. Organizasyonunda piyade bölüklerinden, tank gücüne, istihkâm bölüğüne her türlü ikmal ve muhabere birimine sahiptir. Tugayın en önemli özelliği, kendi kendine yetebilen en küçük askeri birlik olmasıdır. Komutanı Tuğgeneral'dir.

  Tugaylar bünyesinde farklı alaylar barındırabilir. Teşkilatlarındaki ana savaşçı unsura göre piyade tugayı, tank tugayı, topçu tugayı olarak tanımlanırlar.

  NOT: Tugay sözcüğünün kısaltması "tg."dir

  Mekanize piyade tugayı

  Mekanize piyade tugayı, intikali zırhlı personel taşıyıcılar ve zırhlı muharebe araçlarıyla sağlanan piyade birlikleridir. Bir mekanize piyade tugayının teşkilatı genellikle aşağıdaki gibidir.

  * Tugay karargâhı
  * 2-4 Mekanize piyade taburu
  * 1 Tank Taburu
  * 1 Kundağı motorlu top taburu
  * 1 Hava savunma taburu
  * 1 Tanksavar taburu
  * 1 Keşif bölüğü
  * 1 İstihkâm bölüğü
  * 1 Muhabere bölüğü
  * 1 Kimyasal savunma bölüğü
  * 1 Lojistik destek bölüğü
  * 1 Bakım onarım bölüğü
  * 1 Sıhhiye bölüğü

  Zırhlı tugay

  Ana savaşçı unsuru tank olan tugaylardır. Teşkilatlanması genellikle aşağıdaki gibidir.

  * Tugay karargahı
  * 3 Tank Taburu
  * 1 Topçu taburu
  * 1 Hava savunma taburu
  * 1 Keşif bölüğü
  * 1 İstihkam bölüğü
  * 1 Muhabere bölüğü
  * 1 Kimyasal savunma bölüğü
  * 1 Lojistik destek bölüğü
  * 1 Bakım onarım bölüğü
  * 1 Sıhhiye bölüğü


  Alay

  Alay, bir albayın komutası altında üç dört taburdan oluşan askeri birimdir. Bir askeri teşkilatlanma olarak çok eski tarihe dayanmaktadır. 16. yüzyıl ortalarında Fransız süvari birliklerine de alay denmekteydi. Daha sonraki yüzyıllarda alayların kendi sancak, üniforma ve armaları geliştirilmiş ve belirli alaylar belirli bir kişilik, askeri kariyer edinmişlerdir.

  Piyade alayı

  Piyade alayları, alay karargahı üç piyade taburu, bir tanksavar bölüğü, bir piyade hava bölüğü, bir muhabere takımı, bir piyade hafif kolundan oluşmaktadır...

  Topçu alayı

  Ana silahı çeşitli çap ve modeldeki toptan oluşan, alay düzeyindeki askeri birliktir. Ana silah olan topun bağımsız olarak hareket edebilmesi ya da çekilerek hareket ettirilebilmesine göre kundağı motorlu ya da çekili topçu alayı olarak tanımlanır.

  * alay karargahı
  * 3 kundağı motorlu ya da çekili topçu taburu
  * 1 çok namlulu roket taburu
  * 1 hedef tespit bataryası
  * 1 kimyasal savunma müfrezesi
  * 1 lojistik destek bölüğü
  * 1 bakım onarım bölüğü
  * 1 sıhhiye müfrezesi

  Hava savunma alayı

  * alay karargahı
  * 1 erken uyarı ve hedef tespit bataryası
  * 1 füze teknik bataryası
  * 4 ya da 5füze bataryası
  * 1 kimyasal savunma müfrezesi
  * 1 lojistik destek bölüğü
  * 1 bakım onarım bölüğü

  Hudut alayı

  Her Hudut Alayında 3 tane hudut taburu ve her taburunda 4 veya 5 hudut bölüğü bulunur. 1. Hudut Taburu alayın içinde bulunur. 1 hudut bölüğü de bir taburun merkezinde bulunur.

  * Alay Karargah(subay ve astsubaylardan oluşur)ve Alay Karargah Takım Komutanlığı(er ve erbaşlardan oluşur.)
  * Alay Hizmet Birliği
  * 1 Lojistik Destek Bölüğü
  * 1 Bakım bölüğü
  * 1 İstihkam Savaş Takımı
  * 1 Boru Trampet Takımı
  * 1 Revir
  * 1 Muhabere Takımı

  Tabur  Tabur, bir yarbay ya da binbaşının komuta ettiği, bölükten büyük, alaydan küçük askeri taktik birliktir. Günümüz ordularında ana silahlarına göre tank taburu, piyade taburu, topçu taburu gibi tabur sınıfları bulunmaktadır. Hava kuvvetlerinde tabur, genellikle filo olarak adlandırılır.

  Taburlar ana silah türüne göre tank taburu, topçu taburu, tanksavar taburu, uçaksavar taburu, piyade taburu gibi muharip taburlardır.

  Topçu taburları üç ya da dört topçu bataryası -topçu bölüğü- olarak tertiplenir. Diğer muharip taburlar da çoğunlukla üç muharip bölük ve bir ikmal bölüğünden oluşur.

  Piyade taburları, 20. yüzyılda bir karargah bölüğü, bir tüfek bölüğü ve bir ağır silah -tank, top- bölüğü olarak organize edilmiştir. Günümüzde de 800-900 askerden oluşan taktik açıdan kendine yeterli birlikler olarak benzer düzende organize edilmektedir.

  Bu şekildeki muharip taburların yanı sıra ordu bünyelerinde belirli görevleri yerine getirmek için oluşturulan taburlar da teşkil edilmektedir. Sıhhiye taburu, İstihkâm taburu, keşif taburu gibi.

  Muhabere taburu

  Taburun diğer birliklerle, esas olarak da bağlı bulunduğu Alay karargâhı ile iletişimini sağlayan unsurdur. Muharebe taburları genelde aşağıdaki gibi teşkilatlanmıştır.

  * 1 Tabur karargahı
  * 1 Telsiz bölüğü
  * 1 Röle bölüğü
  * 1 Bakım onarım müfrezesi

  Bakım onarım taburu

  Bakım onarım taburu, Alay bünyesindeki her türlü çalışan makine, techizat ve araçları bakım ve onarımını üstlenen teknik kadroları barındıran birimdir. Bakım onarım taburu, genelde aşağıdaki gibi teşkilatlandırılır.

  * Tabur karargâhı
  * 2 Paletli araç bakım bölüğü
  * 1 Tekerlekli araç bakım bölüğü
  * 1 Mühimmat bakım bölüğü
  * 1 Taşıt kurtarma bölüğü
  * 1 Özel bakım bölüğü
  * 1 Bakım onarım müfrezesi

  İstihkâm taburu


  Alayın ulaşımı için gerekli altyapıdan ve arazi güvenliğinden sorumlu birimdir. İstihkam taburuları genelde aşağıdaki gibi teşkillenmiştir.

  * Tabur karargâhı
  * 1 Mayın temizleme bölüğü
  * 1 İnşa bölüğü
  * 1 Yol köprü inşa bölüğü
  * 1 Seyyar köprü bölüğü
  * 1 İstihkam keşif bölüğü
  * 1 Muhabere bölüğü
  * 1 Bakım onarım müfrezesi

  Kimyasal savunma taburu

  Kimyasal silahlar ve bunların etkilerine karşı gereken önlemleri almakla görevli, özel eğitimli elemanlardan oluşturulur. Kimyasal savunma taburlarında genel olarak şu alt birimler bulunur.

  * Tabur karargâhı
  * 1 Dekontaminasyon bölüğü
  * 1 Kimyasal keşif bölüğü
  * 1 Bakım onarım müfrezesi

  Lojistik destek taburu

  Alayın her türlü ikmal malzemesinin temini, nakliyesi ve bakımından sorumlu birimdir.

  * Tabur karargâhı
  * 2 Mühimmat nakil bölüğü
  * 2 Yakıt nakil bölüğü
  * 1 Nakliye bölüğü
  * 1 Sahra mutfak birimi
  * 1 Bakım onarım müfrezesi

  Sıhhiye taburu

  * Tabur karargâhı
  * 1 Sıhhiye bölüğü
  * 1 Hasta-yaralı nakil bölüğü
  * 1 Dezenfeksiyon bölüğü
  * 1 Bakım onarım müfrezesi

  Bölük

  Bölük, idari bakımdan tam bir birim oluşturan en küçük askeri birimdir. Bölüklerde, bir bölük karargâhı ve en az iki (genelde üç, dört) takımdan oluşur. Koşullara ve ihtiyaçlara göre değişmekle beraber çoğu kez en az 100 askerden oluşan bir askeri birliktir. Komutanı Yüzbaşı ya da Kıdemli Üsteğmen'dir.

  II. Dünya Savaşı sırasında bölüklerin kadroları genişlemiştir, üç tüfekli muharebe taburunun yanı sıra yakın destek ateşi sağlayan ekip silahlarını -havan, makineli tüfek, tanksavar- kullanan bir takım olarak organize edilmeye başlanmıştır. Bu tür bölükler 6 subay, 187 erden oluşmaktadır.

  Günümüzde bölükler belirli işlevleri yerine getirmek üzere muharebe, istihkâm, keşif gibi ya da belirli bir sınıf silahın -tank, havan, uçaksavar, tanksavar- temelinde ve muharip piyade bölükleri olarak organize edilir.

  Takım

  Takım, ihtiyaçlara ve koşullara göre sayısı değişmekle beraber temel olarak 35-40 askerden oluşan askeri birim. Takım komutanı Asteğmen, Teğmen veya Üsteğmen rütbesindedir.

  Temel olarak bir piyade takımı 3 piyade mangası, bir karargâh mangası ve bir tanksavar kısmından oluşur.

  Manga


  Manga, iki timden oluşan askeri birlik. Çavuş dahil toplam 9 kişidir. Ancak bazı Jandarma mangaları 11 kişiden oluşabilir. Bir piyade mangası, bir manga komutanı , iki tim komutanı , iki avcı eri , iki makinalı tüfek nişancısı , iki makinalı tüfek yardımcısından oluşur. Manga çavuş tarafından yönetilir.

  Alttaki tim yapısından iki tane barındırır.
  1 X Tim Komutanı
  1 X Avcı Eri
  1 X Hafif Makinalı Tüfek Nişancısı
  1 X Hafif Makinalı Tüfek Yardımcısı

  Ayrıca takımın ilk mangası karargah mangası olarak adlandırılır ve düzeni takımın diğer 3 mangasından biraz faklıdır.
  1 X Takım Subayı
  1 X Takım Astsubayı
  2 X Ağır Makinalı Tüfek Nişancısı
  2 X Ağır Makinalı Tüfek Nisancı Yardımcısı
  1 X Haberci Eri
  1 X Keskin Nişancı
  1 X Sağlık Eri
  olarak kurulur. Duruma göre değişiklik gösterebilir.

  Tim


  Tim, görevi yüz metrelik bir alanı ateş gücüyle kontrol altına almak olan iç güvenlik harekâtında görev yapan en küçük askeri birimdir. Komutanı genellikle Çavuş olmak üzere en az Onbaşı rütbesindedir.

  1 X Tim Komutanı
  (1 inciunsur komutanı) 1 X Avcı Eri
  2 X Makinalı Tüfek Nişancısı
  2 X Makinalı Tüfek Yardımcısı
  2 X Roket Atar Nişancısı
  2 X Roket Atar Nişancısı Yardımcısı'ndan oluşur.


  Kaynak: wikipedia
  ............................................................ .

+ Konuyu Yanıtla

Yer İmleri

Gönderme Kuralları

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •