+ Konuyu Yanıtla
6 / 1 123456 SonSon
120 sonuçtan 1 --- 20 arası gösteriliyor

Konu: Allah’tan BaŞka Batil İlahlar! «ÜÇler, Yedİler, Kutup Ve Gavslar»

 1. #1
  Merhum Taner PINAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Sat Mar 2007
  Konum
  Makedonya
  Yaş
  44
  İletiler
  1,637
  Blogdaki Konular
  6

  Allah’tan BaŞka Batil İlahlar! «ÜÇler, Yedİler, Kutup Ve Gavslar»

  Müslüman kardeşim! Aşağıda okuyacağın sapık iddialar bazı tarikatçıların meşhur ve bilinen ve çoğu tarafından kabul edilen “üçler, yediler, kutup ve gavs” inançları hakkında kendileri tarafından ortaya konulmuş görüşlerdir. Bu sapık iddiaların İslam inançlarıyla uyuşması imkânsızdır. Hiçbir Müslüman’ın bu sapık iddiaları kabullenmesi de mümkün değildir. Şimdi tamamı hurafe olan bu batıl ve sapık iddiaları ibret nazarı ile okuyalım:

  “Üstün hizmet sayılan kutuplar kutbu olma görevi Al-lah tarafından her asırda tek değerli zata verilir. Tek ki-şiye havale edilir. Tek kişiye bırakılır. Bundan sonra o kimse yüce Subhan’ın lutfu ile Allah’ın halifesi olur. Açıkçası iki cihanın yönetimi bizzat kendisine ihsan e-dilir. Onları dilediği gibi yönetir. En büyük Gavs olan zata gelince… Bu değerli zat kutuplar kutbunun emrin-dedir. Bu zat da, her ne kadar muktedir, yönetme yetki-sinde güçlü olsa da destur almadan ne dil oynatabilir ne de bir şeye el atabilir. İzinsiz karışmaz. İlk kutup ta-bir olunan zata gelince… Diğer kutupların ilki demek-tir. Buraya kadar anlatılan zatlar halk arasında: ‘Üçler’ diye anlatılan zatlardır. Yani ilki kutuplar kutbu, ikici-si en büyük gavs, üçüncüsü de ilk kutuptur. Anlatılan-lardan başka yediler kırklar diye anlatılan zatlar dahi vardır. Bunlarında her biri kutup olup ancak, Allah’ın ihsanı ile kutuplar kutbuna hizmetçi olmuşlardır. Bun-ların her biri, haline göre bir yere memur edilmiştir. Mesela: ilk kutup Bağdat, Şam, Halep beldelerde tasar-ruf ederler. Diğer kutuplar da hallerine göre birer iki-şer yerde tasarruf ederler. Oraları yönetirler. Hatta kâ-firlerin ülkelerini dahi yönetirler. Ancak bunların ta-sarrufu, yönetimi kutuplar kutbunun emri ile olmakta-dır. Zira kutuplar kutbunun tasarrufu dışında kalan iki cihan içinde hiçbir şey yoktur. Bütün eşyayı, bütün eh-lullahı kuşatmıştır. İki cihanda iyi kötü her ne olursa o-nun bilmesi, dilemesi, kalbinin hareket etmesi ile olur. O anlarda, memurları gereken ne ise onu yaparlar.[Bakınız: MİFTAHU’L-KULUB/KALPLERİN ANAHTARI. Sayfa: 83-84, Yazarı: Şemseddin Nuri Nakşibendî. Tercüme: Abdulkadir Akçiçek Yayınevi: Huzur Yayınevi. Tel-Fax: (0212) 513 50 57–513 01 71]

  Evet Müslüman kardeşim! Bu inançlar hiç İslam ile uyuşabilir mi? Peygamberi-miz sallallahu aleyhi ve sellem’in kendisi ile savaştığı Mekke müşriklerinin i-nançları bile Allah’ın adına yemin olsun ki bu kadar sapıkça değildi. Bu sapık iddialara ve yalanlara yalnızca Rabbimiz Allah tebâreke ve teâlâ’nın şu buyruk-ları ile cevap veriyoruz:
  “Onlar ancak sizin ve babalarınızın taktığı kuru isimler-dir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. On-lar yalnız zanna ve nefislerin hevasına uyuyorlar. Hal-buki onlara Rab’leri tarafından yol gösterici gelmiştir.” (Necm Sûresi-23 Bak: Elmalılı Meali)


  “De ki: "Onlara isimler verip durun bakalım. Siz Allah’a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber vereceksiniz? Yoksa anlamı olmayan kuru bir laf mı? Doğrusu küfre sapanlara kendi oyunları güzel gösterildi de yoldan saptırıldılar. Allah her kimi saptırırsa, artık onu yola getirecek kimse yoktur.” (Ra’d Sûresi-33 Bak: Elmalılı Meali)


  "Allah'ın yanı sıra o taptıklarınız, sizin ve atalarınızın uydurduğu birtakım kuru isimlerden başka bir şey değil-dir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O, size, kendisinden başka-sına tapmamanızı emretti. İşte dosdoğru din budur. Fa-kat insanların çoğu bunu bilmezler." (Yusuf Sûresi-40 Bak: Elmalılı Meali)

  Abdullah PUTKIRAN
  Allah indinde Din İSLAM dır.Kendine başka din ve başka peygamber arayanlara veyl olsun..

 2. #2
  bozkurt66.01
  Misafir

  İnanç, çok boyutları içerir

  İnancı ,tek boyutlu olarak incelemek ya da var saymak yanlıştır.Hiç bir insan ,tek boyutlu olamayacağı gibi, inançların da tek boyutlu ve tek şekilli olduğunu düşünmek yanlıştır.
  İnancın bir çok boyut ve zamanlamalarda yaşanması ,ve plan - programının Allah tarafından çizilmesi durumu vardır.Bunu ancak, Cenab-ı Allah bilir.Cenab-ı Allah'ın dilediği zatlar, bu boyutlarda tevhid inancının gereğine uygun olarak, süluk edebilirler.Bu farklı durumlar islam inancına göredir, akaide aykırı gerçekleşmez.Açıkçası, insan kendi tasarrufuyla bu merhaleleri, ya da ihsanları gerçekleştiremez.Kişinin ,Allah katında a'cizliği ve kulluk bilincini yaşaması esastır.Bu durumun insan alemine yansıması, yine Allah'ın izni ve tasarrufuyladır.
  Belirtilen mevzuda,yanlış durumlar ve görüntüler, dile getirilmektedir. Gavslık ve en büyük gavslık ve diğer şekilleri, kullarla Allah arasındadır.Yani insanların toplumsal yaşayışlarında gavslık ,bir statü ve ayrıcalık asla olamaz.Çünkü, bu meydan imtihan alanıdır,herkes eşit değerlendirilir;üstünlük sonuca göre olabilir.Kişiyi yükseltecek olan da,yerin dibine sokacak olan da, Allah'tır.Yüksek merhalelerde yaşayıp ta ,son nefesinde i'mansız gidenler olabilir.İnsanoğlu her anında hata yapacak durumdadır.O yüzden ,haddimizi bilmeli ve Allah karşısında boynumuz her zaman bükük olmalıdır.
  Yalnız, dikkat edeceğimiz mesele, İnancı ve yaşayışıyla insanların dikkatini çeken ve kalpten bağlandığımız zatlar olabilecektir.İnsanlar bu zatların tecrübesi ve himmetleriyle, sıkıntılarını aşıp, doğruya yönelebilirler.Özellikle bu zamanda ,insanların inanç ve yaşayış alanında bir çok tazyikatten dolayı bunaldığı anlarda, örnek olarak görülen zatlardan inanç esasları dahilinde,şirke düşmeden yardım alması çok iyi olacaktır.
  Bu yardımlarda ana esas,Cenab-ı Allah'a kulluk etmeye yönelik olmasıdır.Beşeri aşk gibi, yanlış bağlanmalar çok tehlikeli olabilir.Yani Allah'ı seven bir zatı ,Bundan dolayı kalpten sevme ve bulunulan ortamlarda bir cemaat gibi birlikte Hakk'a yönelme ve bu alanlarda sevgi- saygı çerçevesinde bilgi alış-verişinde bulunmak gerekir.Hal ve hareketlerimizi bu ölçülere göre değerlendirip, içteki ve dıştaki davranışlarımızda yanlış ya da yanlış anlaşılabilecekler varsa,düzeltme yoluna gidebiliriz.Hatta bu durumları mürşidimizle görüşüp, değerlendirmede bulunabiliriz.Önemli olan Allah'la rabıtamızdır;diğer yapılanların hepsi buna yönelik olmak zorundadır.
  İslam dışı yaşayışlarımızı nasıl sorguluyorsak, islami yaşayışlarımızı da sorgulamak zorundayız; yaşayışımızı Tevhid esaslarına oturtmak gerekir.
  Bu makamlar ancak ,kişinin ölmesinden sonra belli ölçüde değerlendirilebilir; yaşayış biçimi ve sözlerinin ulviyeti islam esaslarına göre değerlendirilir;buna bağlı olarak ünvanlar yorumlanabilir.Yaşayan insanlar için de bu yorumlamalar yapılsa da, çok netliğe kavuşamaz;çünkü, kişinin yaşamı sona ermemiş, bir çok bilinmeyenler netleşmemiştir.
  Cenab-ı Allah bizi şirkten ve çaresizlikten kurtarsın.Fiili ve sözlü dua, çok önemli silahımızdır;bunu doğru kullanmaya çalışmalıyız...... y.t. tdeb

 3. #3
  MEMET GÜVEN
  Misafir
  ALİ cankurt arkadaşıma katılıyorum zamanın kutbu cihanı en büyük velisi yahyalılı ali ramazan dinçtir

  ************************

  yahyalılı hacı hasan efendi ölmeden vasiyet etmiş zamanın kutbu cihanı ali ramazandır bi tane ihvanınada mustafa oglum çok büyügümüz geliyor dogacak cok büyük veli sultan geliyor evladım demiş ali ramazan efendimden için böyle söylemiş

  ************************

  allah dostlarının arkasından atan çıksın karşıma varmı erkek arkadaşların dedigi gibi zamanın kutbu cihanı ali ramazan dinç tir ulaşmak isteyenler kayseri yahyalı ilçesi kavacık mahallesidir selam olsun gül kokan sultana selam olsun canlar canına

  ************************

  allah dotlarının arkasından atmayın lütfen rica ederim kardeşlerimzamanuın kutbuda vardır gavsıda allah rızasını anlatan kişiyi nasıl kötü görrsünüz ayeti kerimrde diyorki allahın veli ku llarıyla birlikte olun diyor düşünün zamanın kutbul aktabı ali ramazan dinçtir kutbu cihan yani kayseri yAHYALI İLÇESİNDEDİR GELİN GÖRÜN LÜTFEN


  Aynı kişi tarafından gönderilen 4 mesaj birleştirilmiştir. MGP EKİBİ
  Düzenlendi: Tevfik YAZICILAR 18-05-2009 18:46

 4. #4
  Merhum Taner PINAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Sat Mar 2007
  Konum
  Makedonya
  Yaş
  44
  İletiler
  1,637
  Blogdaki Konular
  6

  kutbunuz batsın!!!!!!!!!!

  ALLAH’TAN BAŞKA BATIL İLAHLAR!
  «ÜÇLER, YEDİLER, KUTUP VE GAVSLAR»

  Müslüman kardeşim! Aşağıda okuyacağın sapık iddialar tarikatçıların meşhur ve bilinen ve hepsi tarafından kabul edilen “üçler, yediler, kutup ve gavs” inançları hakkında kendileri tarafından ortaya konulmuş görüşlerdir. Bu sapık iddiaların İslam inançlarıyla uyuşması imkânsızdır. Hiçbir Müslüman’ın bu sapık iddiaları kabullenmesi de mümkün değildir. Şimdi tamamı hurafe olan bu batıl ve sapık iddiaları ibret nazarı ile okuyalım:

  “Üstün hizmet sayılan kutuplar kutbu olma görevi Al-lah tarafından her asırda tek değerli zata verilir. Tek kişiye havale edilir. Tek kişiye bırakılır. Bundan sonra o kimse yüce Subhan’ın lutfu ile Allah’ın halifesi olur. Açıkçası iki cihanın yönetimi bizzat kendisine ihsan edilir.

  Onları dilediği gibi yönetir.

  En büyük Gavs olan zata gelince… Bu değerli zat kutuplar kutbunun emrin-dedir.

  Bu zat da, her ne kadar muktedir, yönetme yetki-sinde güçlü olsa da destur almadan ne dil oynatabilir ne de bir şeye el atabilir. İzinsiz karışmaz.

  İlk kutup ta-bir olunan zata gelince… Diğer kutupların ilki demek-tir. Buraya kadar anlatılan zatlar halk arasında: ‘Üçler’ diye anlatılan zatlardır. Yani ilki kutuplar kutbu, ikici-si en büyük gavs, üçüncüsü de ilk kutuptur. Anlatılan-lardan başka yediler kırklar diye anlatılan zatlar dahi vardır.

  Bunlarında her biri kutup olup ancak, Allah’ın ihsanı ile kutuplar kutbuna hizmetçi olmuşlardır. Bun-ların her biri, haline göre bir yere memur edilmiştir.

  Mesela: ilk kutup Bağdat, Şam, Halep beldelerde tasar-ruf ederler. Diğer kutuplar da hallerine göre birer ikişer yerde tasarruf ederler. Oraları yönetirler.

  Hatta kâfirlerin ülkelerini dahi yönetirler. Ancak bunların tasarrufu, yönetimi kutuplar kutbunun emri ile olmakta-dır.

  Zira kutuplar kutbunun tasarrufu dışında kalan iki cihan içinde hiçbir şey yoktur.

  Bütün eşyayı, bütün ehlullahı kuşatmıştır. İki cihanda iyi kötü her ne olursa onun bilmesi, dilemesi, kalbinin hareket etmesi ile olur. O anlarda, memurları gereken ne ise onu yaparlar.
  [Bakınız: MİFTAHU’L-KULUB/KALPLERİN ANAHTARI. Sayfa: 83-84, Yazarı: Şemseddin Nuri Nakşibendî. Tercüme: Abdulkadir Akçiçek Yayınevi: Huzur Yayınevi. Tel-Fax: (0212) 513 50 57–513 01 71]

  Evet Müslüman kardeşim! Bu inançlar hiç İslam ile uyuşabilir mi? Peygamberi-miz sallallahu aleyhi ve sellem’in kendisi ile savaştığı Mekke müşriklerinin i-nançları bile Allah’ın adına yemin olsun ki bu kadar sapıkça değildi. Bu sapık iddialara ve yalanlara yalnızca Rabbimiz Allah tebâreke ve teâlâ’nın şu buyruk-ları ile cevap veriyoruz:
  “Onlar ancak sizin ve babalarınızın taktığı kuru isimler-dir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. On-lar yalnız zanna ve nefislerin hevasına uyuyorlar. Hal-buki onlara Rab’leri tarafından yol gösterici gelmiştir.” (Necm Sûresi-23 Bak: Elmalılı Meali)
  “De ki: "Onlara isimler verip durun bakalım. Siz Allah’a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber vereceksiniz? Yoksa anlamı olmayan kuru bir laf mı? Doğrusu küfre sapanlara kendi oyunları güzel gösterildi de yoldan saptırıldılar. Allah her kimi saptırırsa, artık onu yola getirecek kimse yoktur.” (Ra’d Sûresi-33 Bak: Elmalılı Meali)
  "Allah'ın yanı sıra o taptıklarınız, sizin ve atalarınızın uydurduğu birtakım kuru isimlerden başka bir şey değil-dir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O, size, kendisinden başka-sına tapmamanızı emretti. İşte dosdoğru din budur. Fa-kat insanların çoğu bunu bilmezler." (Yusuf Sûresi-40 Bak: Elmalılı Meali)
  Allah indinde Din İSLAM dır.Kendine başka din ve başka peygamber arayanlara veyl olsun..

 5. #5
  Merhum Taner PINAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Sat Mar 2007
  Konum
  Makedonya
  Yaş
  44
  İletiler
  1,637
  Blogdaki Konular
  6
  Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
  “Andolsun ki sana da (ey Rasûlüm) senden önceki(peygamber)lere de şöyle vahyedildi: «Eğer şirk koşarsan yemin olsun ki amelin büsbütün boşa gider ve kesinlikle hüsrana düşenlerden olursun.»” [39/Zümer Sûresi: 65]

  “Andolsun ki eğer o rasûller şirk koşmuş olsalardı bütün amelleri boşa giderdi” [6/En’am Sûresi: 88]

  “Doğrusu Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. O’ndan başka günahları ise dilediğine mağfiret eder. Herkim Allah’a şirk koşarsa, çok büyük bir günah ile iftira ettiğinde şüphe yoktur!” [Nisa Sûresi: 48]


  Âişe radıyallahu anhâ şöyle demiştir: "Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in vefâtı yaklaşınca, ken-dine ait bir bez parçası ile yüzünü örtüyor, bunalınca onu yüzünden kaldırıyordu. Bu hal üzere iken şöyle buyuruyordu: ‘Allah’ın lâneti, Yahûdi ve Hıristiyan-ların üzerine olsun. Zirâ onlar, peygamberlerinin ka-birlerini ibadethâne haline çevirdiler. Böylece o, Yahûdi ve Hıristiyanların yaptıklarından (ümmetini) sakındırıyordu." [Sahîh-i Buhârî, hadis no: 436; Sahîh-i Müslim hadis no: 531]


  Bu benzeri pek çok hadislerle, kabirleri birer ibadethâne olarak kullanmak, oralarda namaz kılmak ve ibadet etmek Allah’tan başkalarına ibadet etmeye götürebileceği için kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in bu vasiyetine rağmen İslam beldelerinin pek çoğu ibadethâne haline çevrilmiş türbe denilen kabirlerle doludur.
  Allah indinde Din İSLAM dır.Kendine başka din ve başka peygamber arayanlara veyl olsun..

 6. #6
  taci çetin
  Misafir

  evliya mertebeleri

  Dünya üzerinde öyle mübarek zâtlar var ki, Allah onları insanları karanlıktan aydınlığa çıkarsınlar diye hizmetine almıştır. Onlar insanlığın irşadı için, kurtuluşu için görevlendirilmiş velilerdir. Allah'tan başkası önünde eğilmezler ve O'nun rızasından başka bir şey de talep etmezler.
  Onların gayeleri sadece Alemlerin Rabbi Allah'tır. Sözleri O'nu zikirden ibarettir. Güneş gibidirler. İnsanlar için bir ışıktılar. Hiç bir karşılık talep etmezler.
  O aydınlıktan faydalanabilmek için onları bilmek, tanımak, yaptıkları irşadı anlamak gerek. İrşad nedir, mürşid kimdir bilmek gerek.

  Nitekim, her devirde bu vazifeyi hakkıyla yapabilecek mürşidleri yetiştirmek farz-ı kifayedir. Ayet-i kerimede: “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir sınıf bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır.” (Âl-i İmran, 104) buyurulmaktadır.
  Dr.Dilaver Selvi Kaynakları İle Tasavvuf

  MOLLA CAMİ NEFAHATÜL ÜNS OKUYUNUZ.Kutup gavs anlarsınız
  Sakın Allah dostlarından birini kötülemeyesin! Kitap ve Sünnet’ten öğrendiğin kırık dökük bilgilere dayanarak onlara muhalif olmayasın. Unutmayasın ki; onlar ayet ve hadislerin manalarını senden ve senin gibilerden çok daha iyi bilir ve daha iyi anlarlar. Zira onların akılları marifetullah nuruyla, Rasulullah’ın sünnetine fazlasıyla aşina olmaları, yakîn ve ihlâs hasletlerine sahip olmaları sayesinde aydınlanmış kimselerdir. MEKTUBAT-İMAMI Rabbani

  Peygamber efendimizin 3'ler 7'ler 40'lar 300'lerden bahseden hadisi vardır.
  Hızır aleyhisselamın Kuran-ı Kerimdeki kıssasını okuyunuz.Tefsiriyle okuyunuz.Allah dostlarına dil uzatmayınız.Miftah-ül Kulub ve de yazarı çok kıymetlidir.Allah a dua edin size anlayış versin.Anlamaya çalışınız.Bu kadar Allahın dostunu bir de anlamadan üstelik ALLAH'ın kendi kitandan delil getirerek o zatlara dil uzatmanız çok garip.Size ALLAH anlayış versin.İmam-ı Gazali de 4. ciltte bunlardan bahseder ihya da.Mektuba-tı Rabbani de de var.Feruduttin attar da , Tabakatül Kübra da ,Risale-i Kuşeyri de ,Müzekkin Nüfus ta ,Kutul Kulup ta okuyun anlamaya çalışın inkar kolaydır.Anladığınız zaman Allah'ın onlara verdiğinden nasibiniz olur.

 7. #7
  Merhum Taner PINAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Sat Mar 2007
  Konum
  Makedonya
  Yaş
  44
  İletiler
  1,637
  Blogdaki Konular
  6
  Alıntı taci çetin tafarından gönderildi Mesajı Göster
  Dünya üzerinde öyle mübarek zâtlar var ki, Allah onları insanları karanlıktan aydınlığa çıkarsınlar diye hizmetine almıştır. Onlar insanlığın irşadı için, kurtuluşu için görevlendirilmiş velilerdir. Allah'tan başkası önünde eğilmezler ve O'nun rızasından başka bir şey de talep etmezler.
  Onların gayeleri sadece Alemlerin Rabbi Allah'tır. Sözleri O'nu zikirden ibarettir. Güneş gibidirler. İnsanlar için bir ışıktılar. Hiç bir karşılık talep etmezler.
  O aydınlıktan faydalanabilmek için onları bilmek, tanımak, yaptıkları irşadı anlamak gerek. İrşad nedir, mürşid kimdir bilmek gerek.

  Nitekim, her devirde bu vazifeyi hakkıyla yapabilecek mürşidleri yetiştirmek farz-ı kifayedir. Ayet-i kerimede: “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir sınıf bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır.” (Âl-i İmran, 104) buyurulmaktadır.
  Dr.Dilaver Selvi Kaynakları İle Tasavvuf

  MOLLA CAMİ NEFAHATÜL ÜNS OKUYUNUZ.Kutup gavs anlarsınız
  Sakın Allah dostlarından birini kötülemeyesin! Kitap ve Sünnet’ten öğrendiğin kırık dökük bilgilere dayanarak onlara muhalif olmayasın. Unutmayasın ki; onlar ayet ve hadislerin manalarını senden ve senin gibilerden çok daha iyi bilir ve daha iyi anlarlar. Zira onların akılları marifetullah nuruyla, Rasulullah’ın sünnetine fazlasıyla aşina olmaları, yakîn ve ihlâs hasletlerine sahip olmaları sayesinde aydınlanmış kimselerdir. MEKTUBAT-İMAMI Rabbani

  Peygamber efendimizin 3'ler 7'ler 40'lar 300'lerden bahseden hadisi vardır.
  Hızır aleyhisselamın Kuran-ı Kerimdeki kıssasını okuyunuz.Tefsiriyle okuyunuz.Allah dostlarına dil uzatmayınız.Miftah-ül Kulub ve de yazarı çok kıymetlidir.Allah a dua edin size anlayış versin.Anlamaya çalışınız.Bu kadar Allahın dostunu bir de anlamadan üstelik ALLAH'ın kendi kitandan delil getirerek o zatlara dil uzatmanız çok garip.Size ALLAH anlayış versin.İmam-ı Gazali de 4. ciltte bunlardan bahseder ihya da.Mektuba-tı Rabbani de de var.Feruduttin attar da , Tabakatül Kübra da ,Risale-i Kuşeyri de ,Müzekkin Nüfus ta ,Kutul Kulup ta okuyun anlamaya çalışın inkar kolaydır.Anladığınız zaman Allah'ın onlara verdiğinden nasibiniz olur.
  yahu ALlah onlara bazı kerametler verdiyse banane faydası var?

  siz önce imanınızı tazeleyin. ve Resulullah s.a.v. me de iftira atmayın.

  söyleyin o kutbunuza gücü yetiyorsa filistini kurtarsın. yok gücü küçücük bir israile dahi yetmiyorsa kutupluktan falan bahsetmesin.

  kutupmuş hadi ordan..

  Biz hayır ve şerrin Allah c.c. dan geldiğine iman ettik gelin sizde edin..
  Allah indinde Din İSLAM dır.Kendine başka din ve başka peygamber arayanlara veyl olsun..

 8. #8
  Kayıtsız
  Misafir

  ...

  Allahtan başka batıl ilahlar....
  Haşa Allah batıl bir ilahmı ki ondan başka batıl ilahlar olsun?
  başlık çok kötü atılmış malesef....

 9. #9
  AHDE VEFA ibrahim DEMİRCİ kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Fri Feb 2007
  Konum
  kayseri/yahyalı
  İletiler
  2,598
  Blogdaki Konular
  11
  Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz uyarıyor: “Evliyaullahı hafife alanın kendisi alçalır.” “Evliyaullaha hürmet etmeyen, küçüğümüze merhamet göstermeyen ve ulemamızın (kıymet ve edebini) bilmeyen bizden değildir.”

  sen kimdensin..nefsinin esiri olmuşsun..evliyalarla ,müctehitlerle ugraştıgın kadar..içindeki şeytanla ve ugraşsan daha dogru olur...

  istiyorsan hepsını öldür mallarını vahabilere ganimet olarak dagıt...
  bumu istediginiz.
  bu yazdıklarınla sen cihatmı etmiş oluyorsun...
  ama yinede senin ve senin gibi insanların affı için allaha dua ediyorum.
  ''allahım içimizdeki bölücü müslümanlarıda ıslah eyle.onlara islamın gerçek şuurunu nasip eyle..
  EĞRİ CETVELDEN,DOGRU ÇİZGİ ÇIKMAZ

 10. #10
  AHDE VEFA ibrahim DEMİRCİ kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Fri Feb 2007
  Konum
  kayseri/yahyalı
  İletiler
  2,598
  Blogdaki Konular
  11
  yahu ALlah onlara bazı kerametler verdiyse banane faydası var?

  siz önce imanınızı tazeleyin. ve Resulullah s.a.v. me de iftira atmayın.

  söyleyin o kutbunuza gücü yetiyorsa filistini kurtarsın. yok gücü küçücük bir israile dahi yetmiyorsa kutupluktan falan bahsetmesin.

  kutupmuş hadi ordan..

  Biz hayır ve şerrin Allah c.c. dan geldiğine iman ettik gelin sizde edin.


  [COLOR="Red"][/COLOallahım sen büyüksün.böyle bir yaklaşım olabilirmi yahu.neymiş efendim.gücü yetiyorsa filistini kurtaracakmış.haşa peygamerimiz müşriklere gücü yetmedigi içinmi mekkeyi terketti.gücü yetmedigi içinmi uhud gazvesinde müşrikleri yenemedi.gücü yetmedigi içinmi bütün ebu cehil ve ordusunu bir anda allahınizniyle yok etmedi.haşa..
  bakın taner bey sizde müşriklerin peygamberimizden istedigi mucizelerdenmi istiyorsunuz.
  bunca peygamberlerin başına yüzlerce binlerce musibet geldi.hz.yusuf,hz.eyüp,hz.isa sadece bunlardan birkaçı.
  sence bu peygamerlerin gücü yokmuydu.haşa
  -----size manevi bir balyoz hareketi gerekiyorki..akledesin..tövbe edesin..
  tüm evliyalar çileye talip olmuşlardır.teblig metodlarının en meşakkatlileri ile islamı telig etmişlerdir.idam edilen evliyalar,memleketinden sürülen zamanın kutubları,ülkenin padişahı oldugu halde çileye talip olan allah dostları...
  -----bunlarımı eleştiriyorsun sen...
  allah hayrını versin
  R].
  EĞRİ CETVELDEN,DOGRU ÇİZGİ ÇIKMAZ

 11. #11
  Merhum Taner PINAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Sat Mar 2007
  Konum
  Makedonya
  Yaş
  44
  İletiler
  1,637
  Blogdaki Konular
  6
  ben vahhabi değilim ibrahim demirci ama sen tam bir müşrik savunucususun.
  Allah indinde Din İSLAM dır.Kendine başka din ve başka peygamber arayanlara veyl olsun..

 12. #12
  AHDE VEFA ibrahim DEMİRCİ kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Fri Feb 2007
  Konum
  kayseri/yahyalı
  İletiler
  2,598
  Blogdaki Konular
  11
  Alıntı Taner PINAR tafarından gönderildi Mesajı Göster
  ben vahhabi değilim ibrahim demirci ama sen tam bir müşrik savunucususun.
  müşrigi kafirler savunur taner bey.müslüman birine böyleyakıştırmayapma yetkisini kimden alıyorsun.
  allahdan ve rasulunden alıyorum diyorsan yanılıyorsun.çünki rasullaah şöyle buyuruyor “Mü’mine lanet etmek onu öldürmek gibidir. Bir mü’mini küfr ile itham eden onu öldürmüş gibi olur.” (Sahih-i Buhari (İmam Buhari) C: 7, Sh: 233, İST/ 1315)

  “Bizim gibi namaz kılan, kıblemize yönelen ve kestiğimizi yiyen kimse, Allah’ın ve Resulünün teminatıni elde etmiş kabul edilir. 0 halde (böylelerini öldürmek suretiyle) Allah’ın verdiği teminat ve ahdi bozmayın.” (Sahih-i Buhari C: 1, Sh: 102, İST/ 1315)

  “Bir insan (müslüman) kardeşine: 'Ey kafir” diye hitabettiği zaman, ikisinden biri bu sözü üzerine almış olur. Şayet söylediği gibi ise küfür onda kalır, değilse söyleyene döner.” (Sahih-i Buharı (İmam Buhari) C: 7, Sh: 97, İST/ 1315)

  “Bir kimse müslüman kardeşini tekfir ederse küfür (tekfir edilen veya edenden) biri üzerine döner.” (El Müsned (Ahmed b. Hanbel), C: 2, Sh: 142, Beyrut/ty.)


  “Her kim bir mü’mini kafirlikle damgalarsa şüphesiz kafir olur. Bir mü’mini kafirlikle suçlamanın küfre yol açmasının sebebi, bu suçlamanın iman özüne karşı girişilmiş bir saldırı niteliği taşımasıdır. “ (El-İslam (Said Havva) Sh: 95, Beyrut/1981)


  “Müslümandan küfür ithamı düşüren her söz tercihe daha layıktır, velev ki zayıf olsa bi1e.” (Mecmua’tur-Resail (İbn-i Abidin) C: 1, Sh: 34, İST/1325)


  evet taner bey..tecdili iman tecdili nikah size farz oldu
  EĞRİ CETVELDEN,DOGRU ÇİZGİ ÇIKMAZ

 13. #13
  Merhum Taner PINAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Sat Mar 2007
  Konum
  Makedonya
  Yaş
  44
  İletiler
  1,637
  Blogdaki Konular
  6
  bak demirci ,

  sen diyorsun ki kutup kainattaki her şeyi elinde tutar.

  Reulullah s.a.v den örnek veriyorsun yahu Resulullah s.a.v. sizin kutuplarınız gibi bir iddiası yok tu ki o bir beşer olarak vazifesini yaptı.

  size göre tüm kainatı tutanlar onlar olmasa helak olacağız dedikleriniz ilahlarınız. kainata hükmedemiyorlar işte ..

  hatta vallahi kendilerinede hükmedemiyorlar ki sapık sapık hikayeler anlatıyorlar.

  gerçekten inanıyuorsan bu kutuplara söyle onlara bu portalda taner pınarı dahi engelleyemeyen kutuplar bi işe yarayamayan kutuplardır..

  delikanlı olsunlar beni engellesinler..
  Allah indinde Din İSLAM dır.Kendine başka din ve başka peygamber arayanlara veyl olsun..

 14. #14
  Merhum Taner PINAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Sat Mar 2007
  Konum
  Makedonya
  Yaş
  44
  İletiler
  1,637
  Blogdaki Konular
  6
  ve demirci senin imamın böyle söylerken sen tecdili imandan bahsedersin. utanmıyormusun imamını tekfir etmeye..


  al senin imamın kendi annesiyle bile ilişkiyi tevil ediyor sen daha ne diyorsun.

  şimdi bu müşriğe müşrik dememek ne demek?

  sen git önce Allah c.c. nu birle.. sonra gel ortak noktamız olsun..
  MEKTUBAT-I RABBANİ - 445.Mektup

  445. MEKTUP

  MEVZUU: Şeyh Şerafeddin Yahya Müniri tarafından söylenen şu cümlenin tahkiki:

  -Salik kâfir olmadıkça, kardeşinin başını kesmedikçe, anası ile tezevvüc etmedikçe Müslüman olamaz.
  Allah indinde Din İSLAM dır.Kendine başka din ve başka peygamber arayanlara veyl olsun..

 15. #15
  AHDE VEFA ibrahim DEMİRCİ kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Fri Feb 2007
  Konum
  kayseri/yahyalı
  İletiler
  2,598
  Blogdaki Konular
  11
  Alıntı Taner PINAR tafarından gönderildi Mesajı Göster
  ve demirci senin imamın böyle söylerken sen tecdili imandan bahsedersin. utanmıyormusun imamını tekfir etmeye..


  al senin imamın kendi annesiyle bile ilişkiyi tevil ediyor sen daha ne diyorsun.

  şimdi bu müşriğe müşrik dememek ne demek?

  sen git önce Allah c.c. nu birle.. sonra gel ortak noktamız olsun..
  MEKTUBAT-I RABBANİ - 445.Mektup

  445. MEKTUP

  MEVZUU: Şeyh Şerafeddin Yahya Müniri tarafından söylenen şu cümlenin tahkiki:

  -Salik kâfir olmadıkça, kardeşinin başını kesmedikçe, anası ile tezevvüc etmedikçe Müslüman olamaz.
  bunlar ne yahu..ne demek istiyorsun sen sapıttınmı..
  senin bu yazdıkların tarikatın neresinde...saçmalamışsın sen yahu..
  gerçekten sen hastasın.
  bak kardeşim.bak abicigim.ben sana avam diliyle yaşadıgım tasavvufi hayatı kısaca anlatayım....ama oku ..okumadan yorumlama..
  allahına inanan ve milligörüş davasını savunan ben ibrahim demirci..yaşadıgım bir günü sana kısaca anlatayım.bu yazıyı kendimi mecbur hissettigim için yazıyorum .o sebeple allah riyadan korusun.inşallah.

  şeytanın gafleti olmadıgı sürece sabah ezandan evvel kalkar.efendimin bana verdigi dersin içinde bulunan (istigfar-seyyidül istigfar-tefekurul mevt(ölüm tefekkürü yani öldükden snraki hayatın düşünülüp ona göre günahlara tövbe)tevhid(lailaheillallah)ve en son lafzai celal(allah).daha sonra sabahın seherinde allaha yalvarış..ıssız loş bir ortamda yalnız o ve sen...
  sabah ezanı ile birlikte dersim biter .mümkün oldugu kadar namaza camiye gitmeye çalışır gidemezsem evde kılarım.
  sonra şirketime gider helal rızık için allahıma yalvarırım.normal bir müslüman gibi
  namazlarımı kılar akşam evime gelirim.
  akşam teşkilatta veya agd de toplantı varsa oraya gider davama faydalı olmaya çalışırım.
  haftada bir gün tarikatımıza baglı grubumuzla sohbetimiz olur..
  sohbetin içerigide aynen her sabah yaptıgımızdan farksızdır.
  sohbet aynen istigfarı şerifle başlar.tefekkürle devam eder.dua ile biter.

  işte taner bey..

  benim tarikatımın hayatımdaki yeri budur.seninde bilip de söylemedigin gibi tasavvuf bize önce nefis terbiyesini ögretir.
  bizde aşırılık yoktur.ifrada gidilmez.ifrat da tefrit de olmaz.
  senin onca yazdıgın her şey boş.lafı güzaf.
  neymiş efendim imamı rabbani şöyle imiş..diger imam böyleymiş..geç bunları arkadaşım geç...onların hesabını mahşerde verirsin..ancak işte sana yaşantımdan bir kesit anlattım.nerde benim hayatımda şirk.nerde bana söyledigin müşrik savunuculugu...ayıp.hemde çok ayıp bak ben daha sana bir müslümana yakışmayan söz söylemedim.söylememde.
  unutmadan sana şunuda söyleyeyim.ben milligörüş davasını 14 yaşımda tarikat sohbetlerinde ögrendim.benim tarikatımla davam arasında hiçbir fark yoktur.
  tarikatsız dava-davasız tarikat oamaz.bu sözümün açılımını sen istersen yazarım.
  ancak şu yukarda bahsettigin konular bana okadar uzak ve beni hiç ilgilendirmiyor.
  dikkat ediyorumda insanları tasavvufdan uzaklaştırmak için benim gibi onca tasavvufi kitaplar okuyan(allah riyadan saklasın) birinin dahi bilmedigi konuları özellikle arayıp buluyor ve büyük bir iştah ve nefsiyatla yazıyorsun.
  dogrulugunu hiç araştırmadan bozuntuya ugramış eserlerden faydalanarak ve bunu kasden yapıyorsun.
  işte sana ben kendi yaşadıgım tarikatı anlattım.ve şunuda açıkca söylüyorum.hayatında birçok günah işlemiş bir sahabe (mesela hz.vahşi)en büyük evliyadan takva olarak daha üsttedir..
  lütfen bundan sonra yazılarında evliyaya hakaret etmeden yazı yaz ve kaynak kitaplarında degişime ugrayıp ugramadıgını araştır.
  allah müstehakını versin  allah riyadan
  EĞRİ CETVELDEN,DOGRU ÇİZGİ ÇIKMAZ

 16. #16
  Merhum Taner PINAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Sat Mar 2007
  Konum
  Makedonya
  Yaş
  44
  İletiler
  1,637
  Blogdaki Konular
  6
  lafı eğip bükmeden söyle ...

  kutup olduğuna inanıyormusun ve bu kutbun yukarıda yazıldığı gibi Allah tarafından görevlendirildiği ve kainattaki işleri düzenlediğine inanıyormusun inanmıyormusun ..

  konu kutup gavs vs. konu ibrahim demircinin nasıl bir müsliman olduğu değil.

  ve demirci,

  bu nektubattaki yazılar tüm çevirilerde var , muhyiddinin kitaplarında da var hatta senin iftira attığın gibi vahhabiler tarafından tahrif edilmiş te değiller.

  ama nasıl iftrira atacağını nasıl müslümanları karalayacağını şaşırdığın için önüne geleni söylüyorsun.

  biz elimizdeki delillerle geldik sende gelsene .. biraz samimi müslüman isen .. gerçekten samimi isen Resulullah s.a.v. min sahih delilini getirirsin benim yazdıklarımın karşısına koyar sünnette bu vardır dersin.

  ben Allaha iftira atanların yazılarını getiriyorum lanetleyeceğin yerde sen bu sözleri yazanlarla mahşerde hesaplaşacaksın diyorsun..
  tabii ki hesaplaşacağım Benim RABBİME KADIN SURETİ İLE Bakan şerefsiz ahlaksız köpeklerle tabii ki hesaplaşacağım.

  Benim dinimi bozan saf dimağlara tüm dinleri sevmek lazımdır Allah insandır kendini yakmaz diyen ahlaksız kafirlerle tabii ki hesaplaşacağım.

  Biz senle Allah arasına giriyoruz ve senin amllerini Allaha biz ulaştırıyoruz diyen köpek soyları ile tabii ki hesaplaşacağız.

  ALLAH ŞİRKİ AFFETMEZ VE ALLAH VADİNDEN DÖNMEZ DEMİRCİ::
  Allah indinde Din İSLAM dır.Kendine başka din ve başka peygamber arayanlara veyl olsun..

 17. #17
  Kayıtsız
  Misafir

  "De ki: O, Allah birdir."

  Gözünüzü açıp kendinize gelin! Halis din/arı-duru tertemiz din sadece ve sadece Allah’ındır. O’ndan astları Velîler/Yakınlar kabullenmek suretiyle, “Biz onlara yalnız bizi Allah’a yaklaştırmaları için kulluk ediyoruz” diyenlere gelince, hiç kuşkusuz Allah onlar arasında tartışıp durdukları konuyla ilgili hükmü verecektir. Şu bir gerçek ki, Allah yalancı ve nankör kişiyi iyiye ve güzele kılavuzlamaz.”

  Zümer 3  “De ki: “Şefâat tümden Allah’ındır. Göklerin ve yerin mülkü/yönetimi O’nundur. Sonunda O’na döndürüleceksiniz.”

  Zümer suresi âyet 44

 18. #18
  AHDE VEFA ibrahim DEMİRCİ kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Fri Feb 2007
  Konum
  kayseri/yahyalı
  İletiler
  2,598
  Blogdaki Konular
  11
  ALLAH ŞİRKİ AFFETMEZ VE ALLAH VADİNDEN DÖNMEZ DEMİRCİ::
  __________________

  amenna ve saddekna sayın taner
  EĞRİ CETVELDEN,DOGRU ÇİZGİ ÇIKMAZ

 19. #19
  AHDE VEFA ibrahim DEMİRCİ kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Fri Feb 2007
  Konum
  kayseri/yahyalı
  İletiler
  2,598
  Blogdaki Konular
  11
  diyen ahlaksız kafirlerle tabii ki hesaplaşacağım.

  Biz senle Allah arasına giriyoruz ve senin amllerini Allaha biz ulaştırıyoruz diyen köpek soyları ile tabii ki hesaplaşacağız.

  ALLAH ŞİRKİ AFFETMEZ VE ALLAH VADİNDEN DÖNMEZ DEMİRCİ::
  __________________

  bir söz hatırıyorum kim söylemiş bilmiyorum ama güze bir söz.
  ALİM İLE SOHBET ETMEK LALÜ MERCAN İNCİDİR, CAHİL İLE SOHBET ETMEK GÜNDE BİR CAN İNCİTİR...

  bu yazışmalarda hem ben hemde mubarek eviyalarımız incindi.
  bir evliyaya müşrik
  bir evliyaya kafir
  bir evliyaya köpek soyu denildi.

  anladımki arkadaşlar bu konularda bayagı ukala ve tarikat( genel manadada tasavvuf )konusunda bagnaz fikirlere sahipler.
  ayrıca bellibir gurupları var.hepsi iyi çocuklar ama şartlanmışlar.
  karşı fikri sustura bilmek adına terbiyesizleşmekden kaçınmayarak bir müslümana yakışmayacak yol izliyorlar.
  yukardaki yazımdada söyledigim gibi bir misyonerle yazışıyormuşcasına hakaret içeren sözer kullanıyorlar.

  teslimiyetci diye suçlanan bizlerin aynı sadakat vr teslimiyeti davamızdada sergiledigimizi
  göremeyecek kadar körler.
  m.dagdelen '''yetiş ya abdulkadir geylani '' derken gavsu azam ile rahatlıkla daga geçiyor.

  eserleri günümüze kadar gelen bu muhteşem insanların islama verdigi hizmetler görmezden gelinip,mercekle bazı sözler aranıp bulunuyor ve ''aha buldum bu söz şirkdir''diyerek müşrik ilan ediliyorlar

  günaha girmelerine sebebiyet vermemek adına tartışmaya girmemenin daha akılane olacagına inanıyorum.
  ancak malumunuzdurki..
  taner bey tarafından açılan konular bizim gibi tarikat mensubu arkadaşları çok kırmaktadır.
  isteyen arkadaşımız taner beyin son açtıgı 3-5 konuya ve bu konular içerisindeki sarf ettigi bir müslümana yakışmayan sözlere bakabilir.
  tabiiki müslüman peygamber efendimizinde buyurdugu gibi bir aynadır.herkes baktıgında kendini görür.taner beyde bunca evliyada kendini görmektedir.
  sarf ettigi sözlerin laf-ı güzaf oldugunu kendiside bilmektedir.
  ben bu söleri iade ediyorum
  madem evliyalar gelsinde beni sustursunlar diyor..peygamberimiz zamanında da müşrikler aynı sözleri söylediler..ama dünya imtahan dünyası..
  diyorumki:'''ebu cehiller ölmedi ya rasulallah.ebu cehil kıtalar dolaşıyor'''
  EĞRİ CETVELDEN,DOGRU ÇİZGİ ÇIKMAZ

 20. #20
  Merhum Taner PINAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Sat Mar 2007
  Konum
  Makedonya
  Yaş
  44
  İletiler
  1,637
  Blogdaki Konular
  6
  müslümanlar aynadır demirci müşrikler değil..
  Allah indinde Din İSLAM dır.Kendine başka din ve başka peygamber arayanlara veyl olsun..

+ Konuyu Yanıtla
6 / 1 123456 SonSon

Yer İmleri

Gönderme Kuralları

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •