+ Konuyu Yanıtla
4 / 4 İlkİlk 1234
65 sonuçtan 61 --- 65 arası gösteriliyor

Konu: hz İsanın ölmediğine dair kuranıkerimde yer alan deliller

 1. #61
  Kayıtsız
  Misafir

  h.z. isa göge çekilisinden sonra geri inmistir ve bu geçmiste olmustur..

  bu ayetlerde geçmis bi olaydanmi bahsediyor gelecek bi olaydanmi???kafanizi o kadar karistirmaniza gerek yok ayetler çok açik ve net...

  ZUHRUF 57 - Meryem oğlu İsâ bir misal olarak anlatılınca, senin kavmin hemen ondan bir delil bulduklarını sanarak bağrışmaya başladılar.

  ZUHRUF 58 - Onlar dediler ki: "Bizim ilâhlarımız mı daha hayırlıdır, yoksa İsâ mı?" Bu misâli sırf seninle tartışmak için ortaya attılar. Doğrusu onlar çok kavgacı bir topluluktur.

  ZUHRUF 59 - İsâ, ancak kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur.

  ZUHRUF 60 - Eğer biz dileseydik, sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık.

  ZUHRUF 61 - Gerçekten o, (İsâ'nın yere inişi) kıyâmetin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyâmet hakkında şüpheye düşmeyip, bana uyun, bu doğru yoldur.

  ZUHRUF 62 - Sakın şeytan sizi doğru yoldan alıkoymasın. Gerçekten o sizin için apaçık bir düşmandır.

  ZUHRUF 63 - İsâ mucizelerle indiği zaman dedi ki: "Ben size hikmeti getirdim ve hakkında ihtilâfa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O halde Allah'tan korkun, ve bana itaat edin.

  ZUHRUF 64 - Gerçekten benim de Rabbim sizin de Rabbiniz Allah'tır. Öyle ise O'na kulluk edin. Bu doğru bir yoldur.

  ZUHRUF 65 - Fakat aralarından çıkan gruplar, İsâ hakkında ihtilâfa düştüler. Acı bir günün azâbından dolayı vay zulmedenlerin hâline!

  ZUHRUF 66 - Onlar kendileri farkına varmadan ansızın kıyâmetin başlarına gelmesini mi bekliyorlar?

  ZUHRUF 67 - O gün Allah'tan korkanlar hariç dost olanlar birbirlerine düşmandırlar.

  ZUHRUF 68-69 - Allah, takva sahiplerine şöyle nida eder: "Ey âyetlerimize imân edip müslüman olan kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz.

 2. #62
  Hz. İsa, Yüce Allah’ın insanları doğru yola çağırmakla görevlendirdiği seçkin bir elçisidir. Hz. İsa’yı diğer peygamberlerden ayıran özelliklerinden en önemlisi onun ölmemiş, Allah Katına yükseltilmiş ve yeryüzüne tekrar geri dönecek olmasıdır. Ancak Hz. İsa’nın yeniden yeryüzüne gelmesi ile ilgili yapılan tartışmaların, gün geçtikçe artması beraberinde birçok iddia ve soruyu da getirmektedir. Bu nedenle yazımızda, Hz. İsa’nın yeniden dünyaya dönüşü konusunda yapılan yanlış bilgilendirme ve yönlendirmeleri Allah’ın izniyle düzeltmek amaçlanmıştır.

  Hz. İsa’nın Biyolojik Ölümü Henüz Gerçekleşmemiştir

  Maide Suresinin 117. ayetinde geçen “...Beni vefat ettirdiğinde (teveffeyteni) üzerlerindeki gözetleyici Sendin...” ifadesindeki vefat ettirmek kelimeleri bazı kişilerin iddia ettiği gibi biyolojik bir ölüm değildir. Vefat ettirmek, her zaman biyolojik olarak insanın ölümü manasında kullanılmamaktadır. Örneğin bu ayette "vefat ettirme" olarak tercüme edilen kelimeyle, Enam Suresi'nin 60. ayetinde kullanılan kelime aynıdır. Ancak "Vefat" kelimesinin Arapça karşılığı Türkçe'de kullanılan ölüm anlamından farklı anlamlar taşımaktadır.

  “Sizi geceleyin vefat ettiren (teveffakum) ve gündüzün "güç yetirip etkilemekte olduklarınızı" bilen, sonra adı konulmuş ecel doluncaya kadar onda sizi dirilten O'dur...” (Enam Suresi, 60)

  Bu ayetten de anlaşılacağı gibi, Allah uyuyan insanın da canını almaktadır, ama bu haliyle insan bildiğimiz manada ölmüş olmaz. Teveffa kelimesinin, uyku manasında kullanıldığını söyleyenlere göre -ki çoğunluk bu görüştedir- ayetin tefsiri "Seni uyutacağım" şeklindedir. Sonuç olarak Hz. İsa'nın uykudakine benzer bir duruma sokularak Allah Katına yükseltildiğini, olayın bildiğimiz ölüm olmadığını, sadece bu boyuttan bir ayrılış olduğunu söyleyebiliriz.

 3. #63
  Kayıtsız
  Misafir

  Vasat yolu seçmek

  Sevgili arkadaşlar, Bir çoğumuzun yeteri derecede ilmi altyapısı olmadığı için gayri ihtiyari hatalara düşüyoruz. Bir kere İsa (a.s)ın yaşayıp yaşamaması çok önemli değildir. Allah ölüyüde diriltmeye kadirdir. Yani onun hayyata veya öldüğüne inanmak gibi tek taraflı bir zorunluluk yoktur.
  Hatta bu gibi tartışmaların hiç faydası da yoktur. Madem konu bu kadar uzadı bazı şeyleri yazmak zorunda hissettim kendim.

  Benim okuduğum ve anladağım kadarıyla İsa(a.s) Allah katında yaşıyor tıpkı şehidler gibi.
  Şimdi burada Ali imran 55. ayetine göz atalım, (إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ) ayetin en önemli kısmı veya tartışılmış kısmı. Ayetin türkçe meali şöyledir(hani ALLAH ey isa seni vefat ettireceğim ve kendi katıma-kendime doğru- yükselteceğim.) Birkere bazı şeyleri birbirinden ayıralım.
  Birincisi Ayette geçen مُتَوَفِّيكَ VEFAT kelimesi mutlak ÖLÜM manasında değildir. Hemen hemen bütün tefsirlerde vefat kelimesi, TUTMAK,KABZ etmek YAKALAMAK manasındadır.
  Bundan kesinlikle mutlak ÖLÜM manası çıkarılmamalıdır. Bundan mutlak Ölüm manasını çıkaran Aynı şekilde Kur'an ilimlerine vukufiyetinin olmadığını tescil etmiştir.

  İkincisi:VEFAT kelimesinin mutlak ÖLÜM manasında olduğunu ısrar edenler için , Arapçada (وَ) harfinin türkçe karşılığı olan (ve) harfine geçelim. Arapçadaki (وَ) yani ve harfi için kronoloji söz konusu değildir. Yani ve den sonra gelen birşey kendinden öneceki zamir veya isarete zaman bakımından atıf (zaman sıralaması) söz konusu değildir.

  Müfessirlerin çoğunluğu Ayeti anlattım şekilde açıklamışlar,Daha doğrusu ben onların anlattıkları şekilde yazmaya çalıştım.

  Sonuç olarak bütün (en muteber) tefsirlere baktığımızda İsa(A:S)ın Allah katında yaşadığı ve ahir zamanda yeryüzüne ineceği,İnerken de Muhammed mustafanın şeriatiyle amel edeceği(yani yeni bir din getirmeyeceği) Umum Ehli Sünnet ve Dört mezhebin de inandığı Budur.

  İşin hadis Boyutuna Baktığımızda Bu konuyu doğrulayacak hadislerin yeterince olduğu gayet net, sarih ve açıktır. Mütevatir hadisin inkarı küfürdür bunuda bilelim.

  Bazı arkadaşlar Kopyala yapıştır usulu ile çok şeyler yazmışlar. Evet sadece Ayetin mealine göre hüküm vermişler.
  Beyler Hiçbir zaman meal ile hüküm verilemez, Bakınız kardeşler, Bu işler Akıl ve mantıkla çözülecek şeyler değildir. Yeterince konuya vukufiyetiniz yokta mantığınıza ters düşen şeyleri başka manalara yormayın.


  Herkese esenlikler dilerim

 4. #64
  Kayıtsız
  Misafir

  Hz isa a.s.'in vefat ettigi zanni

  Bismillahirrahmanir rahim

  Degerli kardeslerim tüm yazilanlari okumadim ama aralarinda söyle yazi okudum birisi demiski Hz. isa a.s vefat etti ve dünyaya dönüsü olmayacak ve bir ayeti delil olarak göstermis o ayeti buraya aktariyorum ve diger ayetede bakildiginda neticeyi hepberaber görecegiz insaallah.

  3 / AL-İ İMRAN - 55
  İz kâlellâhu yâ îsâ innî muteveffîke ve râfiuke ileyye ve mutahhiruke minellezîne keferû ve câilullezînettebeûke fevkallezîne keferû ilâ yevmil kıyâmeh(kıyâmeti), summe ileyye merciukum fe ahkumu beynekum fîmâ kuntum fîhi tahtelifûn(tahtelifûne).

  Hani o zaman ki; Allah buyurmuştu: “Ey İsa! Hiç şüphesiz Ben seni, vefat ettireceğim ve seni Bana (Kendime, katıma) yükselteceğim. Ve seni o kâfirlerden arınmış kılacağım. Sonra sana tâbî olanları, kıyâmet gününe kadar kâfirlerin üzerine kılacağım (tutacağım). Sonra dönüşünüz Banadır. O zaman ihtilâfa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim.”

  Müteveffike kelimesi baska anlamlarida ihtiva ediyor.. Bunlardan biriside mükafat kelimesidir, nitekim sonraki ayetlere dikkat ettigimizde bunun öyle oldugunu görürüz..

  3 / AL-İ İMRAN - 56
  Fe emmellezîne keferû fe uazzibuhum azâben şedîden fîd dunyâ vel âhıreti, ve mâ lehum min nâsirîn(nâsirîne).
  O inkâr edenlere gelince; onları, dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onlar için yardımcılardan da (kimse) yoktur.

  3 / AL-İ İMRAN - 57
  Ve emmellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti fe yuveffîhim ucûrehum vallâhu lâ yuhibbuz zâlimîn(zâlimîne).
  Ve o îmân edip ıslâh edici (nefsi tezkiye edici) ameller işleyenlere gelince; onların mükâfatları da kendilerine tastamam verilecektir. Allah, zalimleri sevmez.

  Ali Imran 57'de yüveffihim ucurahum diye buyurulmakta ve bu kelime ölüm anlaminda kullanilmiyor.. Dolayisiyla ali-imran 55'de ki gecen müteveffike kelimesi mükafat anlamindada kullanilabilir..

  Allahu Teala baska ayetler de Hz. Isa a.s.'in kesinlikle yeryüzüne inecegini buyurmustur.. Mesela nisa süresinde Allahu Teala buyuruyor ki
  4 / NİSA - 157
  Ve kavlihim innâ katelnal mesîha îsabne meryeme resûlallâh(resûlallâhi), ve mâ katelûhu ve mâ salebûhu ve lâkin şubbihe lehum, ve innellezinahtelefû fîhi le fî şekkin minh(minhu), mâ lehum bihî min ilmin illettibâaz zann(zanni), ve mâ katelûhu yakînâ(yakînen).
  Ve şüphesiz Allah'ın resûlü: "Meryem oğlu İsa Mesih'i biz öldürdük.” demelerinden (bu sebeple onlara ceza verdik). Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Ama onlar için benzeri vardı (onlara benzeri gösterildi). Şüphesiz onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, ondan dolayı kesin bir şüphe içindedirler. Onların o hususta bilgileri yoktur. Sadece onlar, zanna uyarlar. Kesinlikle onu öldürmediler.

  4 / NİSA - 158
  Bel refeahullâhu ileyh(ileyhi). Ve kânallâhu azîzen hakîmâ(hakîmen).
  Hayır, Allah onu, O'na (Kendisine) yükseltti. Ve Allah Azîz'dir, (üstündür, güçlüdür) ve hikmet sahibidir.

  4 / NİSA - 159
  Ve in min ehlil kitâbi illâ le yu’minenne bihî kable mevti(mevtihî), ve yevmel kıyâmeti yekûnu aleyhim şehîdâ(şehîden).
  Ve kitap ehlinden ölmeden önce O'na inanmayacak kimse yoktur. Kıyâmet günü, O da onlar üzerine şahit olacaktır.

  "ehli kitaptan hickimse yok ki ölmeden önce sana inanmasin denmekte.. Yani Hz. isa a.s'e ölmeden önce herkes inanacak.. Allahu Teala neml süresinin son ayetinde ben sizlere ayetlerimi gösterecegim ve siz bileceksiniz demekte.. kiyamet alemetlerini akli selim olan herkes görmekte ve Hz. isa a.s yeryüzüne mutlaka inecektir, kimin yanina iner ve hangi görevleri ifa eder hadislerde nekadar belirtiliyorsada asli itibariyle mechuldür.. Bazi hadisler din alimlerinin yorumlaridir, yani bazi yorumlar hadislestirilmistir.. Her hadis/yorum mutlaka öyle cikacak anlamina gelmemeli ve %100 inanilmamali.. Bu ilimlerle ugrasanlarin malesef cogu ilmi taassub icinde, buda cok yanlistir.. Her hadis peygamber sözü degildir, peygamber sözü mutlaka Kur'an'in icindendir, Kur'an'da mutlaka mevcuttur...
  Allah razi olsun

 5. #65
  Kayıtsız
  Misafir

  hz.isa gelmeyecek kardesim

  kurana dayali olarak butun peygamberler kendisinden sonra gelecek olan bir peygambere zaten iman ederler.
  NIYE GELINCE PEYGAMBERIMIZE TEKRA IMAN ETDECEGINI SOYLUYORSUNUZ.
  ZATEN IMAN ETMIS.
  YANI SIMDI BEN H.Z. ISA NIN GELMEYECEGINE INANDIGIM ZAMAN KAFIRLERDEN MI OLUYORUM.?
  BEN MATTA YII DA MARKUS UDA YUHANNAYIDA LUKAYIDA OKUDUM.
  SIMDI OYLE BIR CELISKI VARKI SIZDE
  HZ ISA YA ALLAHIN OGLU DIYE TAPANLARIN UZERINE ,ALLAH HZ ISAYI TEKRAR GONDERSIN ..???
  BAKARA SURSINDE
  BOYLELERI ICIN HIDAYET DUASINI BILE YASAKLAYIP ALLAHIN BOYLELERININ CANINI KAFIR OLARAK ALMAK ISTEDIGINI BELIRTEN BIR AYET VARKEN
  ALLAH BU MUSRIKLERE NIYE BU IYILIGI YAPSIN KI?
  HEM GELINCE DOMUZU OLDURECEK DIYORSUNUZ.BU HADIS GERCEK OLAMAZ.
  CUNKU HICBIR NEBIYE ,HICBIR RASULE
  MAHLUKATI KATLETME GIBI BIR EMIR VERMEZ ALLAH.
  ne garip ki SAM'A GELECEK DIYOR , NIYE MEKKE DEGIL.
  HZ ISANIN (HASA!! TANRININ OGLUNUN) DIYE HITAP EDER YUHANNA ,
  TEKRAR DUNYAYA GELIP BIR HAKIMIYET OLUSTURACAGINI SAVUNUYORLAR.
  SIMDI ONLARA GORE HZ ISA GELECEK HERKES HRISTIYAN OLACAK
  BIZE GORE GELECEK HERKES MUSLUMAN OLACAK ...
  GARIP BIR DURUM DEGIL MI?
  YALNIZ BIR AYETI UNUTMUSSUNUZ ..
  MAIDE 116 VE 117.
  ICINDE BULUNDUGUMUZ DURUMU ,YUZYILLARDIR CALISAN MUSRIKLERIN TUZAKLARINI APACIK ANLATAN BIR AYET VAR KURANDA.BIZI ONLARA KARSI UYARAN BIR AYET..
  AL I IMRAN 149.
  EY IMAN EDENLER!SIZ EGER KAFIR OLANLARA UYARSANIZ .SIZI TOPUKLARINIZ USTUNDE GERISINGERIYE CEVIRIRLER.O ZAMAN BUSBUTUN KAYBEDERSINIZ.

  AL I IMRAN 72..
  KITAP EHLINDEN BIR GURUP " MUMINLERE INDIRILENE GUNUN BASLANGICINDA UYUN,SONUNDA INKAR EDIN BELKI ONLARDA DONERLER...
  ISTE bu ayet yuzunden ben hristioyanlarin dinleri hakkinda uydurduklari seye asla iman edemem. cunku HZ. ISA NIN OLMEYIP GERI GELECEGINI SOYLEYEN ILK VATIKAN KLISELERIDIR. DAHA PEYGAMBER EFENDIMIZ GELMEDEN YUZYILLAR ONCE .
  CUNKU ONLAR ONA BU YUZDEN TANRININ OGLU DIYORLARDI.

  iste bu ayete gore onlar sabah bizden AKSAM ise inkar edenlerden oluyorlar ya ,iste o aksama kadar yuzlerce iman etmismu minin musrik olmasini sagliyorlar.

  78 .79.80.81. ayet acik ve net .

  ve isa geri gelecek diye olusturulmus yeni bir din ve bu dinin lideri ne garip ki gene ISA .

  ve 85. ayet.
  '' KIM ISLAMDAN BASKA BIR DIN ARARSA ONDAN ASLA KABUL EDILMEYECEK VE O AHIRETTE ZARAR EDENLERDEN OLACAKTIR.


  simdi BEN ISLAM A UYDUM.
  LIDERI ,PEYGAMBERI MUHAMMED S.A.V. me UYDUM.
  KURÁNA UYDUM.
  ALLAHA YONELDIM.
  VE ALLAH ISLAM ILE (KI BU RESULU MUHAMMED ILE KITABI KURANDIR) DINIMIDE TAMAMLADIM DIYOR.
  ARTIK KURTULUS ICIN BIRILERININ GELMESINI BEKLEMEK,YENI BIR DIN ARAYISINDA OLMAK DEMEKTIR.
  saygilarimla..

+ Konuyu Yanıtla
4 / 4 İlkİlk 1234

Yer İmleri

Gönderme Kuralları

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •