Valla Rabia hanım Tayyip Beyin söyledikleri arasında nasıl bir bağlantı kurdunuz bende onu merak ettim?