+ Konuyu Yanıtla
10 / 10 İlkİlk ... 345678910
186 sonuçtan 181 --- 186 arası gösteriliyor

Konu: Filiz KONCA'nın yazıları

 1. #181
  İSLAM NE GÜZEL!

  Allah’ın gönderdiği şeriati gözetmeyeni Allah’ta gözetmez. Başına gelmedik bela da kalmaz, üzerine lanet de yağar. Nemrut ve askeri gibi telef olur, helak olur kahrolur giderler.

  Allah’tan korkmayanı korkutacak çok şeyler gelir. Dışarıdan gelenin haddi hesabı olmadığı gibi içerden de gelir. Rahat yaşamaz o insanlar, rahat da ölmezler. Yattığı yerde de rahat bulmaz, mahşer gününde de rahat bulmaz. Cehennemin ateşi dünyadayken tutar. Allah’ı tanımayan, Allah’tan korkmayan, Allah’a tazimi olmayan kimselerin dünya hayatı da, ahiret hayatı da zehirdir.

  Allah’tan korkan, Peygamberinden (s.a.v.) utanan İslam devleti istemiyorum diyebilir mi?

  “Bizim şimdiki nizamımız, İslam nizamından iyidir” dediğimiz anda gavur oluruz.
  Böyle birinin namazı kılınmaz, İslam mezarlığına gömülmez.

  İslam nizamını kabul ediyor muyuz? İslam nizamını kim ki atar, İslam’dan berî’dir. İslamiyette onlardan berîdir. Ne İslamiyet onları kabul eder, ne de şeriat-i İslam onları kabul eder. İslam nizamını tatbik etmedikçe İlahi têyide mazhar olamayız. Yani gökyüzünden bize imdat yetişmez.

 2. #182
  Demokrasinin manasına baktığımızda iyi bir şey gören var mıdır? Görünüşte eşitlik getirdiği söylense de manasına baktığımızda başları ayak, ayakları baş yapan bir sistem eşitlik getirebilir mi? Baş ve ayağın eşit olduğunu söyleyen delidir ve demo-krasinin manası da zaten budur.
  Sultanlar varken herkes mutluydu. Hak sahibine verilmişti. Kavgasız gürültüsüzdü. İdare eden tamahsız, halk zengindi. Allah’ın emri tutuluyor, adalet yerine geliyor, zulüm diye bir şey olmuyor, gökyüzünün gazabı celbedilmiyordu.
  Şimdi halka seçtiriliyor. Halk seçmesini bilemediği gibi, başa geçenler de ne yapacağını bilemedi. Bürokratlarla işler yürütülmeye çalışıldı. Hiç askerlikte seçimle başa getirilen bir komutan görülmüş müdür? Veya seçimle getirilen bir başhekim?
  Demokrasi rezaletinin içine battık ve çıkamıyoruz. Baş başta, ayak ayakta olmadıkça, hak sahibine verilmedikçe zulüm karanlığında yaşanmaya mahkum olunacaktır.
  Bu düzende halk yaratıcısına yakınlaşıyor mu yoksa uzaklaşıyor mu? Ne ile oyalanıyor? Okullarda niçin talebelere kendisini yaratan, nimetlendiren öğretilmiyor? Neler öğretiliyor? Kendisine faydası olacak bir şey oluyor mu? Ya Allah ile ya şeytan ile beraberiz. Ortası yoktur. Niçin besmele ile başlanmıyor?
  Allah’ı razı etmek kaygısı alınıyor. Halkımız şeytanı sevindiremeyecek diye mi korkuluyor?
  (Can Yılmaz arşivinden...)

 3. #183
  İSLAM DİNİ VE MÜSLÜMANLIK BUDUR!

  Ehlullah şöyle buyurur:

  “Allah'tan korkmayanı korkutacak çok şeyler gelir. Dışarıdan gelenin haddi hesabı olmadığı gibi içerden de gelir. Rahat yaşamaz o insanlar, rahat da ölmezler. Yattığı yerde de rahat bulmaz, mahşer gününde de rahat bulmaz. Cehennemin ateşi dünyadayken tutar.
  Allah'ı tanımayan, Allah'tan korkmayan, Allah'a tazimi olmayan kimselerin dünya hayatı da, ahiret hayatı da zehirdir.
  Şeytan Allah'ın emrini reddetmiştir. Kim Allah'ın emrini reddederse, karşı gelirse şeytan olur. Şeytan emri terketti, edepsiz oldu ve tardoldu.
  Şeriatin dışına çıkan kafir olur. Bu yola giren elbette her taraftan tokat yer. Allah'ın emirlerini bırakan, şeytanın yolundan gidenlere; Allah böylelerine yakışan hükmünü verir. Her yerde bu ceza vardır.
  Allah'ın gönderdiği şeriati gözetmeyeni Allah'ta gözetmez. Başına gelmedik bela da kalmaz, üzerine lanet de yağar. Nemrut ve askeri gibi telef olur, helak olur kahrolur giderler.
  İslam nizamını kim ki atar, İslam'dan berî'dir. İslamiyette onlardan berîdir. Ne İslamiyet onları kabul eder, ne de şeriat-i İslam onları kabul eder. İslam nizamını tatbik etmedikçe İlahi têyide mazhar olamayız. Yani gökyüzünden bize imdat yetişmez.
  Ne için geldi laiklik? Müslümanlıkta ne eksiktir? Senin ne salahiyetin var anayasa yapmaya? Anayasa yapmaya sana kim izin vermiş? İslam’ın anayasasının şeriat olduğunu sen bilmesen, sen müslüman değilsin. Üzerine namaz kılınmaz, İslam mezarlığına gömülmez.
  ‘Bizim şimdiki nizamımız, İslam nizamından iyidir' dediğimiz anda gavur oluruz. Böyle birinin namazı kılınmaz, İslam mezarlığına gömülmez.”

 4. #184
  Faiz Haramdır


  Allah’a kul olmayı cihana sultan olmaya tercih edenlere selam olsun.

  Hak ve hakikatleri çiğneyerek yaşamaya yaşamak denir mi?

  Hesabını bildiğini zannederek faiz yasağını çiğneyenlerin aslında kendileri ucuza gidiyorlar...
  Ebûbekr-i Sıddîk Efendimiz'e birisi bir tabak hediye getirmiş. Beğenmiş ağzına almış, sonra sormuş: "Nerden geldi bu?.." Eyvah!.. Haram bir yerden geldiği anlaşılınca, parmağını boğazına sokarak çıkartmış, kusmuş. Şöyle demiş: "Haramla beslenen vücuda cehennem ateşi mutlaka dokunur, çare yok!.." Onun için haramın girmemesi lâzım!..demiştir.
  Ali Bin Şihab (ra) der ki:
  - “Helâl gıda ile beslenen bedeni, toprağın asla yemeyeceğini duydum.”
  Bu söze bazı fıkıhçılar itiraz eder. Bu “şehitlere ve peygamberlere mahsustur” derler.
  Oğlu der ki: “Babamın vefatından 21 yıl geçti. Babamın sözünü birileri daha itiraz ettiler. Bu adamın kendisi haram yemiyordu, mezarını açalım bakalım doğru mu deyip mezarını açtılar, gördüler ki, babam ilk gömüldüğü gibi duruyordu. İtiraz edenler durumu gördüler ve Allah’tan af dilediler.”
  Karınlarını fâizle dolduranlar bir hadis-i şerifte de anlatıldığı gibi kıyamet günü kabirlerinden kalkarlarken karınları şişmiş ola¬rak saralı ve deli oldukları halde kalkacaklar ve bu durum onların belirgin özellikleri olacaktır. Yine İbni Ebi Hatim’de Ebu Hureyre’nin rivâyet et¬tiği bir başka hadislerinde Allah’ın Rasûlü (s.a.v.) şöyle buyurur:

  "İsrâ gecesi karınları evler gibi olan ve karınları¬nın etrafında yılanların dolaştığı bir topluluğa uğradım. Ben: "Bunlar kimlerdir ey Cibril?" diye sordum. O da: "Bunlar fâiz yiyenlerdir" cevabını verdi."
  Müslim ve Buhari’nin rivayet ettikleri bir hadisinde peygamberimiz: Faizi yiyeni de yedireni de şahitlik edip yazışmalarını yapanı da lanetlemiş ve “Eşittirler” demiştir.
  Allah’ın Rasûlü Veda haccında irşad buyurduğu hutbe¬sinde şöyle buyurdu:

  "Cahiliye dönemindeki yapılan tüm fâizler aya¬ğımın altındadır. Sizin için ancak ana paranız vardır. Ne zulme¬din ne de zulme uğrayın. İlk kaldırdığım fâiz de Abdulmuttalip oğlu Abbas’ın bütün ribasını geçersiz kılıyorum."
  Haram ve haksız yollarla ele geçen lokma Müslümanın manevi hayatı için zehirden daha tehlikelidir. "Haramla beslenen vücut cehenneme layıktır." "Haram yiyenlerin duası ve ibadeti kabul olunmayacaktır." gibi hadisler üzerinde iyice düşünmelidir.
  Bir hastayı ziyarete giden Malik bin Dinar hazretleri, şahit olduğu hadiseyi şöyle anlatır:
  "Hastanın halinden, ölüm durumunun yakın olduğu anlaşılıyordu. Kendisine Kelime-i şehadeti söyletmek için uğraştım. Fakat ne kadar uğraştımsa söylettiremedim. O durmadan on, onbir diyordu. Sonra kendisine gelip bana;

  - “Ey üstadım! Önümde ateşten bir dağ var! Ne zaman şehadet kelimesini söylemeye çalışsam, bu ateş bana hücum ediyor” dedi.

  Bunun üzerine mesleğini sorduğumda; malını ribaya veren, faiz yiyen, ölçü ve tartıda hile yapan biri olduğunu anladım."

  Rebi bin Haysem hazretleri buyuruyor ki:
  “İnsan ölüm zamanından önce nasıl yaşarsa, ruhunu o hâl üzere teslim eder. Ben mala, paraya karşı çok ihtiraslı ve insanları çok çekiştiren bir adamı hastalandığında ziyaret etmiştim. Son anlarını yaşıyordu. Yanında otururken, onun duyup okuması için La ilahe illallah kelime-i tevhidini okuyordum. O ise, her defasında para saymakla meşgul oluyordu.”
  Bakara suresi:
  275- Riba (faiz) yiyen kimseler, şeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa ancak öyle kalkarlar. Bu ceza onlara, "alışveriş de faiz gibidir" demeleri yüzündendir. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi de haram kılmıştır. Bundan böyle her kim, Rabbinden kendisine gelen bir öğüt üzerine faizciliğe son verirse, geçmişte olanlar kendisine ve hakkındaki hüküm de Allah'a kalmıştır. Her kim de yeniden faize dönerse işte onlar cehennem ehlidirler ve orada süresiz kalacaklardır.
  276- Allah faizi mahveder, oysa sadakaları bereketlendirir. Allah günahta ve inkârda direnen hiç kimseyi sevmez.
  277- İman edip iyi işler yapan, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rabbleri katında elbette mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku olmadığı gibi, onlar mahzun da olmazlar.
  278- Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve artık faizin peşini bırakın, eğer gerçekten müminler iseniz.
  279- Eğer böyle yapmazsanız, o zaman Allah ve Resulü tarafından size savaş açılmış olduğunu bilin. Eğer tevbe ederseniz, sermayeleriniz sizindir. Haksızlık etmezsiniz, haksızlığa da uğramazsınız.

 5. #185
  ZİKİR


  Zikir, mârifet yolunun esası, ibâdetin özü, imanın alâmeti ve Allah'ü Teâlanın kapısını çalmaktır. Kalbin temizleyicisi ve imanın alametidir. Zikrullah yani Allah'ü Teâla'yı anmak dil, kalb, tefekkür vs. gibi yollarla olur.
  İbn Kayyımul-Cevzi Elvabilüssayb isimli eserinde zikrin yüzden fazla faydasından bahsediyor. Bunlardan bazıları şöyledir.
  1. Zikir, şeytanı yanından uzaklaştırır ve Allah'ü Teâlanın hoşnutluğunu kazandırır.
  2. Kâlbden gam ve tasayı giderir.
  3. Kâlben ferah, sevinç ve rahatlık bahşeder.
  4. Kâlbi ve yüzü nurlandırır.
  5. Bedeni ve kâlbi güçlendirir.
  6. Zikir, İslam’ın ruhu olan sevgi ve muhabbeti temin eder. O kurtuluş ve saadetin kaynağıdır. Allah'ü Teâla her şey için bir sebep yaratmıştır, sevginin husulüne sebep de zikirdir. Her kim Allah'ü Teâla’nın sevgisine nâil olmak isterse zikre devam etmelidir.
  7. Zikir, murakabeyi (kalbi kötü şeylerden koruma) temin eder, ihsan kapısının açılmasına vesile olur.
  8. Allah'ü Teâla'ya kurbiyeti (yakınlığı) sağlar, mârifet kapılarından en büyüğü o sayede açılır. Bu derecedeki kişi, sanki Allah'ü Teâla’yı görüyormuş gibi ibâdet etme seviyesine ulaşır.
  9. Zikir kalbin hayatiyeti için, balığın suya duyduğu ihtiyaç gibidir.
  10. Zikir, kalbi cilalandırır. Her şey paslanabilir; kalbin pası gaflet ve hevadır, cilası ise, zikir, tevbe ve istiğfardır.
  11. Zikir, hataları önler, hatta giderir, yok eder. Çünkü zikir iyiliklerin en büyüğüdür, iyilikler ise kötülükleri ortadan kaldırır.
  12. Zikreden kimse, zikrettiği varlığa yaklaşır, hatta onunla berâber olur. Bu hususi bir beraberliktir. Velâyet, muhabbet, nusret ve tevfik bu suretle gerçekleşir.
  13. Zikir, kâlbin şifâ ve ilacı, gaflet ise marazıdır. Kâlbler umumiyetle hastadır, onun devası ve şifa bulması Allahü Teâlayı zikirdir.
  14. Zikir, cehennem ile kul arasında bir perdedir.
  15. Zikir, dilin gıybet, yalan vs. gibi batıl ve haram şeylerle meşguliyetini önler.
  16. Allah'ü Teâla'nın memnuniyet ve rızâsına sebep olur.
  17. Rızkı celbeder. (Zikir, zikreden kişiye rızkı çeker.)
  18. Zikir, zikreden kişiye vakar ve sevimlilik kazandırır.
  19. İnsanda Allah (cc) sevgisini çoğaltır. Sevgi ise İslam’ın ruhu, dinin özü ve mutlulukla kurtuluşa vasıtadır. Bir kimse Allah sevgisine ulaşmak isterse Allah'ü Teâla’yı da zikretmeyi çok istemelidir. Okumak ve tekrarlamak nasıl ilmin kapısı ise, Allah'ü Teâla'yı zikretmekte onun sevgisini kapısıdır.
  20. Kişinin Allah'ü Teâla'ya yönelmesini sağlar ve gitgide her konuda Allah'ü Teâla onun için bir sığınak, barınak haline gelir. Her felakette kişi Allah'ü Teâla’ya yönelir.
  21. Allah'ü Teâla’ya yakınlık meydana getirir. Zikir ne kadar çoğaltılırsa Allah'a yakınlık da o kadar artar. Zikirden gâfil olup ne kadar ondan uzak durulursa Allah'ü Teâla'dan da o kadar uzaklaşılmış olur.
  22. Allah'ü Teâla'yı tanımanın kapısı zikir ile açılır.
  23. Allah'ü Teâla'nın azamet ve büyüklüğü kâlpde zikir ile meydana gelir ve zikir gönülde huzur sağlar.
  24. Zikir, zikreden kişinin Allah (cc) katında anılmasını sağlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Siz beni zikredin ki bende sizi zikredeyim" buyurulmuştur. Bir kudsi hadiste de, "Kim beni içinde zikrederse ben de onu içimde zikrederim" buyurulmuştur.
  25. Zikir, kalbi diri kılar. Hafız İbni Teymiye şöyle diyor: Balık için su ne ise, kâlb için de zikir odur.
  26. Kalb ve ruhun gıdasıdır.
  27. Kulun Allah'ü Teâladan uzak kalışını ve yabaniliği giderir, çünkü gâfil kulun kalbinde Allah'ü Teâla’ya karşı bir yabanilik olur, bu da zikir ile giderilir.
  28. Kulun yaptığı zikirler o kulu arşın dört bir tarafında zikreder (onun adını söyler.)
  29. Kul rahat ve huzur içinde iken Allah'ü Teâla'yı zikrederse, Allah'ü Teâla da sıkıntı ve felaketli anlarında o kulu zikreder (anar).
  30. Zikir Allah'ü Teâla'nın azabından kurtuluş demektir.
  31. Sekine (huzur ve saadet) ile ilâhi rahmetin zikreden üzerine inmesine sebep olur. Zikreden kişiyi melekler çevreler.
  32. Zikir sayesinde dil gıybetten, yalandan, çirkin sözlerden, manasız gevezeliklerden kurtulur. Zikirle bu tip kötülüklerden insanın korunduğu tecrübe ve müşahedelerle sâbittir. Nitekim dili Allah'ü Teâla’nın zikrine alışık olmayan kimseler her çeşit lüzumsuz gevezelikler yapmaya alışıktır.
  33. Zikir meclisleri meleklerin meclisleridir. Gâfillikler ve gevezeliklerle dolu lüzumsuz konuşmaların yapıldığı meclisler de şeytan meclisleridir.
  34. Zikir sâyesinde hem zikreden hem de onun yanında bulunan huzur duyar. Malayani sohbetlerin edildiği meclislerde bulunanlar da huzursuz ve bedbaht olur.
  35. Zikreden kıyâmet günü pişmanlık duymayacaktır. Nitekim hadis-i şerifte "Allah'ın hiç anılmadığı meclislerde bulunanlar kıyamet gününde pişmanlık duyacaklar" buyurulmuştur.
  36. Tek başına zikrederken gözyaşı döken, kıyamet günü herkes sıcak ve vahşetten dolayı feryad ederken arşın gölgesinde emniyette olacak.
  37. Zikir en kolay ibadet olduğu gibi, bütün ibâdetlerden de üstündür.
  38. Allah'ü Teâla'yı zikir cennet fidanlarından bir fidandır.
  39. Zikredene vâdedilen mükâfât ve sevaplar hiçbir ibâdette verilmemiştir. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor: "Kim bir günde yüz kere 'lâ ilâhe illallahü vahdehu lâ şerike lehu, lehul mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir' derse on köle azad etmiş sevabına erer, yüz adet sevap kazanır, yüz adet günahı da silinir, akşama kadar şeytandan korunmuş olur, başka bir kimse ondan üstün olmaz, ondan daha çok fazla güzel amel eden hariç." Daha nice hadisler var ki onlardan da zikrin en üstün olduğu anlaşılıyor.
  40. Zikir, tasavvufun özü ve ruhudur. Bütün tarikatlarda yaygındır. Kimin için zikir kapısı açılırsa onun için Allah'ü Teâla'nın rızasına ulaşıncaya kadar bütün kapılar açılmış demektir. Buna ulaşan kimse ise ne isterse elde eder. Çünkü Allah katında hiçbir şeyin kıtlığı yoktur.
  41. İnsanoğlunun kalbinde Allah'ın zikrinden başka hiçbir şeyin yerleşemeyeceği bir bölge vardır. Zikir kâlbe hâkim olunca sadece zikredenin kâlbindeki o bölgeyi kaplamakla kalmaz. Etrafında adamları, saltanatı, malı mülkü olmadığı hâlde diğer insanlar karşısında şahsiyetli ve vakarlı kılar. Ülkesi olmadığı halde onu sultan eder. Zikir ve ruhaniyeti olmayan kişi ise saltanatına, emrindeki adamlarına rağmen sefil ve değersizdir.
  42. Zikir, insan kalbini gaflet uykusundan uyandırır. Zira kâlb uyuduğu müddetçe menfaatlerini kaybetmeye devam eder.
  43. Zikir, zikreden kimseyi, zikrettiğine (Allah'a) yaklaştırır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Şüphesiz Allah takva sahipleriyle beraberdir" buyurulmuştur. Yine bir kudsi hadiste bildirildiği gibi Allah (cc): "Beni zikrettiği sürece ben kulumla berâberim" buyurmaktadır.
  44. Zikir, kölelerin azad edilmesine denk ve eşittir. Mal ve mülkler sarfetmeye denktir. Allah (cc) yolunda cihad etmeye denktir.
  45. Kalbin kasvetli katı bir yeri vardır, zikirden başka hiçbir şey orayı yumuşatamaz.
  46. Zikir kalbe şifa veren bir devadır.
  47. Zikir Allah (cc) dostluğunun bir temelidir, zikirden gafil olmak da O'na düşmanlığın temelidir.
  48. Hiçbir şey Allah'ü Teâla'yı zikretmek kadar nimet ve rızıkları celbetez, Allah'ın (cc) azabını da defetmez.
  49. Zikredenler üzerinde Allah'ü Teâla’nın rahmeti iner. Meleklerin duası erişir.
  50. Allah'ü Teâla melekler yanında zikreden kullarıyla övünür.
  51. Zikre devam eden cennete gülerek girecektir.
  52. Bütün ameller Allah'ü Teâlayı zikretmek üzere ayarlanmıştır.
  53. Zikirden dolayı cennette bir köşk inşa edilir.

  http://saltanat.org/videos.php?search=dinadamlarina

  http://saltanat.org/videopage.php?id...Adamlarina.mp4

 6. #186
  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
  Ehlullah buyuruyor;
  Bismillahirrahmanirrahim deyince açlığın, susuzluğun gider.
  Bismillahirrahmanirrahim deyince öfken gider.
  Bismillahirrahmanirrahim deyince sana zarar veren herşey senden kaçar.
  Bismillahirrahmanirrahim ile herşey tatlıdır.
  Bismillahirrahmanirrahim ile herşey sizin için sağlıklıdır.
  Bismillahirrahmanirrahim ile iyilikler gelir.
  Bismillahirrahmanirrahim ile ihtiyacınız olan herşeye ulaşırsınız.
  Bismillahirrahmanirrahim kuvvet verir.
  Bismillahirrahmanirrahim hoşnutluk verir.
  Bismillahirrahmanirrahim kötü şeyler karşısında daha fazla kuvvetli olmayı ikram eder.
  Bismillahirrahmanirrahim diyen kimse asla yenilmez.
  Bismillahirrahmanirrahim diyenden bütün kötülükler alınır ve gelecek hayatta selamette olur.
  Bismillahirrahmanirrahim diyenden karanlık ve kalbindeki acılar kaldırılır ve Cenabı Allah’ın ikramı ile üstünüze sizi mutlu edecek özel nur gelir.
  Bismillahirrahmanirrahim’den sonra bütün açılışlar gelir.
  Bismillahirrahmanirrahim en büyük ikramdır. Burada her amacına ve bu hayattan sonra her hoşnutluğa ulaşırsın.
  Bismillahirrahmanirrahim ile üstünde bir zahmet olmaz. Kimse kimseye zarar vermez. Kimse acı çekmez. Kimse çileler içinde olmaz.
  Bismillahirrahmanirrahim ile kimse depresyona girmez.
  Bismillahirrahmanirrahim ile kimse hüzünlü olmaz.
  Bismillahirrahmanirrahim diyen uzun ömürlü olur.
  Bismillahirrahmanirrahim şeytani merkezlere, şeytani fikirlere, şeytani anlayışlara, şeytani yanlış inançlara karşı ilahi kılıçtır.
  Bismillahirrahmanirrahim şeref verir.
  Bismillahirrahmanirrahim ile yapmak istediğiniz olur.

  http://saltanat.org/videopage.php?id...cakAltinda.mp4
  http://saltanat.org/videos.php?gopage=23
  http://saltanat.org/videos.php?gopage=22
  http://hakkani.org/
  http://saltanat.org/index.php

+ Konuyu Yanıtla
10 / 10 İlkİlk ... 345678910

Yer İmleri

Gönderme Kuralları

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •