3 sonuçtan 1 --- 3 arası gösteriliyor

Konu: Siyonizmin gücü abartılıyor! {Peren Birsaygılı www.haber10.com yazarı}

 1. #1

  Siyonizmin gücü abartılıyor! {Peren Birsaygılı www.haber10.com yazarı}


  Peren Birsaygılı

  http://www.haber10.com/makale/11487

  Siyonizmin gücü abartılıyor!
  Bunu yapabilmek için engellenemez bir yazar istidatına sahip olmaya gerek yok. Bugün içimizden her kim olursa olsun, Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük insanlık dramına dair sayfalar dolusu yazabilir. Velhasıl, biz de bundan 3 sene kadar önce, İsrail hapishanelerinde esir tutulan Filistinli kadın mahkumların içinde bulunduğu şartlara dair bir çalışma yaptığımızda, o kadar çok e-posta aldık ki. Ağlayan çocuklara, patlayan bombalara ve Siyonist katillerce öldürülen kardeşlerimize ait görüntüleri, zihinlerinde evirip çevirmekten çılgına dönmüş gencecik insanlara aitti bunların pek çoğu. Bu katliamları durdurabilmek için neler yapılabileceğine dair bize akıl danışıyorlardı. Haşa akıl vermek değil ancak tavsiyelerimiz olabilirdi. Ve destek için mektup gönderebilecekleri bazı adresler vermekten, maddi yardımların yönlendirileceği IHH gibi güvenilirliğinden asla şüphe duyulamayacak kuruluşları hatırlatmaktan ve sürekli dua etmelerini istemekten başka bir tavsiyemiz daha oldu bu genç arkadaşlarımıza. Bizler akıllı olmalıydık. Evet duygusal tepkilerin ve öfkeyi canlı tutmanın anlamı da büyüktü, tüm bunlar insana dairdi ancak asla aklımızdan çıkarmamız gereken bir şey vardı ki; Müslüman toplumlar, aklı kaybetmeye başladıkları zaman felakete sürüklenmişlerdi.


  O nedenle, yapılması gereken en önemli hususların başında, düşmanı yani Siyonistleri iyi tanımak geliyordu. Ve bu konuda çalışmalar yapmış, Türkiye ya da diğer ülkelerdeki kıymetli araştırmacıların yazıları dışında bir yol olduğunu daha düşündük. Bu yüzden Yahudi’lerin siyonizme bakışı ve dünyadaki Yahudi nüfus içindeki anti-siyonist Yahudiler üzerine yoğunlaşmaya başladık.


  Ve, yaklaşık 1.5 sene kadar önce de, dünyanın en önde gelen anti-siyonist Yahudi organizasyonlarından “True Torah Jews against Zionism”in (www.jewsagainstzionism.com) yöneticilerinden olan haham Yirmiyahu Cohen ve haham Hersh Lowenthal ile yazılı görüşme fırsatı elde ettik. Bu görüşme, aklımızdaki tüm soruları hahamlara sormamız, onların da sorularımıza çok detaylı cevaplar verme nezaketi göstermesi sonucunda, bir hayli uzun ve bizler açısından faydalı olduğuna inandığımız bir röportaj halini aldı. Daha sonra gördük ki; Orijinal görüşme metnimiz, Bay Cohen ve Bay Lowenthal tarafından, organizasyonun resmi sitesine de konulmuş. (http://www.jewsagainstzionism.com/about/visitorcomments/comments.cfm?topic=Interviews) O zamandan beri de anti-siyonist Yahudi organizasyonlarının faaliyetlerini yakından takip ediyoruz.

  Anti-siyonizmin bayraktarlığını yapan “True Torah Jews against Zionism” kuruluşu, resmi web siteleri, yayınladıkları kitaplar ve broşürler vasıtasıyla her geçen gün daha fazla Yahudi’ye ulaşıyor. Halihazırda sitelerinde bulunan Siyonizm karşıtı kitaplara ilaveten, kendilerine ait olan özel bazı kitapları da yayınlamaktalar. Siyonistlerin nerede yanlış yaptıklarına odaklanan ve bunu hakiki manada ortaya koyan, İngilizce bir Tevrat tefsiri çalışmaları çok yakın bir zaman önce piyasaya çıktı. Ayrıca, Siyonistlerin neden hatalı olduklarını ortaya koyan İncil, Talmud ve Haham öğretilerini muhteva eden yazmalar içindeki kaynakları ayrıntılı olarak ele alan, 500 sayfalık İbranice bir kitabı da tamamlamışlar. Ve bu kitabı şuanda İngilizce’ye çeviriyorlar.

  Siyonist katillerin, icraatlarına her geçen gün bir yenisini eklediği ve Filistinli kardeşlerimizin direnişe aralıksız devam ettiği günlerde, Amerikan ve İsrail medyasının tüm engellemelerine rağmen, Filistin direnişine destek veren kuruluşun, dünyaya deklare etmek istediklerini, yani o röportajımızda öne çıkan hususları, aslında şu şekilde özetlemek mümkün.


  1- Biz, Siyonizm’in Yahudilik (Judaizm) demek olmadığını dünyaya izah etmeye çalışıyoruz. Siyonizm, Yahudilik inancından kökten bir kopuş hareketidir.

  2- Bizim inancımızda Yahudilerin herhangi bir ulus ile savaşa kalkışması, masum insanlara bu şekilde zulmetmesi haramdır. Zira, Yahudilere düşen görev, yalnızca beklemek ve hiçbir siyasi ya da askeri faaliyet içinde bulunmamaktır. Bu, sırf bize ait olan bir inanç değildir; her yer (ve zamandaki) Yahudilerin daimi inancı olagelmiştir. Sadece son zamanlarda, Siyonistlerin girişimleri vasıtasıyla, Yahudilere bu inançları unutturulmaya başlanmıştır.

  3- Bugün, İsrail Devleti’nde yaklaşık 5.000.000 Yahudi yaşıyor, ki bu nüfusun yaklaşık %20’si Tevrat hükümlerine sadıktır. Ancak, bunların çoğu maalesef biraz cahillerdir ve Tevrat hükümlerinin tahrif edilmiş yorumlarına bağlıdırlar. Bu sebeple, (İsrail Devleti) sınırlarının her parçasına elde tutmayı ve bunun için savaşmayı savunan “dindar” Yahudiler olduğunu dahi duyabiliyorsunuz. İsrail nüfusunun yaklaşık %10’u ise “hareidim”; yani Tevrat hükümlerinin gerçek tefsirini takip eden çok daha sağlam dindarlardır. Bu insanlar, herhangi bir Yahudi devletinin kurulmasının bir günah ve çok vahim bir hata olduğuna ilişkin inançlarımızı yayıyorlar. O nedenle, günümüzde seküler Siyonizm çöküş içine girmiştir ve İsrail devleti’ndeki bir çok Yahudi de yavaş yavaş Tevrat’a dönmektedir. Şu an, Tevrat Yahudilerini eğitmek ve onlara Siyonizmin Tevrat’a muhalif olduğunu göstermek ise bizler için büyük bir zorunluluk olmuştur. Umudumuz ve en temel hedefimiz, Yahudilerin, Siyonizm’in Tevrat ve öğretilerine muhalif olduğunun farkına varıp pişman olmaları ve neticesinde, İsrail Devleti’ni hükümsüz kılıp barış içinde sürgünde yaşamalarıdır. Bu, sadece Yahudi ve Yahudi olmayan hayatları korumakla kalmayacak, bununla beraber bizim için fevkalade önemi haiz Tevrat hükümlerine riayet etmek demek olacaktır.

  4- Genel olarak dünyada şuanda yaklaşık 1.000.000 siyonist olmayan Yahudi var. Bunlar arasında, Siyonist ideolojiye karşı açık muhalefet ve mücadeleyi savunan yaklaşık 150.000 kişilik daha küçük bir aktivist grup mevcut.

  5- Ve bizler, Filistinlilere ulaşmaya, onlara sempatiyle baktığımızı ve İsrail’in onları maruz bıraktığı zulme şiddetle karşı olduğumuzu bilmelerini temine çalışıyoruz. Daha çok Müslüman’a ulaşmayı ve her iki tarafın, Yahudilik ile İslamiyet’in güzel ve barışçıl doktrinler olduğunu, bunun yanı sıra şiddet ve savaşın, Yahudilerde kendi dinlerini suistimal eden ya da yanlış yorumlayan insanlar yüzünden ortaya çıktığını idrak etmeleri için bu tür diyalogları sürdürmeyi arzu ediyoruz.  Pekala, şimdi burada bir nokta koyalım ve kendimize şu soruyu soralım;


  Bizler, farkında olmaksızın Siyonistlerin psikolojik savaş taktiklerinin etkisine girmiş olabilir miyiz acaba ?


  Yani, Siyonizm denildiğinde aklımıza ne geliyor ? Bunu asla dillendirmesek de, Siyonizm gözümüzde mutlak bir güç simgesi veyahut yenilmezlik putu türünden bir şey mi yoksa ? Acaba, falanca da Siyonist, filanca da sabetayist türünden dedikodularla, bu adamlara gereğinden çok önem veriyor ve onları gerçekte olduklarından çok daha fazla güçlü tahayyül ediyor olabilir miyiz ?


  Evet maalesef böyle yapıyoruz ve açıkçası bu da en çok Siyonistlerin işine geliyor. Pekala, karşımızdakinin gücünü küçümsemek de affedilemez bir hata ancak, üzülerek söylemek zorundayım ki; Bizler siyonistlere adeta efsanevi bir güç yükleyerek, istemeden de olsa onların ekmeğine yağ sürüyoruz, zira bu uyguladıkları psikolojik savaş taktiklerinden birisi aslında.


  O nedenle, şimdi biraz da Siyonizme dair gerçeklerden bahsedelim.


  Geçtiğimiz hafta “True Torah Jews against zionism” yöneticilerinden Haham Yirmiyahu Cohen ile olan görüşmemizde haberdar olduğumuz ve Siyonist İsrail Devleti’nin yalanlamaya çalıştığı bir anketle başlayabiliriz mesela.


  İsrail’de yaşayan Yahudiler üzerinde yapılan ankette şu soru sorulmuş;


  Bir Yahudi olarak, kendinizi İsrail Devleti’ne ait hissediyor musunuz ?


  Kendimi İsrail Devleti’ne ait hissediyorum % 42

  Hayır İsrail Devleti’nden hoşnut değilim % 58


  Oysa aynı anket 1978 senesinde yapıldığında alınan sonuçlar nasılmış biliyor musunuz ?


  Kendimi İsrail Devleti’ne ait hissediyorum % 85

  Hayır İsrail Devleti’nden hoşnut değilim % 15


  Görüldüğü gibi İsrail devletinden hoşnut olan Yahudilerin oranında 1978’den bu yana % 42 lik bir düşüş olmuş. Aynı anket, Amerika’da yaşayan Yahudiler arasında yapıldığında alınan sonuçlar ise şöyle;


  Amerika’da yaşayan Yahudiler sorulan soru biraz daha farklı, onlardan cevabı istenen, izledikleri İsrail Devleti’nin icraatlarından hoşnut olup olmadıkları.


  Hoşnut olanların veyahut kararsız olanların oranı % 35

  Hayır kesinlikle hoşnut değilim diyenlerin oranı % 65


  Ve Haham Yirmiyahu Cohen’in söylediğine göre, özellikle yeni nesil genç Yahudiler arasında hoşnutsuzluk had safhada. Yani Siyonizm, genç Yahudilerin düşüncesinde büyük bir düşüş göstermekte. İşte bu yüzden de Siyonist rejim, özellikle gençlere çok yüksek maaşlarla iş imkanları sağlayarak, kitle desteğini geri kazanmaya gayret ediyor.


  Para var çare var diye mi düşünüyorsunuz?


  Hayır Siyonistler için çareler tükenmeye devam ediyor zira seküler genç Yahudiler, evet iyi iş imkanlarına sahip olsalar da, yaşananlar yüzünden rejimden hoşnutsuz. Bunların tek istediği; Barış ve huzur…Hali hazırda ülkenin artık %30 luk bir kesimini teşkil eden, anti-siyonist Yahudilere bağlı ve gerçek Tevrat tefsirine sadık kesim ise, sahip oldukları dini algı nedeniyle, Filistinli kardeşlerimize yönelik katliamlara radikal biçimde karşı.


  Haham Yirmiyahu ile olan görüşmemizde, kendisine yönelttiğimiz bir soru üzerine söyledikleri ise oldukça sarsıcı…


  Zira, siyonizmin gücü sahiden de abartılıyor mu, diye sorduğumuzda, hiç düşünmeksizin; Evet, diyor ve şöyle devam ediyor;


  “ Evet, Yahudiler arasında her geçen gün daha fazla kan kaybeden siyonizmin gücü çok fazla abartılıyor. Onlar, ellerindeki maddi imkanlar ve propaganda yöntemlerini kullanarak, kaybettikleri kitle desteğinin görmezden gelinmesini sağlıyorlar. Müslüman ülkeler üzerindeki efsanevi tesirlerini sürdürmeye gayret ediyorlar. Ve Müslüman ülkeler, siyonizmin Yahudiler arasında, ne büyük oranda düşüşte olduğundan maalesef haberdar değil. Oysa bilinmeli ki; Siyonizm her geçen gün daha fazla çöküyor.”


  O nedenle, siyonizmi putlaştırarak ekmeklerine yağ sürmeyelim…Ve bunlara mutlak bir güç yüklemeyelim ki moralimizi daima yüksek tutmayı başaralım…


  Hamiş; İsrail’in Mart ayında Gazze’ye düzenlediği saldırılarda, o lanet olası bombalardan birisi 7 aylık hamile Filistin’li Maha Abul Hatal’ın yanıbaşında patlamıştı. Ve, patlama esnasında bir bacağını tamamen kaybeden, diğer bacağından ise ağır yaralanan genç anne adayı, IHH tarafından Türkiye’ye getirilmişti. Maha Abul Hatal, hamileliğin geri kalan kısmını ülkemizde geçirdi. Kıymetli doktorların çabaları ile yaşadığı büyük travmaya rağmen, geçtiğimiz günlerde nurtopu gibi bir erkek bebek dünyaya getirmiş.


  Filistinli aile bebeğe isimlerin en güzelini vermişler; Muhammed…


  Allah hayırlı ömür versin…Özgür Filistin’de büyüsün inşallah…
  Gönülleriniz Bir Olmadıktan Sonra,Sayıca Fazla Olmanızın Bir Faydası Yoktur.<<< Hz. ALİ (a.s) >>>

 2. #2
  Merak edenler için Peren Hanım'ın AnitiSiyonist Yahudilerle olan yazışması  Peren B.:
  Dear Rabbi,

  I am a muslim turkish writer and would like to thank you lots and lots for your bravery,proudy behaves and pronunciation. We,muslims are always very sensitive to all of the reliqions , never make any insult to any holy symbol of jewish people..I have lots of jewish frieds, who are living in 0stanbul for long years and very sad for zionist politics So we only hate United States politics , zionism and zionist israel goverment but all the jewish people against this politics are always our friends and will always stay as our friends...

  hope God bless you forever
  Thank you very much in behalf of 0slam

  We follow closely your site and we share your ideas related to Sionism and
  Anti-semitism sir.

  We are very appreciative of your efforts to cast light on the issue. We
  regard as all Jewish people that are against the Sionism and state of Israel are brothers. we ,
  As Muslims, support your efforts in our heart.

  If possible, we'd like you to give an interview *to include in our website
  named** **www.haber10.com*

  If you would accept our request, we would be very happy.

  Thanking you in anticipation for your kind reply

  Yours faithfully

  Peren Birsaygili & M.Surmen


  We would be happy to give you an interview. Will it be written or audio? Let me know what your
  questions will be.

  Hersh Lowenthal at Jews Against Zionism


  Dear Mr. Lowenthal,

  First, thank you for accepting to have an interview with us.

  We believe that Turkish people will be interested in this interview and also it will be very benefical to us.

  * Could you give me some information about your activities? What is the main purpose of your organization?


  Our organization is called True Torah Jews Against Zionism, and we have two main purposes: 1) To
  spread the true Torah view about exile, redemption and the State of Israel to Jews who are ignorant
  of it. Our belief is that the Jewish people, which has been in exile among various nations since
  the destruction of the Temple in Jerusalem in the year 69 of the Common Era, must continue to live
  in exile until G-d sends us the messiah. Exile means that we may not claim any rights to the Holy
  Land, or make any attempts at political sovereignty. We are forbidden to wage wars against any
  other people. The messiah will be a prophet who performs miracles and brings all Jews to keep the
  Torah, and his status as the messiah will be accepted by all men. Even when the messiah comes there
  will be no conquest or expulsion of other peoples. All the nations will live in peace with each
  other and with the Jewish nation, the Jewish nation will be restored to its ancestral land, and the
  messiah will be their king. Jews must only wait and take no political or military action. This is
  not only our belief; it has always been the belief of all Jews, everywhere. Only recently, through
  the efforts of the Zionists, have Jews begun to forget these beliefs.

  We reach Jews through our website (jewsagainstzionism.com), through printed leaflets we distribute,
  and through books we publish. In addition to the existing books on Zionism which we make available
  on the website, we are also publishing some books of our own. A commentary on the Torah in English,
  showing its true meaning and focusing on where the Zionists have gone wrong, is soon to appear. We
  have also completed a 500-page Hebrew book detailing the sources in the Bible, Talmud and rabbinic
  writings that show why Zionism is wrong. We hope to eventually translate it into English as well.

  Our hope and goal is that all Jews realize that Zionism is against the Torah, repent, and
  eventually dismantle the State of Israel and live peacefully in exile. Not only will this spare
  Jewish and non-Jewish lives, but it will be a fulfillment of the Torah law, which is of great
  importance to us. The Jewish people is one unit, we all feel responsible for each other, and
  therefore we are not satisfied that we ourselves keep the Torah we want all Jews everywhere to do
  so.

  2) Our organization also attempts to reach the non-Jewish world. Since the Zionist state claims to
  represent world Jewry, and many people who oppose the state eventually begin to hate Jews by
  association, we try to explain to the world that Zionism is not Judaism. Zionism is a heretical
  breakaway movement from Judaism. We don't want anyone to blame Jews, and especially religious Jews,
  for what the State of Israel does.  * How many organizations are there established by the Jews that are against the policies of Zionist and the state of Israel and since when is the above-mentioned organizations or groups pursuing their activities?


  Before I talk about anti-Zionist organizations, let me give you some demographic figures, since
  most anti-zionist Jews are not part of any organized group. Today about 5 million Jews live in the
  State of Israel, of which about 20% keep the laws of the Torah. Many of these, however, are
  somewhat ignorant and rely on flawed interpretations of Torah law. That is why you may hear
  about "religious" Jews who advocate holding onto every piece of the territories and fighting for
  it. About 10% of the population are "hareidim" which means more strictly religious Jews who follow
  the true interpretation of the Torah. These people share our beliefs that any Jewish state before
  the coming of messiah is a sin and a serious error.

  In America, England, Belgium and other communities there are perhaps another 500,000 hareidim; thus
  altogether there are about 1 million non-Zionist religious Jews in the world. Of those there is a
  smaller group of about 150,000 who advocate open opposition and struggle against Zionist ideology.
  This includes the communities of Satmar, Munkacz, Stolin, the Brisker schools of Talmudic study,
  and the Eidah Haredis the religious Jews of Jerusalem who are descended from the community that
  lived in the Old City in the 1800s, before Zionist colonization began. These last 150,000 are the
  group whose views our organization represents, although in a more general way we represent all non-
  Zionist Jews.

  A few words about Satmar, the community with which we are most closely affiliated. The
  name "Satmar" comes from the town in Hungary in which our most revered leader, Rabbi Yoel
  Teitelbaum (1887-1979), was rabbi before World War II. After the War he settled in New York and
  built around himself a large community of followers with their own network of schools and
  synagogues. He was a great scholar, author and charismatic personality, and he dedicated much of
  his effort to fighting Zionism. In every book he wrote, he took care to show his listeners that
  founding a state is a terrible violation of Jewish law and brings no benefit to the Jewish people,
  only makes their situation worse physically and spiritually.

  Now, about organized anti-Zionism. Already in the time of Herzl, the rabbis of Europe took a clear
  stand against the Zionist agenda. A collection of letters from rabbis against Zionism called Ohr
  Layesharim was published in the year 1900, and later two other similar books appeared, Daas
  Harabanim and Tikun Olam.

  The Orthodox Jewish organization Agudath Israel was founded in 1909, and one of their purposes was
  to fight Zionism. However, Agudath Israel later became so big and encompassed such a wide variety
  of Jews that they began to lean more and more toward the Zionist agenda colonizing Palestine and
  so on and so the more religious Jews stayed away from Agudah. Most of the members of the Eidah
  Chareidis of Jerusalem broke off from Agudah in the 1930's and 40's, with the decisive vote in
  1945. In 1949 when the state of Israel held its first election, the split became accentuated when
  the Eidah forbade its members to vote in the election while Agudah permitted it. The anti-Zionist
  ideologues of the Eidah became known as the Neturei Karta, meaning "Keepers of the City". Neturei
  Karta today has branches in the United States and England, and maintains its own website
  (nkusa.org).

  At the same time in America, throughout the 50's, 60's and 70's, Rabbi Teitelbaum preached and
  wrote against the Zionists and their state. After his passing in 1979 this work did not continue,
  but he had left his mark on his followers. He founded the Central Rabbinical Council of the United
  States and Canada, which continued to organize demonstrations in New York against the Zionists. The
  Satmar community also continued to send millions of dollars to support schools in the Holy Land
  that refuse to accept money from the Israeli government. Within the last ten years, taking
  advantage of the new technology available, Satmar activists founded True Torah Jews Against Zionism
  as a means of reaching out and educating the public.  * Could you give us a detailed account of Zionism? From where does it take root in? You acknowledge that there are many people and groups that identify Free-masonary or Zionism with Judaism. What would you like to tell about that with reference to Torah and Talmudic Literature ?


  Zionism was a movement founded by Jews who had left Judaism behind. Some of them, such as Herzl,
  were seeking a solution to the persecution of Jews in various countries in which they lived.
  Others, such as the followers of the Russian Jewish "enlightenment" movement, were more interested
  in reforming the Jewish people, discarding the old religion and founding a new nation in a new land
  speaking a new language. Still others were followers of Marx and his socialist doctrines.

  However, all these groups would probably not have succeeded in capturing the enthusiasm of the
  mainstream Jewish people, had it not been for the fact that they focused their nationalistic
  aspirations on Palestine, the ancient land of the Jews. The Jewish religion places a lot of stress
  on those ancient times in the Holy Land we mention the Temple offerings in our prayers, many
  commandments of the Torah can only be fulfilled there, and we are constantly hoping and praying for
  the coming of the messiah, at which time the Jews will once again live in the Holy Land. So it is
  not surprising that Zionism struck a chord with the Jewish people and many of them, even some
  religious ones, joined the Zionists. These Jews were ignorant and did not realize that what we are
  hoping for is the redemption of G-d and the messiah, when all of mankind will be at peace. We are
  not hoping for any kind of conquest of the land, and Jews are strictly forbidden to wage wars
  against other peoples.


  * What is the anti-semitism? Is it to be an enemy of Jewish? Since Arab Nations are too descending from Shem, the eldest son of Prophet Noah (PBUH), they are Semitic.


  Anti-Semitism is a term coined relatively recently within the past 200 years for the ancient
  phenomenon of hatred and persecution of the Jews. If you read the book of Exodus you will see that
  Jews were persecuted and enslaved in Egypt. Haman, advisor to the Persian emperor Ahasuerus,
  planned to kill all the Jews. The Syrian Greek king Antiochus Epiphanes passed decrees against the
  observance of Jewish law. After Christianity became a powerful world force, a new reason for anti-
  Semitism was created the Jews were accused of rejecting their messiah and killing him. The Jews
  of Europe suffered from the Crusades, the Inquistion and many other pogroms fomented by the leaders
  of Christianity. The worst and most recent manifestation of Jew-hatred was, of course, the Nazi's
  murder of nearly six million Jews in Poland, Russia, Hungary and all of Eastern Europe.

  You are right that the term is not proper since the Semites really includes all people descended
  from Shem. In the same sense, the term Hebrew is inaccurate since it implies all descendants of
  Eber, the great-grandson of Shem. That is the way language is words develop and take on new
  meanings.

  Recently the Zionists have exploited the accusation of anti-Semitism to try to silence their
  opponents, and we believe that is wrong. The conflict between the Zionists and the Palestinians is
  a political and military conflict over a piece of land, not a conflict of religions or races, and
  just because someone sides with the Palestinians does not mean he is against Jews.

  Anti-Semitism is not the cause for opposition to the Israeli state, but it is definitely a result.
  That is, because of their opposition to the state, many people have undoubtedly become anti-
  Semitic. This is because they mistakenly associate the state and its goals and actions with the
  Jewish people. But this could not be farther from the truth. The authentic Jews those who study
  and keep the Torah and Talmud are against the state and have no part in its actions. This is why
  our organization's work is so crucial at this time: by educating people about the difference
  between Judaism and Zionism, we are preventing the dangerous growth of anti-Semitism.
  * If we regard as the emergence of modern political Zionism in the late nineteenth century is a beginning, which the first Zionist Congress held by Theodor Herzl in Basel in 1897, what differences are there between the desired goal which has been reached, and the result? Do you think the State of Israel, as someone called, is a state 'behind an iron-wall' ?


  You ask about the difference between the original goals of Zionism and the results. The differences
  are quite striking. The original Zionists wanted to save Jewry from persecution and danger, but the
  country they created turns out to be the most dangerous place for Jews to live today. They wanted
  to save Jewish lives, but maintaining the state has cost them over 28,000 Jewish lives. This is
  only proof of our belief that one cannot outsmart G-d, and if G-d wants us in exile we cannot and
  may not try to better our situation by ending the exile with our own actions. We must wait for G-d
  to act.

  Part of the problem is that the Zionists themselves in the early
  years were very naïve about their project. They thought that no one would mind if they moved into
  Palestine and set up a state. They did not realize that there was another people living there
  before. This naivete spread to the religious Jewish world as well, and therefore some religious
  Jews who colonized Palestine did not see themselves as waging a war against the Palestinians. When
  the secular Zionists finally did wake up to the realization that they were going to face violent
  opposition, they had already gone too far, and they began to arm themselves and prepare for war.
  This took the some of the religious non-Zionist community by surprise, for although some of them
  supported colonization of the land, none of them supported waging a war.

  Another important difference is that the original Zionists wanted to create a secular substitute
  for Judaism. Instead of keeping the Torah, Jews would now live in their own land and speak Hebrew
  and that would be enough to be consider them Jewish. They could commit every sin in the world, as
  long as they had a land and a language. This was their vision, and they unfortunately put a lot of
  work into implementing it. But the rule in Jewish history is that ideologies opposed to the Torah
  die out. A religious Jew sees to it that his children and grandchildren and so on are all religious
  Jews, but the secular Jew does not care about this, and his grandchildren will often not be Jewish
  at all, or if they are, they will not carry on his ideology. Thus Zionism as a secular ideology is
  dying out. Jews who don't believe in the Torah are getting tired of fighting for a land promised to
  them by the Torah. They are almost ready to give up. Today it is the religious Zionists we have to
  worry about. They are the ones we are trying to reach and educate. They already believe in the
  Torah, and it's only a matter of showing them what the Torah really says.  * We commemorate with respect the people who were murdered by Nazis during World War II. During World War II, we know very well the Jews of Europe were the most numerous of the victims of the Holocaust in what the Nazis called the " Final Solution of the Jewish Question" and other minority members also perished in the Holocaust. Who are responsible for the Holocaust? Could you explain the key role of Zionists played in the Holacaust that led to tragical results? How many Jewish people were victimizated by Nazis as a part of Zionist Plan according to your reasearchs?


  Who was responsible for the Holocaust? Hitler and the Nazis. Hitler was unwilling to give up his
  genocide of the Jews for any price or bribe. It is even arguable that he lost the war because he
  diverted important resources and manpower to murdering the Jews, and because he invaded Russia too
  early with the purpose of murdering the Russian Jews. His generals pleaded with him for trains and
  supplies for the front, but he ordered the trains to be used to carry Jews to the death camps. The
  other Nazi officials also agreed with the program but they were not as strong about it, and could
  be bribed. For example, the SS officer Wisliceny was in charge of Slovakian Jewry, and Rabbi
  Michael Weissmandel was able to bribe him continuously throughout the war not to deport the Jews.
  Finally, in the fall of 1944 he was unable to continue and the Slovakian Jews were all taken to
  Auschwitz. He had plans to bribe other officers and save many more people, but the Zionists refused
  to send him the money. Eichmann, who was placed in charge of Hungarian Jewry, agreed to spare them
  all (about 800,000) for a bribe from the Zionists. Eichmann sent a Jew named Joel Brand as an
  emmisary to the Zionist leadership in Istanbul to ask them for "trucks for blood": the Jews of
  Hungary would be spared in exchange for one thousand tons of tea, one thousand tons of coffee, and
  ten thousand trucks. But Moshe Sharet, Yitzchok Greenbaum and the other leaders of the Zionist
  Agency decided that it would be undesirable to invest any efforts to save these Jews, because it
  might displease their British allies and interfere with their plans for a Jewish state in the Holy
  Land. So they decided to conceal Brands mission. They lured him across the border from Turkey into
  Syria, the British took him to a prison in Egypt, and he languished there for months with his
  message undelivered, until all the Jews of Hungary were burned up.

  In general, the Zionists were mainly concerned about immigration to Palestine, when they could have
  been saving Jews by bringing them to other places. They controlled the major Jewish organizations
  at that time, and a lot of money was at their disposal.

  Zionists claim that by working for a state they were trying to save Jews, and if they had had a
  state before WWII they would have been able to rescue everyone. But the truth is the opposite: by
  working for a state they aggravated the local population of Palestine. The British, not wanting to
  anger the Palestinians, severely limited Jewish immigration. If the Jews had had no nationalistic
  aspirations, there would have been no rioting and violence, and the British would surely have let
  many more Jews into Palestine.  * Do you think the Young Jewish Generation in Israel is growing away from the principles of Torah because of the policies implemented by the Israel government?


  Is the young generation growing away from Torah? I think that has happened long ago, in the early
  years of the state. The European Jewish Zionists had already turned their backs on Torah long
  before the founding of the state, and when the state opened its doors to the Sephardic Jews (Jews
  from Middle-Eastern countries) they made sure that the children of these Jews got no Torah
  education and grew up as secularized as possible.

  Nowadays that battle is over, secular Zionism is in decline, and many Jews in the state of Israel
  are returning to Torah. Now it is imperative to educate the Torah Jews and show them that Zionism
  is against the Torah.
  * Today, we know that you are worrying about Genocide being perpetrated by the state of Israel. How is your relationship with the religious man of Palestin and the official representatives of the government of Palestin?
  Is the Palestine alone in its struggle against the cruel western emperyalism and Zionism?  Really we are a religious organization,
  not a political one, and we don't maintain political contacts of any kind. We do try to reach the
  Palestinians and let them know that we sympathize with all victims of Zionism, Jewish and non-Jewish. We would like to reach more Muslims and maintain some sort of
  dialogue so that both sides should realize that true Jews and true Muslims both want to live in peace with one another, as they lived for centuries, and that today's violence and war is caused by politicians, extremists and misguided people.
  This is why we are pleased that you are giving us this publicity in the Muslim world.

  Ernst P.:
  Dear Rabbi,

  since I am busy writing a comprehensive article on Zionism to be published in a German magazine, if I may, I would like to ask you two questions:

  1. What is your explanation to the fact that less and less Jews, who according to the Halacha are considered to be Jews indeed, take Israel as an option to become their "nationale Heimstätte" as mentioned by Herzl? Is this neglect or even aversion based on religious reasons or/and on political reasons as recently mentioned by Uri Avnery: Israel was once intended to be a save haven for Jews and, in the meantime, proved to be the only place on earth where Jews, in fact, face danger and insecurity on a daily base.

  2. Can you confirm on good reason that Zionists do not represent the clear majority among Jews? If so, how did Zionists succeed in gaining the main attention and support by the so called international community?

  Sir, I hope I did not waste your time by asking you these two questions whose replies are to be considered essential for my article.

  Very best wishes,
  sincerely
  Ernst P.


  Dear Ernst,

  I think the decrease in immigration among religious Jews has more to do with the safety issue. In general, I haven't seen a great change in religious orientation among religious Jews in the past two decades. Those who are religious Zionists have remained religious Zionists, those who were anti-Zionists have remained anti-Zionist. The danger of living in the Holy Land has not deterred the religious Zionists from coming to settle there, but those who all along were anti-Zionist or non-Zionists have mostly stopped coming. These people never felt it was a religious duty to go there in the first place, they only went for secondary reasons: they wanted to attend prestigious rabbinical schools there, the cost of living was lower, they wanted to live in an insular religious community like those of Jerusalem and Bnei Brak. Now that there's a greater danger, starting with the intifada in the mid to late 90s and even more so in this decade, there is less immigration from this group.

  This is all said regarding religious Jews. Non-religious Jews originally adopted Zionism as a replacement for the Judaism they had discarded. They wanted to retain Jewish identity without the Jewish religious, so they invented nationalism as a substitute. The Zionist pioneers took the fiery love for Torah that burns in every Jewish heart and redirected it to secular nationalism, and they approached their goal with great zeal and determination. Once the state was established, they encouraged mass immigration of Sephardic and Eastern Jews, taking advantage of the wave of hatred for the new state that swept the Arab countries where these Jews had lived. During their first decade, they absorbed over a million immigrants, tripling the population.

  Non-religious ideologies tend to burn themselves out after a short time. We have seen this in our long history with other heretical movements such as the Saduccees in Second Temple, the Karaites in the eighth century, and the Sabbateans of the seventeenth century. The reason is that Judaism has many commandments and puts a great stress on the training of children, so that each generation retains the traditions of the previous one, and stays separate from the non-Jewish world. Members of deviant sects, once deprived of the support of mainstream Judaism and often (as in the case of secular Zionism) discarding its commandments and educational system, will die out. The children and grandchildren of the original Zionists are usually not strong Zionists. If they remain in the state of Israel, they often become advocates of a two-state solution or a binational state. Others leave it all behind and go to live in other countries. In short, their decrease in immigration is more of an ideological shift rather than a response to danger.

  We do not claim that Zionists are a minority. The Jewish population of the world is about 12.9 million. In the State of Israel, about 5 million. In America, about 5.2 million. This obviously includes many Jews who do not keep the Torah but nevertheless identify themselves as Jews.

  In the State of Israel, about 10% of the Jewish population are non-zionist religious Jews. Zionist religious Jews are about 15%. The other 75% do not keep the Torah. I would assume that most or all of the non-religious Jews are Zionists.

  In America, about 10% of those identifying themselves as Jews are non-zionist orthodox Jews. I have no estimate for the religious zionist population, but I would guess that the percentage is lower than in the State of Israel. I also have no guess as to how many of the non-religious American Jews are zionists. Given the positions of known organizations and periodicals, one can guess that most of them are zionists.

  So in the world, we have about 1.2 million non-zionist religious Jews.

  So we recognize that Zionists still have the majority. At the same time, we maintain that the non-Zionist view is the authentic Judaism, and it will eventually prevail. Secular Zionism as an ideology is dying out, as I wrote above. And as for religious Jews, we are working hard to educate them about their own Torah and we hope that they will soon realize their mistake and return to authentic Judaism.

  You ask why Zionists have the attention and support of the international community. The answer is that Zionists have always been better organized and better funded than any other group. During the great decline of European Jewry in the century preceding its destruction, and among the rapidly assimilating American Jewry, Zionism captured the hearts of the masses with its promise that one could be a good Jew without the Jewish religion, simply by supporting their nationalist cause. They had the Jewish Agency, the Jewish National Fund. The most famous and influential Jewish figures were on their side. Orthodox Jewry before WWII was falling apart, and after WWII was busy struggling to rebuild itself. Now that we have, thank G-d, rebuilt to a large degree, we are beginning to get more organized and vocal. The majority of Orthodox rabbis, even those who were against Zionism, never spoke too much against it, because they realized that many Jews had Zionist sentiments and they would be turned off by such rhetoric. Instead they concentrated on traditional themes like Torah study and Chassidism, and thus we have the growth of a large (1.2 million) non-zionist population that is mostly silent on the subject of zionism. We feel it is the time to change that. By teaching the Jewish world about the true Torah view on zionism, we hope that religious zionism will fall apart and the authentic Torah view will survive.

  You might want to read "A Threat from Within" by Yakov Rabkin. Please send us a copy of what you write, even if it's in German.

  Sincerely, Hersh Lowenthal  Dear Hersh,

  Thank you very much indeed for you prompt reply on my questions on Zionism.
  This already helps me a lot farther. However, to me as a gentile the
  circumstances are not too easy to understand. That is why I would like to
  deepen my enquiry, if I may.

  According to the opinion of some atheist and/or liberal Jewish critiques on
  Zionism and Israeli politics, Talmudic aspects, or rather religious
  motivations, would not play a significant role for the majority of Jews
  immigrating to Israel. Uri Avnery, for instance, told me: "The Halacha plays
  no role in this. Jews are Jews if they want to be Jews. The religious aspect
  is quite irrelevant and has meaning only in dealing with the orthodox
  minority in Israel. Unfortunately, since there is no separation between
  religion and state in Israel, this has an impact on government policy."

  I don't know if this statement reflects the reality indeed. What I know for
  sure is that hundreds of thousands "Jews" from Russia immigrating to Israel
  are apparently not to be considered Jewish at all. In my opinion, the reason
  for them to move to the Zionist state is primarily motivated financially and
  economically. Daniel N. SAUERSTROM, a Jewish political writer has published
  a very interesting article in the Swiss-Jewish monthly "Aufbau", in which he
  clearly states that most of those immigrants are everything but Jewish in
  the real sense. He wrote:
  »Die :Russen9 machen bereits ein Fünftel der gesamten Bevölkerung Israels
  aus. Recherchen ergaben, daß mindestens 300.000 dieser Einwanderer nicht aus
  einem jüdischen Hintergrund stammen. [...] Die etwa eine Million
  :israelischen Russen9 bilden heute einen entscheidenden Machtfaktor bei
  jeder Wahl und haben auf die weitere Entwicklung der Gesellschaft Israels
  erheblichen Einfluß. [...] Ob bei Behörden, auf der Post, im Militär oder an
  den Schulen und Universitäten, überall wird russisch gesprochen. Es gibt
  russische Cafés, Buchhandlungen, Discotheken, und in der Hafenstadt Ashdod
  sogar einen :Roten Platz9. Das russische :Zdrasdwujtije9 hört man fast
  ebenso oft wie das hebräische :Shalom9, und Russisch ist mittlerweile neben
  Hebräisch und Arabisch zur inoffiziellen dritten Amtssprache avanciert.
  [...] Nein, es handelt sich um Menschen, die der Staat Israel im Rahmen der
  Alijah aus dem ehemaligen Sowjetreich oder seiner Nachfolgekonstruktion auf
  der Grundlage des vom israelischen Parlament 1950 beschlossenen
  :Rückkehrgesetzes9 zur Einwanderung nach Israel bewegen konnte. Russische
  Neueinwanderer, die keine Beziehung zum Judentum haben und nur wegen ihrer
  angeblichen jüdischen Herkunft nach Israel einreisen konnten, oder denen es
  gelungen ist, mit gefälschten Dokumenten ins Land zu kommen«. (Daniel N.
  SAUERSTROM, »From Russia with Hate. Antisemitismus in Israel ein Phänomen,
  das es nicht geben darf.«, in: Aufbau v. 18.3.2004)

  I am aware of the various meanings within Zionism. I do distinguish between
  religiously motivated Zionism and politically motivated Zionism. I view
  Zionism as the historical movement to establish a physical state, a
  "nationale Heimstätte" like Herzl understood it. Nowadays it is the
  political concept to ensure the existence of the Israel state.
  Of course, there are liberal and moderate Zionists, socialist Zionists,
  extremist Zionists and, like Avigdor Lieberman and Meir Kahane, even fascist
  Zionists. In addition, dealing with Zionism we have to distinguish between
  rather moderate religious Zionists like the supporters of Mizrachi and
  Agudath Israel, for instance, and the extremists of the Shas party and
  individuals like Baruch Goldstein, for example.

  No doubt, the Zionists in total certainly feel affinity with the state of
  Israel no matter what their detailed convictions may be. As a matter of
  fact, Israel is achieved, ruled and dominated by Zionists. Israel,
  therefore, is a Zionist state and my study mainly deals with her Jewish
  opponents. Those opponents stand up in harsh contrast to Zionists.
  However, and this, Mr Lowenthal, is my main problem, even Jewish
  anti-Zionists are to be distinguished in more religious organisations, like
  Bene Yoel, Hazon Ish, Kaschau, Krasna, Malochim, Nitra, Toldoth Avrohom
  Yitzchok, and of course, the larger organizations like True Torah Jews
  Against Zionism and Neturei Karta. Especially the difference between the two
  latter I did not understand yet. Where does rabbi Moishe A. Friedman from
  Vienna fit in? Furthermore, we also have secular organizations/individuals
  criticizing or even fighting Zionism, among them a large variety of
  journalists and writers like Uri Avnery, Amira Hass, Israel Shamir, Gabriel
  Ash, Barry Chamish and others.

  Another statement in my first letter to you, dear Mr. Lowenthal, was that
  Zionists do enjoy much more attention in the media world-wide than their
  opponents do. I assume that a major reason for this was the much better
  organisation of Zionists. Take an easy example: The US-based Zionist lobby
  AIPAC and even the small "Zentralrat der Juden" in Deutschland (both of them
  are certainly not to be considered friends of yours) gain much much more
  attention and have much more influence in the media and politics than "Jews
  against Zionism", "Women for Human Rights" or "Gush Shalom".

  I thank you once again for your time
  Kind regards and best wishes

  Ernst P.


  Dear Ernst,

  You are right that religion is not playing a significant role in the secular Jew's decision whether to immigrate. I didn't say that it was; I merely said that there is an ideological (not religious) shift among secular Jews as the old ideology of Zionism is dying out and more pragmatic concerns take precedence.

  For the Russians, pragmatic concerns often lead them to the opposite conclusion: to immigrate. This is having a great effect on the demography of the Zionist state, and, as you quoted from Sauerstrom, many are not Jewish and some have false conversion papers, which entitle them to automatic citizenship under the Law of Return. For religious Jews, this fact has tremendous implications: the secular population of the State of Israel may no longer be considered definitely Jewish. If a secular Israeli decides to become religious and then wants to marry a religious Jew, that Jew will have to check into the Israeli's lineage to see if his mother was Jewish, if they converted properly, etc. For religious Jews in the outreach field, this is a nightmarish complication.

  At the same time, we say that this is G-d's way of weeding out the thorns from his garden. G-d's garden is the Jewish people, and the thorns are the heretical movement called Zionism. G-d makes sure that heretical movements disintegrate and intermarry with gentiles so that they cease to be a part of the Jewish people. The only remaining Jews who know they are Jewish and have clear lineage will be the non-Zionist religious Jews. This process of weeding out thorns has happened many times before in our history. We are not happy about it, but it is G-d's method and He knows best.

  To answer your other questions about the difference between us and Neturei Karta: Our ideology is the same; the difference is in the methods. Our main goal is to educate the Jewish people about Zionism and how it is a radical departure from the Jewish belief system. Our website is full of quotes from rabbis and explanations of the weekly Torah reading. We are putting out a Hebrew book with all the sources from the Talmudic sages and later rabbis on the subject. Reaching Jews is our main goal. Neturei Karta, by contrast, fills their website with pictures of their rallies and them shaking hands with Arab leaders. Their main goal is to reach the Arab world.

  We also want to reach the non-Jewish world to take away the false impression gentiles have of Jews, but we don't agree with the way NK does it. Their way is to attend joint events with other groups coming from completely different directions, the only thing in common is that they would like to see the State dismantled. But we hold that being seen with those groups creates the impression that we agree with all the things they say, for example if they say that Israelis bomb indiscriminately in Lebanon and kill innocent children. We're against the state of Israel for strictly religious reasons, not because of how they treat the Arabs. The Israelis may be justified and moral in all their operations, but that doesn't matter to us. Even if all the Arab groups were to suddenly make peace and leave Israel alone, we would still be opposed to it. So you see that our view really doesn't coincide with the view of pro-Palestinian groups and thus to be seen together with them is intellectually dishonest.

  Instead, we present our view to the world on our own, as it is, with no distortions. We stress the fact that we are working only for the benefit of Jews, and it is the Zionists who have sacrificed Jewish lives in the past and continue to threaten Jewish lives.

  Rabbi Moishe Friedman has nothing to do with our organization. We are more closely affiliated with Kaschau, Krasna, Malochim and Nitra. These last four are actually all the names of Chassidic groups who oppose Zionism. Membership in these groups has less to do with anti-Zionism and more to do with where one was born and what synagogue one attends. But we and they and all these groups have in common the veneration of Rabbi Yoel Teitelbaum (1887-1979), rabbi of Satmar, who was the most articulate opponent of Zionism in this century, and remains our inspiration to this day.

  Sincerely,

  Hersh Lowenthal


  Dear Hersh,
  I sincerely thank you for taking the time to answer my questions in a very comprehensive manner once again. Thanks to your replies I understand the delicate topic much better than I did before.
  Recognizing that in German literature the diversity of Jewish anti-Zionism is not given too much attention, I am aiming to publish the differences and facts very accurately and in depth.
  As you have recommended, I will also translate a couple of quotations from your website www.jewsagainstzionism.com into German. Perhaps I may ask you a last question concerning orthodox Judaism.
  Thanks to your reply I now understand the difference between Neturei Karta and True Torah Jews against Zionism. However, the difficulty in understanding the justification of your religiously motivated Jewish opponents still remains:
  How do religious Jews who are defending the State of Israel justify their orthodox Judaism? I am not just talking about Jewish settlers, but referring to orthodox Jews like Baruch Goldstein, Meir Kahane and to a certain extent also to Avigdor Lieberman and the supporters of the Shas party. At least, individuals like Goldstein and Kahane were religiously motivated. However, they had committed crimes that stood in total contrast to the motivation of religiously motivated Jews opposing the State of Israel. However, both refer to holy scripts like the Talmud, Shulchan aruch and Torah respectively. In this matter, I am still confused.
  Ernst


  Dear Ernst,

  You ask how the religious Zionists square their Zionism with Judaism. There are two parts to the answer, and they are both true in varying degrees, depending on the person or group.

  1) We find many groups of Orthodox Jews today who believe and practice the Torah, and yet want to subscribe to a different ideology as well. These people will take the Torah and twist it until it fits their agenda. For example, Jews who want to believe the theory of evolution will open up the book of Genesis and reinterpret it to fit with their view. The Jewish feminists will try to keep Jewish law and at the same time make changes to fit modern times: women leading the prayers in the synagogue, etc. Here as well, religious Zionism is a hybrid ideology, an attempt to believe in the doctrine of Zionism which originated in secular minds, and preserve allegiance to the Torah at the same time. Since they have this agenda, they approach the classic texts with this in mind (an a healthy dose of ignorance). Whoever is familiar with the Talmud knows that there are ways and means of misinterpreting the words in almost every area. The Talmud itself (Eiruvin 13b) says that there was one scholar who could come up with 150 reasons that a dead lizard should be ritually clean (when in fact the Torah explicitly says that it is not clean).

  This is true of the leaders of religious Zionism. The followers, however, usually know nothing about the texts and sources, and are just continuing in the way they were raised.

  2) The second part of the answer is that Zionism does hit on certain themes that are central to Judaism, and without careful thought one could mistake it for true Judaism. Jews do in fact hope to return one day from exile and settle Palestine. (However, this will be an act of G-d, not a political or military movement.) Judaism does make a point of seeing G-d's hand in history. Thus Zionists will say that all the events leading to the foundation of the state were really G-d manipulating history. However, we know that G-d sometimes grants success to the wicked, and thus success is not a proof of correctness. There is a lot of material in the Torah and Talmud in praise of the Land of Israel, which could be misdirected toward building a state when we are really supposed to be in exile. The Bible is full of stories of Jews fighting wars, which can lead one to be proud of the Israeli army. Meir Kahane once wrote (in frustration) that the reason why the charedi (=strictly Orthodox) world is not Zionist is because they have not really spent time reading the Bible; instead they spend all their time on the Talmud. Again, this is because he and other Zionists ignore the parts of the Bible that speak about the exile, when no fighting is permitted.

  There is also a third point: prominent rabbis of the so-called "Modern Orthodox" Jewish world (which tends to be Zionistic) such as Kahane or Joseph B. Soloveitchik have seen that the Jewish people was swept away with pride in the Zionists and their military victories. To encourage people like this to stay Jewish, their leaders espoused Zionism and tried to brush under the table the arguments against it.

  To get more specific about the legal arguments, Zionists often say that since the U.N. gave the Jews a state, it is not called "taking the land by force." The problem is that they are mistranslating the words of the Talmud, which really mean "taking the land en masse." Furthermore, the U.N. did nothing at all to help the Zionists get the land. They had to fight for it and expell hundreds of thousands of Palestinians. The Six-Day war involved taking more land that no nation had given to them willingly. Also, even if "taking the land by force" were the correct translation, it would mean by using force against the local people; what the U.N. says doesn't matter.

  On our website there is a section called About us: visitor comments: questions and answers. There you can see some of what people have written to defend Zionism and what we have responded.

  Sincerely, Hersh Lowenthal

  Necdet S.:
  Dear Rabbi,

  We are journalists from Tempo weekly magazine, one of the tree most popular magazines in Turkey. In Turkey, there are not too much people who know your ideas even, there are not much people who could think there can be a group of Jews against Zionism. Nowadays, we are working on this issue and we really want to contact with you. If an interview which would be about your ideas and projects could be possible (it can be by e-mail or an another way you prefer), you make us happy.

  Necdet Soylu


  Dear Necdet,

  I would be happy to give you an interview and answer any questions you have. Just send the questions to my e-mail address.

  Sincerely, Reuven Waxman at Jews Against Zionism  Dear Rabbi Waxman,

  First of all, on behalf of Tempo magazine thank you very much to accept our request. As I mentioned before, we are interested in Jewish organizations against Zionism in the framework of our news. Thus, we have several questions to you which are about your organization and Jewish community. Meanwhile excuse me because of our ignorance if I ask any irrelevant question.

  In above, you could find a list of questions that we request you to answer as soon as possible.

  -What are your believes, goal and argument exactly?
  -What is your message to world and if any to Turkey?
  - What are you thinking about Israel politics?
  -Do you see your politics exterior or parallel with politics of Israel?
  -What are you thinking about Turkey and its politics about Jews, Israel and US?
  -Do you know how many Jews who are against Zionism are in US and in the World?
  -What are their instruments to make an influence?
  -Your organization reaches how many of them? How many members do you have?
  -What is your expectations from the middle east countries including Israel?
  -What is the opinion of Jews against Zionism about the last events between Lebanon and Israel?
  -What are your project in short term and in long term?
  -What could be change if all of the Jews think or believe like you?
  -Who is Rabbi Yissachar Dov Rokeach? Is he important for you, if yes what is his important?
  -Could you send us high resolution photos of you and of your organization?
  -Is there any other organizations which have the same aim with you? Could you advise us another person or organization who could help us about our news?

  You could find our magazine's official website at the link however it is not in English, it is in Turkish. http://www.tempodergisi.com.tr/

  Thanks you very much for your cooperation.

  Necdet


  Dear Necdet,

  Our belief is that the Jewish people, which has been in exile among various nations since the destruction of the Temple in Jerusalem in the year 69 of the Common Era, must continue to live in exile until G-d sends us the Messiah. Exile means that we may not claim any rights to the Holy Land, or make any attempts at political sovereignty. We are forbidden to wage wars against any other people. The Messiah will be a prophet who performs miracles, and his status as the Messiah will be clear to all men. All the nations will live in peace with each other and with the Jewish nation, the Jewish nation will be restored to its ancestral land, and the Messiah will be their king. Until that time we must wait and take no political or military action.

  This is not a new belief, or the belief of a small sect. This has always been the belief of all Jews, everywhere. But in the past two centuries, starting in Eastern Europe, we have unfortunately seen a large movement of Jews away from their Torah and their religion. Many Jews became secularized, and left the observance and beliefs of Torah behind. The Zionist movement was founded in the late 1800s by such Jews. They proposed a political solution to the Jewish exile. At first they began by negotiation with various governments, then came the Balfour Declaration. Some religious Jews also came to settle the land, because although political independence is prohibited, it is considered a good deed to live in the Holy Land, and they felt that the British government was giving them an opportunity to do that good deed, as well as escape from the dangers of Europe. But in the end, in 1947-48, despite the U.N. vote, the Zionists had to fight for the land and they expelled many non-Jews, and these are things that religious Jews never supported.

  Today about six million Jews live in the State of Israel, of which about 25% keep the laws of the Torah. Many of these, however, are somewhat ignorant and rely on flawed interpretations of Torah law. That is why you hear about "religious" Jews who advocate holding onto every piece of the territories and fighting for it. About 10% of the population are "hareidim" which means more fundamentalist religious Jews who follow the true interpretation of the Torah. These people share our beliefs that any Jewish state before the coming of Messiah is a sin and a serious error. Some of these participate in Israeli elections; our group does not. But we agree on the basic principles; the difference is only in tactics. We hold that participation in Israeli elections would indicate approval of their government's existence.

  In America, England, Belgium and other communities there are perhaps another 600,000 hareidim; thus altogether there are about 1,200,000 non-Zionist religious Jews in the world. Of those there is a smaller group of about 150,000 who advocate open opposition and struggle against Zionist ideology. This includes the communities of Satmar, Munkacz, Stolin, the Brisker schools of Talmudic study, and the Eidah Haredis the religious Jews of Jerusalem who are descended from the community that lived in the Old City in the 1800s, before Zionist colonization began. The Neturei Karta organization (which also maintains a website) is a subdivision of the Eidah Haredis of Jerusalem. These last 150,000 are the group whose views our organization represents, although in a more general way we represent all non-Zionist Jews.

  Though all these people agree with our views, most of them are not active members of our organization. The reason is that religious Jews mostly keep to themselves they live together in large communities in which they speak their own language, Yiddish, and hardly ever mix with non-Jews. Most do not use the Internet or read American English newspapers.

  Our organization attempts to spread the true Torah view about exile, redemption and the State of Israel to Jews who are ignorant of it, by means of these modern media. Our hope and goal is that all Jews realize that Zionism is against the Torah, repent, and eventually dismantle the State of Israel and live peacefully in exile. Not only will this spare Jewish and non-Jewish lives, but it will be a fulfillment of the Torah law, which is of great importance to us. The Jewish people is one unit, we all feel responsible for each other, and therefore we are not satisfied that we ourselves keep the Torah we want all Jews everywhere to do so.

  Our organization also attempts to reach the non-Jewish world. Since the Zionist state claims to represent world Jewry, and many people who oppose the state eventually begin to hate Jews by association, we try to explain to the world that Zionism is not Judaism. Zionism is a heretical breakaway movement from Judaism. We don't want anyone to blame Jews, and especially religious Jews, for what the State of Israel does.

  We are also saddened by the constant state of warfare between the State of Israel and the various terrorist groups, of which the current war in Lebanon is the latest and worst manifestation. We hope that if these groups, and Palestinians in general, know that Zionism is not true Judaism, but only a passing fad, they will realize that they need not resort to violence in order to defeat the Zionists and regain their land. Judaism, in its long history, has seen many other heretical movements arise within it, attempting to change basic principles of the Torah, such as the Sadducees, the Christians, the Karaites, and the Sabbateans (this last movement began in Izmir, Turkey). These movements are now either long gone or are not part of the Jewish people at all. Today we continue to stand with the pure, original Torah given at Sinai. Zionism, like every other heretical Jewish movement of the past, will self-destruct in a peaceful way. Its adherents will either return to true Judaism, or else assimilate with non-Jews and give up their Jewish identity.

  We are a religious group, not a political group. That is to say, we have no political platform apart from our religious teachings. We do not call ourselves pro-Palestinian or pro-Arab. We say that Jews should abandon political sovereignty in the Holy Land, not because we want the Palestinians to have the land, not because we think the best strategy is to give in to one's enemies; but simply because our Torah says we may not control the land. What the world decides to do with the land after we vacate it is not our business.

  Our methods of reaching the world include our website, weekly e-mail newsletters, press releases on current events, advertisements in major newspapers and radio, and a Hebrew book, soon to be published, explaining our ideology and its Torah sources. An English book has also been written on Jewish anti-Zionism, "A Threat From Within" by Yakov M. Rabkin, a professor at the university in Montreal, Canada. The book is available from Palgrave Macmillan, in English and French. Our website's rich content gives a historical and documentary look at the uncompromising war that Jews faithful to the Torah fight against Zionism. Over three million people in countries around the world have visited the website. A staff of scholars, knowledgeable in the subject, is continuously available to reply to letters and questions written by readers of the website. Our e-mail newsletters in English explore the Torah sources against Zionism, and they are sent weekly to tens of thousands of people.

  Rabbi Yissachar Dov Rokeach (1854-1925) was the rabbi of Belz, Poland and a great Hassidic leader. He was known for his outspoken opposition to Zionism. But he was not the exception but the rule all the great rabbis of that time were opposed to Zionism. They include Rabbi Israel Meir Kagan, Rabbi Chaim Elazar Shapiro, Rabbi Elchonon Wasserman, Rabbi Chaim Soloveitchik, and countless others. In the postwar era, because of the ignorance of the Jewish masses, it has general been difficult for rabbis to speak out against Zionism, so most of them keep silent on the subject. The great exception to this was Rabbi Yoel Teitelbaum (1887-1979), rabbi of Satmar, Hungary and later founder and leader of the Satmar community in New York. Rabbi Teitelbaum wrote many lengthy books against Zionism, and they have become the bible and starting point for all thought and ideology in this area. Anti-Zionist Jews from all circles continue to derive their inspiration from him.

  Sincerely, Reuven Waxman at Jews Against Zionism
  Dear Rabbi Waxman,

  Thank you very much for your detailed explanations. This information will be very useful. But could you tell us your ideas about the Holocaust. Do you blame on Zionist for the things happened to Jews during the ww2? And what do you think about the Turkish politics? have you got members in Turkey? these extra information could enrich the news. Ones again thank you very much.


  Dear Necdet,

  The Zionists could have done more to save Jews during WWII. One of the most famous examples of a rescue mission that failed because of the Zionist leadership took place in Turkey, which was neutral during the war. In 1944 Eichmann, the Nazi official in charge of destroying Hungarian Jewry, sent a Jew named Joel Brand as an emmisary to the Zionist leadership in Istanbul to ask them for "trucks for blood." The Nazis offered to spare one million Jews in exchange for one thousand tons of tea, one thousand tons of coffee, and ten thousand trucks. But Moshe Sharet, Yitzchok Greenbaum and the other leaders of the Zionist Agency decided that it would be undesirable to invest any efforts to save these Jews, because it might displease their British allies and interfere with their plans for a Jewish state in the Holy Land. So they decided to conceal Brands mission. They lured him across the border from Turkey into Syria, the British took him to a prison in Egypt, and he languished there for months with his message undelivered, until all the Jews of Hungary were burned up.

  In general, the Zionists were mainly concerned about immigration to Palestine, when they could have been saving Jews by bringing them to other places. They controlled the major Jewish organizations at that time, and a lot of money was at their disposal.

  Stories like these show the wickedness and callousness of individual Zionists, but this is not really the basis of our position. We don't reject a movement or an idea because some of its proponents happened to have been bad people. Rather, our rejection of Zionism is based on the concepts I outlined to you in the last letter.

  Sincerely, Reuven Waxman at Jews Against Zionism  Dear Rabbi Waxman,

  Ones more thank you very much. These useful information that you gave us is the basis of our news. I hope the news that we wrote will help people to change their ideas about Israel and the Jews.
  This is my personnel opinion that if State of Israel continue like this (I mean the events in Lebanon), the level of anger to Jews will augment however there are many Jews who are also against the expansionist politics of Israel. In Turkey's understanding of Islam all the tree religion are both grow out from the unique God whom we call Allah or Tanr1 (in Turkish). But contemporary Turkish people could not understand why Israel imply such kind of militarist politics in the name of God although all of the three religions are source from the God. I think that people should know that Israel doesn't mean Judaism and i think this limited news will help this aim.

  Necdet
  Gönülleriniz Bir Olmadıktan Sonra,Sayıca Fazla Olmanızın Bir Faydası Yoktur.<<< Hz. ALİ (a.s) >>>

 3. #3
  Siyonizm Türkiyede güçlü olduğu kadar İsrailde güçlü değildir, ve şuan için dahi İsraili kendi başına bıraksanız birbirni yiyecek ve parça parça edecek en az 10 farklı fraksiyon mevcuttur ve savaş ve çatışma ile beslenen darwinist idelojilerde de olduğu gibi, siyonist İSrail devleti de varlığı da düşmana, çatışmaya ve savaşa bağlıdır.. Asıl barış istememelerinin major sebeplerinden biriside iç hesaplaşmadan korktuklarından dolayıdır.... BU sebepten dolayıda bekalarını korku ve düşman üzerine kurmuşlardır....

  Siyonzmin ne kadar gçlü olduğu knusuna gelince ise bunların asıl tanrıları olan Şeytan hakkında ki Kur'anın hükümüne bakalım...

  Âl-i İmrân 175
  (Medenî 89)İşte bu şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Siz onlardan korkmayın, eğer mü'minlerseniz, Ben'den korkun.


  Nisâ 76
  (Medenî 92)İman edenler Allah yolunda savaşırlar, inkar edenler ise tağut yolunda savaşırlar; öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz, şeytanın hileli-düzeni pek zayıftır.

  Nisâ 120
  (Medenî 92)(Şeytan) Onlara vaad ediyor, onları en olmadık kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan, onlara bir aldanıştan başka bir şey va'detmez.

  En’âm 43
  (Mekkî 55)Onlara, zorlu azabımız geldiği zaman yalvarmaları gerekmez miydi? Ama onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yapmakta olduklarını çekici (süslü) gösterdi.

  ve nihayetinde ....

  İbrahim 22
  (Mekkî 72)İş hükme bağlanıp-bitince, şeytan der ki: 'Doğrusu, Allah, size gerçek olan va'di va'detti, ben de size vaadde bulundum, fakat size yalan söyledim. Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu, yalnızca sizi çağırdım, siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni kınamayın, siz kendinizi kınayın. Ben sizi kurtacak değilim, siz de beni kurtacak değilsiniz. Doğrusu daha önce beni ortak koşmanızı da tanımamıştım. Gerçek şu ki, zalimlere acı bir azab vardır.'


  .....
  görülüyorki siyonizmin tanrısı ve piri olan şeytanın dahi gücü ancak vesvese, sahta hayaller, kibirleri tahrik etmek, sahte vaadler, cennetler sunmak, yapılan amellerini güzel göstermekten, yada şimdiki zamnın dili ile dezenformasyon ve medya aracılığı ile göz boyama, menfi toplum mühendisliğinde bulunmaktır, yoksa hiç kimseyi dinden kopartıp alma, hidayetini kaldırma ayda tutup kolundan kulağından bir yere süukleme gibi hiç bir gücü yoktur, kim nereye giderse kendi eli ayağı ile , kendi iradesi ile yapmıştır....... Şeytan gücü ancak bu kadar iken, siyonzmi de siz düşünün, sadece teknolojik üstünlüğü ve manipule aletlerine ( borsa, finans, medya) sahipler, ama nihayetinde iş yine fertlere, iman dolu sinelere kalıyor........

  Ama şunuda unutmamak lazım ki Siyonizm şuan Türkiye'de olduğu kadar İSrailde bile bu kadar güçlü değildir...
  Alemin nakşını hayal görürüm. O hayal içre, bir cemal görürüm.
  Cümle mevcudat ki, mazhar-ı Hak'tır. Anın içün, kamu kemal görürüm.
  Tecelli cilvesi, cümle gölgeler. Her zerresi binbir ismin belgeler.
  Hay varken hayale kanmaz bilgeler. Zat-ı Hak'tan gayrı zeval görürüm.

Yer İmleri

Gönderme Kuralları

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •