Bayraklada dikkatimi çeken Endonezya haricindekilerin ortak renginin kırmızı olması.

Bayraklar,tarihin kısa özetidir.

Kırmızı....

Zannediyorum al-yıldızımızın kırmızısı diğerlerinden farklı...