a. trafik levhalarının ekonomik faydaları

1. hasarlı kazaların önlenmesi için tedbir uyarısı yaparak araç sahiplerinin ve ülkenin mali kaybını önler.
2. yol ve park alanlarının verimli kullanılmasını sağlayarak ülke ekonomisine ek inşaat yükü binmesini önler.
3. yol ve imkan seçeneklerini bildirerek ulaşım maliyetlerini düşürür.
4. insan gücü ihtiyacını azaltarak devlet bütçesinde tasarruf oluşturur.
5. trafikle ilgili devlet birimlerinin işlem yükünü azlatır.
6. yol ve araçların doğru kullanılmasını sağlayarak bakım, onarım maliyetlerini düşürür.


b. trafik levhalarının sosyal faydaları

1. sosyal yaşamın düzenli akışına katkıda bulunur.
2. insanların zamanı iyi kullanmalarına yardımcı olur.
3. ulaşım risklerini azaltır.
4. can kaybı ve yaralanmaları azaltır.
5. kurallı yaşama bilincini arttırır.