8 sonuçtan 1 --- 8 arası gösteriliyor

Konu: “teblİĞ”de “15 T” FormÜlÜ

 1. #1

  “teblİĞ”de “15 T” FormÜlÜ

  “TEBLİĞ”DE “15 T” FORMÜLÜ


  Tebliğ, “belağ” Arapça yetiştirme, eriştirme kökünden gelen, bir haberi ve gerçeği apaçık ve anlaşılır şekilde, ortamın ve muhatapların durumuna uygun biçimde, etkili ve yeterli ifadelerle, söz ve yazı ile karşımızdakilere aktarma ve hatırlatma işidir.
  Rasgele yapılacak konuşmalar... İnsanları kızdıracak ve kışkırtacak tartışmalar... Bilgisiz, belgesiz ve yararsız sataşmalar asla “tebliğ” sayılmayacak ve sonuç vermeyecektir.

  Tebliğ;

  A- “Amaç”larına

  B- “Ana Esas”larına

  C- “Araç”larına

  D- “Yasak”larına

  E- “Sonuç”larına uygun yapılırsa çok önemli ve gerekli bir hizmet ve ibadet yerine getirilecek, toplumda tabii bir oto kontrol sistemi yerleşecektir.

  Tebliğin bu temel prensiplerini “15 T Formülü” şeklinde açıklamaya çalışalım:

  A-Tebliğde AMAÇ:

  1-Tanıtma ve Tespit: Doğru ve yanlışı ortaya koyma, Dini ve davayı anlatma.
  2-Tavsiye ve Davet: Hakkı hatırlatma ve hayra çağrı yapma
  3-Takviye ve Tesanüt: Yaptığımız konuşmalarla ve yine yazdığımız makale ve kitaplarla camiamıza ve muhataplarımıza moral aşılama, manevi destek sağlama ve böylece tembellik ve ümitsizlikten kurtarma.

  B-Tebliğde ANA ESAS:

  4-Temenni ve Tezkiye: Bu tebliğ çalışmalarımızla sadece Allah’ın rızasını isteme ve insanların hayrını ve huzurunu gözetme ve toplumsal temizlenmeyi arzu etme
  5-Tenkit ve Tedip: İnsanlara maddi ve manevi yönden zarar veren düşünce ve davranışlarını, münasip şekilde hatırlatıp ikaz etme ve ahlaki düzeltme
  6-Teklif ve Teşvik: Ve yine insanlara dünyevi ve uhrevi yönden yararlı olacak önerileri yapma ve gayrete getirme

  C-Tebliğde ARAÇ:

  7-Teşkilat Düzeni: Yapılacak kişisel çağrıların toplumsal sorunlara çare olamayacağı, rağbet bulmayacağı ve etkisiz kalacağı açıktır. Ülke yönetimine talip organize bir oluşuma ve güvenilir bir yapılanmaya ilgi ve ihtiyaç daha fazladır.
  Çünkü Ma’rufu (iyilik ve adaleti) emretmek ve Münkeri (zulüm ve kötülüğü) men etmek, mutlaka siyasi imkan ve iktidar isteyen bir olaydır.
  8-Tesirli Sözler: Muhataplarımızın seviyelerine ve statülerine uygun düşecek... Onların sorunlarına çare üretecek ve beklentilerine cevap verecek sözler ve projeler etkili olacak ve dikkatleri toplayacaktır.
  9-Tepkilere ve Tahriflere Tedbir: Konuşmalarımızı veya yazılarımızı aslından ve amacından saptırmaya... Bunları tahrif edip aleyhimize kullanmaya, sükunet ve samimiyet ortamını bozmaya çalışanlara karşı daima dikkatli ve tedbirli olmalı... Ve bunların tuzaklarına kapılmamalıdır.

  D-Tebliğde “YASAK”LAR ve “SUÇ”LAR

  10-Taciz ve Tazyik: Tebliğcilerin, muhataplarının temel haklarına, insanlık onuruna ve kutsal değerlerine ve duygularına tecavüz sayılacak saldırılar, onları bize katılmaya mecbur bırakıcı baskı ve zorbalıklar kesinlikle yanlıştır ve yararsızdır.
  11-Tahkir ve Tahfif: Konuşma ve yazılarımızda, karşımızdaki insanlara hakaret edici, küçük düşürücü, tepeden bakıcı tavırlar da haramdır ve yasaktır. “Tenkit meşru, tahkir memnudur” düsturu esas alınmalıdır.
  12-Tahrik ve Teşviş: Konuşmacıların, dinleyenleri kızdırıp kışkırtacak, ortalığı karıştırıp kargaşa doğuracak söz ve davranışları da günahtır ve zararlıdır.
  Çünkü tebliğden maksat bilgiçlik satarak, edebiyat yaparak, üstünlük taslayarak ve şöhret peşinde koşarak kendi nefsimizi tatmin etmek değil, karşımızdaki insanları tatmin edip hayra yönlendirmeye çalışmaktır.

  E-Tebliğde beklenen SONUÇ:

  13-Tatmin ve Teselli: Tebliğ niyetiyle yapılan konuşma ve yazılar, insanların ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamalı, önem ve öncelik sırasına göre sorunlarına çözüm ve çareler ortaya koymalı... Onları karamsarlıktan kurtarıp umut aşılamalı... Kısaca insanları inandırmalı ve fikren doyurmalıdır.
  Böylece doyuma ulaşan insanlar bizim davetimize uymalı ve davamıza katılmalıdır. Haklarına bizimle kavuşacağından, çıkarlarını bizimle koruyacağından emin olmalıdır.
  Dinlediği ve hak verdiği halde, bize katılmayanların, ya hala bazı kuşkuları bulunmaktadır veya giderilmesi gereken korkuları vardır.
  14-Terbiye ve Teskin: Tebliğ, muhataplarımızın kötülüklerini ve çirkin yönlerini fark edip düzeltmelerine... Hırçınlık ve taşkınlıklarını giderip sükunete ermelerine yardımcı olmalıdır. İnsanların inatlaşmasını artıracak ve onları daha da azdıracak sözler tebliğ değil taciz sayılacaktır.
  15-Teahüt ve Tertip: Tebliğimizi, sohbet ve seminerlerimizi dinleyip bize hak veren kimselerle “ortak ve hayırlı hedefler için, birlikte ve teşkilat düzeni içinde çalışacaklarına” dair sözleşme yapılmalı, yani teşkilatlarımıza üye yazılmalıdır. Bunların sorumlu ve şuurlu bir eleman olarak çalışmaları sağlanmalı ve teşkilat düzenine sokularak disiplin altına alınmalıdır.
  Böylece sürekli bir irtibat ve intizam içinde çalışmaları ve toplumsal değişime katkıda bulunmaları kolaylaşacaktır.
  “(Tebliğ yaparak insanları) Allah’a çağıran (devamlı Hakkı ve hayrı anlatan ve kendisi de herkese örnek olarak) salih amelde bulunan ve “Ben, kesinlikle müslümanlardan (taraf)ım” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?
  İyilikle kötülük asla eşit olmaz. Sen (kötülük ve çirkinlikleri) en güzel şekilde uzaklaştır. O zaman (görürsün ki) seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak ve samimi bir dost oluvermiştir.
  Bu (mutlu ve olumlu sonuca) da, sabredenlerden başkası ulaştırılmaz. (Evet, iyilik ve ikram yoluyla yanlışta olanları Hakka ve hayra yönlendirmek suretiyle Allah’ın rızasını ve insanların duasını kazanmaktan) büyük bir (manevi) haz sahibi olanlardan ve huzur duyanlardan başkası, bu sevaba ve şerefe kavuşturulmaz” (Fussilet:33-34-35)

  Ayetlerinin de açıkça ifade ettiği üzere, her hayırlı işte olduğu gibi tebliğde de başarılı olmanın şartı dört türlü sabırdır:

  1-“Masiyet”lere Sabır: Nefsin kötü arzularına ve şeytanın günah kışkırtmalarına karşı sabır

  2-“Musibet”lere Sabır: İmtihan için başımıza gelen çeşitli felaket ve üzüntülere ve fakru zaruretlere karşı sabır

  3-“Mükellefiyet”lere Sabır: Namaz, oruç, hac, zekat ve cihat gibi ibadetlerin ve diğer dini ve dünyevi hizmetlerin zorluklarına karşı sabır

  4-“Marifet”lere Sabır: Allah’ın bizlere lütfettiği bazı meziyet ve marifetlerle şımarmamak, haddimizi aşmamak ve ne oldum havasına kapılmamak gerekir. Şöhret, servet ve etiket sahiplerinin düştüğü gurur ve gaflete düşmemelidir. Varlık ve rahatlık ortamında ve insanların hürmet ve övgüleri karşısında şaşırmamak da bir sabır işidir.  <alıntıdır>
  Alemin nakşını hayal görürüm. O hayal içre, bir cemal görürüm.
  Cümle mevcudat ki, mazhar-ı Hak'tır. Anın içün, kamu kemal görürüm.
  Tecelli cilvesi, cümle gölgeler. Her zerresi binbir ismin belgeler.
  Hay varken hayale kanmaz bilgeler. Zat-ı Hak'tan gayrı zeval görürüm.

 2. #2
  Allahim Bu Ufuk Kaluna Hayili Uzun ÖmÜr İhsan Eyle Amİn.
  ButÜr ÇaliŞmalarda Bulunan BÜtÜn Mİllİ GÖrÜŞcÜ KardeŞlerİmede
  Ve Bunlarin Sayisini Arttir Amİn.
  İnsan bu su misali,kıvrım kıvrım akarya ...

 3. #3
  Allah Razi Olsun TeŞkİlatimizin Vede Davamİzİ AnlatİŞ Seklİmİzİ Yanİ Teblİg Usuluna Cok BÜyÜk Bİr Onem Vermemİz Gerekİr Bu Bakİmdan Cok MÜhİm Bİr Konus AcmİŞsİnİz TesekkÜrler...
  Sürünenlerin Değil, Direnenlerin Sesiyiz....

 4. #4
  Allah razı olsun her milligörüşçünün bilmesi gerekenler...
  "herkese, birleştirilse doğruları verecek ayrı ayrı yalanlar söylüyorum..."

 5. #5
  Her milli Görüşcü DeğiL.. Her müslümanın bilmesi Gereken...
  Ve böyle güzeL Konu'ya neden İlgi Az...
  Bir Allah razı oLsun demek bu kadar'mı .. Zor..Sayın efendim..
  Bakırkoy imam hatip'Li oLmak AyrıcaLık'tır..
  Allah herkeze bunu nasip etmez :)

 6. #6
  Alıntı Sima ARAZ tafarından gönderildi Mesajı Göster
  Allah razı olsun her milligörüşçünün bilmesi gerekenler...

 7. #7
  Mâh-rû Mümine AYDIN kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Wed Jun 2006
  Konum
  Halen bilmiyorum...
  İletiler
  1,720
  Allah razı olsun
  Çocukluk günlerimin son demlerini yaşıyorum...Tadını çıkarmak istiyorum...

 8. #8
  Allah Razı Olsun. İşime Yaradı.
  ..Allah katında zafer; akidesini muhafaza edip cihada devam edenlerindir..

Yer İmleri

Gönderme Kuralları

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •