+ Konuyu Yanıtla
4 / 3 İlkİlk 1234 SonSon
71 sonuçtan 41 --- 60 arası gösteriliyor

Konu: Teşkilat Nedir ?

 1. #41
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  İlçe Yönetim Kurulu

  İlçe Yönetim Kurulu, başkanı dahil on bir asıl üyeden teşekkül eder. Aynı sayıda yedek üye seçilir.
  Büyükşehire bağlı ilçeler ile, illerin merkez ilçelerinde ve belediye sınırları içindeki nüfusu 50.000 ve daha fazla olan ilçelerde 15 asıl, 15 yedek üye seçilir.

  İlçe Başkanlık Divanı
  İlçe Başkanlık Divanı Üyeleri ve Görevleri

  İlçe Teşkilat Başkanı
  • İlçe Başkanının bulunmadığı hallerde ilçe başkanına vekalet etmek.
  • İlçe genelindeki teşkilatlanmadan İlçe Başkanına karşı sorumludur.
  • Belde Teşkilatı, Mahalle ve Köy Temsilciklerinin modele uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını, Belde, Mahalle, Köy sorumluları ve görevlileri vasıtasıyla takip eder ve gerekli tedbirleri alır.
  • Üye kayıtlarını teşvik ve takip eder.
  • Belde teşkilatından Sandık Bölgesi Temsilciliğine kadar bütün teşkilatların kurulmasından ve modele uygun çalıştırılmasından sorumludur.

  İlçe Siyasi İşler Başkanı
  • İlçe Başkanı ve Teşkilat başkanının bulunmadığı hallerde İlçe Başkanlığına vekalet eder.
  • İl teşkilatı kanalıyla ilçeye ulaşan Genel Başkanın grup toplantılarını, basın toplantılarını takip etmek, ilçe yönetimine bilgi sunmak.
  • Parti sözcülerinin verdiği beyanatları takip etmek ilçe yönetim kurulunu bilgilendirmek.
  • Belde Teşkilatı ve Mahalle ve Köy Temsilciliklerine siyasi gelişmeler hakkında doküman hazırlayıp ulaştırmak.
  • İlçedeki Siyasi gelişmeleri takip etmek.
  • İlçedeki diğer siyasi partileri takip etmek. Bu partilerin politikaları hakkında raporlar hazırlamak ve uygun vasıtalarla halka ulaştırmak.
  • İlçedeki siyasi gelişmeler hakkında raporlar hazırlayarak il teşkilatı siyasi işler başkanlığına göndermek.
  • Partinin siyasi misyonunun kitlelere ulaşması için çalışmalar yapmak.


  İlçe Seçim İşleri Başkanı
  • Seçim İşleri Başkanı, seçimlerle ilgili hukuki mevzuat gereğince seçim takvimlerini titizlikle takip eder.
  • Seçimlerde en yüksek başarının temini için lüzumlu olan plan, program ve karargah çalışmalarını yapar.
  • Seçimler sırasında kamuoyu araştırmaları yaptırarak partiyi en iyi temsil edecek adayların belirlenmesine yardımcı olur. Aday adaylarının müracaat evraklarını tanzim ederek, Genel Merkeze ve İlçe Seçim Kuruluna ulaştırmakla sorumludur.
  • İlçe ve Beldelerde Seçim Karargahlarının noksansız kurulmalarını sağlar ve bütün çalışmalarını takip eder.
  • Başmüşahit ve müşahitlerin tespit ve tayinini Teşkilat Başkanlığı ile koordineli olarak sağlar, görevleri ile ilgili eğitimleri yaptırır.
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 2. #42
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  İlçe Tanıtma Başkanı
  • Partinin kitlelere tanıtımından birinci derecede sorumludur. Propaganda ve tanıtım malzemelerinin belirlenmesi, üretilmesi ve dağıtılmasını sağlar.
  • Genel Merkez Tanıtma Başkanlığının göndereceği konferans, panel, açık oturum programlarını uygulayacağı gibi, bu faaliyetleri ilçe bazında planlayıp yürütür. Miting ve her tür tanıtma toplantılarının hazırlıklarını yürütür, takip eder ve sonuçlandırır.
  • Mahalli basın ve yayın kuruluşları ile ilgilenir. Partimizin tanıtılmasında bu kuruluşlardan azami olarak yararlanmaya çalışır.

  İlçe Halkla İlişkiler Başkanı
  • İlçede Halkla İlişkiler seminerleri tertip ederek teşkilat mensuplarını eğitir.
  • Halkla İlişkiler Başkanı tespit edilen program hedeflerine ulaşmak için esnaf, kahvehane, işyeri, hastane, eğitim ve öğretim kurumları, basın yayın kuruluşlarını ziyaret ederek hizmet anlayışımızı anlatır.
  • Çeşitli sivil toplum örgütleri ile sağlıklı ilişkiler kurar, bu kuruluşların çalışmalarını yakından izler.

  İlçe Mahalli İdareler Başkanı
  İlçede Mahalli İdarelere seçilen, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve Muhtarların çalı şmalarını izler, Belediyelerin birbirleri ile yardımlaşmalarına zemin hazırlar, mahalli idarelerin çalışmalarını verimli hale getirmek için gerekli koordineyi sağlar.
  Mahalli İdarelerle teşkilat arasında sağlıklı bir ilişkinin kurulmasına çalışır.

  İlçe Ekonomik İşler Başkanı
  • Ekonomik politikaların izlenmesi ve değerlendirilmesi bu başkanlığın görevlerindendir.
  • Parti propagandasında kullanılacak önemli ekonomik istatistikleri hazırlar.
  • Ekonomik araştırmalar yapar. Özellikle görevli olduğu ilçenin ekonomik yönleri ile ilgili raporlar hazırlar.


  İlçe Sosyal İşler Başkanı
  • İlçedeki Sosyal politikaların izlenmesi ve değerlendirilmesi bu başkanlığın görevlerindendir.
  • Parti propagandasında kullanılacak önemli sosyal istatistikleri hazırlar.
  • Sosyal olayları izleyerek raporlar hazırlar.
  • İlçesindeki sosyal faaliyetleri izleyerek partinin bu faaliyetlere katılmasını sağlar.

  İlçe Sekreteri
  • İlçe Sekreteri büro hizmetlerini en iyi şekilde yapmakla yükümlüdür.
  • Haftalık ve aylık toplantıların planlanması, gündemin hazırlanması, alınan kararların karar defterlerine yazılması ve ilgili yerlere tebliğ edilmesi önemli görevleridir. Yazışmaların zamanında yapılmasını, gelen yazılara zamanında cevap verilmesini temin için gayret gösterir.
  • Partideki yazışmaların bilgisayar ortamında yapılması için gerekli gayreti gösterir.
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 3. #43
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  İlçe Muhasibi
  • Partinin ilçe düzeyindeki muhasebesinden sorumludur.

  İlçe Mali İşler Başkanı
  • Parti çalışmaları için gerekli olan mali kaynakları sağlar. Çeşitli programlarla partiye mali kaynak temin etmek en önemli görevlerindendir.
  • Partiye yapılan bağış ve teberruların makbuz karşılığı toplanmasını sağlar. Üye aidatlarının toparlanmasını organize eder.
  • Partinin gelir ve giderlerini takip eder. Bununla ilgili olan hesap cetvellerini, bilançoları, hazırlayıp ilgili mercilere iletmekle yükümlüdür.
  • Parti teşkilatının ve üyelerinin mali yönden şuurlandırılması eğitiminden sorumludur.

  İlçe Eğitim İşleri Başkanı
  • Üyelerin, Müşahitlerin, Başmüşahitlerin, Temsilci ve Yardımcılarının teşkilat eğitimlerini sağlar.
  • İlçe, Belde Yönetim Kurullarının teşkilat eğitimi almaları için İl Teşkilatı ile işbirliği yapar. Programlanan eğitimlerin zamanında gerçekleşmesi ve başarılı olması için gerekli tedbirleri alır.

  İlçe Kadın Çalışmaları Başkanı
  • İlçe ve belde Kadın Kollarının noksansız olarak oluşturulmasından sorumludur.
  • İdare heyetindeki hanım çalışmaları başkanı olan Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın Kolunun çalışmaları hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Gerekli koordinasyonu temin eder.

  İlçe Gençlik Başkanı
  • İlçe ve belde Gençlik Kollarının noksansız olarak oluşturulmasından sorumludur.
  • İdare heyetindeki İlçe Gençlik başkanı olan Yönetim Kurulu Üyesi, Gençlik Kolunun çalışmaları hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Gerekli koordinasyonu temin eder.

  İlçe Meslek Kuruluşları Başkanı
  • İlçesindeki Meslek Kuruluşlarıyla ilgilenmek.
  • Meslek Kuruluşlarının problemlerini tespit etmek parti olarak çözüme yardımcı olmak.
  • Gönüllü kuruluşlarla diyalogun gelişmesini sağlamak faaliyetlerini takip etmek.
  • Raporlar hazırlamak ve ilçe yönetim kurulunu bilgilendirmek.

  İlçe, Dokümantasyon ve Arşiv Sorumlusu
  Doküman temini ve hazır hale getirilmesi, bir kurum için son derece önemlidir. Keza, arşiv de bir kurumun en mühim bölümüdür. Dokümantasyon ve Arşiv Sorumlusu İlçe Yönetim Kurulunun Yedek Üyesi olarak bu hizmetlerin en güzel şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.

  İlçe İdare Heyeti Çekirdek Kadrosu
  İlçe Teşkilatı çekirdek kadrosu: İlçe Başkanı, Sekreter, Mali İşler Görevlisi, Seçim Karargah Başkanı, ilçe Gençlik Başkanı ve İl binasındaki görevli (hizmetli) den meydana gelir.


  İlçe Hatipleri ve Öğretmenleri
  İlçe teşkilatlarında 5'er kişilik ilçe hatibi ve ilçe öğretmeni belirlenir. Seçilecek şahısların iyi insan, iyi hatip, iyi teşkilatçı olmalarına dikkat edilmeli davamızın en iyi şekilde anlatılması sağlanmalıdır. İlçe hatibi ve ilçe öğretmenlerinin teşkilat eğitiminden geçmiş olmaları başarıyı yükseltir. Hatip ve öğretmenler gelişmiş görsel yayınlarla desteklenmeli, siyasi olayları yakından izlemelidirler. İlçe öğretmenleri ilçedeki teşkilat eğitimlerini tamamlamak için var gücüyle çalışmak zorundadırlar.
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 4. #44
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  Belde Sorumluları ve Görevleri

  İlçe Yönetim Kurulu üyeleri arasından belde sorumluları seçilir ve aşağıdaki görevleri yürütürler.

  - Belde teşkilatının kurulması ve binasının tutulması
  - Beldenin mahalle sayısının tespiti ve mahalle yönetimlerinin kurulması
  - Beldenin nüfusu ve seçmen sayısının bilinmesi
  - Belde levhaları ve şemalarının güncelleştirilmesi
  - Seçim Karargah başkanlığının yeterince elemanla kurulması
  - Belde Kadın Kolu Başkanının tespit edilmesi.
  - Belde Gençlik Kolu başkanının tespit edilmesi
  - Belde teşkilat eğitiminin yapılması
  - İkişer hatip ve öğretmenin tespit edilmesi
  - Temsilci ve temsilci yardımcılarının tespit edilmesi ve eğitimlerinin yapılması
  - Beldenin sandık sayısının bilinmesi ve her sandığa bir baş müşahit ve 4 tane müşahit tespit edilerek başmüşahit ve müşahitlere resimli kimlik kartlarının verilmesi.
  - Haftalık toplantıların muntazam şekilde yapılması.
  - Belde Divan Toplantısının yapılması.
  - Aylık GENİŞLETİLMİŞ İLÇE DİVAN TOPLANTILARI'na iştirak edilmesi.
  - Seçim kurulundan alınan seçmen listesinin başmüşahitlere verilmesi.

  Köy/Mahalle Sorumluları

  İlçe Başkanının dışında kalan yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri bir veya birkaç mahalle ve köyden sorumludur.

  Köy ve Mahalle sorumlusu, sorumlu olduğu köy ve mahalle çalışmalarına katılır ve O köy ve mahallede teşkilatın noksansız kurulmasını temin eder.
  Köy, mahalle temsilcilikleri ile ilçe teşkilatı arasındaki koordineyi sağlar.
  Sorumlular her hafta sadece bir köy ve mahalleye gideceğinden, gidemediği her köy ve mahalle için, köy ve mahalle görevlisi tespit ederler ve görevli oldukları yere gitmesini sağlarlar.

  Sorumlular ve görevliler köy ve mahallenin haftalık Yönetim Kurulu ve Köy veya Mahalle Divanı toplantılarına katılarak, modele uygun çalışma yapmalarını sağladığı gibi söz konusu Yönetim Kurulu üyelerinin eğitimini de organize eder.

  Görev ve Yetkileri:

  İlçenin köy ve mahallelerindeki teşkilat çalışmalarını yakından takip ile sorumludur. Ancak, bu çalışmalarda Mahalle Temsilcisinin otoritesini zedelemeyecek bir tutum içerisinde bulunur.

  Köy ve Mahalle sorumluları ve görevlileri partinin teşkilat modelinin köy ve mahalle teşkilatlarında uygulanmasından sorumludur.

  Köy ve mahalle Yönetim Kurulu toplantıları ile köy ve mahalle divanı toplantılarına mutlaka katılır. Sandık bölgesi toplantı tutanağını temsilciden alarak ilçe başkanlığına teslim eder.

  Köy ve mahalledeki problemlerden halledebileceklerini halleder, halledemediklerini İlçe başkanlığına bir rapor halinde iletir.

  Konuşmaları sırasında şahsi görüşlerini teşkilat kararı gibi takdimden kaçınır.
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 5. #45
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  İlçe Kadın Kolları :

  İlçe Kadın Kolu İlçe Yönetim Kurulunun İl teşkilatının onayı ile belirleyeceği 11 kişiden teşekkül eder.
  Büyükşehire bağlı ilçelerle, illerin merkez ilçelerinde ve belediye sınırları içindeki nüfusu 50.000 ve daha fazla olan ilçelerde 15 kişiden teşekkül eder. Aynı sayıda yedek üyede belirlenir.

  Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısının kadınlardan meydana geldiği düşünülürse, Kadın Kolunun faaliyetlerinin ne derece önemli olduğu anlaşılır.

  Bu sebeple İlçe Kadın Kolunun bütün teşkilat çalışmalarında İlçe Teşkilatına paralel bir çalışma temposuyla faaliyette bulunması gereklidir. İlçe Kadın Kolunun teşkilat modelinde belirlenmiş olan Teşkilat kademelerini kurmak ve çalıştırmak zorundadır. Örneğin ilçe Kadın Kolu seçim işleri başkanı ilçe teşkilatındaki seçim işleri başkanının faaliyetlerine benzer faaliyet gösterir. Çalışmalar bu örnekte olduğu gibi koordine edilir.
  İlçe Kadın Kolu aylık raporlarını İl Kadın Kolu Başkanlığına her ay düzenli olarak İlçe Teşkilatı kanalıyla ulaştırır.

  İlçe Gençlik Kolları:

  İlçe Gençlik Kolu İlçe Yönetim Kurulunun il teşkilatının onayı ile belirleyeceği 11 kişiden teşekkül eder.
  Büyükşehire bağlı ilçelerle, illerin merkez ilçelerinde ve belediye sınırları içindeki nüfusu 50.000 ve daha fazla olan ilçelerde 15 kişiden teşekkül eder. Aynı sayıda yedek üyede belirlenir.

  Türkiye nüfusunun önemli bir bölümünün gençlerden meydana geldiği düşünülürse, Gençlik Kollarının faaliyetlerinin ne derece önemli olduğu anlaşılır.
  Seçmen yaşına gelmiş olan gençlerin teşkilat çalışmalarına aktif olarak katılmalarını temin etmek amacıyla her türlü organizasyondan sorumludur.
  Gençliğin şuurlanması için gerekli olan eğitim programlarını yapar ve uygular.
  Bu konuda Eğitim Başkanlığı ile işbirliği yapar.
  Yerleşim biriminin özelliklerine göre Mahalle Gençlik Kollarının kuruluşlarını sağlar.
  Mahalle Gençlik Kollarına gerekli olan maddi ve manevi desteğin sağlanması için yardımcı olur.
  Bu sebeple ilçe Gençlik Kolunun bütün teşkilat çalışmalarında İlçe Teşkilatına paralel bir çalışma temposuyla faaliyette bulunması gereklidir. İlçe Gençlik Kolunun teşkilat modelinde belirlenmiş olan Teşkilat kademelerini kurmak ve çalıştırmak zorundadır. Örneğin ilçe Gençlik Kolu seçim işleri başkanı ilçe teşkilatındaki seçim işleri başkanının faaliyetlerine benzer faaliyet gösterir. Çalışmalar bu örnekte olduğu gibi koordine edilir.
  İlçe Gençlik Kolu aylık raporlarını İl Gençlik Kolu Başkanlığına her ay düzenli olarak İlçe Teşkilatı kanalıyla ulaştırır.
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 6. #46
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  2. İLÇE TEŞKİLATI NASIL ÇALIŞIR?

  A- İLÇE TEŞKİLAT TOPLANTILARI


  İlçe Başkanlık Divanı
  İlçe Başkanının başkanlığında, her hafta aynı gün ve aynı saatte yapılır. Bu toplantıya İlçe Başkanlık Divanı üyelerinin tamamı katılır. Gündemindeki konuları görüşürler. Bu toplantının gündemini İlçe Sekreteri hazırlar.

  İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı
  İlçe Başkanın başkanlığında, her hafta aynı gün ve aynı saatte yapılır. Bu toplantıya İlçe Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin tamamı katılır.
  Aşağıdaki veya benzeri bir gündemle toplanır.

  Gündem
  1. Açılış ve yoklama
  2. Birim başkanlarının raporlarının müzakeresi
  3. Köy ve Mahalle çalışmalarının müzakeresi
  4. Aktüel konuların değerlendirilmesi
  5. Etkinlikler
  6. Dilek ve temenniler
  7. Kapanış

  İlçe Divan Toplantısı
  İlçe Başkanının başkanlığında her ayın ilk haftasında aylık olarak yapılır.
  İlçe Divan Toplantısı divan heyeti iki üyeden oluşur, bunlar : İlçe Başkanı, O İlçenin sorumlu il Yönetim Kurulu üyesidir. İl Yönetim Kurulu Üyesi divanda gözlemci sıfatıyla bulunur. Gördüğü noksanlıkları ilçe Başkanına sözlü veya yazılı olarak iletir ve İlçe Divan Toplantısı Raporunu hazırlayarak İl Başkanlığına iletir.

  İlçe Divan Toplantılarına;
  - İlin ilçeden sorumlu İl Yönetim Kurulu Üyeleri
  - İlçe Başkanı
  - İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı (Asıl + Yedek)
  - Mahalle ve Köy Görevlilerinin tamamı
  - İlçe Kadın Kolu Başkanlık Divanı üyeleri
  - İlçe Gençlik Kolu Yönetim Kurulu üyeleri
  - Belde Başkanları ve Başkanlık Divanı üyeleri
  - Belde Kadın Kolu Başkanları
  - Belde Gençlik Kolu Başkanları
  - Mahalle ve Köy Temsilcileri ve Yardımcılarının tamamı
  - İlçe ve Belde Belediye Başkanları
  - Belediye Meclis Üyeleri
  - İl Genel Meclisi üyelerinin katılması mecburidir.
  İlçe Divan Toplantıları aşağıdaki veya benzeri bir gündemle toplanır.

  Gündem
  1. Açılış ve Yoklama
  2. Aktüel Konuların Değerlendirilmesi (Basına Açık)
  3. Belde Teşkilat Çalışmalarının Müzakeresi (Raporların Alınması)
  4. Mahalle ve Köy Temsilcileri Raporlarının Alınması ve Müzakeresi.
  5. Birim Başkanlarının raporlarının müzakeresi
  (Seçim, Tanıtma, Halkla İlişkiler, Mahalli İdareler, Kadın Kolu, Gençlik Kolu)
  6. Dilek ve Temenniler
  7. Kapanış
  İlçe divan toplantıları teşkilat disiplini içerisinde yürütülür. Bu toplantıya muntazaman katılmayan teşkilat mensupları yenileriyle değiştirilir.
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 7. #47
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  İlçe Mahalli İdareler Divanı

  Belediye Başkanı SP'li olan ilçe ve beldelerde belediye-teşkilat kaynaşmasını sağlamak ve çalışmaları takip amacıyla İlçe Başkanının başkanlığında aylık olarak yapılır. Bu toplantının tanziminden İlçe Mahalli İdareler Başkanı sorumludur.

  Bu toplantıya;

  - İlçe Başkanı
  - İlçe Mahalli İdareler Başkanı
  - İlçe Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri
  - Belde Başkanları
  - Belde Mahalli İdareler Başkanları
  - İl Genel Meclisi üyeleri
  - Belediye Başkanları
  - Belediye Meclis üyeleri katılır.
  - İlçe mahalli idareler divanı aşağıdaki veya benzeri bir gündemle toplanır.

  Gündem
  1. Açılış ve yoklama
  2. İl Genel Meclisi çalışmalarının değerlendirilmesi
  3. Belediye hizmetlerinin yazılı sözlü takdimi
  4. Dilek ve temenniler
  5. Kapanış

  İlçe İstişare Kurulu

  Her ilçede ilim, fikir, iş ve siyaset erbabından 40 kişilik bir istişare Kurulu oluşturulur. İlçe İstişare Kurulları İlçe Başkanının Başkanlığında ayda bir toplanarak çalışmalarını yürütürler. Aşağıdaki veya benzeri bir gündemle toplanırlar.

  Gündem
  1. Açılış ve yoklama
  2. Faaliyetler hakkında bilgilendirme
  3. İstişare edilecek konuların takdimi ve müzakeresi
  4. Aktüel konuların değerlendirilmesi
  5. Dilek ve temenniler
  6. Kapanış

  İlçe Mali Kurulu

  İlçenin aylık giderlerini karşılamak maksadıyla bu kurul oluşturulur. Bu kurulun üyeleri o ilçenin genel merkezce onaylanmış asgari gelirini sağlayacak adette üyeden oluşur. Bu kurulun üyeleri 40 kişiden az olmamalıdır. Bu kurul üyeleri her ay düzenli olarak toplanırlar ve toplantı gündemindeki konuları görüşürler ve mükellefiyetlerini yerine getirirler. Bu toplantılar ilçe başkanının ve ilçe mali işler başkanının başkanlığında yapılır.

  B- İLÇE KÜTÜĞÜ

  İlçe Teşkilatları her Köy ve Mahalle için "Köy ve Mahalle Bilgi Fişi" formunu doldururlar.
  Bu bilgi fişleri önlü ve arkalıdır.

  Ön yüzünde;
  Mahalle ve Köyün bağlı olduğu il
  Mahalle ve Köyün bağlı olduğu ilçe
  Köy ve mahallenin adı
  Köy ve Mahallenin telefonu (Umumi veya Özel)
  Köy ve Mahallenin Nüfusu, seçmen adedi, Sandık sayısı, SP'nin aldığı oy, Sandık No.su, Diğer Partilerin aldığı oylar Temsilci ve Temsilci Yardımcısının Adı Soyadı, Sandık Müşahitleri'nin Adları Soyadları, Köy ve Mahallenin diğer görevleri, hatırı sayılır kimseler, Köy ve Mahalle hakkında genel bilgiler bölümleri bulunmaktadır.

  Arka Yüzünde;

  Bilgi fişinin düzenlendiği Köy ve Mahallede bulunan sandık bölgelerinde kayıtlı üyelerin o sandık bölgelerine göre tasnif edilebildiği bölümdür. Üyeler oy kullandığı sandığa göre ilgili yerlere yazılır. Üyelerin teşkilat görevleri ve özel durumları belli işaretlerle kodlanır. Bu işaretler bu sayfanın altında belirtilmiştir.
  Bu Bilgi Fişleri ilçenin bütün köy ve mahalleleri için doldurulur ve bir dosyada muhafaza edilir. Bilgi fişlerinin muhafaza edildiği dosyaya İLÇE KÜTÜĞÜ denir.
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 8. #48
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  V.İL TEŞKİLATI

  1. İL BAŞKANI VE BİRİM BAŞKANLARININ GÖREVLERİ


  İl Başkanı

  Siyasi Partiler Kanunu, parti programı ve tüzüğü doğrultusunda her türlü siyasi çalışmayı yapmaya yetkilidir. Kendi ilinde yapılacak teşkilat çalışmalarından Genel Merkeze karşı birinci derecede sorumludur.

  Başlıca görevleri şunlardır:

  • İl Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerini her hafta noksansız ve tam olarak toplamak.
  • Yönetim Kurulunu muntazam çalışan heyetler haline getirmek.
  • İl Yönetim Kurulunun çalışmayan üyeleri yerine teşkilat görevlileri ile takviye etmek.
  • İl Birim Başkanlarının çalışmalarını takip etmek ve denetlemek.
  • İlçe ve Belde teşkilatlarını kurdurmak.
  • Köy/Mahalle ve Sandık Bölgesi Teşkilatlarını kurdurmak ve modele uygun olarak çalıştırmak.
  • İl İstişare Kurulunu oluşturmak, istişare kurulunu ayda bir defa tam mevcutla toplamak, yeni ve aktif elemanlarla takviye etmek.
  • İl Mali Kurulunu oluşturmak, ayda bir defa tam mevcutla toplamak ve yeni üyelerle takviye etmek.
  • İl Seçim Karargahını kurmak, yeteri kadar vasıflı elemanlarla takviye etmek ve sürekli olarak çalıştırmak.
  • İlçelerdeki teşkilat çalışmalarını, İl Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinden oluşan İlçe sorumluları vasıtasıyla takip etmek ve eksiklerini tamamlamak.
  • Bütün ilçe teşkilatlarının noksansız ve bir program dahilinde çalışmalarını temin etmek.
  • Her ay İL DİVAN TOPLANTISI’nı yapmak.
  • İl teşkilat binasını şehrin en merkezi yerinde tutmak ve parti levhasını büyük ve göze hitap edecek şekilde hazırlatmak.
  • Defter kayıtlarını günü gününe tutturmak.
  • İl Merkezini, her gün sabahın erken saatinden, gecenin geç saatine kadar açık bulundurmak.
  • İl Merkezinde, mümkünse her gün, halkla sohbet edilmesini sağlamak.
  • İl Kadın Kolunu Genel Merkez Kadın Kolu başkanı ile istişare ederek oluşturmak ve bir program dahilinde çalışmalarını temin etmek.
  • İl Gençlik Kolunu Genel Merkez Gençlik Kolu başkanı ile istişare ederek oluşturmak ve çalıştırmak.
  • İl teşkilatında görev yapmak üzere tam mesaili elemanları temin etmek.
  • Bütün Teşkilat mensuplarının eğitilmelerini sağlamak.
  • Köy ve Mahalle bilgi fişlerinin tam olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol etmek, zaman zaman güncelleştirilmesini ve işlerlik kazandırılmasını sağlamak.

  • İlçelerde tutulan “Sandık Bölgesi Toplantısı Tutanağı” dosyasının muntazam tutulup tutulmadığını kontrol etmek.
  • İl Teşkilat şemalarının doldurulmasını takip etmek ve acil olarak Genel Merkeze gönderilmesini sağlamak.
  • Teşkilatın Bilgisayar sistemine geçebilmesi için eleman ve araç teminine çalışmak
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 9. #49
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  İl Yönetim Kurulu

  İl yönetim kurulu, başkanı dahil 15 kişiden, büyük şehir statüsündeki illerde 25 kişiden teşekkül eder. Ancak İl Yönetim Kurulu, nüfusu (Belediye sınırları içerisinde) 3 ila 5 milyon arasında olan büyükşehirlerde 30 kişiden, nüfusu 30 milyonun üzerinde olan büyükşehirlerde 35 kişiden teşekkül eder. Her ilde asıl yönetim kurulu üyesi kadar, aynı miktarda yedek üye seçilir. Seçim gizli oyla yapılır. İl Yönetim Kurulu, kongreyi müteakip en geç 7 gün içinde toplanarak görev taksimatı yapar.

  İl Başkanlık Divanı
  İl Başkanlık Divanı Üyeleri ve Görevleri

  İl Teşkilat Başkanı


  • İl Başkanının bulunmadığı hallerde İl Başkanına vekalet eder.
  • İlçe Teşkilatlarından Sandık bölgesi teşkilatlarına kadar bütün teşkilatların noksansız kurulmasından ve modele uygun çalıştırılmasından sorumludur.
  • İl genelindeki teşkilatlanmadan İl Başkanına karşı sorumludur.
  • İlçe Kongrelerinin süresi içerisinde ve sağlıklı bir şekilde yapılmasını takip eder.
  • İlçe teşkilatlarının modele uygun çalışıp çalışmadıklarını, ilçe sorumluları ile takip eder, ve gerekli tedbirleri alır.
  • Eğitim İşleri Başkanlığı ile koordineli olarak teşkilat mensuplarının eğitimini yaptırır.
  • Aylık üye kayıtlarını takip eder, kampanyalarla kayıtların artırılmasını sağlar.
  • Teşkilatların haftalık ve aylık olarak yapması gereken toplantılarını takip eder ve bu toplantıların muntazaman yapılmasını sağlar.

  İl Siyasi İşler Başkanı

  • İl Başkanı ve Teşkilat Başkanının bulunmadığı hallerde il başkanına vekalet etmek.
  • Genel Başkanın grup toplantılarını, basın toplantılarını takip etmek, Video bantlarını ve yazılı metinleri temin etmek, ilçelere ulaştırmak il yönetimine bilgi sunmak.
  • Parti sözcülerinin verdiği beyanatları takip etmek ve raporlar hazırlayarak il yönetim kurulunu bilgilendirmek.
  • İl’deki siyasi gelişmeleri takip etmek. İl’de parti politikalarının yerel şartlara uygun olarak oluşmasını sağlamak.
  • İldeki diğer siyasi partileri takip etmek.
  • İldeki siyasi gelişmeler hakkında raporlar hazırlayarak genel merkez siyasi işler başkanlığına göndermek.

  • İlçelerdeki siyasi gelişmeleri takip etmek ve ilçe siyasi işler başkanlığından aylık rapor almak.
  • Partinin siyasi misyonunun kitlelere ulaşması için çalışmalar yapmak.
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 10. #50
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  İl Seçim İşleri Başkanı

  • Seçim İşleri Başkanı, seçimlerle ilgili hukuki mevzuat gereğince seçim takvimlerini titizlikle takip eder
  • Seçimlerde en yüksek başarının temini için lüzumlu olan plan, program ve koordinasyon çalışmalarını yapar
  • Seçimler sırasında kamuoyu araştırmaları yaptırarak partiyi en iyi temsil edecek adayların belirlenmesinde yardımcı olur. Aday adaylarının müracaat evraklarını tanzim ederek, Genel Merkeze ve İlçe Seçim Kurullarına ulaştırmakla sorumludur.
  • İl, İlçe ve Beldelerde Seçim Karargahlarının noksansız kurulmalarını sağlar ve bütün çalışmalarını takip eder.
  • Baş müşahit ve müşahitlerin tespit ve tayinini, Teşkilat Başkanlığı ile koordineli olarak tespit eder, bu görevlilerin eğitimlerini gerçekleştirir.

  İl Tanıtma Başkanı

  • Partinin kitlelere tanıtımından birinci derece sorumludur. Propaganda ve tanıtım malzemelerinin belirlenmesi, üretilmesi ve dağıtılmasını sağlar.
  • Genel Merkez Tanıtma Başkanlığının göndereceği konferans, panel, açıkoturum programlarını uygulayacağı gibi, bu faaliyetleri il bazında planlayıp yürütür. Miting ve her türlü tanıtma toplantılarının hazırlıklarını yürütür, takip eder ve sonuçlandırır.
  • Mahalli Basın ve Yayın Kuruluşları ile ilgilenir. Partimizin tanıtımında onlardan istifadeye çalışır.

  İl Halkla İlişkiler Başkanı

  • Diğer siyasi partilerle partimiz arasında sağlıklı ilişkiler kurulmasını sağlar.
  • Partinin geniş kitlelerde benimsenmesine gayret gösterir, Partimizin halkla ilişkilerini, sağlıklı bir şekilde geliştirmek için, ilişki yöntemlerini belirlemek ve halkla ilişkiler heyetinin bu alanda uzmanlaşmasını sağlayacak eğitim semineri düzenler. Halkla İlişkiler Başkanı bu heyetle birlikte esnaf, kahvehane, işyeri, hastane, eğitim ve öğretim kurumları, basın yayın kuruluşları v.b. ziyaretleri planlar ve yürütür. Çeşitli sivil toplum örgütleri ile iyi ilişkiler kurar ve çalışmalarını yakından izler.

  İl Mahalli İdareler Başkanı

  • Mahalli İdarelerde seçilen, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Başkanları, Belediye Meclisi Üyeleri ve muhtarların çalışmalarını izler, belediyelerin birbirleriyle yardımlaşmalarına zemin hazırlar, mahalli idarelerin çalışmalarını verimli hale getirmek için gerekli koordineyi sağlamak.
  • Mahalli İdareler seçimlerinde adayların isabetli bir şekilde belirlenmesi için Seçim İşleri Başkanlığı ile koordineli olarak çalışır.
  • Belediye ve teşkilat ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesini sağlamak başlıca görevleridir.


  İl Ekonomik İşler Başkanı

  • İlinde ve Türkiye’de Ekonomik Politikaları takip etmek.
  • Parti propagandasında kullanılacak önemli ekonomik istatistikleri hazırlamak.
  • Ekonomik araştırmalar yapmak ve değerlendirmek.
  • Özellikle görevli olduğu İlin ekonomik yapısı ile ilgili raporlar hazırlamak ve politikalar üretmek.

  İl Sosyal İşler Başkanı

  • İlinde ve Türkiye’deki sosyal politikaları takip etmek.
  • Parti propagandasında kullanılacak önemli sosyal durum analizi yapmak ve istatistikler hazırlamak.
  • Sosyal olayları ve gelişmeleri izleyerek raporlar hazırlamak
  • Özellikle görevli olduğu İlin sosyal yapısı ile ilgili raporlar hazırlamak ve politikalar üretmek.

  İl Dış İlişkiler Başkanı

  • Parti Tüzüğü ve programındaki hedefler doğrultusunda çeşitli dünya devletlerindeki siyasi faaliyetleri yakından izlemek ve değerlendirmek
  • Partinin dış politika konusundaki görüşlerini, belli bir program dahilinde halka iletmek.
  • Yurt dışından İle gelen heyetlerin kabulü ve gerekli diyalogun sağlanması konusunda İl Başkanına yardımcı olmak.
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 11. #51
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  İl Sekreteri

  • Büro hizmetlerini en iyi şekilde yapmak ve yaptırmak
  • Haftalık ve aylık toplantıları planlamak, gündemini hazırlamak, alınan kararların karar defterlerine yazılmasını sağlamak ve ilgili yerlere tebliğ etmek
  • Yazışmaların zamanında yapılmasını, gelen yazılara zamanında cevap verilmesini sağlamak.
  • İl Teşkilatının arşivlerini düzenlemek.
  • İl Teşkilatının bilgisayar ortamında çalışması için gayret göstermek.

  İl Muhasibi

  • Parti emanet listelerini tutar ve muhafaza eder.
  • Parti muhasebesinden sorumludur.

  İl Mali İşler Başkanı

  • Parti çalışmaları için gerekli olan mali kaynakları sağlar. Çeşitli programlarla partiye mali kaynak temin eder.
  • Partiye yapılan bağış ve teberruların makbuz karşılığı toplanmasını sağlar.
  • Üye aidatlarının toplanmasını organize eder.
  • Partinin gelir ve giderlerini takip eder

  İl Eğitim İşleri Başkanı

  • Üyelerin, müşahitlerin, baş müşahitlerin, temsilci ve yardımcılarının teşkilat eğitimlerini sağlamak
  • Eğitim programları için İlçe başkanları ile gerekli koordinasyonu temin etmek
  • İlçe ve Belde Yönetim Kurullarının öncelikle teşkilat eğitimi almaları için Genel Merkezle işbirliği yapmak
  • Programlanan eğitim çalışmalarının zamanında gerçekleşmesi ve başarılı olması için gerekli tedbirleri almak.

  İl Kadın Çalışmaları Başkanı

  • İlçe ve belde Kadın Kollarının noksansız olarak oluşturulmasını takipten sorumludur.
  • İdare heyetindeki hanım çalışmaları başkanı, Kadın kollarının çalışmaları hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Gerekli koordinasyonu temin eder.

  İl Gençlik Başkanı

  • İl, İlçe, Belde Gençlik Kollarının noksansız olarak oluşturulmasını takipten sorumludur.
  • İdare heyetindeki İl Gençlik başkanı, Gençlik Kollarının çalışmaları hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Gerekli koordinasyonu temin eder.

  İl Meslek Kuruluşları Başkanı

  • Kurulan vakıf ve dernek gibi gönüllü kuruluşların çoğunluğu toplumların gelişmişlik göstergesidir. Vakıf ve derneklerin siyasi faaliyet yapmaları mevcut kanunlara göre sınırlıdır. Ancak Mesleki kuruluşlar başkanı partinin vakıf ve dernekler ile oda ve sendikalar nezdinde temsil edilmesinden sorumludur.
  • Söz konusu kuruluşların çeşitli toplantılarında parti adına verilecek mesajların hazırlanması veya bu toplantılara konuşmacı gönderilmesi konularını takip ve organize eder.
  • Vakıf, dernek ve meslek odalarının çalışmalarından teşkilatın en iyi şekilde istifade etmesini sağlar.

  İl Araştırma Başkanı

  Saadet Partisinin hedefi insanımızın saadetidir. İnsanımızın saadetini temin edecek konuların araştırılması ve tekliflerin hazırlanması araştırma başkanının en önemli görevidir.
  • Kamuoyu araştırmalarını izler, değerlendirir. Yararlanılması gerekenleri rapor eder.
  • Teşkilat çalışmasında ihtiyaç duyulan bütün istatistikleri temin eder. Her tür istatistiki bilgi ve grafiklerin hazırlanması görevleri arasındadır.
  • Aday belirleme çalışmaları sırasında anket yapar, yapılan anketleri değerlendirir ve il idare heyetinin bilgisine sunar.

  İl Personel Sorumlusu

  • Siyasi çalışmalar; iyi seçilmiş ve eğitilmiş kadrolarla yürütüldüğü takdirde sonuç alınabilen çalışmalardır. Personel başkanlığı iyi yetişmiş, kadroların partiye kazandırılması için çalışmalar yapar.
  • Çeşitli kurum ve kuruluşlardan bu tür vasıflı insanların kazanılması için gayret gösterir.
  • Emekliye ayrılmış başarılı memur ve bürokratlardan teşkilatımızın yararlanması için her tür çalışmayı planlar ve yürütür.

  İl Dokümantasyon ve Arşiv Sorumlusu

  Doküman temini ve hazır hale getirilmesi, bir kurum için son derece önemlidir. Keza, arşiv de bir kurumun en mühim bölümüdür. Dokümantasyon ve Arşiv Sorumlusu İl Yönetim Kurulunun bir üyesi olarak bu hizmetlerin en güzel şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.

  İl İdare Heyeti Çekirdek Kadrosu

  Çekirdek Kadro; İl Başkanı, Sekreter, Mali İşler görevlisi, Seçim Karargah Başkanı, Gençlik Kolu Başkanı ve il binasındaki sürekli bulunan bir görevliden (hizmetli) meydana gelir
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 12. #52
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  İl Hatipleri

  İl Teşkilatı; hitabeti güzel sosyal, kültürel ve siyasi yönden iyi yetişmiş olanlar arasından on kişiyi İl Hatibi olarak belirler. Hatipler İl çapında programlanan ev sohbeti, seminer, konferans, panel, açıkoturum ve mitinglerde görev alarak teşkilat çalışmalarına katılırlar. İl Hatipleri Genel Merkez tarafından eğitilirler ve bu eğitimlerle daha verimli hale gelirler

  İl Öğretmenleri

  İl Öğretmenleri; teşkilat mensuplarının eğitimi ile yükümlüdürler. Eğitimcilik yeteneği olanlar arasından seçilen 10 kişi, İl Öğretmeni olarak görevlendirilirler. İl öğretmenlerinin teşkilat modelimizi ve çalışma tekniğimizi çok iyi bilmeleri gerekir. İl öğretmenleri hazırlanacak programlarla bütün teşkilat mensuplarını eğitirler.

  İl Kadın Kolları :

  İl Kadın Kolu, İl Yönetim Kurulunun Genel Merkezin onayı ile belirleyeceği 15 Kişiden büyükşehir statüsündeki illerde ise 25 kişiden oluşur. Her ilde aynı miktarda yedek üye de belirlenir.
  • Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısının kadınlardan meydana geldiği düşünülürse, Kadın Kollarının faaliyetlerinin ne derece önemli olduğu anlaşılır. Bu sebeple Kadın Kolu başkanının bütün teşkilat çalışmalarında diğer teşkilat kademelerinde olduğu gibi aktif bir faaliyet sergilemek zorundadır.
  • İl Kadın Kolu teşkilat modelinde belirlenmiş olan şekle uygun olarak kuruluşunu tamamlar, başarılı olmak için gerekli tedbirleri alır
  • Partinin teşkilat modeli hangi birimleri öngörmüşse Kadın Kolları da aynı modele uygun olarak oluşturulur ve bu modele uygun olarak çalışmalarını yürütür. Örneğin İl Kadın Kolu seçim işleri başkanı il teşkilatındaki seçim işleri başkanının yaptığı faaliyetlere paralel faaliyet gösterir.
  • İl Kadın Kolları, aylık raporlarını İl Başkanının onayını aldıktan sonra Genel Merkez Kadın Kolu başkanlığına her ay düzenli olarak ulaştırır.

  İl Gençlik Kolları :

  İl Gençlik Kolu, İl Yönetim Kurulunun Genel Merkezin onayı ile belirleyeceği 15 Kişiden büyükşehir statüsündeki illerde ise 25 kişiden oluşur. Her ilde aynı miktarda yedek üye de belirlenir.
  • Seçmen yaşına gelmiş olan gençlerin teşkilat çalışmalarına aktif olarak katılmalarını temin etmek amacıyla her tür organizasyondan sorumludur.
  • Gençliğin şuurlanması için gerekli olan eğitim programlarını takip eder, bu konuda il eğitim başkanlığı ile işbirliği yapar.
  • Yerleşim biriminin özelliklerine göre Mahalle Gençlik Kollarının kuruluşlarını sağlar.
  • Mahalle Gençlik Kolunun gerekli olan maddi ve manevi desteğinin sağlanmasına yardımcı olur.
  • Türkiye nüfusunun büyük bir bölümü gençlerden meydana geldiği düşünülürse, Gençlik Kollarının faaliyetlerinin ne derece önemli olduğu anlaşılır. Bu sebeple Gençlik Kolu başkanının bütün teşkilat çalışmalarında diğer teşkilat kademelerinde olduğu gibi aktif bir faaliyet sergilemek zorundadır.
  • İl Gençlik Kolu teşkilat modelinde belirlenmiş olan şekle uygun olarak kuruluşunu tamamlar, başarılı olmak için gerekli tedbirleri alır
  • Partinin teşkilat modeli hangi birimleri öngörmüşse Gençlik Kolları da aynı modele uygun olarak oluşturulur ve bu modele uygun olarak çalışmalarını yürütür. Örneğin İl Gençlik Kolu seçim işleri başkanı il teşkilatındaki seçim işleri başkanının yaptığı faaliyetlere paralel faaliyet gösterir.
  • İl Gençlik Kolları, aylık raporlarını İl Başkanının onayını aldıktan sonra Genel Merkez Gençlik Kolu başkanlığına her ay düzenli olarak ulaştırır.
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 13. #53
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  2. İL TEŞKİLATI NASIL ÇALIŞIR?

  A- İL TEŞKİLATI TOPLANTILARI


  İl Başkanlık Divanı
  İl Başkanının başkanlığında, her hafta aynı gün ve aynı saatte yapılır. Bu toplantıya Başkanlık Divanı üyeleri katılır.

  İl Yönetim Kurulu Toplantısı
  İl Başkanının başkanlığında, her hafta aynı gün ve aynı saatte yapılır. Bu toplantıya asıl ve yedek il yönetim kurulu üyelerinin tamamı katılır.
  Aşağıdaki veya benzeri bir gündemle toplanır.

  Gündem
  1. Açılış ve yoklama
  2. Aktüel konuların değerlendirilmesi
  3. Birim başkanlarının raporlarının müzakeresi
  4. İlçe çalışmalarının müzakeresi
  5. Sair konular
  6. Etkinlikler
  7. Dilek ve Temenniler
  8. Kapanış

  İl Divan Toplantıları
  İl Divan Toplantıları İl Başkanının başkanlığında ayda bir defa, mutat olarak yapılır. Toplantı Divanı üç üyeden oluşur, bunlar : İl Başkanı, İl Müfettişi, İl sorumlusu GİK üyesidir. Çalışmaların tamamını İl Başkanı divan başkanı sıfatıyla yürütür. İl sorumlusu GİK üyesi ile İl Müfettişi divanda gözlemci sıfatıyla bulunurlar ve başkana toplantının icrasında yardımcı olmaya çalışırlar. Gördükleri noksanlıkları sözlü veya yazılı olarak İl Başkanına bir rapor halinde bildirirler. Toplantı hakkında Genel Merkezi bilgilendirirler. İlgili Raporları doldurarak Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına sunarlar.

  İl Divan Toplantısına :
  - İl sorumlusu GİK, üyesi
  - İl Milletvekilleri
  - İl Müfettişi
  - İl Başkanı
  - İl Yönetim Kurulu Üyeleri
  - İl Disiplin Kurulu Üyeleri
  - İl Kadın Kolu Başkanlık Divanı Üyeleri
  - İl Gençlik Kolu Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı
  - İlçe Başkanları ve Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı.
  - İlçe Kadın Kolu Başkan ve Yardımcıları
  - İlçe Gençlik Kolu Başkanları ve Yardımcıları
  - İl İlçe Belde Belediye Başkanları
  - Büyükşehir ve İl Belediye Meclis Grubu Başkan vekilleri
  - İl Genel Meclisi üyelerinin katılması mecburidir.
  İl divan toplantıları bir gündemle toplanır. Gündemdeki konular bu toplantının gayesini oluşturur. Bu toplantının en önemli gündem maddesi Teşkilat çalışmalarıdır.
  İlçe Teşkilatlarının bir aylık çalışmaları gözden geçirilerek çalışan teşkilatlarımız ödüllendirilir, çalışmayan teşkilatlarımız ise motive edilerek çalışır hale getirilir.

  İl Divan Toplantıları aşağıda veya benzeri gündemle toplanır.

  Gündem
  1. Açılış ve Yoklama
  2. Aktüel Konuların Değerlendirilmesi (Basına Açık)
  3. İlçelerin Teşkilat Çalışmalarının Müzakeresi
  4. Birim Başkanlarının raporlarının müzakeresi
  (Seçim, Halkla İlişkiler, Tanıtma, Mahalli İdareler, Kadın Kolu - Gençlik Kolu)
  5. Dilek ve Temenniler
  6. Kapanış
  Divan toplantıları teşkilat disiplini içerisinde yürütülür. İl Divan Toplantıları her ayın ikinci veya üçüncü haftası yapılır.
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 14. #54
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  İl Mahalli İdareler Divanı

  İl Başkanının başkanlığında aylık olarak yapılan bir toplantıdır. (SP'li Belediye başkanı olan iller de yapılır)

  Bu toplantıya;
  - İl Başkanı
  - İl Mahalli İdareler Başkanı
  - İl Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri
  - İlçe Başkanları
  - İlçe Mahalli İdareler Başkanları
  - İl Genel Meclisi Üyeleri
  - Belediye Başkanları
  - Belediye Meclisi Grup Başkan Vekilleri katılır.
  İl Sorumlusu GİK üyeleri ve Bölge Milletvekilleri de bu toplantının tabii üyeleridir.
  GİK üyesi il sorumlusu toplantıya katılarak çalışmaları izler. İl Mahalli idareler raporu hazırlanarak Mahalli İdareler Başkanlığına gönderir.
  İl Mahalli İdareler Divanı aşağıdaki veya benzeri bir gündemle yapılır.

  Gündem
  1. Açılış ve yoklama
  2. Hizmetlerin Değerlendirilmesi (Basına Açık)
  3. İl Genel Meclisi çalışmalarının değerlendirilmesi
  4. Belediye hizmetlerinin yazılı, sözlü takdimi
  5. Dilek ve temenniler
  6. Kapanış.

  Birim Başkanlıkları Toplantısı

  Her birim başkanının başkanlığında, İlçe birim başkanlarının iştiraki ile aylık olarak yapılan bir toplantıdır. Bu toplantılara o birim ile ilgili çalışma raporları getirilir. Bir aylık çalışma birlikte değerlendirilir.

  İl Teşkilat Başkanları Toplantısı,

  Aylık olarak yapılır. İl Divan toplantılarından en az bir hafta önce, İl Teşkilat Başkanının Başkanlığında, İlçe Teşkilat Başkanlarının iştiraki ile yapılır. Toplantılar, her ayın, aynı gün ve aynı saatinde yapılır.

  İl Siyasi İşler Başkanları Toplantısı

  Aylık olarak yapılır. İl Divan toplantılarından en az bir hafta önce, İl Siyasi İşler Başkanının başkanlığında, İlçe Siyasi İşler Başkanlarının iştiraki ile yapılır. Toplantılar, her ayın, aynı gün ve aynı saatinde yapılır.

  İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı,

  Aylık olarak yapılır. İl Divan toplantılarından en az bir hafta önce İl Seçim İşleri Başkanının Başkanlığında, İlçe Seçim İşleri Başkanlarının iştiraki ile yapılır.

  İl Tanıtma Başkanları Toplantısı,

  Aylık olarak yapılır. İl Divan toplantılarından en az bir hafta önce İl Tanıtma Başkanının Başkanlığında, İlçe Tanıtma başkanlarının iştiraki ile yapılır.

  İl Halkla İlişkiler Başkanları Toplantısı,

  Aylık olarak yapılır. İl Divan toplantılarından en az bir hafta önce İl Halkla İlişkiler Başkanının Başkanlığında, İlçe Halkla İlişkiler Başkanlarının iştiraki ile yapılır.

  İl Mahalli İdareler Başkanları Toplantısı,

  Aylık olarak yapılır. İl Divan toplantılarından en az bir hafta önce İl Mahalli İdareler Başkanının Başkanlığında, İlçe Mahalli İdareler başkanlarının iştiraki ile yapılır.

  İl Ekonomik İşler Başkanları Toplantısı,

  Aylık olarak yapılır. İl Divan toplantılarından en az bir hafta önce İl Ekonomik Konular Başkanlığında, İlçe Ekonomik ve Sosyal Konular Başkanlarının iştiraki ile yapılır.

  İl Sosyal İşler Başkanları Toplantısı

  Aylık olarak yapılır. İl Divan toplantılarından en az bir hafta önce İl Sosyal Konular Başkanının başkanlığında, İlçe Sosyal Konular Başkanlarının iştiraki ile yapılır

  İl Eğitim İşleri Başkanları Toplantısı,

  İl Divan toplantılarından en az bir hafta önce İl Eğitim İşleri Başkanının Başkanlığında, İlçe Eğitim İşleri Başkanlarının iştiraki ile yapılır.

  İl Mali İşler Başkanları ve Muhasipleri Toplantısı,

  İl Divan toplantılarından en az bir hafta önce İl Mali İşler Başkanı ve muhasibinin başkanlığında, ilçe Mali İşler Başkanlarının ve Muhasiplerinin iştiraki ile yapılır.
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 15. #55
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  İl Sekreterleri Toplantısı,

  İl Divan toplantılarından en az bir hafta önce İl Sekreterinin Başkanlığında İlçe Sekreterliklerinin iştiraki ile yapılır.

  İl İstişare Kurulu

  Her İlde ilim, fikir, iş ve siyaset erbabından 70 kişilik bir İstişare Kurulu (Büyükşehirlerde 100 kişilik) oluşturulur. İstişare Kurulu İl Teşkilatının danışma organıdır.
  İl Sorumlusu GİK üyesi ve bölge milletvekilleri bu toplantının tabii üyesidirler. Çalışmalara katılarak toplantıyı izleyebilirler. İl Teşkilatı İstişare Heyeti raporunu hazırlayarak Teşkilat Başkanlığına iletir.

  İl Mali Kurulu

  İlin aylık giderlerini karşılamak maksadıyla bu kurul oluşturulur. Bu kurulun üyeleri o ilin genel merkezce onaylanmış, asgari giderlerini karşılayacak adette üyeden oluşur. Bu kurulun üyeleri 70 veya 100 kişiden az olmamalıdır. Bu kurul üyeleri her ay düzenli olarak toplanırlar ve toplantı gündemindeki konuları görüşürler ve mükellefiyetlerini yerine getirirler. Bu toplantılar il başkanının ve il mali işler başkanının başkanlığında yapılır.

  İlin İlçe Sorumluları ve Görevleri

  İl Yönetim Kurulu görev taksimatı yaparken; Hangi Yönetim Kurulu üyesinin hangi ilçeden sorumlu olduğunu da belirler. İlin ilçe sorumluları İl Yönetim Kurulu adına aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdürler.
  •İlçe teşkilatının kurulması ve binasının tutulmasını sağlamak.
  •İlçe teşkilat çalışmalarını takip etmek ve ilçenin mahalle ve köy sorumlularının ve görevlilerinin her hafta mesul olduğu mahalle ve köye gitmelerini temin etmek.
  •İlçe teşkilatlarının eksikliklerini gidermek.
  •İlçe teşkilatlarının açık tutulmasını sağlamak.
  •Her hafta yapılacak ilçe yönetim kurulu toplantılarına katılmak ve çalışmaları yerinde izlemek.
  • Belde teşkilatlarının kurulmasını ve binalarının tutulmasını sağlamak.
  • Mahalle ve Köy temsilcilerinin tespitini sağlamak ve modele uygun çalışmalarını temin etmek.
  • Her sandık bölgesi için bir baş müşahit ve dört müşahitin tespit edilmesini temin etmek ve her hafta sandık bölgesi toplantılarının muntazaman yapılmasını sağlamak.
  • İlçe seçim karargahının kurulmasını sağlamak ve çalışır hale gelmesini temin etmek.
  • İlçe divan toplantılarına katılmak, bu toplantılara tüm temsilci ve yardımcılarının eksiksiz katılmasını sağlamak.
  • İlçenin ile göndereceği İlçe Aylık Faaliyet Raporu ile İlçe Çalışmaları Aylık Değerlendirme Raporunun doldurularak ile gönderilmesini sağlamak.
  • İlçe teşkilat mensuplarının eğitimli olmalarını temin için eğitim programlarının yapılmasına katkıda bulunmak.
  • Başmüşahitlere kadar bütün teşkilat mensuplarının Gazete almalarını temin etmek.
  • İlçe teşkilatının diğer faaliyetlerine katılmak ve nezaret etmek.
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 16. #56
  _ALBAY_ SİTE BAŞKANI Tevfik YAZICILAR kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Thu May 2006
  Konum
  İstanbul
  İletiler
  8,620
  Blogdaki Konular
  5
  TEŞKİLAT RAPORLARI NASIL DOLDURULUR?

  İL İLÇE AYLIK FALİYET RAPORU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


  • İl Aylık Faliyet raporunun doldurulma ve zamanında Genel Merkeze ulaştırma sorumluluğu il başkanlarına aittir. İl müfettişleri bilgilerin doğruluğunu tetkik edecek ve raporların zamanında Genel Merkeze ulaştırılmasına nezaret edeceklerdir.
  • İl Aylık Faliyet raporları takvim ayına ait değerleri ihtiva eder. Raporun başında bulunan tarih hanesine ait olduğu ayın ilk tarihi ile son tarihi yazılacaktır. Örnek (01.03.2000 / 31.03.2000) gibi.
  • Rapor başlığının boş bırakılan kısmına ait olduğu il veya ilçenin adı yazılır.
  • Rapor başlığının altındaki bölüme Ait olduğu ilin ve ilçenin nüfusu, seçmen sayısı, son seçimlerde SP’nin aldığı oy oranı, İlçe sayısı (il raporunda), Belde sayısı, Köy sayısı, Mahalle sayısı, Sandık adedi doğru bir şekilde yazılır.

  Toplam Üretim Bölümü
  • Teşkilat (T), bina (B), belde (BL), belde bina (B) bölümünde kurulan ilçe, tutulan bina, kurulan belde ve tutulan belde binası için bir şey yazılmaz, boş bırakılır. İlçe teşkilatları kurulmamışsa kurulmayan ilçe teşkilatları rakam olarak yazılır. Bir ilin 10 ilçesi varsa ve bu ilçelerden 3’ü kurulmamışsa (T)’nin altındaki kutuya (3) yazılır. İlçeler kurulmuş ve binaları tutulmuşsa bina bölümü boş bırakılır. Kurulmuş olan ilçelerin kaç tanesinin binası yoksa; iki İlçenin binası yoksa (B) bölümüne 2 yazılır. İlçelerde olduğu gibi kurulmayan beldeler (BL) bölümüne, kurulup ta binası olamayan beldeler de (B) bölümüne rakam olarak yazılacaktır.

  Temsilci, Temsilci yardımcısı, Başmüşahit, Müşahit ve Üyeler bölümü doldurulurken geçen ayın gerçekleştirilen toplam rakamı ortaya, son ayda gerçekleştirilen toplam rakam üste ve aradaki fark en alta yazılmalıdır. Mevcut rakamlara sahip çıkılarak; üste yazılan son ay gerçekleşen toplam rakam aynen bir sonraki ayın orta sütununa geçirilmeli, verilen raporlar arasında farklılıklar olmamalıdır.


  Genişletilmiş Divan Bölümü
  • Toplantı tarihi yazılır.
  • Toplantıya katılması mecburi olan teşkilat mensupları davet edilen bölümüne rakamla yazılır. Bunların toplamları toplam hanesine yazılır.
  • İl ve İlçe divan toplantılarına katılanlar ise divana katılanlar bölümüne yine rakam olarak yazılır. Bunların toplamları toplam hanesine yazılır.

  İdare Heyeti Bölümü
  • İdare Heyeti Üyeleri asıl + yedek = Toplam olarak yazılır. İdare Heyeti üyelerinden İdare heyeti toplantısına katılanlar, ilçesine veya köy ve mahallesine gidenler, gidilen ilçe sayısı veya köy ve mahalle sayısı haftalar itibariyle doğru bir şekilde rakam olarak yazılır. ( İlçe raporlarında toplam sandık adedi sandık bölgesi toplantısı, toplam üye, kaydedilen yeni üye haftalar itibariyle rakam olarak yazılır)

  İstişare Kurulu Bölümü
  • Toplam istişare kurulu sayısı (hedef sayı) aylık toplantı tarihi ve toplantıya katılan üye sayısı yazılarak doldurulur.

  Mali Kurul Bölümü
  • Mali Kurul Toplam üyesi (hedef sayısı) aylık toplantı tarihi, toplantıya katılan üye sayısı ve toplanan miktar oran olarak yazılmak suretiyle doldurulur.

  Toplam Başmüşahit sayısı ve seçmen listesi alan Başmüşahit sayısı ilgili bölüme yazılır.

  Gazete alan: Toplam Bölümü
  • Raporda herbiri kendi hanesinde belirtilen teşkilat mensupları, Başmüşahitler de dahil olmak üzere hedef mevcutları tespit edilerek ilgili hanelere yazılır. Bunlardan gazete alanların adedi, gazete alanlar bölümüne rakam olarak yazılır. Bunların toplamı toplam hanesine yazılarak bu bölüm de doldurulmuş olur.


  Kimlik kartları verilen bölümü de doğru bir şekilde doldurulmalıdır.
  Gün gelecek bütün dünya Hocama selam duracak!

 17. #57
  İkİncİ Evİmİz En Azindan Benİm Öyle Ne Dİyİm HerŞeye Ragmen SÜper

 18. #58
  Ebrar ZİŞAN kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Fri Feb 2008
  Konum
  fatih`in kadırgaları yürüttüğü yol...
  Yaş
  29
  İletiler
  594
  fikirde birlik
  özde birlik
  eylemde birlik
  gerektirir bunun için emirde yukarıdann aşağıya eylemde aşağıdan yukarıya hiyerarşik bir yapıdır..
  AKINTIYA KAPILMA; BİR DURUŞUN OLSUN HAYATA KARŞI...

 19. #59
  türkiyem Ahmet GÜNDÜZ kullanıcısının Görüntü Resmi
  Giriş
  Mon May 2008
  Konum
  sincan
  Yaş
  32
  İletiler
  138
  Blogdaki Konular
  4
  teşkılat aynı görüşe sahip tek hedef dogrultusunda bir bütünlük hareketidir. grup içerisinde sosyaliteyi dengelemek ve kendi elamanlarını senin hizmetinde (hedefin)çalışmasını saglamak için birbirimizle irtibatlı iş güçü oluşturmaktır.
  aaa ne güzel ya sende mi öyle düşünüyosun?

 20. #60
  Teşkilatlanmak güçlü bir liderin etrafında kadrolaşmaktır..Teşkilatlanmak isteyen her hareket,her şeyden önce, kitleleri cezbedecek bir düşünce ve inanç sistemine, sonra bu sistemi, kafasında ve vicdanında billulaştırmış ve bir yaşama biçimi haline getirmiş lidere muhtaçtır..Bu şekilde bir inanç sistemine ve lidere sahip olamayan teşkilatlar, yapmacık organizasyonlarla ne kitlelerin vicdanında makes bulabilir, nede ayakta kalabilirler..Ebediyyen başarısız kalmayada mahkumdurlar........
  Müstakim ol!

+ Konuyu Yanıtla
4 / 3 İlkİlk 1234 SonSon

Tags for this Thread

Yer İmleri

Gönderme Kuralları

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •