» Denetimli Forumlar

» Güncellenen Konular

  Başlık, Kullanıcı Adı, & Tarih Son Mesaj Yanıt İzleme Forum
27-02-2018 12:02
27-02-2018 12:02
İlhan ŞENEL
0 173 MİLLİ GÖRÜŞ
27-02-2018 11:54
27-02-2018 11:54
İlhan ŞENEL
0 160 MİLLİ GÖRÜŞ
27-02-2018 10:58
27-02-2018 10:58
İlhan ŞENEL
0 141 MİLLİ GÖRÜŞ
19-12-2017 13:46
19-12-2017 13:52
Ömer KATİP
1 1,414 MİLLİ GÖRÜŞ
19-12-2017 13:27
19-12-2017 13:27
Ömer KATİP
0 1,379 MİLLİ GÖRÜŞ

» Milli Görüş Nedir

A) MİLLİ GÖRÜŞ BİR KİMLİKTİR.

Milli Görüş bir kimliktir bu kimliği 4 aşamada tam olarak tanıtabiliriz,

1) TARİHİ SÜRECİ:

Erbakan Hocamızın da dediği gibi Milli Görüş ADEM ALEYHİSSELAM ile başlar ve tarihi sürecine baktığımızda milletimizin kendi muktesebatına en uygun olan görüştür. Bu açıdan Sultan Alparslan'ın görüşüdür, Sultan Fatih'in görüşüdür, Selahaddin Eyyubi'nin görüşüdür. Çanakkale destanını yazanların görüşüdür, İstiklal harbini yapan Kuvayi Milliye'nin ta kendisidir, Kıbrısı tekrar fethedenlerin görüşüdür.

2) ÖZÜ, KİMYASI:

Bu hareketin içinde bulunanların özünde üç tane unsur vardır, Milli Görüş bu üç unsura uygun hareket eder,

1) HAKKI ÜSTÜN TUTMAK,
2) MANEVİYATÇI OLMAK
3) NEFİS TERBİYESİNİ ESAS ALMAK,

Birde Prof.Dr Erbakandan bir ekleme yapalım;

Millî Görüş'ün üç temel esası


Millî Görüş, yapısı itibariyle üç temel esastan meydana gelir. Bunlardan bir tanesi materyalist değil, Maneviyatçı olmaktır. Allah'a ve ahirete inanan olmaktır. İkinci temeli ise; insanın nefis terbiyesini esas almasıdır, nefsine esir olması değil. Üçüncü temeli ise; bunların sonucu olarak Hakkı üstün tutmaktır, kaba kuvveti değil.

Bir insan zihniyet itibariyle bu temel esaslarla yoğrulmuş ise, o insana Cenab-ı Allah çalışırken yardım eder ve bu yardımıyla da o insana 3 temel şeyi fiziki olarak nasip eder. Bunlar da hepinizin bildiği gibi Hidayet, Feraset ve Dirayettir.

Hidayet ne demek? Hayırla şerri ayırmak. İnsanların saadetine ne vesile olur, insanların saadetini ne engeller? Bunu ayırma kabiliyeti Allah'ın verdiği bir nurdur. Hidayetle ancak ulaşılır. Bunun arkasından sizin hidayetiniz var ise Cenab-ı Allah size ayrıca bir feraset verir.

Feraset demek; insanların hayrına olan işlerin detaylarını, o hayırlı olan işe nasıl ulaşılacağını idrak etmek demektir.

Dirayet ise; o hayırlı olan işe ulaşma vasıtasını gerçekleştirme, azmi, aşkı, kabiliyeti demektir. Bunu size bir misalle açıklamak istiyorum. Bir ülkenin en büyük gücü tankı değildir, mali gücü de değildir. Ya? İnançlı evlatlarıdır. İspatı: bizim milletimizin bütün tarihidir. En büyük güç, inançlı evlatlardır. Şimdi bir insan bu gerçeği görürse, o insana Allah bunu hidayeti sayesinde vermiştir. O insana verdiği hidayet ile o insan bunu görebilmektedir.

O halde evlatlarımızı inançlı insan olarak yetiştirmek için, manevi eğitime büyük önem vermeliyiz. İmam-Hatip Okullarımız, Kur'an Kurslarımız, İlahiyat Fakültelerimiz, dini öğreten her türlü çalışmalar, bütün bunların hepsi, milletin manevi yapısını güçlendireceği için son derece faydalı adımlardır. Eğer bunu hissediyorsanız, feraset sahibisiniz. Manen güçlü olmanın en büyük ehemmiyete haiz olduğunu idrak etmek hidayettir. Buna ulaşmanın vasıtası olarak bu söylediğimiz kuruluşları yapmak gerektiğini anlamak ferasettir. Bu kuruluşları bizzat kurmanın adı da dirayettir. İşte Cenab-ı Allah Millî Görüşçülere onların inancındaki Allah'a teslimiyetten dolayı, inançlarındaki manevi yapıdan dolayı yardım eder ve onlar hidayet, feraset ve dirayet sahibi olurlar ( Prof.Dr. Necmettin ERBAKAN )

3) EYLEMLERİ, FİZİĞİ:

Millli Görüş hareketinin eylemlerinde üç şey açıkça gözükür, bunlar :

a) HİDAYET ; Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, faydalıyı zararlıdan, adaleti zulümden, ayırtedebilme kabiliyetidir
b) FERASET ; Hayır ile şerri ayırt edebilme kabiliyeti,
c) DİRAYET ; En geniş anlamda doğru olduğunu bildiği ve hayırlı olduğuna inandığı şeyi sonuna kadar savunabilme kabiliyetidir,

4) ADININ KONULMASI:

biz siyasi platformda milli görüş sahibi olan harekete saadet partisi diyoruz,


B ) MİLLİ GÖRÜŞ ÇAĞDAŞ BİR MEDENİYET PROJESİDİR,

Bu proje üç sacayağı üzerine kuruludur,

1)YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE

a) Ekonominin onarılması.
b) Halkın refah düzeyinin arttırılması adil paylaşım.
c) Sosyal ve ekonomik hayatın insanı merkeze alacak şekilde tekrar yapılandırılması.

2 ) YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE

Biz zaten büyük bir devlettik, yeniden eski gücümüze bir an önce ulaşabilmemiz gerekmektedir. Bunun için gerekli güç bu ülkede mevcuttur yeterki görmesini bilelim, yeterki potansiyel enerjimizi kinetik enerjiye çevirmesini bilelim.

3 ) YENİ BİR DÜNYA

BUGÜNKÜ DÜNYA ADİL TEMELLER ÜZERİNE KURULU DEĞİLDİR, global bir rantiye düzeni bütün dünyayı kendisine köle etmek için var gücüyle çalışmaktadır. Bu durumun değiştirilmesi gerekmektedir. Bunun için başta bölgemiz olmak üzere bütün dünyanın adil temeller üzerinde tekrar yapılandırılması lazım gelmektedir. Bunun için atılması gereken adımlar şunlardır;

a) D8 daha aktif çalışarak dünyanın en aktif kuruluşu haline getirilmelidir.
b) Gelişmekte olan bütün ülkeler D8 prensipleri etrafında bir anlayış birliği oluşturmalıdır
c) D8 ler G7 lerle bir araya gelerek adil bir dünya düzeninin kurulmasını sağlamalıdır

Kısaca anlatmak istersek Milli Görüş KURAN VE SÜNNET demektir,
nedeni ise Peygamber Efendimizi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve islamın sadece maneviyat ve ibadet boyutuyla uğraşmak değilde, dünya işlerinde de islamı ve sünneti uygulamaktır. Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem yeri geldiğinde devlet başkanı yeri geldiğinde bir kumandan yeri geldiğinde bir imam yeri geldiğinde bir ekonomist bir siyesetçi yeri geldiğinde bir baba bir insandır. Kısaca O sadece ALLAH CELLE CELALUHU 'nun vermiş olduğu emirleri uygulamış müslümanlara manevi olarak nasıl kendilerini geliştireceklerini ve maddi olarak da neler yapmaları nasıl bir hayat nizamı uygulamaları gerektiğini ve her türlü uymaları gereken yolu göstermiştir. Dolayısıyla Milli Görüş islamı maddi alanda da uygulayan görüştür o yüzden Milli Görüş ADEM ALEYHİSSELAM ile başlar ve kıyamete kadar da devam edecektir. Bir başka ifade ile küçük ve büyük cihadı bir arada yapmaktır. Yani hem nefis terbiyesini esas alır hemde islam düşmanlarıyla mücadele eder.

Yine hocamızın bir sözüyle devam edelim. Necmeddin Erbakan'ın şu sözleri anlamak isteyene her şeyi özetliyor:

"Siyaset bizi ilgilendirmiyor" demek; "Kur'anın yarısı ve insanlığın sorunları bizi alakadar etmiyor" demekle aynı anlama gelir. Kur'anın prensipleri,Müslümanların ve insanlığın problemleri, kendilerini ilgilendirmeyen kimselerin: şefkat, merhamet, huzur ve hoş görüyle alakalı sözleri sahtedir. Böyleleri ya İslam'ı tam bilmeyen ve Kur'anı incelemeyen gafil ve cahil kesimlerdir. Veya bile bile gerçekleri ve kulluk görevlerini görmezlikten gelen kötü niyetli kimselerdir.. Kısaca Milli Görüş budur.

Mete GÜNDOĞAN

» Anket

Balgat sultasından en çok kime güveniyorsunuz?

» Hadis


Adiy b. Hatem de der ki:
"Boynumda haç asılı olduğu halde Rasulullah (s.a.v.)'e gittim. Rasulullah (s.a.v.):
"Ey Adiy! Şu putu boynundan çıkar at." buyurdu. Tevbe Suresini okuyordu:
"Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rabler edindiler..." ayetine gelince:
"Ey Allah'ın Rasulü! Biz onlara ibadet etmedik" dedim. Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
"Hayır, dediğin gibi değil. Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram kıldıklarında siz de bunlara itaat etmiyor muydunuz?"
"Elbette" dedim.
"İşte bu, onlara ibadet etmektir." dedi.

Kaynak: Tirmizi Tefsir: 3094, İbni Cerir et-Taberi: 14/210, . Suyuti ed-Dürrü'l-Mensur: 3/230.

Ebu Bahteri de şöyle diyor:

"Onlar halka, Allah'ı (c.c.) bırakıp da kendilerine ibadet etmelerini emretselerdi, halk onlara itaat etmezdi. Ancak onlar, Allah'ın (c.c.) helal kıldıklarını haram ve haram kıldıklarını helal kıldılar, halk da onlara itaat etti. İşte bu da onları rab edinmektir."

» SSS Sıkça Sorulan Sorular

02-03-08 - 20:22 - Mehmet DAĞDELEN
mili görüş, milli görüş kurmayları, saadet partisi, saadet partisi kurmayları, saadet partisi teşkilatları, İGMG, AGD gibi milli görüş unsurları hakkında halkın sorduğu sorular, iddialar ve yanlış...Devamı...


» “teblİĞ”de “15 T” FormÜlÜ

21-03-07 - 19:58 - Ufuk EFE
“TEBLİĞ”DE “15 T” FORMÜLÜ


Tebliğ, “belağ” Arapça yetiştirme,...Devamı...


» İyi Bir Tanıtım için Milli Görüş Arşivi-1

11-03-07 - 18:11 - Ali BEŞYILDIZ
S.ALEYKÜM AZİZ MİLLİ GÖRÜŞCÜLER .


ÖNEMLİ ARŞİV ÇALIŞMASI.
TÜM SAYFALARI İNCELEMENİZ TAVSİYE
...Devamı...


Powered by vBadvanced CMPS v4.2.0