Kimlik, yeryüzünde insanoğlunun en çok karşılaştığı soru ve sorunlardan biridir. İnsan doğumundan ölümüne kadar sürekli bir kimlik arayışı içindedir, ta ki kimliğini bulana kadar...

Aslında islam fıtratı üzerine doğan insan; varoluş gayesinin fikirlerini benimseyip yaşantısını bu gaye çerçevesinde belirlediği müddetçe bir kimlik zaafiyetinin içine düşmez. Yani şurlu bir insanın (müslüman) kimlik sorunu yoktur.

Zaten şuur = kimlik = islam 'dır

Günümüz müslümanları kimliklerini oluştururken islami hassasiyetleri bir kenera bırakarak siyasi, sosyal, dini v.b. alanlarda, şer odaklı mihrakların yönlendirmeleri hatta dayatmaları neticesinde gayri islami çerçevede şekillendirmektedir. Hal böyle olunca da gayri müslimlerle her alanda işbirliği yapmakta bir sakınca görmemektedirler. Bu durumda Kur'an da geçen ''yahudileri ve hiristiyanları dost edinmeyin'' ayeti de gözerdı edilmektetir...

Şuurlu olduğunu sanan birçok müslüman dahi, şuursuzluğu kendisine şiar edinerek (şuuru, kendi inandığıyla eşdeğer tutan) kendisine yapılan hakk'a dair telkinlere de kapalıdır (bu durum bir bakıma hidayet kararmasıdır).

Bu durumu Türk siyasetinin son 50-60 senesini göz önünde bulundurarak daha da netleştirebiliriz. Kendini muhafazakar (dini hassasiyetleri olan) olarak tanımlayan insanların geçmişte Demirel'e, Ecevit'e, Özal'a günümüzde de akp'ye destek vermeleri kimliklerini şuursuzlık temeli üzerine inşa ettiklrinin bir göstergesidir.

Milletimizin şuurlandırılması konusunda ilk ve tek hareketin Milli Görüş'le başladığını görmekteyiz. Ama şuurlandırma hareketinin mimarı olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın onlarca senedir vermiş olduğu bu kutlu mücadeleye milletimiz cevap vermemiştir. Hayat felsefesini islami çerçeve dahilinde belirleyen Erbakan'ın bu millet nezninde bir Ecevit, bir Demirel, bir Özal ve bir Tayyip kadar değer bulamaması da ayrıca ele alınması gereken bir konudur.

Milletimizin islami bir kimliğe kavuşabilmesinin yegane koşulu kur'an ve sünnete sımsıkı sarılmasıyla gerçekleşecektir. Aksi taktirde bir 85 sene daha geçse siyonizmin elinde oyuncak olmaktan kurtulamayacağız...