+ Konuyu Yanıtla
4 / 4 İlkİlk 1234
72 sonuçtan 61 --- 72 arası gösteriliyor

Konu: MGP İstanbul Tefsir Dersleri

 1. #61
  Sessiz DEVRİM! Fatih KANLI kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Sun Feb 2008
  Konum
  istanbul
  Yaş
  38
  İletiler
  3,669
  Blogdaki Konular
  1
  Arkadaşlar yarın nasip olursa geçen haftanın devamı olarak "alevilik" konusunu işlemeye devam edeceğiz.

  Tüm portal ahalisine duyurulur...

 2. #62
  Tevhid

  Hz. Peygamber: Öyle ki, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Gerçekten ben, sizi O'nun tarafından uyaran ve müjdeleyenim; Hud (2)

  Andolsun, biz Nuh'u kavmine gönderdik. (Onlara:) "Ben sizin için ancak apaçık bir uyarıp-korkutucuyum." (25)

  "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size (gelecek olan) acı bir günün azabından korkarım" (dedi). (26)

  Ad (halkına da) kardeşleri Hud'u (gönderdik). Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a ibadet edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Siz yalan olarak (tanrılar) düzenlerden başkası değilsiniz. (50)

  Semud (halkına da) kardeşleri Salih'i (gönderdik). Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a ibadet edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden (topraktan) yarattı ve onda ömür geçirenler kıldı. Öyleyse O'ndan bağışlanma dileyin, sonra O'na tevbe edin. Şüphesiz benim Rabbim, yakın olandır, (duaları) kabul edendir." (61)

  Medyen (halkına da) kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a ibadet edin, O'ndan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın; gerçekten sizi bir 'bolluk ve refah (hayır)' içinde görüyorum. Doğrusu sizi çepeçevre kuşatacak olan bir günün azabından korkuyorum." Hud(84)

  Tevhit (Arapça: توحيد), birlik, birlemek. Allah'ın varlığını, birliğini, tüm yetkin niteliklerin kendisinde toplandığını, eşi ve benzeri bulunmadığını bilmek ve buna inanmaktır. Bu bilgi ve inanç en özlü biçimde "Lâ İlâhe İllallah." (Allah’tan başka ilah yoktur.) cümlesiyle ifade edilir. Bu nedenle bu cümleye "tevhit kelimesi" denir. Tevhit kelimesini manasını bilerek söyleyen ve buna inanan kişi mümin ve muvahhid adını alır.

  1-)Rububiyyette Tevhit:

  Rab: Terbiye etmek , yetiştirmek , geliştirmek, Mesuliyetini yüklenmek, ıslah etmek, koruyup gözetmek, Üstünlük, efendilik, başkanlık, sözünü geçirmek, istediğini yapabilmek Mâlik olmak, sahip olmak manalarına gelir.
  Allah (cc) için kullanıldığında Kainatın tek efendisi, yol gösterici a) Melik(Yönetici) ve Mâlik(Sahip),
  b) Kefil olan, Rızık veren, İhtiyaçları karşılayan, Koruyucu,
  c) Hükümran, Kanun koyan, Yöneten ve Düzenleyen.
  Allah, tüm bu anlamlarıyla Alemlerin Rabbi'dir.

  Hani Rabbin, Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahidler kılmıştı: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" (demişti de) onlar: "Evet (Rabbimizsin), şahid olduk" demişlerdi. (Bu,) Kıyamet günü: "Biz bundan habersizdik" dememeniz içindir. Araf (172)

  Elest bezmi denilen zamanın ve mekânın yalnızca Allah tarafından bilindiği bu vakıada kulların fıtratı Allah’ı Rab olarak kabul etme,O’nu birleme, ona kul olma görevine hazır ve yetkin olma biçiminde şekillenmiştir. “Doğan her çocuk, fıtrat üzere doğar Daha sonra ana-babası, onu ya Yahudileştirir ya Hıristiyanlaştırır ya da Mecusileştirir”.
  O halde (Habibim) sen yüzünü bir muvahhid olarak dine yönelt. Allah’ın insanları yaratmasında esas aldığı o fıtrata uygun hareket et.” (Rum Sûresi, 30)
  Onlar, Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rablar (ilahlar) edindiler ve Meryem oğlu Mesih'i de..Tevbe 31
  Birbirinden ayrılmayan iç içe mündemiç anlamları ihtiva eden Rububiyette Tevhid ile Uluhiyette tevhid terimlerini kategorize etmek için ayırdığımızda Rububiyette Tevhid’in: Kişinin Zihnen ve Kalben Allah’ın haricinde ki sahte ilahlardan, O’na herhangi bir şeyi ortak koşmaktan arınması ve tevhitte itminan bulmasıdır.

  2-) Ulûhiyette Tevhit:
  İlah: Kendisine ibadet edilen, her şeyden çok sevilen, tazim ve tespih edilen mutlak varlık. Lügatte, örtünmek, gizlenmek, alışmak ve kulluk anlamında kullanılmakla beraber genelde ibadet edilen, tapınılan nesnelerin ortak adı olmuştur.
  "Biz senden evvel hiçbir peygamber göndermedik ki, ona şöyle vahy etmiş olmayalım: Gerçek şudur ki, benden başka hiçbir ilâh yok. O halde bana ibâdet edin" (Enbiya, 25)
  "Oysa onlar, tek olan bir İlâh’a ibâdet etmekten başkasıyla emr olunmadılar. O'ndan başka ilâh yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir." (Tevbe, 31)
  Allah... O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kâimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiç birşeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür. ( Bakara 255)
  Uluhiyette tevhit: Kişinin zihnen ve kalben şirkten, küfürden ve bunlara ileten şeylerden arınıp tevhitte itminan bulmasından sonra bu hali pratikte hayatın her alanında İslam’a göre yaşayarak göstermesidir.

  İbadet: Kısaca 3 başlıkta özetlenen ibadet terimi:
  a-) Dua: İyi şeylere kavuşup, kötü şeylerden uzaklaşmak amacı ile Allah’a yapılan münacattır.
  b-) Dini yükümlülükleri yerine getirmek: Namaz oruç zekat gibi emirleri ifa etmek
  c-)Hüküm koyan olarak Allah’ı kabul etmek: Helal ve Haram koyan hayatın sınırlarını belirleyen olarak Allah’a itaat etmek. Manalarında açıklanır.

 3. #63
  gelecek dersin konusu ne?
  Gelecek, yorgun insanların değil, Rahatlarına kıyabilenlerindir.

 4. #64
  Bu Tevhid ve Tevhidden ayrılanlar dersinin giriş metni kısaca tevhidi tanımlıyor. Son derste Rububiyette tevhidi işledik inşallah bu hafta Uluhiyette tevhidi işleyeceğiz. Sevgili kardeşim ısrarla bekliyoruz

 5. #65
  geçen derste gelecek dersle ilgili konu netleşmedi bu hafta aynı konuya devam mı ediliyo.
  Gelecek, yorgun insanların değil, Rahatlarına kıyabilenlerindir.

 6. #66
  Nasip olursa bu hafta Uluhiyette tevhidi işleyip diğer hafta başlayacağımız Yahudi tecrübesi ve tevhidden ayrılma konusunun metinlerini dağıtacağız İnşallah

 7. #67
  TEVHİTTEN AYRILMA:YAHUDİ TECRÜBESİ :
  Yahudilerin Soyu ve kısa tarihçeleri
  Hz. İbrahim’(as)in Sare validemizden olan Hz. İshak’ın ikinci oğlu Hz. Yakub’tur. Diğer ismi İsrail olan Hz. Yakub’un isimleri Rabil, Şem'un, Lâvi, Yehûda, Zablun (Yâlun), İsâhar,Dân, Neftâli, Âşir, Cad, Yûsuf ve Bünyamin olan on iki oğlu vardı. Bu on iki oğlun soyundan gelenlere “İsrailoğulları” denmektedir. İsrail oğulları yurtları olan Kenan diyarından Hz. Yusuf (as) zamanında Mısır’a yerleşmişlerdir. Önceleri saray hanedanından olan İsrail oğulları nesiller geçtikçe seçkin mevkilerini yitirmiş en sonunda II. Ramses olduğu söylenen Mısır Firavunu zamanında toplumun köleleri pozisyonuna getirilmişlerdir. Mısır’dan Hz. Musa (as.) ile çıkan İsrail oğulları (çıkanların içerisinde İman eden Kıpti Mısırlılarda vardır.) Kızıldeniz’i aşarak Tih Çölü üzerinden Filistin’e doğru giderlerken Alemlerin Rabbi onlara Filistine girmelerini emretmiştir. Burada yaşayan kavime Kenan’lılar denmekteydi. Zalimliği ile tanınan bu kavimle savaşmayı reddeden İsrail oğulları Tih çölünde lanetlenip 40 yıl boyunca dolaşmışlardır. 40 Yılın sonunda çöl şartlarına alışmış, cesur, savaşçı, ahlaklı bir nesil yetişmiş ve Yuşa (as) komutasında Filistin’e girmişlerdir. Hz. Davud Zamanında Kudüs’ü fethetmiş ve başkent yapmışlardır. Hz. Süleyman zamanında en parlak dönemlerini yaşamış topraklarına Ürdün ve Suriye’nin bir kısmını katmışlardır. Ticari açıdan yaşadıkları gelişmelerle birçok yere ulaşmış etki ve nüfuz alanlarını arttırmışlardır. Mescidi Aksa’nın yapılması da Hz. Süleyman dönemindedir. Hz. Süleyman’ın vefatından sonra Yehuda ve İsrail krallıkları olmak üzere iki ayrı devlet ortaya çıkar. İsrail devleti Asurlular Yehuda devleti de Babilliler tarafından işgal edilir. İşgal sonrası Babil’e sürgün edilen İsrail oğulları Perslerin Babil’i işgali sonrası kendi topraklarına dönmeleri için serbest bırakılır. Roma döneminde Bağımsız bir krallık halinde olan İsrail oğulları gün geçtikçe güçlerini yitirirler en sonunda Roma’ya bağlı bir eyalet haline geldikten sonra miladi 66 yılında Roma’ya karşı ayaklanırlar. Bastırılan ayaklanma sonrası 985 köy haritada silinir Yahudi nüfusun çoğu katledilir sağ kalanların Kudüs’e girişi yasaklanır. Bir kısmı Celile’ye yerleşen Yahudilerin diğer kısmı köle ve hür biçiminde imparatorluğun muhtelif yerlerine dağılırlar.

  Yahudî: Hz. İshâk'ın oğlu Hz. Yâkûb'un on iki oğlu vardı; dördüncü oğlunun adı "Yuda" veya "Yahuda" idi. Bu nedenle onun adına dayanarak İsrailoğullarına "Yahudî" denmiştir. (Ürdün'ün batısı Samiriye'nin güneyindeki bölge yuda veya Yahuda adına nisbet ediliyordu. Esaretten sonra genel olarak halk "İsrailliler" diye adlandırılırken şahıslar birbirine "Yahudi" diyorlardı.

  İbrânî:
  Bu kelime "İbrî" veya "Hibrî" kelimelerinden gelmektedir. Bu kelimeler M.Ö. XV-XIV. yüzyıllarda Filistin'de görülen göçebe bir kabîlenin adıdır; "öte tarafın insanları" anlamında Fırat ve Ürdün nehirlerinin öbür kıyısından gelmiş olan göçmenleri ifade eder. Yahûdîlere bu ad Ken'an ülkesinin yerlileri tarafından verilmiştir.

  İsrâîl:
  Bu kelime Tanrı ve insanlarla güreşip yenen anlamında Hz. Yâkûb'a Tanrı tarafından verilmiş bir lâkabdır. Bu husus Tevrât'ta yer almaktadır (Tekvîn XXXII/28; XXXV/9-15; Hoşea XII/4-5). Yahûdi Ansiklopedisinde kelimenin asıl anlamının belirsiz olduğu Tevrat'ta "Tanrı ile güreşen" şeklinde yer almasına rağmen "Tanrı ile mücâdele eden" anlamına gelebileceği belirtilmektedir. (The Universal Jevish Encyc V/613). Taberî ise Hz. Yâkub'a gece içinde Allah'a giden anlamında "İsrâil" dendiğini yazmaktadır (Taberî Thiru't-Taberî I/320). Ayrıca on iki Yahudî kabîlesi de "İsrail” adıyla anılmaktadır (Çıkış Hurûc III/16). Ancak bu adın Hz. Süleymân'dan sonra ikiye ayrılan ülkenin kuzeyinde kalan bölümünü teşkil eden kabîlelerin krallığını nitelendirmek üzere kullanıldığını belirtmek gerekir. Bununla birlikte Bâbil Sürgününden sonra Yahûda (Yuda)'ya geri dönen İbrânîler Yahûda kabilesine mensup olmalarına rağmen genel olarak "İsrailliler" adını aldılar.

  Yahudilere emredilenler:
  Bakara 83-86
  Hani İsrailoğullarından, "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, anneye-babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davranın, insanlara güzel söz söyleyin, namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin" diye misak almıştık. Sonra siz, pek azınız hariç, döndünüz ve (hâlâ) yüz çeviriyorsunuz. (83)

  Hani sizden "Birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayın" diye misak almıştık. Sonra sizler bunu onaylamıştınız, hâlâ (buna) şahitlik ediyorsunuz. (84)

  Sonra (yine) siz, birbirinizi öldürüyor, bir bölümünüzü yurtlarından sürüp-çıkarıyor ve günah ve düşmanlıkla aleyhlerinde ittifaklar kuruyor ve size esir olarak geldiklerinde onlarla fidyeleşiyordunuz. Oysa onları çıkarmanız, size haram kılınmıştı. Yoksa siz, Kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkâr mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların dünya hayatındaki cezası aşağılık olmaktan başka değildir; kıyamet gününde de azabın en şiddetli olanına uğratılacaklardır. Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir. (85)

  İşte bunlar, ahireti verip dünya hayatını satın alanlardır; bundan dolayı azabları hafifletilmez ve kendilerine yardım edilmez. (86)

  Maide 12

  Bilin ki sizinle beraber olacağım! Eğer namazlarınızda dikkatli ve daim olur ve karşılıksız yardımda bulunursanız; Benim Peygamberlerime inanır ve onlara yardım ederseniz ve Allaha büyük bir borç verirseniz kötü fiillerinizi mutlaka silerim ve sizi içinden ırmakların aktığı hasbahçelere koyarım. Ama bundan sonra içinizden kim, hakikati inkar ederse, doğru yoldan kesinlikle sapmış olacaktır!"


  Tevrattaki On Emir
  1. Karşımda başka ilahların olmayacak.
  2. Kendin için oyma put, yukarda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmayacaksın, onlara eğilmeyeceksin ve onlara ibadet etmeyeceksin.
  3. Yehova'ın Rab'in ismini boş yere ağıza almayacaksın.
  4. Sebt gününü takdis etmek için onu hatırında tutacaksın. Altı gün işleyeceksin ve bütün işini yapacaksın, fakat yedinci gün Allah'ın Rab'e Sebttir. Sen ve oğlun ve kızın, kölen ve cariyen ve hayvanların ve kapılarında olan garibin hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü Rab gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı.
  5. Babana ve anana hürmet edeceksin.
  6. Katletmeyeceksin.
  7. Zina etmeyeceksin.
  8. Çalmayacaksın.
  9. Komşuna karşı yalan şehadet etmeyeceksin.
  10. Komşunun evine tamah etmeyeceksin, komşunun karısına, yahut kölesine, yahut cariyesine, yahut öküzüne, yahut eşeğine, yahut komşunun hiçbir şeyine tamah etmeyeceksin.

  Yahudilerin Tevhitten Ayrılmaları

  1-) Allah’a Oğul İsnad Etmek

  Yahudiler: "Üzeyir Allah'ın oğludur" dediler; hristiyanlar da: "Mesih Allah'ın oğludur" dediler. Bu, onların ağızlarıyla söylemeleridir; onlar, bundan önceki inkâr edenlerin sözlerini taklid ediyorlar. Allah onları kahretsin; nasıl da çevriliyorlar? Tevbe 30
  Burada söz konusu olan Üzeyr (a.s) hakkinda çesitli rivâyetler vardir. En meshuru ibn Abbas'in rivâyetidir. Buna göre, Yüce Allah isrâil ogullarinin elinde bulunan Tevrat'i onlardan aldi. Tevratin içinde bulundugu sandigi kaybettiler. Ayni zamanda Tevrat zihinlerinden de silindi. israil ogullari buna çok üzüldüler. Bilhassa Üzeyr (a.s) Allah'a çok ibâdet etti; O'na yalvarip yakardi. Allah'tan inen bir nur, onun kalbine girdi. Unutmus oldugu Tevrat'i hatirladi. Ondan sonra Tevrat'i yeniden israil ogullarina ögretti. Daha sonra Tevrat'in içinde bulundugu sandik bulundu. Bunun üzerine Üzeyr (a.s)'in ögrettiginin aslina uygun oldugunu gördüler. Bunun üzerine Üzeyr (a.s)'i çok sevdiler. Fakat bu hususta asiri gittiler. "O, olsa olsa Allah'in ogludur" dediler (ibn Cerir et-Taberî, Camiu'l-Beyân, Misir,1951, X,111).

  2-) Allah’a eksiklik Cimrilik ithaf etmek

  Yahudiler: "Allah'ın eli sıkıdır" dediler. Onların elleri bağlandı ve söylediklerinden dolayı lanetlendiler. Hayır; O'nun iki eli açıktır, nasıl dilerse infak eder. Andolsun, Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun taşkınlıklarını ve inkârlarını arttıracaktır. Biz de onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin salıverdik. Onlar ne zaman savaş amacıyla bir ateş alevlendirdilerse Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozgunculuğa çalışırlar. Allah ise bozguncuları sevmez. Maide64

  3-)
  Kitabın Üzerinde Dilini Eğip Bükmek

  Kimi yahudiler, kelimeleri 'konuldukları yerlerden' saptırırlar ve dillerini eğip bükerek ve dine bir kin ve hınç besleyerek: "Dinledik ve karşı geldik. İşit, -işitmez olası- derler. Nisa 46
  Artık vay hallerine; kitabı kendi elleriyle yazıp, sonra az bir değer karşılığında satmak için "Bu Allah katındandır" diyenlere. Artık vay, elleriyle yazdıklarından dolayı onlara; vay kazanmakta olduklarına Bakara79
  Ey iman edenler, gerçek şu ki, (yahudi) bilginlerinden ve (hristiyan) rahiplerinden çoğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar... Onlara acı bir azabı müjdele. Tevbe 34

  4-) İnsanları Rahip ve Bilginlerini Kutsamak:
  Onlar, Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rablar (ilahlar) edindiler ve Meryem oğlu Mesih'i de.. Oysa onlar, tek olan bir ilah'a ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. O'ndan başka ilah yoktur. O, bunların şirk koştukları şeylerden yücedir. Tevbe 31

  5-) Mallar Üzerinde İstedikleri Gibi Davranmak

  Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan alıkoymaları nedeniyle (önceleri) kendilerine helal kılınmış güzel şeyleri onlara haram kıldık. Ondan nehyedildikleri halde faiz almaları ve insanların mallarını haksız yere yemeleri nedeniyle (öyle yaptık.) Onlardan kafir olanlara pek acıklı bir azab hazırlamışızdır. 160-161

  6-)Misaklarında(Ahit Söz) Durmamak

  Sizden misak almış ve Tur'u üstünüze yükseltmiştik (ve demiştik ki:) "Size verdiğimize sımsıkı yapışın ve onda olanı (hükümleri sürekli) hatırlayın, ki sakınasınız." Siz ise, bundan sonra da yüz çevirdiniz. Eğer Allah'ın üzerinizdeki fazlı (lütuf ve ihsanı) ve rahmeti olmasaydı, siz gerçekten hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Bakara 63-64

  7-)Vahyi Bırakıp Zanna Tabi Olmak

  Onlardan bir kısmı ümmidir. Kitabı (Tevratı) bilmezler; (bildikleri) bir sürü asılsız şeylerden başkası değildir ve yalnızca zannederler. Bakara 78

  8-) Allah Adına Yalan Uydurma


  Dediler ki: "Sayılı günlerin dışında, ateş asla bize değmeyecektir." De ki: "Allah katından bir ahid mi aldınız? -ki Allah asla ahdinden dönmez- Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?" Bakara (80)

  Hayır; kim bir kötülük işler de günahı kendisini kuşatırsa, (artık) onlar, ateşin halkıdırlar, orada süresiz kalacaklardır. (81)

  İman edip salih amellerde bulunanlar ise cennet halkıdırlar, orada süresiz kalacaklardır. (82)

  9-) Peygamberlerine zulmettiler ve bir kısmını şehit ettiler

  Gerçek Şu Ki, Biz İsrailoğullarından kesin bir taahhüt almış ve onlara elçiler göndermiştik: (ama) ne zaman bir elçi, onlara hoşlanmadıkları bir şey getirdiyse (isyan ettiler:) o (elçi)lerin bir kısmını yalanladılar, diğerlerini de öldürdüler Maide 70
  Zekeriyya ve Yahya (as.) şehit edilmiştir.

  10-)Bunlara rağmen Allah’ın Sevdiği Kulları olduklarını iddia ederler


  De ki: "Ey Yahudi olanlar, eğer siz, (bütün) insanlardan ayrı olarak yalnızca sizlerin gerçekten Allah'ın velileri (dost ve sevgili kulları) olduğunuzu öne sürüyorsanız, şu halde ölümü temenni edin; eğer doğru sözlü iseniz (bunu çekinmeden yapın)."Cuma 6

  11-) Seçilmişlik Anlayışı

  Tevrat’ta ve Tevrat’tan sonraki ilk yazılı literatür olan Mişna’da özellikle bir ırk olarak İsrail oğullarının seçilmiş, kayrılmış ne olursa olsun üstün tutulmuşluğuna dair bir bilgi yokken Roma imparatorluğunda yayılan Hıristiyan propagandaya karşı refleks olarak seçilmişlik anlayışının ortaya atıldığını görmekteyiz. Talmutta yazılı olan bu anlayışı kendi ifadeleri ile şöyle özetleyebiliriz: “Dünya yaratılmadan önce İsrail’in var olduğu ve efendi konumunda bir gün tekrar geleceği”

 8. #68
  inşallah akşam dersteyiz.
  Gelecek, yorgun insanların değil, Rahatlarına kıyabilenlerindir.

 9. #69
  selam bu hafta ki konu nedir acaba?
  Gelecek, yorgun insanların değil, Rahatlarına kıyabilenlerindir.

 10. #70
  Sessiz DEVRİM! Fatih KANLI kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Sun Feb 2008
  Konum
  istanbul
  Yaş
  38
  İletiler
  3,669
  Blogdaki Konular
  1
  Verilen Ramazan arasının ardından bu Cuma Tefsir derslerine kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

  Saat:20:00
  Araştırma Kültür Vakfı
  Sofular/Fatih

 11. #71
  konu ne
  Gelecek, yorgun insanların değil, Rahatlarına kıyabilenlerindir.

 12. #72
  Kimler katılıyor ?

+ Konuyu Yanıtla
4 / 4 İlkİlk 1234

Yer İmleri

Gönderme Kuralları

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •